Två av världens största kryptovalutor, Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH), värderas fortfarande till hisnande summor, även om man befinner sig långt ifrån de rekordhöga nivåerna vilka token handlades för under juni 2021.

I takt med att Bitcoin och Ethereum stigit i popularitet har framgången exponerat den negativa miljöpåverkan som framför allt härleds till utvinningsprocessen och förbrukning av elektricitet.

Växande problem enligt flera experter

Den primära anledningen till att kryptovalutorna förbrukar gigantiska mängder elektricitet härleds främst till den utvinningsmetod (eng. mining) som inom sammantaget refereras till som “proof of work

Det hela innebär konkret att alla intressenter vilka önskar utvinna kryptovalutor tävlar med varandra genom att lösa olika typer av uppgifter. Den som lyckas lösa uppgiften först erhåller en adekvat mängd token som belöning för sin insats!

För att lösa uppgiften behöver vederbörande “gissa sig fram”, något som uppnås via sammanslagna och upprepade exekveringar. Det faktum att uppgifterna kräver ansenlig datorkraft, resulterar även i att kravet på maskinkraft ökar i takt med att uppgifterna blir mer komplexa.

Enligt Alex de Vries, som för närvarande arbetar på Digiconomist har Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH) en oroande påverkan på klimatet, i och med de resurskrävande processerna vilka krävs för att utvinna token.

De Vries har i samarbete med Cambridge Universitetet kommit fram till att den årliga elförbrukningen gällande utvinning (eng. mining) av BTC och ETH ligger i paritet med rikets årliga elförbrukning!

De Vries prognoserar att baserat på tidigare data kommer elförbrukningen att stiga markant i takt med att populariteten och värde på kryptovalutorna ökar, något som de styrande behöver reglera snarast – innan det hela faller utom kontroll!

Jämförs med världens datahallar

Tidigare studier har kunnat påvisa att elförbrukningen gällande Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH) ligger på betydligt mindre nivåer än vad som återges i den studie som Cambridge Universitetet och Digiconomist kommit fram till.

Dock anser De Vries att analyserna gällande försäljningen av datorer som ämnar nyttjas för just “mining” tyder på att föregående studier underskattat gravt nyttjandet av äldre och betydligt mer energikrävande datorer.

Erik Agrell, professor på Chalmers tekniska högskola forskar idag inom ämnet gällande energi- och kostnadseffektiva kommunikationssystem. Agrell är inte helt övertygad om huruvida de siffror som presenteras faktiskt stämmer med verkligheten.

Dock anser vederbörande att om man väljer att tro på siffrorna rör det sig om cirka en fjärdedel och hälften av den energi som förbrukas av alla de datacenter som återfinns runt om i världen!

Han understryker dock att CO2-påverkar återspeglas sannolikt av betydligt högre andelar, i och med att BTC- och ETH-datacentral har i överlag placerats i närheten av kolkraftverk!

Hur bör man tänka i rollen som investerare?

Är man en sann miljökämpe som dagligen bidrar till att värna om sin omgivning kan investeringar i BTC och ETH upplevas som något man knappast önskar förknippa sig med, framför allt med tanke på CO2-påverkan som tillgångarna genererar vid utvinning.

Lyckligtvis existerar det flera intressanta kryptoprojekt vilka värnar om miljön. Det senaste återspeglas av Ecoterra, som under endast några dagar mäktat med att samla in över $50,000!

Kryptoprojektet har som mål att belöna användarna i samband med att vederbörande utför de uppgifter vilka återspeglas via appen. Ett konkret exempel går ut på att panta burkar, där användarna belönas med token för varje registrerad pant!

Relaterade artiklar: