Det faktum att Netflix drivs som ett kommersiellt bolag bör nyheten gällande om att man vet hur man ska stoppa användare från att dela deras kontot. Streamingtjänsten tillkännagav nyligen nyheten via sina sociala kanaler, något som snabbt blev föremål för en stor kritik.

Efter att det varit tyst under flera månader gällande hur det hela är tänkt att projiceras rent konkret har Netflix äntligen presentera nya detaljer om hur man ämnar gå tillväga för att förhindra delning av konton.

Det hela kommer bygga på att användarna kommer behöva via sin TV att definiera platsen för användningen av Netflix-tjänsten. Denna information kommer sedan nyttjas för att säkerställa att alla användare för ett konto finns anslutna till samma WiFi som den primära TV:n.

Skulle en användare ej definiera en primär plats via TV:n kommer Netflix att per automatik tilldelade det hela baserat på den tillgängliga IP-adressen i kombination med MAC-adressen för enheten i fråga.

Skulle någon som ej har tillgång till vederbörande Netflix-konto via samma WiFi som den ägaren kommer Netflix att skicka en verifieringskod till den primära användarens angivna e-postadress. Man har sedan 15-minuter på sig att godkänna det hela innan tidsfristen löper ut.

Kommer Netflix-konton fortfarande att kunna delas?

De konton vilka tillhandahålls av Netflix kommer fortfarande att kunna delas. Dock kommer endast de användare vilka finns anslutna till samma WiFi som den rättmätiga ägaren av kontot att kunna nyttja det hela.

Man behöver nämna det faktum att användare fortfarande kan beskåda Netflix-innehåll, så lägen som de har blivit godkända av den rättmätiga ägaren av kontot, eller där de kopplat upp sig till samma WiFi.

Antalet användare vilka kan välja att koppla upp sig via ett Netflix-konto kommer fortfarande att grundas på den plan som man valt att teckna.

Kommer Netflix att förbjuda nyttjandet av externa enheter?

Inledningsvis meddelade Netflix att obehöriga enheter vilka befinner sig utanför den huvudsakliga användarens WiFi-nät kommer att blockeras från att kunna ta del av Netflix-innehållet.

Dock har man ändrat sig där svaret på frågan sedermera raderats från webbplatsen. En talesperson för Netflix påtagliga att man aldrig skulle införa en sådan ändring utan att meddela slutkunden först.

Under en kort period publicerades en artikel i den hjälpcenter som tillhandahålls gällande information som endast gäller för länderna Chile, Peru och Costa Rica. Dock har man sedan det hela publicerats kommit att utöka listan ytterligare.

Kommer kan kunna titta på Netflix när man befinner sig på resande fot

Enligt den officiella dokumentation kan den primära ägaren av Netflix-konto begära att få en verifieringskod skickad till den angivna e-postadressen, något som i sin tur kommer godkänna enheten under tiden man befinner sig på resande fot.

Det hela kommer vara tillgängligt dock under endast sju dagar. Denna kod kan även vidarebefordras till andra användare vilka uttrycker en önskan att titta på Netflix-innehåll utanför hushållets WiFi-nät.

Dock låter vi det vara osagt huruvida användarna kommer att behöva begära in flera tillfälliga koder efter att de sju dagarna passerat.

Riskerar man extra debitering om andra nyttjar ens Netflix-konto?

Netflix kommer ej att debitera sina användare per automatik om någon som ej återfinns inom samma hushåll och WiFi-nät skulle komma att använda sig av ditt Netflix-konto. Dock har man tidigare testat en rad metoder gällande delning lösenord i Latinamerika.

Det hela återspeglas i form av att användare vilka befinner sig utanför den primära hushållet, samtidigt som de nyttjade huvudkontot blev tvungna att ska teckna ett “underkonto” till en kostnad om cirka 30 kr extra – per månad.

Man har dock ej uttalat sig officiellt om huruvida det hela kommer testas eller införas för andra regioner. En intressant notis är att Netflix uppgav att för 2022 delade över 100 m miljoner hushåll sitt Netflix-konto med andra!

Hur kommer Netflix-aktien att påverkas?

Det faktum att Netflix befinner sig i en prekär situation innebär att de nya förändringarna gällande delningen av konto kommer knappast gynna bolaget i längden.

Även om Netflix-ägarna menar på att det hela är ett sätt att säkerställa en fortsatt produktion av högkvalitativa titlar menar kritiker på att förbudet att dela sitt konto med andra kommer det hela att återspeglas negativt även på aktien.

Just därför är många övertygade om att handeln via börserna och aktieapparna kommer minska avesvärt i samband med att begränsningarna gällande delning aktiveras.