De amerikanska börsindexen öppnade svagt i morse i och med att marknaderna fortfarande befinner sig i gungning och osäkerhet i väntan på Riksbankens tillkännagivande gällande höjningen av reporäntan.

Även om Riksbanken bedöms på förhand (troligen) sänka höjningstakten gällande reporäntan gör sig den ekonomiska osäkerheten fortfarande påtaglig, något som i sin tur innebär att ingen riktigt kan förutspå vad som kommer inträffar härnäst.

Ett sätt att diversifiera investeringar, samtidigt som man skuddar sig mot den ökade inflationen, i kombination med en högre reporänta är att investera i några av marknadens bästa kryptovalutor för närvarande.

Trots att kryptovintern gör sig påtagligt existerar det fortfarande goda möjligheter på kryptomarknaden att generera positiva avkastningar från det hela, framförallt när det kommer till att identifiera token med ett starkt fundament.

För att bredda din förståelse för det hela kommer vi härnäst att redogöra för de fem bästa kryptovalutor vilka vi anser vara mest lämpliga att investera i för närvarande, vilka projiceras i form av MEMAG, MATIC, FGHT, MINA och CCHG.

Meta Masters Guild (MMG) skakar om Web3-spelsfären

Meta Masters Guild (MMG) har kommit att skaka om Web3-sfären med sitt kommande “Web3 Gaming Guild”. Det hela är ett spännande spelnätverk som ämnar förena spelare i olika mobilspel från en rad olika genrer som ett led i att skapa en ekonomi baserad på ett innovativt metaverse.

Genom att nyttja blockkedjeteknik i kombination med upprätthållandet av en decentraliserad sfären har MMG målet att sammanföra spelare från hela världen som ett led i att skapa en unik och deltagarfokuserad spelupplevelse.

MMG-teamet har en passion för att leverera en interaktiv atmosfär som ämnar skapa glädje, handel och samarbete – samtidigt som man tar itu med aktuella problem som spelarna står inför och är fast beslutna att göra sitt avtryck.

MMG kommer att erbjuda en rad högkvalitativa spel i kombination med så kallade integrerade Non-Fungible Tokens – eller NFT:er som de vanligtvis benämns för – i kombination med adekvata kryptobelöningar.

Det hela är utformat för att belöna spelarna för deras lojalitet och skicklighet genom att förse dem med en adekvat mängd MEMAG-kryptovaluta, inklusie inflytande över vissa delar av spelvärlden.

Inledningsvis kommer MMG-teamet att fokusera på att släppa sitt första spel i from av Meta Kart Racers. Det hela återspeglas ett adrenalinpumpande racingspel som kan avnjutas på varje given enhet.

MMG arbetar också med flera andra Web3-spel vilka återspeglas inom Meta Masters Guild-ekosystemet. För närvarande arbetar man med ytterligare tre spel vilka befinner sig i konceptstadiet.

Lanseringen av MEMAG-token har hittills återspeglats av en enorm framgång, där man hittils under den pågående presale-fasen mäktat med att samla in totalt $2,1 miljoner dollar under en period om endast några veckor.

Polygon (MATIC) utför samma uppgifter som Ethereum (ETH) till en betydligt lägre kostnad

Den primära uppgifter hos Polygon återspeglas till att tillhandahålla ett ramverk som ämnar erbjuder möjligheten till att bygga blockkedjenätverk, vilka även kan vid behov kan sammankopplas adekvat.

Polygon står sig som ett av de mest populära ekosystem inom kryptosfären för närvarande, något som återspelas av att man erbjuder en rad olika anpassade skalningslösningar. Vidare så är Polygon även kompatibel med en rad olika blockkedjor.

Dock ska det nämnas att den primära fokusen återspeglas av att lösa de problem vilka härleds till skalbarheten gällande Ethereum. Det ska även nämnas att paradoxalt påverkas även Polygons framfart även av hur Ethereum lyckas prestera.

Via Polygon kan ekosystem skalas betydligt mer effektivare än vad som kunna uppnås tidigare. Den höga tillväxten hos användare och associerade applikationer vilka återfinns utspridda över en rad blockkedjor har påvisat ett genuint behov av en omfattande skalningslösning.

För att investera i Polygon behöver man förvärva den inhemska token som benämnas för som MATIC. Det ska även nämnas att under 2023 har popularitet för MATIC kommit att stiga exponentiellt bland många investerare.

Fight Out (FGHT) hjälper dig att hålla dig i form

Fight Out är ett koncept som ämnar revolutionera hur individer förhåller sig till träning och en hälsosammare livsstil. Nyckeln till att uppnå det hela härleds till den så kallade Fight Out- appen, som utgör en central roll för konceptet.

Den banbrytande plattformen kommer att erbjuda exklusiva träningsprogram som skräddarsytts specifikt för användarna, samtidigt som den ämnar främja en stark känsla av gemenskap.

Projektet syftar till att hjälpa deltagarna till att komma i form, ha roligt samtidigt som de även får möjligheten att tjäna adekvata belöningar i form av $FGHT-token under tiden som de ägnar sig åt en specifik aktivitet.

Fight Out kommer även att lansera tekniskt avancerade och fysiska gym vika återspeglas med interaktiva komponenter så som “speglar” och “sensorer” för att effektivare kunna fånga upp användarnas prestationer.

Genom att investera i presale-fas kommer man att erhålla bonusar upp till 50% på alla investeringar upp till $50 000 dollar. Även om kursen stigit i jämförelse med den inledande etappen finns det fortfarande tid att gå med i den pågående presale-fasen!

MINA Protocol (MINA) ämnar minska resuresr för att bearbeta transaktioner

Nyckeln till Mina Protocol är införlivandet av zk-SNARKs, som för övrigt står för “zero-knowledge succinct non-interaktive arguments of knowledge”. Det hela är ett datakoncept som först utvecklades av MIT-professorn och Algorand-grundaren Silvio Micali.

Styrka hos Mina återspeglas i det faktum att man slipper verifiera en transaktion för varje enskilt block som skapas. I stället representeras blockkedjan med ett lätt verifierbart kryptografiskt bevis (zk-SNARK).

I kombination med en konsensusmekanism gällande Proof-of-Stake hävdar Mina att lösningen implementering av zk-SNARKs avsevärt minskar de nödvändiga resurser vilka krävs för att kunna bearbeta och registrera de transaktioner .

För att kunna skicka och ta emot transaktioner via Mina-nätverket måste varje deltagare driva en så kallad nod. Dessutom kräver Mina-protokollet två specialiserade noder i nätverket för att det hela ska kunna fungera optimalt.

C Charge ämnar revolutionera laddningen av elfordon

C+Charge har satta upp ett högt mål om att revolutionera marknaden gällande laddning av elbilar via sin omvälvande peer-to-peer-betalningsplattform i kombination med sitt belöningsprogram som baseras på blockkedjeteknik.

Ägare av elfordon kommer att erbjudas möjligheten till att enklare och snabbare få tillgång till laddningsstationer. Samtidigt kommer man att även kunna tjäna in kolkrediter i form av koldioxidtoken, något som ämnar stimulera tillväxten inom elfordonsindustrin.

Ägare av elfordon som söker ett tillförlitligt och enkelt sätt att identifiera laddningsstationer, samtidigt som de kan övervaka och verifiera sina laddningssessioner kommer att finna C+Charge oumbärligt.

CCharge car charged

För närvarande är det ett ypperligt tillfälle att förvärva C+Charges hållbara kryptotokens, CCHG, något som för närvarande återspelas av en kurs om av 0,013 USDT per token – innan de successivt höjs till 0,02350 USDT – något som kommer återspeglas kursen under den sista etappen