Bitcoin-kursen projiceras för närvarande av en kurs strax över $23,700-nivån, något som är en ökning med $550,20 under de senaste 24-timmarna. Världens största token återspeglas av ett makrotryck som i sin tur härledas till den globala inflationen.

Dessutom har tillsynsmyndigheternas drag där b.la de saftiga böterna gällande Kraken-börsen i kombination med en ökad insyn i kryptobranschen medfört att investerarna valt att hålla hårt i sitt kapital.

Den senaste ökningen av BTC-kursen till den högsta uppmätta nivån under 2023 i form av $25,465 tillskrivs framförallt nyheten om att Hong Kong kommer officiellt tillåta handel med kryptovalutor.

Bitcoin-kursen faller som ett resultat av stigande inflation

Kryptoinvesterare har sakta med säkert insett det faktum att den amerikanska centralbanken (Fed) förmodligen fattat ett ytterst förhastat beslut gällande höjningen av räntorna med 25 punkter. Det hela ägde rum i början av februari mot bakgrund av en ökning i form av den tidigare höjningen av 50 punkter.

PCE-prisindex gällande januari steg med 5,4 % i jämförelse med det gångna året där PCE återspeglades för övrigt av 5,3% (december). Det hela har orsakat en del oroa bland investerarna eftersom man förvänta sig att PCE skulle återspeglas av 5,0% för januari månad.

Skådat via en månadsbasis mäktade PCI prisindex att klättra med 0,6% under januari, samtidigt som man slog december månad (2022) med 0,2%. Det hela medförde att förväntningar i form av en ökning på 0,5% överträffades.

Intressanta Bitcoin-alternativ

Även om BTC-token är ett hett villebråd bland investerare bör man aldrig stirra sig blint på det hela. Istället behöver man expandera sitt förhållningssätt till kryptoinvesteringar genom att diversifiera.

Ett sätt att åstadkomma det hela är att fokusera på att investera i några av marknadens hetaste kryptoprojekt för närvarande. Ett av dessa härleds till M2E-plattformen i form av Fight Out.

Kärnan i det hela projiceras av $FGHT-token som av många betraktas som ett av årets mest lukrativa krypton. Faktum är att den Ethereum-baserade token hittills samlat in över $4,9 miljoner – under en period om endast några månader!

Plattformen i fråga ämnar revolutionera sättet som individer förhåller sig till träning genom att belöna utövarna med token, vilka sedan kan nyttjas till en rad ändamål – där b.la möjligheten att förvärva eftertraktade NFT:er erbjuds.

Är man ej en träningsintresserad individ utan någon som värnar om den omkringliggande miljön bör C+Charge vara av stort intresse! Det hela är ett kryptoprojekt som ämnar förändra sättet gällande laddning av elfordon.

För att locka över förarna till att nyttja C+Charge-nätverket i samband med laddning av elfordon kommer man att belöna vederbörande med plattformens egna koldioxidtoken i form av $CCHG.

Kärnan i det hela återspeglas i likhet med Fight Out i form av en app genom vilken förarna kommer erbjudas möjligheten att förvara sina token, erhålla information i realtid gällande statusen för de laddningsstationer vilka återfinns i ens närhet etc.

Vår sista rekommendation återspeglas av Dash 2 Trade. Det hela är en plattform som erbjuder investerare möjligheten att analysera en digital tillgång via en rad data. Målet är att sålla bort de projekt med låg potential, samtidigt som man värnar om investerarnas bästa.

En annan intressant med Dash 2 Trade-plattformen är möjligheten att tjäna in D2T-token. De intjänade token kan sedan nyttjas till en rad ändamål, där b.la finansieringen av medlemsavgifter återspeglas.

Vänligen notera att Dash 2 Trade-plattformen kan nyttjas utan att man förvärva D2T-token. Dock kommer det hela att manifesteras av en begränsad funktionalitet som i mån och tycke kan liknas vid en demo-version.

Relaterade artiklar: