Bitcoin (BTC), som för närvarande återspeglas som världens största krypton, har fortsatt att sitt uppåtgående rally, där den digitala tillgången under måndagen (20 mars) lyckades klättra över den efterlängtade $28,000-nivån!

Enligt den svenska kryptobörsen Safello har BTC återspeglas av en ökning på 37% under den senaste veckan, något som antyder om att Bitcoin med nuvarande takt kommer att ha ökat med 66% när 2023 summeras!

Likaså har Ethereum fortsatta sin “hausseartade”-trend där man för närvarande passerat $1,800-nivån! Andra kryptovalutor vilka återspeglas av positiv utvecklig härleds till b.la Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) m.fl.

Samtidigt har totala marknadsvärdet för kryptovalutor (återigen) passerat ett värde på $1,17 miljarder dollar, något som i sin tur vittnar om den positiva moment som återspeglas på kryptomarknaden för närvarande.

Med tanke på den stigande inflationen i kombination med bankkrisen som även smittat av sig till den europeiska marknaden har svenskar börjat se sig om efter andra investeringsformer där b.la Bitcoin och Ethereum står högt i kurs!

Bankkrisen kan bidra till att BTC-kursen stiger till oanade nivåer

Svenska investerare är väl medvetna om den pågående bankkrisen, framförallt när det kommer till den amerikanska marknaden. Det faktum att flera miljarder av svenskarnas pensionspengar investerats av Alecta via den nedlagda Silicon Valley Bank har väckt stor oro bland gemene man!

Föga förvånande har den negativa utvecklingen även kommit att smitta av sig till Europa, där Credit Suisse nyligen räddades via ett nödlån som för övrigt beviljats av den schweiziska centralbanken, för att sedermera köpas upp av UBS Group för reapris ($2 miljarder).

Med ovanstående i åtanke bör de svenska investerare svenska på allvar börja överväga att låsa en betydande andel till Bitcoin (BTC), framför allt med tanke på att flera experter och analytiker förutspår en gigantisk utveckling.

En av dessa återspeglas av Coinbase tidigare CTO – Balaji Srinivasan – som menar på att om en global bankkris inträffar kan BTC-kursen kommer att nå $1-miljon dollar under mindre än 90-dagar!

En intressant anekdot i sammanhanget är att Srinivasan valt att satsa $2 miljoner dollar av sina egna pengar, ett beslut som framför allt härledas till utvecklingen av den amerikanska ekonomin och den inverkan som det hela kommer att ha på Bitcoin (BTC).

3 Altcoins vilka återspeglas av en hög potential!

Även om prognoserna gällande Bitcoin pekar åt rätt håll bör man alltid fördela sina risker. Just därför rekommenderar vi följande tre altcoins vilka vi anser vara mest lukrativa när det kommer till att diversifiera sin portfölj.

C Charge ($CCHG)

Den så kallade “miljövänliga” kryptoprojektet har definierat ett mål om att revolutionera branschen gällande laddningen av elfordon. C+Charge ämnar uppnå det hela genom att belöna förarna för varje gång som de laddar fordonet via nätverket.

Belöningarna kommer i sin tur att återspeglas som koldioxidkrediter, samtidigt som intjänade krediter även kommer kunna nyttjats i samband med framtida laddningar av vederbörande fordon.

Vidare ämnar C+Charge-projektet även underlätta existerande laddstationer att gå med i revolutionen, något man ämnar uppnå genom att tillhandahålla kostnadseffektiva och transparenta betalningslösningar.

C+Charge tecknade nyligen ett avtal om att konvertera alla laddningsstationer vilka ingår i Perfect Solutions Turkey-nätverket. Det hela innebär att 20% av alla laddningsstationer i Turkiet kommer snart att tillhöra +Charge-nätverket!

Love Hate Inu ($LHINU)

Love Hate Inu lanserades för mindre än två veckor sedan, men har trots det faktum mäktat med att profilerat sig som ett av de mest spännande kryptoprojekt som lanserats på senare tid!

Love Hate Inu fokuserar på att erbjuda möjligheten till registrerade användare att delta i omröstningar, för vilka de belönas med $LHINU-token. Ju fler omröstningar man väljer att delta i, desto högre belöningar erhåller man.

Samtidigt kommer alla röster att registreras via blockkedjan, något som mer konkret innebär att det blir praktiskt taget omöjligt för utomstående att manipulera omröstningarna i efterhand.

Metropoly ($METRO)

Kryptoprojektet Metropoly har som mål att skaka om fastighetsmarknaden. Det hela ämnar uppnås genom att erbjuda “vanliga dödliga” möjligheten att investera i fastigheter till så lite som $100 – ekvivalent 1,000 SEK!

Det hela möjliggörs av att plattformen styckar upp fysiska objekt i så kallade NFT:er. Varje fraktion kan sedan hyras ut i andra hand, något som i sin tur erbjuder möjligheten till att generera passiva hyresintäkter.

Metropoly hanterar även hela processen, från att utforma och skriva kontrakt, vidare till underhåll, insamling av hyror, etc. Som investerare behöva man endast luta sig tillbaka och vänta på att pengarna ska ramla in på bankkontot!

Slutord

Även om BTC återspeglas av en hög potential, där flera analytiker bedömer att den kan komma att nå en kurs på $1 miljon dollar bör man alltid fokusera på att fördela sina risker – framförallt när det kommer till den volatila kryptomarknaden.

Relaterade artiklar: