Kryptomarknaden fortsätter att kämpa i motvind, där världens största krypton i form av BTC och ETH kommit att sjunka med 3,6% respektive 3,23% – trots en återhämtning i jämförelse med andra investeringstillgångar.

Nedgången är delvis kopplad till den osäkra framtiden för Silvergate Capital Corporation, vars aktiekurs rasade 49% efter att bolaget publicerat sin årsrapport till Securities and Exchange Commission, vilket resulterade i att en rad stora aktörer inom kryptosfären valde att avsluta sitt samarbete med banken.

Bitcoin har i skrivande stund sjunkit till cirka $22,390-dollar, medan Ethereum har fallit till $1,566- dollar. Nedgången påverkade även en rad andra digitala valutor, där b.la Dogecoin sjönk med 4,45%, Cardano med 1,75% och XRP med 2,22%.

Även om kryptomarknaden befinner sig gungning existerar det ett antal guldkorn vilka man bör fokusera på att belysa ingående. Några av dessa återspeglas av FGHT, CCHG, METRO, TARO och D2T – vilka vi för övrigt ämnar belysa ingående härnäst!

Fight Out ($FGHT)

Fight Out, ett blockbaserad-projekt som nyttjar banbrytande Web3- och move-to-earn -teknik (M2E) ämnar förändra tränings- och hälsobranschen i grunden. Genom att belöna utövarna för varje gång som de ägnar sig åt en fysisk aktivitet hoppas man kunna locka till sig även de mest kluvna!

Användarna kommer även att erbjudas möjligheten till att engagera sig i Fight Out-gemenskapen, både digitalt och fysiskt. Varje användare kommer att återspeglas av en unik NFT-avatar som i sin tur baseras på den data som genererats via de fysiska aktiviteterna.

Plattformen har även långt gångna planer på att öppna upp sitt första gym. Det hela kommer dock ej att återspeglas av ett gym i traditionell bemärkelse, utan kommer b.la att utrustas med så kallad Web3-teknik, digitala speglar och sensorer.

Via sitt mångfacetterade tillvägagångssätt står sig Fight Out mer än redo att bli en dominerande aktör på kryptomarknaden. Det är således ingen överraskning att en rad välrenommerade analytiker anser den vara en av de bästa kryptoprojekt att investera i för närvarande!

C Charge ($CCHG)

Den ökande användningen av elbilar över hela världen har lett till ett växande behov av alternativa energilösningar vilka har kapaciteten att möta den ökande efterfrågan. Den nuvarande infrastrukturen har dock ej hängt med i svängarna, något som C+Charge ämnar råda bot på!

Plattformen har som mål att samarbeta med befintliga laddstationer under tiden som man bygger ut den egna infrastrukturen. I centrum för det hela återspeglas den inhemska $CCHG-token som ämnar nyttjas både för att belöna förarna vid laddning, men även till att finansiera ändamålet i fråga.

Förutom möjligheten till en betydligt mer transparent laddning av elfordon kommer förarna även att belönas med så kallade Goodness Native Tokens (GNT) – även kända som koldioxidkrediter.

Via sitt partnerskap med Flowcarbon erbjuder C+Charge möjligheten för elbilsägare att tjäna koldioxidkrediter i form av GNT för varje gång som de väljer att tanka sitt fordon via de laddstationer som återfinns inom C+Charge-nätverket.

Metropoly ($METRO)

Metropoly är ett projekt som ämnar revolutionera hur privatpersoner förhåller sig till investeringar i fastigheter. Det hela ämnar man realisera genom att dela upp fastigheter i så kallade fraktioner, något som gör det möjligt att förvärva en del av objektet till så lite som 1,000 SEK!

Till skillnad från traditionella fastighetsinvesteringar erbjuder plattformens NFT-marknadsplats möjligheten till omedelbar likviditet. NFT:erna baseras på fysiska fastigheter, där varje NFT representerar en bråkdel av objektet.

Investerare kan generera vinster på flera olika sätt, där framförallt automatiserade inbetalningar av hyror erbjuder möjligheten till lukrativa och passiva avkastningar. Det ska även tilläggas att Metropoly sköter hela uthyrningsprocessen – något som inkluderar tecknande av avtal, insamling av hyra, underhåll etc.

Via plattformens betaversion har potentiella investerare möjligheten att beskåda hur Metropoly kan komma att återspeglas i framtiden. Den pågående presale-fasen (etapp 9) har samlat in nästan $600 000. För närvarande kan 1 METRO köpas till 0,0625 USDT.

RobotEra ($TARO)

RobotEra återspeglas som ett kommande metaverse-spelprojekt och anses fylla i de luckor vilka dess föregångare misslyckats med. Det hela återspeglas på den sargade planeten Taro, där robotarna tagit över herraväldet efter att man utkämpat ett långdraget krig med ursprungsbefolkningen.

Genom att äga en del virtuell mark kommer man i rollen som spelare via sin avatar-robot att kunna bygga nöjesparker, museer, casinon m.fl. Via den inhemska $TARO-token integrerad i spelet banar RobotEra väg för en ny era av interaktiva och uppslukande spelupplevelser.

RobotEras spelupplevelse kännetecknas av en unik och engagerande karaktär, där vederbörande spelare har möjligheten till att skapa sina egna robotar, vilka i sin tur kan säljas vidare till högstbjudande!

Spelare kan också anpassa sin egen spelmiljö, något som möjliggörs av RobotEra Editor. Det hela tillåter spelare att b.la lägga till anpassade detaljer utan att för den delen behöva förfoga över specifika kunskaper inom ett visst programmeringsspråk.

För närvarande pågår den första etappen av presale-fasen där 1 TARO återspeglas av en kurs på 0,020 USDT. Vänligen notera att under den andra etappen kommer kursen istället att stiga till 0,025 USDT per token!

Dash 2 Trade ($D2T)

Katalysatorn hos Dash 2 Trade projiceras i form av $D2T-token, som b.la utgör nyckel till att stödja plattformens inhemska ekosystem. På en generell nivå ämnar Dash 2 Trade projiceras som en Bloomberg-terminal, dock avsedd endast för att nyttjas inom kryptosfären.

Användarna i fråga kommer att erbjudas möjligheten att via den personliga instrumentpanelen hos Dash 2 Trade analysera varje givet kryptoprojekt in i minsta detalj – något som för övrigt realiseras inom bråkdelen av en sekund!

Via ovanstående förfaringssätt kommer man att förse potentiella investerare med en adekvat möjligheten till att betydligt enklare sålla bort alla de kryptoprojekt vilka anses ha en låg potential till adekvat avkastningar.

Vid tiden som denna text utformas handlas D2T-token till en kurs på $0,05115 med en 24-timmars handelsvolym på $2,19 miljoner. Det hela återspeglas av en 7-dagars högsta i form av en procentsats på 5,14%!

Relaterade artiklar: