Har du börjat intressera dig för att köpa guld? Det finns alltid ett stort intresse kring att investera i guld och det gäller särskilt i oroliga tider. Det kan dock vara svårt att veta vilken investering som är bäst.

Ska man investera i fysiskt guld, fonder och aktier med inriktning mot guld eller kanske CFDs? Vi reder ut de olika alternativen och guidar dig till hur du kan investera i guld på bästa sätt.

Varför ska man investera i ädelmetaller som guld (och silver)?

investera i guld

En anledning till att det har blivit så populärt att investera i guld beror på att det ofta att det behåller sitt värde, även i oroliga tider. Det är en stor skillnad mot andra typer av aktier.

När det råder ekonomiska oroligheter i världen brukar till och med värdet på guld öka. Guldpriset stiger alltså när andra aktier och fonder rasar. Om man ser tillbaka på historien så har guld och silver traditionellt sett ökat i pris. Det finns dock vissa perioder med nedgångar.

Om du vill börja investera i fonder eller aktier kan guld och silver vara ett bra komplement. Det innebär också att du sprider dina risker lite mer och skyddar dig själv vid en inflation.

Här kommer några vanliga anledningar till varför man ska investera i guld:

  • Du får en mer varierad portfölj och sprider ut dina risker.
  • Guld och silver tenderar att stå starkt även under oroliga tider. Dessa ädelmetaller brukar till och med stiga i värde.
  • Du skyddar dig mot inflation. Det beror på att guldet ofta behåller sitt värde även när andra aktier sjunker.
  • Guld har varit en eftertraktad ädelmetall i flera hundra år och det finns inget som tyder på att detta kommer att förändras.

Hur funkar guld som investering?

Om du ska få ut det mesta av att investera i guld bör du se det som en långsiktig investering. Det spelar ingen roll om du ska investera i fysiskt guld eller om du väljer någon annan variant. Guldpriset varierar från dag till dag och du kan alltid följa den aktuella kursen på flera olika sajter. Avanza brukar vara ett väldigt populärt val för detta. De uppdaterar priset i realtid, dygnet runt.

Väljer du att spara i en fond så är det fondens innehav som kommer påverka utgången för dina pengar. Därför är det viktigt att få en inblick i de olika sätten du kan investera i guld. Det kommer vi därför att titta närmare på nu.

Därför ska du tänka långsiktigt

Det står nu klart att guld inte kommer att öka kraftigt i värde på bara en natt. Du får också vara beredd på att värdet går upp och ner med jämna mellanrum, precis som alla valutor. Guld påverkas dock inte av dagliga prisförändringar på samma sätt som många andra investeringar gör.

Olika sätt att investera i guld

Som vi redan har nämnt finns det väldigt många sätt att investera i guld. Det finns inget enkelt svar på vilket som är det bästa sättet, utan du får lita på din magkänsla. Du kan bland annat köpa fysiskt guld eller investera i olika aktier eller fonder som är kopplade till guld.

1. Köpa fysiskt guld (eller silver)

investera i fysiskt guld

Människor har handlat med fysiskt guld i flera århundraden tillbaka. En anledning till att guld har kunnat behålla sitt värde i alla dessa år är att det finns i en begränsad mängd. Det är också en anledning till att priset fortsätter att stiga. Om du är intresserad av att köpa guldmynt eller guldtackor finns det många olika butiker du kan vända dig till.

Den stora fördelen med att investera i fysiskt guld är att du inte påverkas av den dagliga kursen. Eftersom du äger guldet på egen hand påverkas du inte heller av olika bolag. Det är också enkelt att omsätta ditt guld till pengar om det skulle finnas ett behov av det.

En nackdel med att köpa fysiskt guld är att det finns en stor risk för stöld. Du måste hitta ett säkert ställe att förvara det på. Många väljer att hyra in sig i ett bankfack. Du får alltså räkna med en extra avgift utöver att faktiskt köpa själva guldet.

Tänk på detta om du ska förvara fysiskt guld på egen hand

Om du vill förvara ditt guld på ett tryggt och säkert sätt kan du alltid öppna ett bankfack. Det är dock smart att kolla upp vilka regler som gäller för den enskilda banken. Vissa bankfack är nämligen bara försäkrade upp till ett visst värde. Därför är det vissa som väljer att förvara sitt guld hos en tredje och fristående part.

Vill du ha full kontroll över ditt guld finns även alternativet att köpa ett värdeskåp till ditt hem. Då bör du välja ett certifierat värdeskåp som står emot brand och inbrottsförsök. Det kan även vara värt att installera säkerhetsdörrar till bostaden. Det är också viktigt att ta kontakt med försäkringsbolaget och höra om försäkringen täcker guld. Då är det enklast att bara ringa till försäkringsbolaget och fråga.

2. Investera i aktier/bolag och fonder på börsen

investera i guld aktier

Det här är kanske den vanligaste investeringsformen för guld. Du kan investera i guld Avanza eller Nordnet vilket är så kallade aktiemäklare. Det är helt gratis att öppna upp ett konto och bli kund. Sedan kan du bara föra över pengar med flera valfria betalningsmetoder.

Du väljer sedan vilka fonder eller aktier med koppling till guld som du vill investera i. Du kan även öppna konton hos flera aktiemäklare om du föredrar det. I samband med att du öppnar ditt konto får du svara på några frågor om ditt investerade. Sedan kan du få lämpliga förslag baserat på detta.

Det finns flera sätt du indirekt kan investera i guld. Här går vi igenom några av de vanligaste alternativen.

Välj mellan olika guldfonder

Det finns ett stort utbud av guldfonder vilket är en samling av bolag som är verksamma inom guldbranschen. Det kan till exempel vara förädling eller guldutvinning. Fördelen med en fond är att du automatiskt sprider dina risker. En fons innehåller nämligen väldigt många olika värdepapper. Nackdelen är att du kan få betala väldigt höga avgifter. Vill det sig illa kan de äta upp din avkastning.

Eftersom det finns ett så brett utbud av guldfonder är det bäst att läsa på om de olika alternativen. Många guldfonder är inte helt inriktade på guld utan kanske 70 % av det totala värdet. De kan även fokusera på andra ädelmetaller. Kolla även på risknivån och vad avgifterna ligger på. Du kan även läsa recensioner om de olika fonderna för att se vad andra investerare tycker om de olika alternativen. Det brukar ge en väldigt bra grund att stå på.

Köp olika guldaktier

Om du inte vill välja guldfonder kan du istället investera i guldaktier. Den stora fördelen med detta är att du själv väljer vilka aktier du vill investera i. Du har dessutom stora möjligheter att få utdelning på dina aktier. Dessa pengar kan du sedan välja att återinvestera. Nackdelen är att aktier kräver mer kunskap än fonder. Du måste själv läsa på och lista ut vilka aktier som är värda att investera i. Det beror på att du ofta fokuserar på ett fåtal aktiebolag.

Har du inte tid att läsa på själv kan du alltid läsa i olika forum och ta råd av experter. Det finns väldigt mycket information att hitta på nätet. Det är dock viktigt att du själv känner att du kan stå bakom din investering.

När du investerar i aktier måste du även hålla dig uppdaterad om vad som pågår. Du kan inte bara räkna med att investeringen sköter sig självt. Det är alltså bra att läsa på om vad som händer på börsen och hur det står till i olika marknader.

3. Välj en guld-EFT

guld etf

En guld-EFT är helt enkelt en börshandlad råvara eller en börshandlad fond som har placerats i en fond av olika tillgångar. Dessa EFT:er handlar du på samma sätt som aktier. Värdet påverkas alltid av de underliggande tillgångarna.

Oavsett vilken typ av guldinvestering du väljer bör du tänka på hur stor andel av din portfölj det utgör. Om du ska lyssna till experterna bör guldinvesteringar max utgöra 10 % av din totala portfölj. Att hålla sig kring 5 % till 10 % brukar vara ett väldigt bra riktmärke. För resten av din portfölj kan du fokusera på andra branscher och bolag.

Guld som investering i jämförelse med aktier och fonder

guld jämfört med aktier

Som du har kunnat läsa så finns det många likheter mellan att investera i guld och att investera i andra fonder eller aktier. Om du investerar i bolag som arbetar med guld på något sätt, investerar du ju indirekt i guld. Detsamma gäller om du väljer att investera i guldfonder. Den stora skillnaden mellan fonder och aktier är att fonder innehåller värdepapper från flera olika bolag.

Det är större skillnad om du väljer att investera i fysiskt guld. Då har du ju faktiskt tillgång till själva guldet och involverar ingen annan i investeringen. Dock kommer värdet att fluktuera på ditt guld precis som om du ägde ett värdepapper. Den stora skillnaden är att det måste finnas en trygg och säker plats där du kan förvara dina tackor eller mynt. Du måste även ha en plan för hur du ska gå tillväga när du väl ska sälja guldet. Det är lite mer komplicerat än att bara sälja av ett värdepapper.

Även om guldet historiskt sätt har ökat i värde har det visat sig vara betydligt mer effektivt med värdepapper. Därför brukar de flesta se guld som ett komplement till sin portfölj. Det är väldigt riskfyllt att endast förlita sig på rent guld.

Guldaktier är mer likt den vanliga börsen eftersom fonder och aktier ger dig exponering mot olika bolag. Då påverkas du även av aktiemarknaden som helhet.

Skillnad mellan guld och silver?

guld vs silver

Guld är förstås inte den enda ädelmetallen på marknaden. Hur fungerar det egentligen om man vill investera i silver? Jo, silver passar dig som är lite mer riskfylld i dina investeringar. Det beror på att silver har haft en högre volatilitet genom åren. Av den anledningen kan det också vara en bättre avkastning än guld, med betydligt högre potential. Silver har för övrigt många av de kvaliteter som guld har. Några av dessa är värdebevarande och inflationsskydd.

Silver har dessutom många användbara egenskaper som guld inte besitter. Det kan bland annat leda elektricitet och används mycket inom industrin. Den spås också få en ökad efterfrågan eftersom den används till solpaneler och batterier.

Både guld och silver är grundämnen med beteckningarna Au och Ag. De tillhör en grupp som kallas för ädelmetaller och används i en rad olika branscher. De används dessutom när man gör smycken.

Vad är det som påverkar guldpriset?

guldpris

Guldpriset växlar från dag till dag precis som olika valutor. Det är flera olika faktorer som påverkar priset. Till skillnad från valutor har guldet ökat i pris historiskt sätt. Det kan vara väldigt svårt att tajma in det bästa guldpriset eftersom det är så många olika faktorer som spelar in.

Främst är det efterfrågan som styr priset på guld. Det är till exempel många privatsparare som har fått upp ögonen för guld och vilken bra investering det kan vara. Det finns även ett intresse från centralbanker och större investerare. Små förändringar i efterfrågan kan påverka guldpriset mer än vad man kan tro.

Några faktorer som kan ha väldigt stor påverkan på guldpriset idag är:

  • En osäker marknad: När det råder lågkonjunktur brukar efterfrågan på guld öka väldigt mycket. Det ses som en tryggare investering än många andra aktier.
  • Guld gynnar både långsiktigt sparande och smyckesbranschen. Därför kan dessa investeringar gå bra även under en högkonjunktur.
  • Konkurrens mellan andra valutor och tillgångar påverkar också priset.

Något som kan påverka guldpriset är den amerikanska dollarn. Flera valutarörelser kan påverka priset men främst den amerikanska dollarn. Om dollarn sjunker i värde så brukar guldpriset öka. Det funkar även på omvänt sätt när den amerikanska dollarn går upp i pris. Därför är det en god idé att också hålla koll på de olika valutakurserna, om du vill lyckas med dina investeringar.

Även räntor kan påverka guldpriset på olika sätt. Om det till exempel råder höga marknadsräntor kan påverka guldpriset negativt. Skulle det råda politisk osäkerhet i stora delar av världen kan det också märkas på guldpriset. Det har vi bland annat sett exempel på nu i samband med kriget i Ukraina.

Så har den historiska värdeutvecklingen på guld sätt ut

Guldpriset har rört sig både uppåt och nedåt om man ser till historien. Ser man under en längre tidsperiod så har det ökat i pris. Guld har dessutom kunnat behålla sitt värde trots att vi haft många ekonomiska kriser genom åren. Det är en av anledningarna till att så många ser det som en bra investering i sin portfölj. Många centralbanker runt om i världen försvarar också guldet eftersom det också är en del av valutareserven. Riksbanken i Sverige är ett av många finansiella institut som lagrar guld.

Precis som med alla investeringar finns det ingen garanti för att du kommer gå med vinst. Därför är det viktigt att du aldrig investerar pengar som du inte har råd att förlora. Det gäller inte bara för guld utan i allmänhet för alla typer av investeringar.

Därför tappar guld inte sitt värde på samma sätt om andra valutor

Visste du att några av de första som började utvinna guld var de gamla egyptierna? De var tidiga med att etablera guldet som en värdefull handelsvara. Idag är guldet inte bara eftertraktat inom smyckesbranschen och som mynt, utan används också inom elektronik och i industrin. Det används dessutom av tandläkare vid lagningar. Alltså finns det väldigt många användningsområden för guld vilket är en anledningarna till att det inte minskar i värde.

Även om det är populärt att investera på börsen är det ofta väldigt osäkert. En aktie kan svänga väldigt mycket från en dag till en annan. Det är en av de stora fördelarna med guld, det behåller sitt värde även när andra aktier tappar.

Det finns bara en viss mängd guld på vår planet samtidigt somntresset för guld ökat väldigt mycket sedan pandemin. Det är ytterligare två anledningar till att guldpriset har ökat de senaste åren.

Så ser framtiden ut för guld

Tittar man tillbaka så har guldpriset skjutit i höjden år 1980, 2008 och 2020. Något dessa åren har gemensamt är att det pågick kriser i världen. Nu är det också många som tror att guldet kommer öka i värde de kommande åren, om man ser till det ekonomiska och politiska läget i världen. Därför kan guld vara en smart investering även för de kommande åren.

Fördelar och nackdelar med att investera i guld

fördelar och nackdelar med att investera i guld

Det finns både fördelar och nackdelar med att investera i guld. Här går vi igenom några punkter som är bra att ha koll på innan du bestämmer dig för att investera.

Värdebevarande (skydd mot inflation)

En stor fördel med guldet är att det tenderar att behålla sitt värde även när andra aktier och fonder går sämre. Det beror främst på att guld bara finns i en begränsad upplaga. Många andra valutor kan skapas från ingenting. Det gör att guld och andra ädelmetaller kan fungera som ett väldigt bra skydd mot inflation. Dessutom är det en investering som gör sig väldigt bra på lång sikt.

Det finns till och med vissa experter som menar att man bör säkra upp våra valutor mot guldet. På så sätt skulle man kunna undvika prisstegring. Det går alltid att återvinna guld. Har du till exempel ett gammalt guldsmycke kan du smälta ner det och göra en guldtacka eller använda det på annat sätt. Det spelar ingen roll hur länge sedan guldet utvanns.

Diversifiering av portföljen

Om du väljer att ta med lite guld i din portfölj kommer det hjälpa dina investeringar att bli mindre volatila. Guldet skapar även en diversifiering. När man pratar om att investera i aktier och fonder talar man ofta av vikten av att sprida ut sina investeringar. Då är man mer skyddad om en del av marknaden skulle krascha. Att investera i guld är alltså en del av detta.

Ingen dividend

Om du inte är bekant med vad dividend betyder så innebär det att aktiebolag betalar ut vinster till aktieägarna. Det brukar vanligtvis ske en gång om året, men kan också hända betydligt oftare än så.

När det sker kan du ta ut pengarna eller investera dem på nytt. Denna möjlighet har du alltså inte om du väljer att investera i guld. Du måste istället förlita dig på att värdet på guldet går upp innan du bestämmer dig för att sälja det.

Tidvis sämre avkastning än aktiemarknaden

När man blickar tillbaka så har guld faktiskt haft sämre avkastning än aktier på lång sikt. Det betyder att guld inte kan mäta sig som investering till aktier och fonder så länge marknaden är stabil.

Det är därför väldigt ovanligt att man bara investerar i guld. De allra flesta ser det som ett bra komplement till en större portfölj.

Sammanfattning - investera i guld

Det är inte konstigt att det har blivit så populärt att investera i guld när man tänker på att det är en väldigt stabil investering. Guld har varit en populär investering i många år och har historiskt sett ökat i pris. Mycket beror på att det är en tryggare investering även i oroliga tider. Det är en stor skillnad mot aktier och fonder som kan svänga upp och ner från en dag till en annan.

Om du vill investera i guld kan du välja bland flera olika alternativ. Några av de vanligaste sätten är att investera i fysiskt guld eller via aktier eller fonder. När du väljer det andra alternativet kan du välja bolag som är involverade i guldbranschen på något sätt.

Oavsett hur du väljer att investera i guld finns det aldrig någon garanti för avkastning, precis som med alla investeringar. Guld har dock en historia av att öka i pris. De flesta väljer att investera i guld som ett komplement till sin portfölj. Det är väldigt ovanligt att man enbart investerar i guld.

Vanliga frågor och svar om att investera i guld

Hur gör jag för att handla med guld eller silver?

Vad är det som påverkar guldpriset?

Är guld en bra investering?

Hur mycket guld ska jag investera i?

Hur kan jag förbereda mig inför en investering i guld?

Hur skyddar guld mot inflation?

Vart kan jag förvara mitt fysiska guld?

Hur ser avkastningen ut för guld?