Motionens positiva inverkan på det mentala tillståndet är vida känt, där otaliga studier påvisat sammanband mellan träning och hälsa. Även om den svenska befolkningen är väl medveten om det hela tenderar ändå en betydande andel att vara stillasittande upp till 10 timmar – per dag!

Ett sätt att råda bot på ovanstående härleds till belöningar. Faktum är att den mänskliga hjärnan mår bra av att “belönas”, något som framförallt är påtagligt vid belöningar av monetär karaktär!

fight out - view

Fight Out ($FGHT) är ett projekt som ämnar revolutionera sättet som svenskar förhåller sig till träning. Genom att belöna utövarna med plattformens egna token, vilka i sin tur kan nyttjas som valuta inom Fight Out-ekosystemet hoppas man förmå betydligt fler att komma igång med träningen!

Snabbväxande P2E-koncept

Den innovativa tekniken i kombination med möjligheten att tjäna belöningar för varje gång som man ägnar sig åt en specifik träningsaktivitet har även placerat Fight Out på kartan när det kommer till kryptoinvesterare.

För varje gång som man slutför en utmaning via Fight Out-appen kommer vederbörande att belönas med $REPS. Det hela återspeglas i form av plattformens egna token, vilka i sin tur kan med behändighet konvertera till den Ethereum-baserade $FGHT-token.

Även om Fight Out återspeglas av flera nya koncept är själva grundidén ej unik på något sätt. Faktum är att flera konkurrenter redan erbjuder ett liknande koncept, dock med ytterst begränsad funktionalitet.

Några av dessa härleds till Web3-projekt i form av STEPN och Sweatcoin, vilka förvisso belönar utövare i samband med att dessa väljer att ägna sig åt en fysisk aktivitet, men som dock endast har kapacitet att spåra ett fåtal utvalda träningsformer.

Fight Out tar det hela flera steg längre genom att göra det möjligt att spåra varje given träningsform – oberoende av intensitet, längd, utformning etc. En annan intressant aspekt med Fight Out härleds till att varje utövare tilldelas en unik NFT-avatar.

Till skillnad från andra NFT-tillgångar är det ej möjligt att sälja avataren vidare. Istället är det hela knutet till det personliga kontot, där data från de träningsformer vilka man ägnar sig åt nyttjas för att forma avataren!

Appen utgör kärnan i projektet

För närvarande utvecklar teamet bakom Fight Out den app som ämnar utgöra själva kärnan i projektet. Via denna kommer utövarna förutom att belönas med $REPS-token och följa utvecklingen av sin NFT-avatar även kunna interagera med andra utövare.

Vidare kommer även appen att möjliggöra interaktion i realtid med en personlig tränare, tillhandahålla möjligheten att gå med i virtuella klasser, erhålla tips på kost beroende på den träningsform man ägnar sig åt etc.

Andra intressanta användningsområden härleds till upprättandet av fysiska gym, vilka initialt kommer finnas utplacerade i en rad städer. Fight Out-teamet kommer basera urvalet av städer på antalet $FGHT-innehavare.

Det hela innebär att städer med störst $FGHT-token innehavare kommer att stå som värda för de första Fight Out-gymmen! För närvarande planerar man att bygga 20 Fight Out-gym, för att sedan utöka konceptet till andra intressanta platser runt om i världen.

Presale-fasen pågår för fullt

Fight Out-presale pågår med full fart, där man hittills samlat in över $5,5 miljoner dollar! Det återstår cirka 36-timmar innan $FGHT-kursen återigen stiger, från $0,02850 USDT till $0,0309 USDT.

För att delta i presale-fasen behöver man registrera sig för ett kostnadsfritt konto via MetaMask och/eller Wallet Connect. Härnäst behöver man överföra den mängd USDT-token vilka man önskar nyttjas till att köpa $FGHT-token!

Vänligen notera att $FGHT-token kommer först att delas ut till vederbörande investerare efter att presale-fasen avslutas, något som för övrigt är officiellt är planerat att äga rum den 31 mars.

Några dagar senare, närmare sagt den 5 april kommer $FGHT-token att listas via CEX-börserna, där 1 $FGHT kommer att erbjudas till en kurs på $0,0333 USDT -något som återspeglar en ökning med $0,0048 USDT!

 

Relaterade artiklar: