Även om den klassiska bankdosan fortfarande används av gemene man, har den kommit att spela ut sin roll. Många av oss använder i stället BankID som i mån och tycke kommit att ersätta den fysiska och klumpiga bankdosan.

Dock har bankdosan ännu inte några planer på att kasta in handduken, något som innebär att det hela återvänder i en annan skepnad. Istället för att uträttat bankärenden ämnar bankdosan istället nyttjas till att förvara kryptovalutor så som BTC, XRP, ETH med flera!

Svensk entreprenör visar vägen

Den svenska entreprenören Dušan Stojanović har inom medierna ofta hyllats för hans förmåga att identifiera lukrativa startup möjligheter. Hans senaste riskkapitalinvestering i form av Ledger bedöms som ett av de mest intressanta på länge.

Stojanović valde nyligen att investera $24 miljoner i bolaget – motsvarande 250 miljoner kr – sett till dagens kurs. Ledger, som utvecklar “bankdosor” för kryptovalutor bedöms av flera analytiker ha potentialen att revolutionera kryptomarknaden.

Det hela kommer som en välbehövlig nyhet med tanke på skandalen med FTX, men även det faktum att en av världens mest auktoritära kryptobörser – Binance – står för närvarande och balanserar på en tunn lina!

Om kryptobörsen Binance kraschar kommer det hela sannolikt innebära att alla de medel vilka man förvarat via plattformen går förlorade. Ledger ämnar dock förändra det hela genom att tillhandahålla en plattform där kryptovalutor förblir säkrade, oavsett hur övriga delen av kryptomarknaden mår.

Lösningen stavas “självständig förvaring”

Enligt Stojanović är så kallad “självständig förvaring” (eng. self custody) lösningen på ovanstående problematik. Det hela är i själva verket ett system där de digitala tillgångarna förvaras via en dosa, vilken i mån och tycke liknar den traditionella bankdosan!

Uppmärksamma läsare kommer sannerligen att reflektera över huruvida det hela är ett steg tillbaka i utvecklingen, men innan man bestämmer sig för att utdela sin dom bör man dock fortsätta läsa vidare!

Dušan Stojanović menar på att under tider då bankerna kritiseras öppet, samtidigt som den globala ekonomin befinner sig på fallrepet ökar även priset för fysiska tillgångar, där framför allt säkerhetsaspekten efterfrågas i högre grad.

Det hela har både att göra med den mentala biten hos investerarna, inklusive det faktum att en fysisk produkt sällan kan försvinna i den tomma intet i likhet med kapital på banken i samband med ett katastrofscenario.

En påfallande korrelation

Flera undersökningar har påvisat att det existerar en 81% korrelation när det kommer till värdet på fysiska tillgångar så som guld, diamanter med flera kontra intäkterna gällande produkter avsedda för “självständig förvaring”.

Stojanović menar att den höga korrelationen kan även relateras till bankdosan, framför allt med tanke på att den utgör en värdefull artefakt som inte kan manipuleras av maliciösa aktörer.

Genom att tillämpa “självständig förvaring” kommer man inte att placera sina tillgångar hos en aktör som man egentligen inte har kontroll över. I stället kommer man att ha total kontroll över alla delar, oberoende om det handlar om lösenord, hårdvara, förvaring etc.

Samtidigt understryker Stojanović att det inte finns några perfekta systemlösningar. Hypotetiskt sett skulle man kunna tvinga någon att låsa upp och lämna ifrån sig både dosan och de kryptovalutor som förvaras via den.

Dock är det betydligt lägre chans att råka ut för ovanstående i jämförelse med att utsättas för en phishing-attack, där man luras till att signera en överföring som egentligen initierats av en bedragare.

Huvudpersonen avslutar det hela med att påtala att via Ledger-lösningen kommer investerare att kunna förvara sina kryptotillgångar tillsammans med andra värdesaker, samtidigt som den kompakta storleken gör den ideala att transportera under tiden som man befinner sig på resande fot!

Ecoterra ($ECOTERRA) – Ett grönt kryptoalternativ

Ecoterra är en i raden av “gröna” kryptoprojekt vilka tagit marknaden med storm under 2023. Konceptet bygger på att förmå individer till att utföra olika uppdrag, vilka i sin tur ämnar bidra till en “grönare” omgivning.

Nyligen initierade Ecoterra sin presale-fas, något som återspeglas av en stor succé, där kryptoprojektet under endast några dagar lyckats samla in extra kapital som överstiger $64,000!

För närvarande återspeglas $ECOTERRA av en kurs på $0,004 per token, samtidigt som man kan nyttja Ethereum (ETH), Tether (USDT), inklusive traditionella fiatvalutor till att genomföra köpet.

En rad analytiker bedömer att Ecoterra har potential att generera imponerande avkastningar, samtidigt som investerarna får möjligheten att aktivt bidra till en grönare omgivning!

Relaterade artiklar: