Elektrifieringen av den svenska fordonsmarknaden har gått starkt under det gångna året, något som även återspeglas i den årliga statistiken hos Mobility Sweden där var ⅓ av nyregistrerade fordon drivs på el! Det hela bådar gott inför en fortsatt stabil utveckling under 2023, förutsatt att infrastrukturen kring laddning av elfordon byggs ut ytterligare.

Just avsaknaden av adekvat laddinfrastruktur är något som kommit att prägla marknaden för elfordon under flera år – där många förare upplever en stor frustration över att behöva ödsla tid på att ständigt behöva planera sin rutt baserat på tillgängliga laddningsstationer.

Lösningen på ovanstående problem kan överraskande finnas i C+Charge, ett kryptoprojekt med målet att revolutionerade sättet som privatpersoner och kommersiella bolag förhåller sig till laddningen av elfordon.

Erhåll belöningar i samband med laddning

För att C+Charge ska lyckas med sitt uppdrag ämnar projektet belöna fordonsägarna med så kallade koldioxidkrediter för varje gång som de väljer att ladda sitt fordon. Intjänade krediter kan sedan nyttjas för att b.la ladda elfordon via de laddningsstationer vilka för närvarande valt att ansluta sig till C+Charge-nätverket.

För närvarande utvecklar man även en app som i sin tur kommer utgöra själva kärnan i projektet. Via appen kommer man b.la att även kunna omvandla koldioxidkrediter till så kallade NFT:er (icke-fungible tokens).

Vidare kommer det även vara möjligt att i realtid identifiera närliggande laddningsstationer, samtidigt som man även exponeras med information gällande köer, diagnostik och andra detaljer av intresse.

I skrivande stund är det möjligt att testa betaversionen av C+Charge-appen, dock lämnar funktionaliteten betydligt mer att önska. Faktum är att den enda funktion som kan nyttjas är möjligheten att geolokalisera närliggande laddningsstationer.

Transparent och sömlöst betalningssystem

Laddbranschen för elfordon inom rikets gränser har länge kritiserats för avsaknaden av information gällande kostnaden i samband med laddning – något som många menar är ohållbart i längden!

Idag är det ej möjligt för fordonsägarna att erhålla information i likhet med traditionella bensinstationer, där b.la den aktuella kostanden per kW (kilowatt) återspeglas, något som i sin tur gör det svårt att jämföra laddningsstationer sinsemellan.

C+Charge har som mål att förändra konceptet i grunden, något man ämnar realisera genom att teckna ett partnerskap med Flowcarbon. Via samarbetspartnern Flowcarbon kommer fordonsägare att erhålla så kallade Goodness Native Token (GNT) för varje gång som man laddar fordonet via C+Charge-nätverket.

Den så kallade Goodness Native Token (GNT) stöds av en rad auktoriteter, där b.la a16z Crypto och Samsung Next återfinns, inklusive den välrenommerade och globala fondförvaltaren Invesco!

För att det hela ska kunna realiseras under en snabbare takt kommer C+Charge att erbjuda ägarna av laddinfrastruktur möjligheten att nyttja ett universellt och transparent betalningssystem.

Systemet i fråga kräver ej inköp av komplex och dyr Point of Sale-utrustning. Istället kommer förarna att kunna nyttja sina intjänade $CCHG-token för att finansiera laddningen av elfordon.

Det ska även nämnas att den så kallade P2E-system baseras på Ethereum-blockkedjan, något som rent konkret innebär att varje enskild transaktion som äger rum via plattformen kan med enkelhet kontrolleras i efterhand!

Presale-fasen går mot sitt slut

För närvarande återstår mindre än sex dagar av den sjunde etappen av totalt åtta inplanerade, där 1 $CCHG-token säljs till $0,02 USDT. Under den sista etappen kommer 1 $CCHG att säljas till $0,02355 – något som återspeglar en ökning på $0,0035 USDT!

Presale-fasen är officiellt planerad att avlutas den 31 mars, varav man under samma datum ämnar lista $CCHG-token till försäljning via en rad CEX-börser, där BitMart för övrigt står först på tur!

För att man ska få möjligheten till att investera i presale-fasen behöver man äga en Wallet Connect- och/eller MetaMask-plånbok, samtidigt som man behöver överföra en adekvat mängd ETH- eller BNB-token till sin plånbok för att komma igång med det hela!

Relaterade artiklar: