En stor andel svenska investerare fokuserar på att investera i Bitcoin (BTC) för tillfället, något som bör knappast komma som en överraskning med tanke på att kryptovalutan används i allt större omfång, samtidigt som många menar på att BTC står sig starkt mot den rådande inflationen!

För att diversifiera sina risker bör man dock fokusera även på att bredda sin existerande portfölj med andra krypton, där b.la Ether (ETH), Tether (USDT), Ripple (XRP) återfinns som några av de mest intressanta.

Ett av de betydligt mer anonyma krypton återspeglas av STX. Det hela nyttjas till att driva Bitcoin lager-2-blockkedjan Stacks, där token under de senaste 24-timmarna återspeglas av den 13:e högsta handelsvolymen – sett till alla kryptovalutor på marknaden – enligt data från CoinGecko.

Mer konkret bedöms handelsvolymen återspeglas av ett värde på $450 miljoner, något som för övrigt motsvarar 25% av kryptovalutornas totala börsvärde. Däremot motsvarar BTC:s handelsvolymer på drygt $36 miljarder under de senaste 24 timmarna endast cirka 6,7 % av dess totala börsvärde (cirka $540 miljarder).

Stacks (STX) befinner sig i en positiv momentum

Under de senaste 30 dagarna har flera auktoritära instanser utnämnt Stacks (STX) som den bäst presterande kryptovalutan när det kommer till börsvärde, något som kunnat realiseras efter att token genererat vinster på nästan 3x!

Resultatet är betydligt bättre än den näst bäst presterande kryptovalutan under samma tidsperiod – Conflux (CFX) – som för övrigt stigit med strax över 30%, under samma tidsperiod. Flera analytiker menar på att Stacks (STX) utnyttjat den växande hajpen gällande lager-2-protokollets potential när det kommer till att underlätta framväxten av ett Bitcoin Web3-ekosystem.

Dock menar andra på att katalysatorn till det hela härleds framför allt till framgången med Ordinals NFT (icke-fungibla token). Kryptovalutans vinster under året ligger strax över 500%, något som ska tilläggas betraktas som ytterst imponerade!

Hur högt kan Stack (STX) komma att stiga?

I en nyligen publicerad Forbes-artikel spekulerades det i att Stacks (STX) har potential till att bli en “multi-miljard dollar” kryptovaluta. Om de tillfrågade får rätt i sina prognoser skulle det hela medföra att STX-kursen når ett värde på minst $3,65 per token (med tanke på det nuvarande utbudet på ungefär $1,367 miljarder).

Det hela skulle i sin tur medföra ytterligare avkastningar vilka återspeglas över 200% – sett till dagens nivåer! En rad analytiker och marknadsexperter manade dock till lugn, där man först ville vänta ut de amerikanska Federal Reserve beslut gällande räntan.

Under gårdagen meddelade banken att man ämnar höja räntan med ytterligare 25 punkter, något som ska tilläggas var ett väntat besked. Dock påverkade inte det hela STX-kursen nämnvärt som istället förankrade sig fast vid $1,15-nivån.

Ytterligare konkurser kan komma att driva upp priset

De senaste veckornas uppgång på kryptomarknaden härleds framför allt till de konkursdrabbade amerikanska bankerna, där b.la Silicon Valley Bank sällar sig som den senaste.

Ovanstående bidrog till att en rad investerare valde att se sig om efter andra investeringar, där vederbörande b.la fokuserade på investeringar i kryptovalutor. Även om Stacks (STX) ej bedöms vara en biprodukt av konkurserna har dock flera andra krypton nyttjat det hela till sin fördel.

Bitcoin (BTC) utgör ett konkret exempel, där token under veckorna som konkurserna avlöst varandra kommit att stiga med mer än 40%! Om konkurserna fortsätter att stiga i samma takt är det ingen vild gissning att även Stacks (STX), Bitcoin (BTC), Ether (ETH) m.fl. sannolikt kommer stiga ytterligare!

Relaterade artiklar: