Även om bankkrisen ännu ej påverkat de svenska bankerna är det mer viktigare än någonsin att sprida riskerna när det kommer till investeringar som ett led i att förbereda sig inför ett potentiellt katastrofalt scenario.

Ett sätt att dämpa fallet härleds till investeringar i kryptovalutor, där framför allt Bitcoin (BTC), men även världens näst största token i form av Ethereum (ETH) pekas ut som de mest adekvata alternativen för närvarande.

Med tanke på att BTC klarat sig skapligt under den ökade inflationen, samtidigt som de amerikanska bankernas konkurser medfört till att stärka kursen ytterligare bedömer investerare token som mer aktuell än någonsin!

Man bör dock skrida till verket omgående eftersom antalet BTC i omlopp minskar för varje dag som passerar. Faktum är att för varje given timme förverkas cirka 62,5 BTC-token, något som i sin tur resulterar i cirka 1 BTC per minut!

Överstiger ett värde på $160 miljarder dollar!

Det som många investerare sällan reflekterar över härleds till antalet Bitcoin (BTC) vilka för alltid gått förlorade. Nyligen passerades antalet förverkade BTC hela 6 miljoner, något som lämnar cirka 13,3 miljoner BTC kvar i omlopp.

Enligt Timothy Peterson, ekonomiska analytiker och rådgivare hos Cane Island Alternative Advisors överstiger värdet för alla de BTC-token vilka hittills förverkats hisnande $162 miljarder dollar!

I sin senaste tweet gällande ämnet i fråga hävdar Peterson att utav de 19,3 miljoner BTC som “miners” mäktat med att prägla hittills kvarstår “endast” cirka 13,3 miljoner BTC-token i omlopp.

Cirka 1,500 BTC förverkas per dag

Precis som vi nämnde initialt uppskattade Peterson átt antalet förverkade BTC (per dag) skulle återspeglas i genomsnitt av cirka 1,500 token – något som projicerar ett värde på $40,5 miljoner – sett till dagens kurs!

Påståendet har dock varit föremål för den del kritik, där flera auktoriteter valt att ifrågasätta sanningshalten i Petersons påståenden. Dock valde Peterson att stödja sitt påstående på samma resonemang som för tre år sedan.

Samtidigt tog han tillfället i akt att proklamera det faktum att ytterligare 1 miljon BTC-token kommer (sannolikt) att förverkas under de kommande 100 åren! Det hela skulle medföra att endast 1,34 miljoner BTC kvarstår, med endast 1,7 miljoner kvar att prägla fram till 2123!

Fortfarande för tidigt att dra några stora växlar från det hela

Även om Petersons uttalanden bygger på logiska resonemang måste man komma ihåg att Bitcoin (BTC) endast funnits på marknaden under cirka 14 år. Det hela är betydligt lägre än många av de traditionella fiatvalutorna vilka existerat på marknaden under flera århundraden.

Man bör således ej dra för stora växlar av Petersons analyser och prognoser med tanke på att kryptosfären fortfarande är en ny företeelse. Som investerare behöver man komma ihåg att Bitcoin (BTC) klarat sig galant under den alarmerande inflationen, samtidigt som token utnyttjat de senaste konkurserna till att stiga i värde!

I och med ovanstående bör man överväga att inkludera BTC som en del av sin investeringsportfölj, även om man nödvändigtvis saknar intresse för kryptovalutor i allmänhet!

Relaterade artiklar: