Presale-fasen gällande har sakta men säker kommit igång på allvar, något som b.la resulterat i att man samlat in över en halv miljon dollar – något som man mäktat att uppnå under en period om endast några veckor!

Investerarna flockas för närvarande kring projektet och den inhemska och Ethereum-baserade $METRO-token i och med att vederbörande är fullt övertygade om att Metropoly-projektet står inför en ljus framtid till mötes.

Metropoly presale-fasen samlar in över $560,000

Sedan projektet lanserades under slutet av den Q4 för 2022 har projektet mäktat med att samla in över $560,000 dollar. Det hela bedöms som ännu mer imponerande med tanke på den turbulenta period som kryptomarknaden återspeglas av.

Den episka tillväxten av presale-fasen har resulterat i att projektet blivit föremål för en betydande uppmärksamhet inom både kryptosfären men även den ytterst konkurrensutsatta fastighetssektorn.

Presale-fasen gällande Metropoly återspeglas för närvarande i den nionde etappen där det hela erbjuds till en kurs om $0,0625. METRO-token ämnar driva på ekosystemet för Metropoly i och med att det hela ämnar nyttjas som en transaktions- och belöningstoken.

Vid valet att investera i fastigheter via Metropoly, något som för övrigt återspeglas i form av så kallade NFT:er (icke-fungibla token) kommer att erhålla rabatt för varje gång som de väljer att investera med de inhemska $METRO-token.

Möjligheten att gå med i Platinum Members Club

Alla de investerare vilka väljer att ta del av Metropoly presale-fasen under de inledande etapperna kommer även att automatisk berättigas att gå med i den så kallade Platinum Members Club.

Det hela kommer förse vederbörande med en rad fördelar, något som inkluderar b.la Metropoly Marketplace, något som b.la erbjuder möjligheten att generera avkastningar via de NFT:er vilka man förvärva hos plattformen i fråga. Presale-fasen gällande $METRO återspeglas av en ökande prissättningsmekanism, där kursen i fråga ämnar stiga för varje ny etapp.

Som ett resultat av det hela kommer de vilka väljer att förvärva token under de tidigare etapperna av presale-fasen återspeglas av en högre chans att generera betydande avkastningar i samband med att presale-fasen avslutas, samtidigt som $METRO-token listas via de publika kryptobörserna.

Potential till passiva avkastningar

En av de främsta anledningarna till att investerare flockas till Metropoly presale-fasen härleds till att den inhemska $METRO-token återspeglas av ett genuint och verkligt användningsfall som erbjuder möjligheten till passiva avkastningar.

Det hela projiceras av att i likhet med andra kryptoprojekt där avkastningarna tenderar att sina efter en tid ej riskerar Metropoly att gå samma öde till mötes i och med möjligheten till avkastningar via fastighetshyror.

Med andra ord kommer den passiva avkastningar att återspeglas av en konsekvent och återkommande process i och med det faktum att hyresgästerna betalar hyra i slutet av varje månad!

En annan stor fördel är att inkomsten ej kräver några ansträngningar från fastighetsägaren i fråga. Det hela sköts av Metropoly som tar hand om allt pappersarbete, fakturering, underhåll etc!

Målet är att demokratisera investeringar i fastigheter

En annan stor anledning till att investerare är av den uppfattningen att Metropoly har potential att bli ett av de mest framgångsrika projekten under 2023 härleds till det faktum att man ämnar demokratisera investeringar i fastigheter.

Vidare involverar Metropoly ej några banker eller kreditinstitut i affärerna, något som i sin tur innebär att det hela tenderar att kunna genomföras under en period om endast några sekunder!

Metropoly skapade sin plattform som ett led i att göra fastighetsinvesteringar tillgängliga för användare – oberoende av kapital. Faktum är att man idag kan investera med så lite som 1,000 kr!

Det hela möjliggörs genom så kallat fraktionerat ägande via tokenisering. Rent konkret projiceras det hela av att alla de fastigheter vilka projiceras via Metropoly Marketplace har delats upp i små fraktioner, varav de sedan tokensidars via blockkedja i form av NFT:er.

Det faktum att Metropoly låter användare investera med så lite som 1,000 kr öppnar upp möjligheten för kryptoinvesterare att betydligt enklare diversifiera sin portfölj bort från riskfyllda kryptotillgångar.

Relaterade artiklar: