Den alarmerande inflationen i kombination med en stegrande lågkonjunktur har fått fler investerare att styra om rodret, där man istället börjat fokuserar på att placera kapital i andra tillgångar.

Även om det fortfarande råder en pessimistisk syn på kryptomarknaden, kombinerat med en rådande björnmarknad i överlag, existerar det fortfarande adekvata möjligheter till avkastningar.

Ett sätt att förhålla dig till det hela är att investera i de fem bästa kryptovalutorna för närvarande, nämligen: MEMAG, IMX, FGHT, LRC och CCHG. Med det i åtanke kommer vi att ägna resten av denna guide åt att belysa var och en av dessa mer ingående.

Meta Masters Guild (MEMAG) skakar om Web3-spelsfären

Meta Masters Guild (MEMAG) har på allvar kommit att skaka om den traditionella spelmarknaden via sitt kommande “Web3 Gaming Guild”. Det hela är ett ytterst spännande koncept som ämnar förena spelarna inom en rad genrer.

Genom att använda sig av blockkedjeteknik i kombination med upprätthållandet av en decentraliserad sfär har MEMAG som mål att sammanföra spelare från hela världen. Det hela förväntas bidra till att enklare skapa en unik och användarorienterad spelupplevelse.

MEMAG-teamet har enligt egna uttalanden en stor passion när det kommer till att producera interaktiva titlar, samtidigt som man ämnar handskas med aktuella problem vilka spelarna i fråga kan komma att bli exponerade för.

Det titlar vilka publiceras av Meta Masters Guild kommer i grunden att bygga på så kallade NFT:er (non-fungible tokens). Man befinner sig för närvarande i slutfasen av att utveckla sitt första spel i form av Meta Kart Racers.

Dock arbetar man aktivt med att ta fram ytterligare tre titlar vilka man har en starkt tror på. För närvarande har man samlat in extra kapital som överstiger $2,1 miljoner dollar – något som många insatta analytiker finner som ytterst imponerande.

Immutable X (IMX)

Immutable X (IMX), som inom sammanhanget vanligtvis tenderar att refereras till som IMX-token projicerar det ursprungliga myntet för den så kallade protokollet hos Immutable X blockkedjan.

Immutable X-protokollet återspeglas som en så kallad Layer 2-skalningslösning när det kommer till de NFT:er (icke-fungible tokens) vilka bygger på den välrenommerade Ethereum-blockkedjan.

Det hela erbjuder användarna möjligheten till att utföra omedelbara transaktioner med noll gas-avgifter i kombination med en gigantisk skalbarhet – utan att man för den delen kompromissa med säkerheten.

Är man således ute efter ett krypto att investera i med en hög potential till att återigen stiga i kurs, bör man överväga att ta en närmare titt på IMX. Dock måste man komma ihåg att investeringar i krypto återspeglas av en ytterst volatil och oberäknelig aspekt.

Fight Out (FGHT) främjar en aktiv livsstil

Ett annat spännande koncept som presenterats för den breda allmänheten återspeglas av Fight Out. Det hela har som mål att revolutionerande hur man förhåller sig till en sundare livsstil – där fokus ligger på att hitta en träningsform som går i linje med de personliga preferenserna.

Det hela bygger i grund och botten på den intuitiva och banbrytande appen som ämnar förändra sättet som vi förhåller oss till träning. Appen i fråga kommer att hjälpa vederbörande att identifiera, övervaka och spåra de framgångar inom träning och hälsa vilka man mäktar med att uppnå.

Man erbjuds även att uppgradera sin “träning” genom att nyttja $FGHT-token, där man b.la kan nyttja det hela till att uppgradera sin avatar, uppgradera sina träningsnivåer, köpa till PT-timmar m.fl.

Det hela slutar dock inte där utan man har även långt gångna planerna på att lansera sina egna gym – totalt 20 till antalet. Dessa kommer att återspeglas av moderna komponenter vilka härleds till rörelsesensorer och speglar vilka ämnar registrera utövarnas prestationer.

Genom att ta del av den pågående presale-fasen kommer man erbjudas möjligheten till att erhålla en bonus som uppgår till 50% av alla de investeringar vilka man väljer att göra – dock upp till en summa om maximalt $50 000 dollar.

Loopring (LRC)

Loopring (LRC) återspeglas som ett så kallad Ethereum Layer-2 skalningsprotokoll. På en övergripande nivå ämnar det hela att nyttjas för utbyggandet av så kallade decentraliserade (DEX) börser.

DEX-börserna konkurrenter med deras motsvarigheter i form av så kallade centraliserade (CEX) börser när det kommer till den prestanda för vilka de transaktioner vilka äger rum via börserna projiceras.

Loopring-nätverket har kapaciteten att hantera upp till 1000x fler transaktioner per sekund i jämförelse med Ethereum, samtidigt som varje enskild transaktion kostar bråkdelen av en enda cent i jämförelse med Ethereum.

Det hela slutar dock inte där utan Loopring nyttjar även den säkerhet som återspeglas via Ethereum välrenommerade blockkedja. Detta innebär b.la att användarna får tillgång till deras respektive tillgångar vid varje given tidpunkt, samtidigt som börserna måste rätta sig efter de reglera vila stipuleras för blockkedjan i fråga.

C Charge ämnar förändra marknaden för EV-fordon i grunden

C+Charge har definierat ett högt mål om att förändra marknaden gällande EV-fordon på grundnivå. Det hela ämnar man uppnå genom att nyttja sin P2P-betalningsplattform, kombinera med det lukrativa belöningsprogrammet.

Projektet i fråga bygger på så kallad blockkedjeteknik, något som rent konkret innebär att varje transaktion som genomförs återspeglas av en total transparens för både de inblandade men även de utomstående.

Som ägare av EV-fordon kommer man att enklare och smidigare erhålla information om lediga laddstationer, deras status, väntetid, m.fl. För att sporra användarna till att använda sig av det hela kommer man förse vederbörande med så kallade koldioxidtoken – $CCHG.

Dock kommer ej endast användarna att kunna tjäna in $CCHG-token utan även ägarna av laddstationer kommer erhålla sin beskärda del av det hela. I samband med att denna text utformas erbjudas $CCHG-token till en kurs om av 0,013 USDT.

Vänligen notera att det hela ämnar höjas successivt till 0,02350 USDT – något som för övrigt är planerad att äga rum under den sista etappen av den pågående presale-fasen.

Relaterade Artiklar:

Meta Masters Guild - Nästa Stora Kryptospel

Vårt Omdöme

Meta Masters Guild Logo
  • Partnerskap med ledande spelutvecklare
  • Presale tillgänglig nu
  • Granskad av Solid Proof & CoinSniper
Meta Masters Guild Logo
Kryptotillgångar är osäkra och oreglerade investeringsprodukter. Du riskerar ditt kapital när du investerar i kryptovalutor.