Den svenska ekonomin befinner sig fortfarande i obalans, där ökad inflation i kombination med höjda räntor försatt många hushåll i en svår situation. Även om matvarujättarna genomfört tafatta försök till att sänka priserna på basvaror tolkar många det hela som en klen tröst.

Som ett led i att skydda kapitalet mot inflation har en betydande andel investerare inom rikets gränser valt att se sig om efter andra alternativ – där man framför allt ställt in siktet på Bitcoin (BTC) – där flera analytiker utnämnt token som en form av “digitalt guld”.

Samtidigt har Riksbanken utannonserat ytterligare höjning av reporäntan, något man flitigt använt sig av under de senaste månaderna som ett försök att stävja framför allt den alarmerande inflationen.

Förvånansvärt har varken inflationen, de stigande räntorna eller den oroväckande bankkrisen, som b.la resulterat i att flera amerikanska banker gått omkull rubbat kryptomarknaden.

Faktum är att kryptovalutamarknaden förblivit relativt stabil, med ett totalt börsvärde som överstiger $1,19 miljarder dollar! Även om många analytiker rekommenderar att man siktar in sig på att investera i stabila krypton så som Bitcoin, Etheruem, Tether med flera erbjuder kryptosfären betyder mer än så!

Just därför tänker vi ta tillfället i akt och rekommenderar tre av de bästa kryptoprojekt för närvarande – LHINU, DLANCE, ECCOTERRA – vilka alla återspeglas av en hög potential!

Love Hate Inu: Ett revolutionerande koncept när det kommer till omröstningar

I takt med att Dogecoin ($DOGE) fortsätter att skapa rubriker, där en viss Elon Musk nyligen bidrog till att $DOGE steg markant genom att byta ut Twitter-loggan mot en bedårande Shiba Inu karikatyr har andra projekt fokuserat på att tillföra mervärde till kryptosfären.

Ett av dessa återspeglas av Love Hate Inu, ett revolutionerande och kryptoinspirerat meme-token. Det hela bygger på Ethereum-blockkedjan, något som b.la eliminerar möjligheten till att manipulera omröstningarna i efterhand.

Kärnan i Love Hate Inu återspeglas av $LHINU-token, som både nyttjas till att delta i omröstningarna, men där deltagarna belönas med token i fråga för varje gång som de väljer att delta i en omröstning.

Framtidsplaner gällande plattformen härleds till att bidra till en mer decentraliserad och engagerande upplevelse, samtidigt som man ämnar bredda användningsområdet till andra sfärer av samhället.

Under endast 2 veckor har Love Hate Inu mäktat med att samla in över $3 miljoner dollar via sin pågående presale-fas. För närvarande kostar 1 $LHINU = 0.000105 USDT, men kommer höjas till $0,000115 i samband med att nästa etapp inleds.

DeeLance: Framtiden för alla frilansare

DeeLance, en avancerad Web3-baserad lösning som riktar sig primärt till frilansare ämnar omdefiniera branschen genom att överbrygga restriktionerna för traditionella plattformar I form av Upwork, Fiverr, Freelancer m.fl.

Frilansmarknaden har återspeglats av en betydande tillväxt de senaste åren. Trots de ökade intäkterna har plattformarna valt att behålla sina höga avgifter, samtidigt som man haft svårt att locka till sig frilansare med hög kompetens.

DeeLance ämnar råda bot på det hela genom att genom att verka i form av en decentraliserad plattform som nyttjar ett distinkt och NFT-centrerat ekosystem. Det hela ämnar b.la under lätta rekryteringsprocessen men även stärka säkerheten gällande överföringar av likvida medel.

Via depositioner (eng. escrow) säkerställer DeeLance att både uppdragsgivaren och arbetstagare skyddas, samtidigt som integreringen av NFT:er utgör en viktig del av DeeLances innovativa tillvägagångssätt.

Ecoterra: Erhåll belöningar när du pantar!

De alarmerande klimatförändringarna har resulterat i en ytterst prekär situation, där många experter menar på att vi befinner oss vid ett historiskt vägskäl, där vi måste förändra vårt beteende i grunden om andra generationer ska ha en framtid!

Med tanke på ovanstående återspeglas Ecoterra som ett ytterst intressant och innovativt kryptoprojekt, där målet är att bidra till att värna om miljön och såldes säkra existensen för kommande generationer!

Grundkonceptet hos Ecoterra återspeglas av att uppmuntra både individer och kommersiella aktörer till att anamma flera olika proaktiva steg som ett led i att kunna bekämpa de aktuella miljöföroreningarna.

Fokus ligger på framför allt återvinning men även andra hållbara aktiviteter vilka främjar planetens välbefinnande. För att säkerställa ett transparent och säkert förhållningssätt använder sig Ecoterra av Ethereum-blockkedjan.

Förutom att fokusera på att öka miljömedvetenheten, kombinerar Ecoterra praktiska och genuina tillämpningar gällande Web 3-teknik, kombinerat med plattformens Recycle2Earn-program.

Som användare kan man tjäna $ECOTERRA-token genom att återvinna föremål via plattformens Reverse Vending Machines, men även via återvinningsdepåer där användare registrerar sina föremål via plattformens intuitiva app!

För närvarande har investerare möjlighet att delta i projektets presale-fas och potentiellt skaffa tokens till sitt lägsta tillgängliga pris. Under detta skede värderas $ECOTERRA-token till $0,004 per token, en ökning till $0,00475 efter det första steget.

Relaterade artiklar: