altcoins

Kryptovaluta är en marknad som befinner sig i en ständig förändring, där så kallade altcoins utgör ej ett undantag. Faktum är att utvalda altcoins kommit att återspeglas av en 20-procentig prisökning under en period om endast 24-timmar!

Denna plötsliga värdeökning härleds till ett anala orsaker, där några av de mer intressanta härleds till en ökad efterfrågan på token i fråga, inflation och räntor. I den här artikeln ämnar vi utforska några av de mest intressanta altcoins på marknaden för närvarande som ett led i att göra det enklare för dig att komma igång med dina investeringar.

Meta Masters Guild (MEMAG)

Meta Masters Guild är ett mobil-orienterad koncept som ämnar baserat på en blandning av Web3- och P2E (eng. play-to-earn)-spel. Den Ethereum-baserade spelet kommer att projiceras av spelbara NFT:er, inklusive incitament vilka i sin tur kan bytas ut mot MEMAG, bolagets inhemska token.

Det hela kan i sin tur sedan investeras och/eller säljas vidare till andra intressenter. Den presale-fas som för närvarande äger rum gällande MEMAG kommer utgörs av sju etapper, där den initiala erbjuder token till en kurs om $0,007 per enhet.

Kursen i fråga kommer så småningom att stiga till $0,023 dollar, något som kommer projicera en ökning med 228,5% för alla de investerare vilka valde att gå med i det hela under den första etappen. Här har vi sammanställt en guide om hur man investerar i MEMAG.

Meta Masters Guild beräknas växa betydligt snabbare i samband med att plattformens första spel (Meta Kart Racers) publiceras under den andra kvartalet i år. Förutsatt att kryptomarknaden repar sig adekvat samtidigt som den övergripande världsekonomin förbättras kommer MEMAG-token att ha potential till att stiga ytterligare i värde!

Fight Out (FGHT)

FightOut är en blockchain-driven M2E-app och gymkedja som uppmuntrar samt belönar användarna med genuina medel när de väljer att anamma en hälsosam och aktiv livsstil. Fight Out främjar också en känsla av kamratskap – både fysiskt och online.

Appen gör det möjligt för medlemmarna att delta i de utmaningar vilka projiceras via plattformen, samtidigt som de även får ta del av individuellt anpassade träningsrutiner, något som även inkluderar uppföljning av deras framsteg i samråd med en professionell tränare.

Fight Out kommer att belöna individer för varje gång som de väljer att ägna sig åt en fysisk aktivitet, samtidigt som det uppmuntrar användningen av Web3-teknik. Deras presale-fas av FGHT-token pågår för fullt i samband med att denna text utformas, där man hittills mäktat med att samla in över $2,9 miljoner dollar under en period om endast några veckor!

Här kan du läsa mer om hur man investerar i Fight Out.

C Charge (CCHG)

C+Charge (CCHG) är ett blockkedjebaserat nätverk som ämnar kompensera ägare av elfordon varje gång som de väljer att ladda dessa via en av de laddstationer vilka i sin tur återfinns anslutna till det hela. Den inhemska token, som för övrigt återspeglas av $CCHG, kan förändras via den pågående presale-fasen.

Elbilssektorn har på senare år vuxit fram som ett betydligt mer miljövänligt alternativ till den traditionella bilindustrin, som för övrigt under en lång tid varit i desperat behov av miljövänliga reformer. Privatpersoner och kommersiella bolag har idag möjligheten att investera i adekvat, samtidigt som de indirekt deltar i den gröna revolutionen.

Som ett led i att påvisa den skalbarhet som härleds till nätverket har C+Charge åtagit sig att koppla samman 20% av Turkiets laddstationer. För närvarande säljs 1 $CCHG till en kurs om $0,013 dollar, samtidigt som den pågående presale-fasen kommer att samla in strax 300 000 dollar.

Calvaria (RIA)

Token-försäljningen för Calvaria, ett P2P-spel som erbjuder möjligheten till att tjäna genuina pengar befinner sig i slutskedet av sin presale-fas, där man hittills mäktat med att samla in över $2,7 miljoner dollar.

Calvaria: Duels of Eternity bedöms av många som ett av de mest spännande P2E-spel på länge, samtidigt som den ämnar profilera sig hos en betydligt bredare bas av spelare. Detta ämnar man uppnått genom att erbjuda möjligheten att ta del av spelet både via stationer- och mobila enheter.

Samtidigt kommer man ej kräva att vederbörande spelare sätter in ett specifikt krypto för att kunna avnjuta spelet ifråga. I och med detta kommer man kunna nå ut även till de spelare vilka ej önskar befatta sig med allt vad kryptovalutor innebär.

Själva spelet är planerad att släppas under andra kvartalet 2023 där spelkonceptet baseras på ett mytologiskt liv efter döden. Spelets karaktärer kommer att projiceras i form av 3D-animation, samtidigt som spelarna kommer att kunna samla in och höja sin nivå med hjälp av kort vilka de kan tillämpa under spelets gång.

Celo (CELO)

Celo är ett bolag som grundades under 2017 av två herrar vid namn Marek Olszewski och Rene Reinsberg, vilka under tiden som bolaget formades även arbetade som chefer hos en av världens största webbhotell i from av GoDaddy.

Plattformen i fråga ämnar agera i form av en betalningsinfrastruktur på globalnivå när det kommer till överföringar av krypton. Man fokusera framförallt på målgruppen av mobilanvändare vilka ofta härleds som de mest flitiga användare av just krypton.

Celo (CELO) har även målet om att övrigt finansiera verksamhet ska bli tillgänglig för gemene man – oavsett deras nuvarande preferenser. Det hela ämnar man uppnått genom att möjliga betalningar till/från varje givet telefonnummer.

En annan aspekt värd att nämna i sammanhanget är att Celo även ämnar bidra till att utveckla decentraliserade applikationer vilka baseras på blockkedja. Rent konkret innebär det hela att alla inblandade partners erbjuds möjligheten till att exempelvis finansiera basinkomstsystem för en rad sociala ändamål.

Decentraland (MANA)

När det kommer till Decentraland (MANA) påminner det hela vid fört anblicken på ett virtuell baserade spel. I själva verket härleds det hela dock till den först virtuella satsningen där investerarna kan välja att investera sina pengar genom att förvärva de virtuella tomter som återfinns inom det hela.

För att kunna investera i en tomt behöver man dock först och främst ha den inhemska token $MANA i sitt ägo. Med andra ord spekulerar man egentligen i att de virtuella tomterna kommer att öka i värde i samband med att projektet utvecklas.

Grundkonceptet med Decentraland (MANA) är att utforma en virtuell sfär där gemene man kan välja att avnjuta en kopp te med andra individer vilka för närvarande återfinns som aktiva inom det hela!

Cronos (CRO)

När det kommer till Cronos-nätverket drivs det hela av den inhemska $CRO token, som b.la nyttjas till att genomföra de transaktioner vilka äger rum hos nätverket, inklusive interaktion med DApps inom det inhemska ekosystemet.

DeFi-tillämpningar och smarta kontrakt kräver att varje transaktion bekosta sav en så kallad “gasavgift”, något som $CRO-token ämnar uppfylla adekvat. Denna “gas” ämnar uppfylla samma uppgift i likhet med den som Ether (ETH) tillämpar.

Fler analytiker är av den uppfattningen att Cronos-kedjan står sig som en av de effektivaste på marknader. Det hela härleds till de betydligt lägre transaktionsavgifterna, samtidigt som lösningen kan utökas adekvat vid behov.

Convex Finance (CVX)

Convex Finance-protokollet erbjuder möjligen för alla innehavare av CVX-token att generera positiva avkastningar på en rad olika sätt. För att nämna ett konkret exempel ämnar privatperson förvärva CRC-token och satsa dessa via den inhemska plattformen.

Även om Convex Finance erbjuder en rad fördelar med att investera CRV-token via deras inhemska ekosystem existerar det dock en stor akilleshäl inom det hela – nämligen det faktum att token i fråga omvandlas tillbaka till den initiala valutan.

Förutom det kan CVX-token handla via en rad kryptobörser, där flera av marknadens välrenommerade aktörer återspeglas. Kom ihåg dock att CVX-token, i likhet med andra kryptovalutor är ofta föremål för volatila kursförändringar, något som innebär att man aldrig kan med säkerhet bedöma utgången av en viss affär.

Relaterade Artiklar: