Världens största kryptovaluta, Bitcoin (BTC), har under de senaste veckorna återspeglats av en positiv utveckling, där token för närvarande handlas kryptot till cirka $28,500 – det högsta sedan mitten av juni 2022!

De svenska investerarna har tolkat det hela som ett tecken på att BTC kan nyttjas till att säkra sina tillgångar mot den ökande inflationen, samtidigt som bankkrisen växer sig allt större i omfång.

Föregående styrks även av Sveriges största kryptobörs – Safello – där man nyligen konstaterat en betydande högre andel investerare vilka väljer att låsa kapital till just Bitcoin (BTC).

Som ett resultat av det hela har likviditeten för kryptovalutor sjunkit till de lägsta nivåerna sedan början av förra året, enligt en nyligen publicerad rapport av den ledande dataleverantörerna Kaiko.

Faktum är att valutaparen BTC/USD och BTC/USDT kommit att sjunka betydande – cirka 5,600 BTC, något som i sin tur motsvarar ett marknadsvärde på hisnande $155 miljoner dollar!

Betydligt högre “slippage”

Samtidigt har den så kallade “glidningen” (eng. slippage) ökat avsevärt). Om du inte är bekant med begreppet sedan tidigare definieras glidning som differensen mellan kontraktets faktiska pris och det förväntade priset.

Det hela tenderar att inträffa som en följd av högre volatilitet på kryptomarknaden, men även som ett resultat av den extrema volatiliteten som i övrigt återspeglas på marknaden för krypton.

Ett konkret exempel på de kryptobörser vilka återspeglas av ett högre “slippage” härleds till “Coinbase”, som för övrigt kommit att öka med 2,5x än vad som uppmättes under början av mars månad!

Ovanstående återspeglar en ytterst oroande utveckling när det kommer till handeln med BTC, framför allt med tanke på att likviditeten återspeglas som en av de absolut viktigaste faktorerna när det kommer till priset på kryptovalutan.

Bristen på likviditeten kan i sin tur komma att resultera i att den redan volatila kryptomarknaden utsätts för ännu högre fluktuationer. På längre sikt kan det hela komma att skrämma bort investerare men även försämra kapaciteten till att utmana de traditionella valutorna.

Bankkrisen påverkar även kryptomarknaden

Man ska dock inte sticka under stol med att anledningarna till den minskade likviditeten för Bitcoin (BTC) kan härleds till flera aspekter vilka under senare tid kommit att drabba marknaden.

Till att börja med har marknadsgaranter haft det betydligt svårare att klara av de förväntningar vilka härleds till likviditet, något som framför allt härleds till de senaste amerikanska konkurserna inom banksektorn.

Hår återfinns b.la Silvergate Capital, Signature Bank och Silicon Valley Bank. Alla dessa tre banker innehade rollen som marknadsgaranter i och med att de försett kryptobörsen med likviditet.

Men på grund av konkurserna har marknadsgaranter haft det betydligt svårare att identifiera lämpliga alternativ, något som i sin tur resulterat att likviditeten bedöms som avsevärt lägre i jämförelse med endast några veckor sedan!

Det hela slutar dock inte där, utan problemen med likviditeten härleds även till att en av världens största kryptobörser – Binance – utannonserade nyligen om att man ämnar eliminera möjligheten till den hittills kostnadsfria handeln gällande alla de BTC-handelspar vilka återspeglas via börsen.

Enligt Kaiko har både likviditeten i kombination med de handelsvolymer vilka härleds till BTC/USDT sjunkit markant hos Binance, något som anses vara ytterligare en anledning till den dystra utvecklingen.

Framtiden är betydligt mörkare än så

Ledande analytiker och marknadsexperter bedömer att problemet med BTC-likviditeten kommer sannolikt att förvärras med tanke på att adekvata alternativ till Silvergate Capital, Signature Bank och Silicon Valley Bank kommer dröja.

Faktum är att en betydande andel investerare har gjort valet att avstå från att avvakta med att placera sitt kapital. Trots det faktum att BTC-kursen ligger på de högsta nivåerna sedan juni 2022 rådet det fortfarande stor osäkerhet gällande huruvida BTC ska lyckas fortsätta i samma spår.

Relaterade artiklar: