Många investerare söker efter effektiva sätt att hantera sitt kapital. Ett investeringssparkonto (ISK) är en typ av sparande där du exempelvis kan spara i fonder och aktier. I samband med att du öppnar ett investeringssparkonto kan du på ett smidigt sätt samla ditt sparande utan att deklarera enskilda affärer.

I Sverige infördes ISK år 2012 och konceptet har förenklat för investerare som vill spara i finansiella instrument på ett enkelt sätt. Genom att skatten är baserad på kontots totala värde istället för individuella transaktioner erbjuder ISK en unik bekvämlighet och flexibilitet. I denna artikel ska vi gå igenom allt du behöver veta om ett ISK-konto. 

Vad är ett Investeringssparkonto (ISK)?

vad är investeringssparkonto isk

Ett investeringssparkonto (ISK) är en sparform som introducerades i Sverige 2012 och som beskrivs som en flexibel och effektiv form av sparare. Med ISK förenklas innehav och handel av finansiella instrument såsom aktier och fonder.

Det som gör ISK unikt är skattemodellen som tar bort behovet att behöva deklarera varje transaktion. Istället appliceras en schablonbeskattning som är baserad på kontots totala värde och statslåneräntan. Detta gör det betydligt mer smidigt för spararen

I tillägg finns det stor lockelse att kunna sälja innehav utan omedelbar skattepåverkan samtidigt som det går att dra nytta av kapitaltillväxt och utdelningar. 

Definition av ISK

På ett ISK kan privatpersoner lägga sina investeringar. Det handlar om aktier, obligationer och fonder samt andra finansiella instrument. Ett investeringssparkonto erbjuder framförallt skattefördelar men också en administrativ enkelhet som tilltalar många sparare och investerare. 

För den som söker efter flexibilitet och enkelhet i sitt sparande är ISK det perfekta alternativet. Istället för skatt på varje transaktion implementeras en schablonskatt som är baserad på statslåneräntan och kontots totala värde. 

Historik och ursprung av ISK i Sverige

Det var den 1 januari 2012 som ISK introducerades i Sverige. Målsättningen var att främja investeringar och förenkla skatteregler kring sparande. Innan ISK var sparare och investerare tvungna att gå igenom komplexa deklarationsprocesser. Men med införandet av investeringssparkonto blev allting enklare.

Nu kunde svenskar ha aktier och fonder på ett ställe och inte fylla i lika mycket papper till skatteverket.

Det tog inte lång tid innan ISK blev populärt i Sverige och idag är det större än någonsin. Många uppskattar konceptet eftersom det är smidigt att använda och på grund av att man betalar mindre skatt jämfört med andra sparformer. Att använda ISK för att spara pengar är ett smidigt och enkelt sätt att hantera sina investeringar utan massor av jobb och krångel. 

Fördelar med Investeringssparkonto

fördelar med isk

Ett investeringssparkonto har blivit den mest populära sparmetoden i Sverige tack vare alla dess fördelar. Genom att kombinera skatteeffektivitet, enkelhet och flexibilitet har ISK blivit ett attraktivt val för såväl erfarna investerare, småsparare och nybörjare.

Konceptet underlättar processen med att köpa och sälja aktier och fonder samtidigt som det blir enklare att få en överblick över sina investeringar. Att ISK också tillåter snabba och enkla uttag utan extra kostnader ger användaren finansiell flexibilitet och potentiellt ökad likviditet vid behov. 

Skattefördelar

En av de största fördelarna med ISK är smidigheten med deklaration och skatter. Istället för att varje enskild transaktion beskattas är skatten baserad på ett schablonbelopp som beräknas utifrån kapitalunderlaget på sparkontot.

Därmed finns det inget behov att rapportera varje köp eller försäljning och skattedeklarationen blir betydligt enklare. För aktiva handlare är detta en stor fördel och där är ISK det absolut bästa valet.

Flexibilitet i handel och uttag

Flexibiliteten är också en av de stora fördelarna med ett investeringssparkonto. Sparare ges möjlighet att handla en mängd olika värdepapper utan skattepåverkan. Det inkluderar aktier, fonder och obligationer. På så sätt är det möjligt att ha en diversifierad portfölj med stor frihet där investeringar kan justeras efter behov.

ISK tillåter också fria uttag när som helst utan varken avgifter eller skattepåföljder. Detta bidrar till en ökad likviditet och gör det samtidigt möjligt för sparare att snabbt få tillgång till sina medel. 

Enkelhet och översikt

Enkelhet är också ett starkt argument som ISK-sparare använder. Den här typen av sparkonto är känt för sin användarvänlighet då kontot erbjuder en tydlig översikt över alla investeringar på ett och samma ställe.

Det underlättar planering samtidigt som den administrativa bördan minskar avsevärt för privatpersoner. Varje transaktion behöver inte deklareras utan istället får sparare ett enkelt sätt att investera och spara. 

Hur fungerar skatt på ISK?

Skatt på ett investeringssparkonto beror på värdet av tillgångarna på kontot och inte på hur mycket pengar du faktiskt tjänar från dina olika investeringar. Varje år måste du betala en schablonskatt vilket är en fast skatt baserad på en procentsats av värdet på dina tillgångar och de pengar du sätter in på kontot.

För att beräkna denna skatt adderar du värdet på ditt konto vid början av varje kvartal med alla insättningar du gjort under året och delar sedan summan med fyra.

Beräkning av schablonskatt

För att beräkna schablonskatten multiplicerar du kapitalunderlaget, som är den genomsnittliga summan av dina tillgångar och insättningar under året, med en fast procentsats som är baserad på statslåneräntan vid 30 november föregående år plus en extra procentenhet.

Det finns ett minimivärde på 1,25 procent och därmed kommer schablonintäkten aldrig vara på en lägre nivå än detta. Skatten som ska betalas är 30 procent av schablonintäkten.

För att förtydliga kommer här ett exempel:

Mats öppnar ett ISK under första kvartalet 2023. Han satte in 50 000 kronor under första kvartalet och ytterligare 30 000 kronor under andra kvartalet. Under året ökade värdet på hans tillgångar på ISK.

För att beräkna kapitalunderlaget adderar Mats:

 • 0 kronor (värdet vid ingången av första kvartalet),
 • 51 000 kronor (värdet vid ingången av andra kvartalet),
 • 55 000 kronor (värdet vid ingången av tredje kvartalet),
 • 80 000 kronor (värdet vid ingången av fjärde kvartalet),
 • och 80 000 kronor (insättningar under året).

Totalt blir det 266 000 kronor. Mats måste nu dela detta med fyra för att få kapitalunderlaget. Mats får därmed ett kapitalunderlag på 66 500 kronor.

Statslåneräntan den 30 november 2022 var 1,94 procent. Därför blir schablonintäkten 2,94 procent av kapitalunderlaget eftersom 1,94 + 1 procentenhet ger 2,94 procent. Av denna anledning blir schablonintäkten 1 955,30 kronor (66 500 kronor * 2,94 procent).

Mats kommer att betala 586,59 kronor i skatt på sitt ISK år 2024 eftersom skattesatsen är 30 procent av schablonintäkten.

Jämförelse med kapitalvinstskatt

Om vi jämför med skatten på ISK med kapitalvinstskatt ser vi väsentliga skillnader. Vid kapitalvinstskatt betalar du enbart skatt när du säljer med vinst. Därmed behöver du hålla koll på varje försäljning och hur mycket du tjänade.

För den som handlar frekvent kan kapitalvinstskatten vara administrativt krävande. Framförallt med tanke på att kapitalvinstskatten kan variera beroende på omfattningen av vinsten vilket gör skatteberäkningen mer komplex.

Med ISK blir denna process enklare. Genom schablonbeskattningen betalar du en fast skatt på det totala värdet på kontot och på hur mycket du satt in. Därmed betalar du ingen skatt på hur mycket du tjänat. Det gör deklarationen betydligt enklare och du är oberoende av de faktiska vinsterna eller förlusterna ur ett skatteperspektiv.

För den som handlar frekvent kan ISK därför vara en fördelaktig lösning. Med schablonintäkten uppstår inte den osäkerhet och volatilitet som kan vara fallet med kapitalvinstskatt. Det gör det också enklare att förutspå skattebördan och därmed underlätta den finansiella planeringen. 

För alla investerare är dock inte ISK det mest skatteeffektiva alternativet. För långsiktiga investerare som inte handlar lika frekvent, eller som riktar in sig på värdepapper med låg volatilitet, kan kapitalvinstskatten vara ett bättre alternativ. Därför behöver du se över och bedöma dina investeringsmål och handelsvanor för att hitta det alternativ som passar dig bäst.

Tips för att minimera skattebördan

Det finns knep för att betala mindre skatt på ett investeringssparkonto. Ett sätt kan vara att ha investeringar som har stor potential att öka i värde. Eftersom skatten är fast och inte baserad på hur mycket du tjänar kan det leda till mindre skatt jämfört med att ha investeringarna någon annanstans.

Det kan också vara värt att se över hur du kan ta ut pengar från ditt ISK vid rätt tillfällen för att på så sätt minska det totala värdet på ditt konto. Skatten beräknas på detta värde men det är viktigare att tänka på långsiktiga mål och behovet att ha tillgång till pengarna.

Använder du dig av ISK men också andra investeringar där du betalar skatt på vinsten kan det vara bra att sprida ut dessa investeringar.

Se också till att alltid hålla koll och vara uppdaterad på de skatteregler som gäller. Att veta de senaste uppdateringarna gör att du kan planera dina investeringar på bästa sätt för att betala så lite skatt som möjligt. 

Nackdelar och risker med ISK

Att investera pengar är alltid en balans mellan risk och avkastning. Ett investeringssparkonto i Sverige erbjuder många fördelar men som med allt annat finns det också nackdelar och risker som man måste vara medveten om. Att förstå dessa aspekter är viktigt för att kunna fatta välgrundade beslut om ISK är det bästa valet för dina investeringsbehov.

Begränsningar i investeringsval

En av nackdelarna med ISK är att det kan finnas begränsningar vad gäller investeringsval. Det är inte alla typer av investeringar som är tillgängliga på dessa konton. För den som är intresserad av investeringar i exempelvis nischade finansiella instrument kan ISK därmed vara en begränsning. Därför är det viktigt att med noggrannhet överväga de investeringar du tänkt göra för att se om ISK möjliggör detta.

Potentiella fallgropar att vara medveten om

Ett av de vanligaste fallgroparna är att underskatta den skattebörda som kan uppstå. Det må vara förenklade skatteregler men om portföljen presterar extremt väl kan skatten bli hög. En schablonskatt kan också vara en nackdel om investeringarna inte ger någon avkastning eller om värdet skulle minska. Detta eftersom du ändå behöver betala skatt.

Det finns också en risk att man som investerare blir lite väl självsäker eftersom det är extremt enkelt och smidigt att köpa och sälja aktier via ISK. Det kan leda till brist på noggrann forskning innan ett köp. Att komma ihåg grundläggande investeringsprinciper som att diversifiera sin portfölj och vara medveten om riskerna med varje enskild investering är viktigt vid användandet av ISK. 

Förmånstagare saknas

Utan ett testamente kan du inte bestämma i förväg vem som ska få pengarna om du avlider. Därför är det viktigt att tidigt utfärda ett testamente för att kunna kontrollera var dina medel från ISK hamnar vid din död.

Hur öppnar man ett Investeringssparkonto?

Att öppna ett investeringssparkonto är verkligen enkelt. Exakt hur processen går till varierar något beroende på vilken aktör du väljer. De vanligaste alternativen för ISK i Sverige är Avanza och Nordnet. Men Sveriges övriga banker erbjuder som regel också sina kunder möjlighet att öppna ett investeringssparkonto. 

För att kunna öppna ett investeringssparkonto behöver du vara folkbokförd i Sverige. Om du däremot flyttar utomlands och redan har ett ISK kan du behålla ditt konto och fortsätta investera.

Steg-för-steg guide

 1. Välj den tjänst du vill använda, exempelvis Avanza, Nordnet eller en mer traditionell bank.
 2. Klicka på “Öppna ISK”.
 3. Bekräfta din identitet med BankID.
 4. Följ instruktionerna.

Jämförelse av olika banker och tjänsteleverantörer

När du ska öppna ett ISK är det viktigt att ha koll på vilka handelsavgifter banken tar ut. Beskattningen av ISK är samma oavsett vilken aktör som används. Men däremot kan  courtage skilja sig åt avsevärt.

Att välja en bank som därför har låg handelsavgift, som Avanza eller Nordnet, är därför ett bra alternativ. 

Det finns många banker som idag erbjuder ISK. Avanza och Nordnet enligt många de två bästa alternativen då de erbjuder courtagefritt till nya kunder upp till ett visst belopp. Men det finns många fler alternativ som erbjuder ISK.

 • Aktieinvest
 • Avanza
 • Nordnet
 • Handelsbanken
 • SEB
 • Swedbank
 • Nordea
 • Fondab AB
 • Fondo
 • Länsförsäkringar Bank
 • Skandiabanken
 • Swedbank
 • Ålandsbanken

Sammanfattning – Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonton (ISK) infördes den 1 januari 2012 i Sverige med målsättningen att göra det enklare för sparare och investerare. Sedan dess har det blivit en oerhört populär sparform i Sverige på grund av sin enkelhet, skatteeffektivet och flexibilitet. Med ISK är det inte varje transaktion som beskattas som vid kapitalförsäkring utan ISK beskattas genom en schablonmetod.

Detta gör skattehanteringen betydligt enklare. 

Att använda sig av ISK kan vara en bra lösning för investerare som vill ha en enkel och kostnadseffektiv lösning på sitt sparande. Men dessa konton kommer också med vissa begränsningar vad gäller investeringsmöjligheter samt potentiella risker. Därför bör du alltid ha en genomtänkt strategi för dina investeringar och inte underskatta skattebördan eller riskerna. 

Vanliga frågor om ISK

Hur skiljer sig ISK från andra investeringskonton?

Kan jag förlora pengar på mitt ISK?

Hur ofta beskattas mitt ISK?