Binance bekräftar köp av aktier när Elon Musk förvärvar Twitter

Binance bekräftar köp av aktier när Elon Musk förvärvar Twitter

Binance Holdings Ltd., som för övrigt för närvarande återspeglas som världens största kryptovalutabörs – sett till handelsmängd – bekräftade nyligen att man valt att förvärva aktier Twitter Inc.

Det hela härleds framförallt till det faktum att Elon Musk köpt upp Twitter ($44 miljarder dollar) – något som analytiker tolkar som en strategi som Binance ämnar nyttja till att kunna uppnå sina mål om ett mer öppet internet.

I ett uttalande som Changpeng “CZ” Zhao publicerade – medgrundaren till Binance – återspeglas den uppdrag som kryptobörsen i fråga åtagit sig att följa:

“Vi har som mål att utgöra en avgörande roll när det kommer till sammanföringen av marknadens största medier i kombination med Web3 som ett led i att bredda den allmänna nyttan och acceptansen av både kryptovalutor och de projekt vilka baseras på en blockkedja”.

Under den andra kvartalet (Q:2) för 2022 släppte Binance ett officiellt utlåtande där man hade avsatt $500 miljoner dollar vilka ämnar tillämpas som en del av den strategi som kryptobörsen definierat när det kommer till att integrera sociala medier och nyhetsorienterade webbplatser inom webb3-sfären.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Termen “web3” syftar till att beskriva deras vision om ett helt decentraliserat internet som i sin tur säkras via blockkedjor. Det ska även understrykas att existensen av blockkedjor är det som möjliggjort att blockkedjor kan existera i första taget.

En av de talespersoner som för kryptobörsens talan gjorde ett uttalande under fredagen där hen implicerade på att deras “initiala åtagande förbli densamma” och att man ej kommer avvika från det hela.

Istället kommer man stå fast vid de element vilka man statuerat tidigare där man ämnar verka som en av de ledande aktörerna för ett mer öppnare och betydligt mer decentraliserat internet!

Hen var även noga med att understryka det faktum att Binance även utvärderar potentiella och adekvata möjligheter till att utvidga deras partnerskap till andra samarbetspartners vilka i sin tur återspeglas inom en rad olika områden.

Investeringen i Elon Musks nya dyrgrip – Twitter Inc. – vittnar om att man menar allvar med sina åtagande. Lägger man till det faktum att även Musk lyder som en av de vilka uttalat sig positivt om decentraliseringen av internet bör det knappast komma som en överraskning att just Binance sållat sig till det hela som en av de första investerarna.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Dash 2 Trade

Vårt Omdöme

D2T Long logo
  • Dash 2 Trade - Ny Mynt Listning 11 jan!
  • 10:00 UTC - BitMart, Gate.io, Changelly & LBank
  • Omnämnt i Cointelegraph
  • Solida Bevis och Audit + CoinSniper KYC Verifiering
  • Trading Gemenskap med 70 000+ medlemmar
D2T Long logo
Kryptotillgångar är osäkra och oreglerade investeringsprodukter. Ditt kapital är i risk.