Den Londonbaserade entreprenören inom plaståtervinning i form av Recycleye har enligt egen utsago mäktat med att samla in cirka $17 miljoner dollar under en finansieringsrunda som initierades och leddes av DCVC.

Om du inte är bekant med DCVC sedan tidigare återspeglas ämnar aktören stödja de entreprenören vilka nyttjar “Deep Tech”, samtidigt som man ämnar stärka den kapitalistiska aspekten, något som i sin tur resulterar i att den totala kostnaden minskar.

Återvinningsrobotar med en rad förmågor

Recycleeye hävdar att deras revolutionerande återvinningsrobotar har utrustats med en artificiell intelligens som i sin tur gör det möjligt att identifiera material som återspeglas av imponerande 60 bilder per sekund.

Vidare kan varje robot sortera dessa bilder via en betydligt mer precis och snabbare takt än vad en människa klarar av. Man menar även på att Recycleye ämnar sänka den totala kostnaden gällande sortering av material via en rad revolutionerande och intuitiva funktioner.

Målet är att multiplicera kapitalismens fördelar

DCVC, som vi redan belyst inledningsvis har enligt egen utsago valt att fokuseras på att stödja startupbolag vilka återfinns inom återvinningsbranschen, vilka ämnar modernisera det hela via en rad tekniska lösningar.

Det hela bidrog starkt till att man valde att leda den finansieringsrunda som Recycleye återspeglas av nyligen, något som redan nämnts resulterade i att startupbolaget mäktade med att samla in imponerande $17 miljoner dollar!

Enligt Center for International Environmental Law återspeglas varje enskilt steg när det kommer till den industribaserade produktionen av plast av en hög negativ parkerar på både klimatet och den omkringliggande miljön.

Några av de delar av processen vilka utgör de stora bovarna i det hela härleds till b.la transporten av de fossila bränslen vilka utgör de primära råvarorna i samband med tillverkning av plast, vidare till raffinering, avfallshantering m.fl.

Påtagliga brister leder till klimatförändringarna

En av de mest alarmerande klimatförändringarna härleds till plastföroreningar. Det faktum att en rad länder saknar adekvat rutiner och processer när det kommer till avfalls- och återvinningsprocessen utgör ett stort problem globalt.

Samtidigt menar man på att det finns stora krav på alla de aktörer vilka ämnar erbjuda möjligheten till en välfungerande marknad när det kommer till hanteringen av återvunnen plast.

Dock återspeglas det hela av en rad utmaningar där framförallt sortering, smältning och återvinning anses återspeglas som några av de mest angenäma, där kostnaden generellt sett är högre i jämförelse med att köpa in ny plast.

Dock finns det mycket att vinna med tanke på att cirka 91% av all plast (enligt OECD) återfinns ej överhuvudtaget, samtidigt som produkt av engångsplast härleds till höga kostnader.

Det hela har uppdagats ännu mer tydligt med tanke på de skenande och höga elpriserna, något som för övrigt bidragit till att betydligt fler aktörer fått tänka till hur man ska driva sin verksamhet.

Snabbare process ämnar lösa det hela

Genom att fokusera mer ingående på att effektivisera skanning, identifiera och sortering av material återspegla Recycleye som en av de aktörer vilka har som mål att lösa en del av det effektiva systemet gällande återvinning.

Det hela ämnar man lösa med så kallad artificiell intelligens (AI) något som rent konkret innebär att man tillämpar en form av robotiserade mjukvara som effektivisera processen men även under tiden lösa de barriärer som man ställs inför.

Enligt egen utsago kommer den maskininlärnings- och skanningsteknik från Recycleye att effektivisera processen med upp till 100%. Det hela innebär all den materiel som samlas in kommer att beskådas i genomsnitt 30x under tiden som det hela transporteras via bandet.

Relaterade Artiklar: