Den svenska Riksförbundet M Sverige har för femte året i rad granskat utbyggnaden av publika laddningsstationer.

‘Man kom fram till b.la bristen på adekvat laddinfrastruktur bedöms vara akut och kan i värsta fall riskera omställningen från fossildrivna drivmedel till betydligt mer miljövänliga alternativ.

I skrivande stund rullar över 450 000 laddbara fordon på Sveriges vägar. Enligt EU:s direktiv bör det således finnas cirka 45 000 tillgängliga laddstolpar, något som man för närvarande befinner sig långt ifrån.

Enligt branschorganisationen PowerCircle förfogar den svenska marknaden över 18 000 publika laddningsstationer runt om i landet, något som är betydligt mindre än vad man initialt hade hoppats på.

Enligt Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig hos Riksförbundet M Sverige måste de styrande fokusera betydligt mer på att bredda ut laddinfrastrukturen i hela landet. Framför allt är det glesbygden som behöver prioriteras i och med den påtagliga ökningen av eldrivna utanför storstäderna.

Den påtagliga bristen på laddningsstationer kan enligt Stjernvall resultera i flera konsekvenser. Några av de mer påtagliga härleds till att förarna tvingas köra sin laddhybrid på bensin, något som i sin tur begränsar den klimatfrämjande vinningen.

Andra tänkbara konsekvenser härleds till att elfordon blir en klassfråga, där villaägare i betydligt större omfång väljer elfordon, samtidigt som individer vilka utgör en del bostadsrättsföreningar och andra samfälligheter utelämnas i och med bristen på allmänna laddningspunkter.

C Charge ämnar förändra marknaden i grunden

Det gröna och miljövänliga kryptoprojektet C+Charge ämnar förändra branschen gällande laddning av elfordon en gång för alla! För att kunna uppnå sina mål tänker man belöna förarna med så kallade koldioxidkrediter för varje gång som vederbörande väljer C+Charge-nätverket.

Föregående är möjligt tack vare ett nära samarbete med Flowcarbon och plattformens Goodness Native Token (GNT). Genom att locka förarna med incitament hoppas man indirekt tvinga fler kommersiella laddningsstationer att ansluta sig till C+Charge.

De koldioxidkrediter vilka föraren i fråga tjänar in kan nyttjas på flera olika sätt, där framför allt nyttjande av koldioxidtoken som adekvat valuta i samband med laddning står högt i kurs för närvarande.

Det ska dock nämnas att Goodness Native Token (GNT) kan även omvandlas till så kallade NFT:er (icke-fungibla tokens).

Den intuitiva appen utgör katalysatorn i projektet

Teamet bakom C+Charge arbetar för närvarande med att färdigställa den app som ämnar utgöra själva katalysatorn. Via appen kommer förarna b.la att kunna spåra sina intjänade koldioxidtoken och erhålla information gällande närmaste laddningsstation.

C+Charge-teamet publicerade förra veckan en betaversion av appen, något som dock lämnade kvar mycket att önska, framför allt när det kommer till den funktionella delen av appen!

Faktum är att appen för närvarande endast tillhandahåller möjligheten att testa funktionen gällande identifieringen av närmaste laddningsstation. Det ska dock understrykas att appen listar alla laddningsstationer, oberoende om de anslutits till C+Charge eller ej, något som flera testare uppfattade som ytterst förvirrande!

Snabb, smidigt och transparent betalningssystem

De kommersiella laddningsstationerna redovisar varken kostnaden eller det genomsnittliga priset för laddning, i likhet med de traditionella bensinstationerna. Det hela innebär att förarna har ingen insyn i hur mycket laddningen egentligen kommer kosta i slutändan.

Flera branschorganisationer har valt att öppet kritisera de styrande, där man menar på att avsaknaden av den preliminära kostnaden bidrar till en icke-transparent prissättning som kraftigt missgynnar konsumenterna.

C+Charge har som mål att tillhandahålla möjligheten för de kommersiella aktörerna att erbjuda ett mer transparent och framför allt universellt betalningssystem som även eliminerar kravet på dyr Point of Sale-utrustning.

Presale-fasen går mot sitt slut

I skrivande stund återstår mindre än 48-timmar innan den sjunde etappen av presale-fasen avslutas. Fortfarande är det dock möjligt att köpa 1 $CCHG till $0,002 USDT. Vänligen notera dock att $CCHG-kursen kommer att stiga till $0,0235 USDT i samband med att den åttonde (sista) etappen inleds.

Enligt C+Charge “whitepaper” kommer presale-fasen officiellt avslutas den 31 mars, samtidigt som noteringar via en rad CEX-börser ämnar äga rum – där b.la BitMart står först i kön!

Relaterade artiklar: