Den amerikanska banksektorn har drabbats hårt av konkurser under de senaste veckorna. Senast i raden att stänga ned verksamheten återspeglas av Signature Bank, som under söndagsmorgonen försattes officiellt i konkurs!

En rad experter och analytiker menar på att krascherna istället handlar om en global företeelse, som i sin tur riskerar att försätta betydligt fler kreditinstitut i en prekär situation under de kommande månaderna!

Investerare rekommenderas således att fördela riskerna genom att investera i andra tillgångar, där även Bitcoin (BTC) ingår. Även om kryptomarknaden är ytterst volatil har det hela stått emot väl de senaste veckornas kalabalik!

Signature Bank konkursen är ej relaterad till krypto

Signature Bank är den senaste banken som fått bekänna färg och stänga igen sin verksamhet. Även om flera “experter” menade på att kraschen berodde på handeln med kryptovalutor är den dystra sanningen att kryptovalutor hade absolut ingen inverkan på det hela!

Ovanstående bekräftas även av New York State Department of Financial Services (NYDFS), som fick den “föga smickrande uppdraget” att stänga ned verksamheten hos Signature Bank under den gångna helgen.

Som svar på spekulationerna i media om att nedstängningen av Signature Bank berodde på handeln med kryptovalutor valde New York State Department of Financial Services (NYDFS) att uttala på följande sätt:

“Beslutet att stänga ned Signature Bank under den gångna helgen är ej på något sätt relaterad till handeln med kryptovalutor. Istället valde NYDFS att ta över banken för att kunna värna om kundernas bästa, något som grundas på verksamhetens nuvarande förmåga att genomföra affärer på ett sunt, men framför allt säkert sätt!”

Det är dock intressant att konstatera det faktum att under 2022 stod kryptovalutor för en fjärdedel av bankens totala insättningar. Signature Bank uttalade sig dock under december (föregående år) om att man utarbetade planer på att minska insättningar via krypton med minst $8 miljarder – något som för övrigt aldrig hann realiseras!

Även den europeiska banksektorn befinner sig i gungning

Den senaste aktören att kasta in handduken härleds till Credit Suisse. Den schweiziska banken har lidit stora förluster på senare tid, något som b.la resulterat i att deras värde på börserna kommit att falla markant!

Precis som många befarade har konkurserna inom den amerikanska banksektorn även kommit att smitta av sig på övriga delen av världen – något som Credit Suisse bekräftar mer än väl!

Den schweiziska centralbanken – Swiss National Bank (SNB) – valde dock att räcka ut en räddande hand genom att bevilja Credit Suisse ett så kallat “nödlån” på hisnande $54 miljarder dollar.

För närvarande mår de svenska bankerna förhållandevis bra, men med tanke på den ökade inflationen i kombination med en prognoserad lågkonjunktur kan läget förändras praktiskt tagit över en natt!

Vår rekommendation är att fördela sina risker genom att investera i flera olika tillgångar, något som inkluderar både guld och silver men även kryptovalutor. Man bör även fördela riskerna även när det kommer till krypton genom att investera i både större men även mindre token!

Relaterade artiklar: