De svenska konsumenterna vaknade återigen till negativa rubriker i samband med att siffrorna gällande inflationen under februari månad återigen uppges ha stigit till 12% – enligt måttet KPI.

Det hela återspeglar en ytterst “oroväckande” ökning med 11,7% i jämförelse med januari månad! Även KPIF och KPIFXE återspeglas av en påfallande ökning, exkluderat den kritiserade energisektorn.

Bästa kryptona att investera i just nu

Enligt Statistikmyndigheten (SCB), som för övrigt ansvarar för siffrorna är framtidsprognosen dyster – även för den kommande perioden. Samtidigt utannonserar Riksbanken ytterligare räntehöjningar, något som enligt de styrande är nödvändigt för att kunna bromsa in inflationen.

Investerarna har i och med ovanstående på allvar börjat överväga andra investeringsformer, där Bitcoin (BTC) i och med sin positiva utveckling under den senaste veckan börjat dra till sig betydligt fler nyfikna ögon i jämförelse för endast några veckor sedan!

Världens största kryptovaluta, som för övrigt stod sig även stark under den pågående amerikanska bankkrisen, steg ganska omgående i samband med att inflationssiffror gällande februari månad presenterades under gårdagen.

Bitcoin (BTC) faller under $25,000-nivån!

Under den gångna helgen började Bitcoin sakta men säkert att återigen stiga mot högre nivåer. Det hela följdes upp under måndagen där man steg kraftigt, samtidigt som även andra digitala tillgångar i form av b.la Ether (ETH) återspeglades av en positiv utveckling.

Under tisdagen fortsatte Bitcoin på samma bana genom att handlas till en kurs på nästan $26,000 dollar! Dock föll man under morgonen (onsdag) återigen under $25,000-nivån, något som många analytiker bedömer som en mindre svacka.

Enligt Coindesk noterades BTC för ett niomånaders högsta kurs på $25,500 dollar, något som inträffade ganska omgående i samband med att rapporten gällande inflationen hos den amerikanska ekonomin publicerats.

Flera andra krypton utvecklas i positiv riktning

I takt med att Bitcoin (BTC) stiger i kurs har det hela även resulterat i att flera andra kryptovalutor för närvarande upplever en positiv utveckling där b.la NFT-kollektionen Bored Ape Yacht Club, (BAYC) steg med 15% under onsdagen!

Samtidigt passerade (återigen) den övergripande marknadsvärdet för kryptovalutor den magiska nivån på $1 miljard dollar, något som tolkas som ytterst glädjande nyheter med tanke på den oroväckande utvecklingen, som för övrigt ägde rum senast förra veckan!

Det faktum att den svenska regeringen tillkännagav att man ämnar skydda investerarnas pengar vilka via tjänstepensionsföretaget Alecta investerats hos den konkursdrabbade Silicon Valley Bank bedöms också ha bidragit positivt till utvecklingen.

Den gynnsamma trenden när det kommer till kryptovalutornas ökande marknadsvärde, kombinerat med en positiv kurs gällande Bitcoin (BTC), inklusive flera andra viktiga altcoins har tydligt påvisat den motståndskraft som genomsyrar kryptobranschen för närvarande!

Viktiga beslut på regeringsnivå kan vara av stor vikt

Många analytiker är dock överens om att kryptobranschens utveckling kommer (med största sannolikhet) att baseras på de regeringsbeslut vilka för närvarande diskuteras på flera olika håll.

På en generell plan menar analytikerna att den påtagliga avsaknaden av tydliga regler, kombinerat med en minskad tillsyn, kommer i sin tur att mynna ut i en betydligt mer osäker marknad som i sin tur medför högre risker.

Vidare menar analytiker på att beslut på regeringsnivå kan komma att påverka implementeringen av krypton på global basis, något som i slutändan kommer inverka negativt på de mindre investerarna.

Man menar således att kryptoindustrin behöver engagera sig betydligt mer när det kommer till samarbetet med tillsynsmyndigheter, samtidigt som man väljer att realisera de rekommendationer som presenteras.

Det är framför allt avsaknaden av ett standardiserat ramverk som i sin tur nyttjas till att garantera en betydligt säkrare och reglerad handelsmarknaden som analytikerna menar utgör nyckeln till det hela.

Ramverket i fråga behöver i sin tur bidrar till att lösa en rad frågor där framförallt skydd av investerare men även hanteringen av maliciösa aktörer vilka fokuserar på att manipulera kryptomarknaden.

Det hela kommer i slutändan bidrar till att kryptobranschen accepteras som en adekvat alternativ till fiatvalutor, något som hittills lyst med sin frånvaro i och med avsaknaden av tydliga ramverk och regler!

Relaterade artiklar: