Den amerikanska e-handelsjätten i form av Amazon förbereder sig för lanseringen av sin digitala marknadsplats gällande NFT:er. Det hela planerar realiseras under den 24 april, där upp till femton kollektioner av NFT:er ämnar erbjudas till försäljning i samband med den officiella lanseringen.

Målet med NFT-plattformen är att kunna erbjuda möjligheten till att förvärva NFT:er vilka i sin tur knutits till genuina tillgångar. Det hela ämnar projiceras genom att kunderna erbjuds exempelvis möjligheten att förvärva en form av NFT som i sin tur knutits till ett par jeans.

Precis som tidigare kommer det hela att kunna finansieras via de betalmetoder vilka för närvarande erbjuds av Amazon och kommer ej på några sätt att skilja sig åt när det kommer den sedvanliga Amazon-shoppingen!

Lanseringsdatumet är definitiv

Även om The Big Whale rapporterade om att det officiella lanseringsdatumet är spikat till den 24 april har det hela ej ännu bekräftats av Amazon. Den utsedda talespersonen för e-handelsjätten avböjde att kommentera lanseringsdatumet i detalj – något som höjer en del frågetecken kring det hela.

Enligt flera icke-nämnda källor planerar Amazon att skicka ut ett officiellt e-postmeddelande till alla Amazon Prime-abonnenter som ett led i att sprida medvetenheten gällande lanseringen av NFT-plattformen.

Det intressanta i sammanhanget är att man inledningsvis kommer rikta sig mot kunder vilka återfinns inom USA. När det hela planeras att erbjudas till övriga marknader står dock fortfarande ristat i sten!

Ej tydlig valt av blockkedjeteknik

Den bakomliggande blockkedjetekniken är ej helt tydligt definierad vid tiden som denna text utformas. Amazon har dock övervägt att nyttja en rad olika alternativ sedan man inledde arbetet med sin NFT-plattform.

Flera representanter för Amazon vilka önskar förbli anonyma men som arbetar med projektet har etablerat kontakt med Layer-1 blockkedjor, inklusive en rad andra aktörer vilka återfinns inom kryptosfären.

Amazon har dock uttalat sig officiellt om att man önskar samarbete men även anställa flera utvecklare vilka i sin tur besitter kompetens och kunskap gällande den så kallade Web3-sfären.

Baserat på tidigare uttalanden verkar bolagets avsikt vara att skapa en form av privat blockkedja och ej i form av en så kallad publik variant i likhet med den som kryptovalutan Ether (ETH) bygger på.

Det framkom dock ej huruvida det hela skulle komma att realiseras via en så kallad “fork” i likhet med den blockkedja som nyttjas av Bitcoin (BTC) – inklusive en mängd andra krypton!

Existens avslöjades av Blockworks

Amazon NFT-plattformen, vars existens för övrigt avslöjades av Blockworks under januari månad kommer endast att erbjudas till amerikanska kunder via en speciell flik i form av titeln “Amazon Digital Marketplace”.

Även om fliken “Amazon Digital Marketplace” kommer endast att kunna nyttjas av amerikanska kunder kommer plattformen i fråga att successivt öppnas upp för resten av världen, inklusive Europa.

Enligt flera icke-namngivna källor har lanseringen av “Amazon Digital Marketplace” redan skjutits upp två gånger under de senaste veckorna. En av de primära anledningarna härleds till den välbekanta kollapsen av FTX-börsen under november månad.

Dock verkar det som att det hela kommer med största sannolikt att äga rum under den 24 april, förutsatt att några exceptionella händelser sätter återigen käppar i hjulet för lanseringen av det hela!

Relaterade artiklar: