Världens största kryptovaluta – Bitcoin (BTC) – har mäktat med att stiga med mer än 40% under de senaste 11 dagarna! Den svenska kryptobörsen Safello rapporterar in en signifikant ökning av handeln med just BTC.

Föregående vittnar om att även de investerare vilka nödvändigtvis saknar intresse för teknik har börjat se sig om efter andra former av tillgångar som ett sätt att diversifiera deras investeringsportfölj!

Kryptoprally fortsätter i skuggan av konkurserna

Kryptovalutor har under de senaste veckorna kommit att stiga markant, något som många tolkar som ett kvitto på att digitala tillgångar är det rätta valet – även under tider med hög inflation och flera konkurser inom banksektorn.

Det mest påtagliga exemplet härleds till BTC, som trots den påtagliga oron inom banksektorn nyligen passerade den magiska gränsen på $28,000 dollar! Under gårdagen föll man dock ett antal procent, där man för övrigt handlades till cirka $27,800.

I skrivande stund är man dock återigen tillbaka över $28,000-nivån, där man för närvarande handlas till strax över $28,200 dollar! Bitcoin (BTC) såldes dock senast den 10 mars till $20,100 dollar, något som återspeglas en ökning med $8,100 dollar – under en period om endast 11 dagar!

Den nuvarande BTC-kursen är den högsta sedan juni 2022, där flera analytiker anser att Bitcoin har betydligt mer att bjuda på än så. Det faktum att kryptovalutor står utom räckhåll för bankerna, samtidigt som de verkar vid sidan av det traditionella finanssystemet försätter digitala valutor i en ytterst lukrativ position.

En av de aktörer vilka valt att uttala sig om det hela återspeglas av analyshuset Kaiko som uttrycker sig på följande sätt: “Den rådande stämningen på kryptomarknaden har varit föremål för en ytterst dramatisk vändning under den föregående veckan. Det hela drivs framför allt av bankkrisen, där konkurserna kommer att avlösa varandra på löpande band. Det hela har i sin tur bidragit till att ytterligare stärka investerarnas tro på Bitcoin (BTC), Ether (ETH) och en rad andra kryptovalutor.

De amerikanska bankerna pekas återigen ut som boven i det hela

Precis som med den senaste finansiella krisen (2008) inleddes det hela genom att flera amerikanska banker försattes i konkurs. Även om det handlar om betydligt mindre namnkunniga aktörer har dessa utgjort en viktig faktor inom den amerikanska ekonomin.

Faktum är att även de svenska spararna drabbades negativt av det hela i och med att tjänstepensionsföretaget Alecta valde att placera flera miljarder av de svenska pensionsspararnas pengar i en av de kursade bankerna (Silicon Valley Bank).

Det hela spreds ganska snart även till Europa, där den anrika Credit Suisse slängde in handduken och började förbereda sig för en konkurs. Dock köptes banken på inrådan av den schweiziska staten av konkurrenten UBS för endast $2 miljarder dollar – något som ska tilläggas är en symbolisk summa inom sammanhanget!

Även om Credit Suisse bidrog till en högre oro, där spararna rusade till att begära ut sina pengar har dock det hela lugnat sig en aning efter att b.la amerikanska, svenska och schweiziska myndigheter gått ut med garantier och försäkrade att spararnas kapital låg i säkra händer!

Även om aktiemarknaden återhämtat sig en aning, befinner sig det hela fortfarande långt ifrån de nivåer vilka återspeglades för endast några veckor sedan! För att ytterligare hälla bensin på elden kan finanssektorn återigen försättas i rejäl gungning med tanke på att en fjärde bank befinner sig i blickfånget och riskerar att försättas i konkurs.

Det hela handlar om First Republic Bank, vars aktie kom att störtdyka med 47% i samband med handeln på Wall Street under gårdagen! Med andra ord har 90% av bankens börsvärde förverkats sedan årsskiftet!

Bitcoin (BTC) ställer siktet mot $30,000-nivån

Flera analytiker och branschledande experter är överens om att Bitcoin (BTC) inom de kommande veckorna kan komma att återigen passera $30,000-strecket! Samtidigt varnar andra för att kryptot är kraftigt uppblåst i och med de senaste veckornas kalabalik inom banksektorn!

Enligt Matt Malley, chefsstrateg hos Miller Tabak har den positiva kursutvecklingen gällande Bitcoin (BTC) mer att göra med likviditetstillskott, än det faktum att BTC erbjuder högre nytta än tidigare.

Han fortsätter med att påtala att investerarna sannolikt betraktar Bitcoin (BTC) som en form av tillgång som kan komma att försvara deras kapital om ökad inflation och konkursdrabbade banker.

Malley avslutar med att understryka att han anser att BTC är kraftigt “överköpt” och kommer få svårt att ta sig över $30,000-nivån när den påtagliga bankkrisen stabiliserat sig!

Relaterade artiklar: