investera i fonder

Att investera i fonder har länge varit ett favorit alternativ för många som önskar skapa en finansiell buffert för framtiden. Det kan vara för att säkra barnens ekonomiska framtid, skapa en trygg pensionsfond eller helt enkelt bygga en personlig förmögenhet som står stadigt, oavsett hur börsens vindar blåser.

Vare sig du är välbevandrad inom finansmarknaden eller just påbörjat din resa mot ett mer stabilt ekonomiskt liv, erbjuder möjligheten att placera pengar i fonder en tillgänglig och relativt lågrisk väg till ekonomisk tillväxt.

I denna guide tar vi dig med på en utförlig tur i fondsparandets värld. Från de första stegen i att förstå vad det innebär att spara i fonder till att peka ut de fonder som bäst matchar dina ekonomiska mål – här finns allt samlat för att du ska kunna ta säkra och välgrundade beslut.

Vad är Fonder?

Fonder är ett investeringsalternativ där pengar från många olika investerare samlas för att skapa en stor gemensam investeringspott. Denna pott förvaltas av professionella fondförvaltare som investerar i en mängd olika finansiella instrument, som aktier och obligationer, efter en förutbestämd strategi.

Vad är fonder?

När du investerar i en fond, köper du en andel av fondens samlade tillgångar. Det kan handla om en andel av de tillgångar som redan finns i fonden eller så används ditt bidrag till att köpa in nya tillgångar. Vanligtvis är en fond diversifierad och investerar i mellan 20 och 50 olika tillgångar för att skapa en balanserad risknivå och optimera möjligheterna till avkastning.

Fonder är ett attraktivt val för långsiktiga sparare, dels för att de erbjuder en enkel tillgång till en diversifierad portfölj, men också för att du som sparare inte behöver ha detaljerad kunskap om de enskilda tillgångarna i portföljen. Det gör det möjligt att exempelvis starta ett sparande för dina barn eller att bygga en trygghet för framtiden utan att behöva vara en expert på aktiemarknaden.

Varför Spara i Fonder?

Att spara och investera i fonder kommer med en rad fördelar som gör det till ett populärt val bland både nya och erfarna investerare. Låt oss gå igenom några av de främsta anledningarna:

 • Diversifiering med lägre insats: Fonder erbjuder en enkel väg till diversifiering. Du får tillgång till en bred portfölj av tillgångar utan att själv behöva investera stora summor pengar. Det innebär att din risk sprids ut över flera olika investeringar, vilket kan skapa en mer stabil avkastning över tid.
 • Professionell förvaltning: En av de stora fördelarna med fonder är att de förvaltas av professionella fondförvaltare. Det betyder att du kan lita på experters kunskap och erfarenhet för att göra välgrundade investeringsbeslut, vilket kan vara särskilt tryggt om du är ny inom investeringar.
 • Tillgänglighet: Fonder är tillgängliga för alla, oavsett om du planerar att investera en liten eller stor summa pengar. Det gör att alla har möjlighet att börja spara och bygga upp en portfölj efter egen ekonomisk förmåga.
 • Historisk avkastning: Även om det är viktigt att komma ihåg att tidigare avkastning inte är någon garanti för framtida resultat, har fonder över tid följt marknadens utveckling, vilket historiskt sett har varit en vinstbringande strategi.
 • Långsiktigt sparande: Fonder är ofta konstruerade för långsiktigt sparande, vilket gör dem till ett utmärkt verktyg för att bygga upp ett pensionssparande eller en förmögenhet över tid. De kan också vara ett bra sätt att spara till specifika mål, som en bostad eller en resa.

Genom att välja att spara i fonder, öppnar du upp en värld av möjligheter och kan ta ett steg på vägen mot en mer ekonomiskt säker framtid med stöd av experter och en diversifierad investeringsstrategi.

Var Ska Man Investera i Fonder?

När du väl har bestämt dig för att börja spara i fonder är nästa steg att välja rätt plattform för dina investeringar. Det finns flera alternativ på den svenska marknaden, var och en med sina unika fördelar. Här går vi igenom några av de populäraste alternativen:

Avanza logo

1. Avanza

Denna nischbank har vunnit hjärtan hos många svenska sparare. Med ett brett utbud av fonder, inklusive deras egna Avanza Zero som erbjuder avgiftsfritt sparande, kan du hitta något som passar just ditt sparande här.

Nordnet logo

2. Nordnet

En annan favorit bland de svenska investerarna är Nordnet som också erbjuder ett brett utbud av fonder, inklusive sin egen avgiftsfria variant, Superfonden Sverige. Nordnet står också ut med användarvänliga verktyg och resurser som kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut.

Storbanker logos

3. Din Vanliga Bank (t.ex., Handelsbanken, Swedbank, SEB, Nordea)

För dem som föredrar att ha all sin ekonomi under samma tak kan de traditionella bankerna vara ett bra alternativ. Många uppskattar enkelheten i att automatiskt kunna överföra pengar från lönekontot till sitt fondsparande. Dock kan dessa banker ibland erbjuda ett mindre användarvänligt gränssnitt och högre avgifter jämfört med nischbankerna.

Oavsett vilket alternativ du väljer är det viktigt att noggrant överväga faktorer som användarvänlighet, avgifter, och utbud av fonder. Många väljer att använda sin traditionella bank för vardagliga ärenden och lån, medan sparandet sköts genom en nischbank med fokus på investeringar. Denna uppdelning kan erbjuda en balans mellan bekvämlighet och ett bättre utbud när det gäller investeringsmöjligheter.

Genom att ta dig tid att jämföra alternativen kan du säkerställa att du väljer den plattform som bäst matchar dina behov och din investeringsstrategi.

Bästa Svenska Fonder för Investering Just Nu

Om du undrar över vilka fonder man ska köpa har vi tagit en titt på de bästa svenska fonderna just nu baserat på deras historiska prestanda. Det är dock viktigt att notera att tidigare resultat inte är någon garanti för framtida utveckling. 

Därför bör du alltid göra en noggrann analys och eventuellt rådgöra med en finansiell rådgivare innan du väljer att investera. Här presenterar vi tre listor baserade på de senaste 1, 3 och 5 årens prestanda. Data är hämtade från Avanza och visar de fonder som haft bäst utveckling under respektive period:

Bästa 5 Fonder Senaste Året

Fondnamn Utveckling
PriorNilsson Sverige Aktiv A 21,89%
SEB Swedish Value Fund 20,45%
SEB Sverigefond 19,51%
Handelsbanken Sverige Selektiv 19,19%
Carnegie Sverigefond A 18,20%

 

Bästa 5 Fonder Senaste 3 Åren

Fondnamn Utveckling
SEB Swedish Value Fund 44,99%
Handelsbanken Sverige Selektiv 42,56%
Spiltan Aktiefond Småland 40,56%
LMM – Kavaljer Quality Focus A SEK 39,67%
Lannebo Sverige Plus 37,42%

 

Bästa 5 Fonder Senaste 5 Åren

Fondnamn Utveckling
Cliens Småbolag A 93,46%
Spiltan Aktiefond Småland 78,84%
Cliens Sverige B 75,74%
SEB Sverigefond Småbolag C/R 74,77%
Enter Småbolagsfond A 73,89%

 

Med den här informationen i åtanke, är du bättre rustad för att göra ett informerat beslut när det kommer till att välja vilka fonder du ska investera i. Återigen, kom ihåg att använda den här datan som en utgångspunkt och inte som en absolut vägledning.

Bästa Tips för att Börja Placera i Fonder

Att ta steget att börja placera pengar i fonder kan kännas stort, men med rätt tips och råd kan det bli en givande resa. Här följer några av de bästa tipsen för att komma igång:

Diversifiering

En av de främsta fördelarna med fonder är möjligheten att diversifiera dina investeringar. Genom att placera pengar i en fond som investerar i ett stort antal olika värdepapper, minskar du risken jämfört med att investera i enskilda aktier eller obligationer. Diversifiering kan också öka chansen för en stabil avkastning över tid.

Tidshorisont

Din tidshorisont är central när du börjar spara i fonder. Generellt sett, ju längre tidshorisont du har, desto större risker kan du ta, då du har tid att återhämta eventuella förluster. Det är viktigt att sätta upp klara mål för ditt sparande och att välja fonder som matchar dessa mål.

Bästa tips fonder

Avgifter

Avgifterna som är associerade med fondinvesteringar är en viktig faktor att överväga. Höga avgifter kan äta upp en stor del av din avkastning över tid. Se till att jämföra avgifterna för olika fonder och välj de med låga avgifter och bra historisk avkastning. Här kan indexfonder vara ett bra alternativ, då de ofta har lägre avgifter jämfört med aktivt förvaltade fonder.

Regelbundet Sparande

Att spara regelbundet, exempelvis varje månad, är en bra strategi för att bygga upp ett kapital över tid. Det hjälper dig också att dra nytta av fenomenet “genomsnittskostnad” (dollar-cost averaging), vilket kan minska risken och öka potentialen för avkastning.

Rådgivning

Innan du börjar investera, överväg att rådgöra med en finansiell rådgivare som kan hjälpa dig att utforma en investeringsstrategi som passar dina personliga behov och mål. Expertisen från en rådgivare kan vara ovärderlig, särskilt om du är nybörjare.

Genom att följa dessa tips är du väl rustad för att börja din resa inom fondsparande. Kom ihåg att alltid göra en grundlig research innan du tar beslut om var, hur och när du ska investera dina pengar.

Olika Typer av Fonder

Det finns också flera olika typer av fonder att välja mellan som alla har sina egna funktioner och riskprofil. Här är de vanligaste typerna av fonderna att välja mellan:

Aktiefonder

Aktiefonder investerar huvudsakligen i aktier. Dessa fonder kan vara inriktade på en specifik region, land, eller bransch, och kan variera stort i risknivå beroende på deras inriktning. Aktiefonder erbjuder ofta högre avkastningspotential jämfört med andra fondtyper, men kommer också med en högre risk.

Räntefonder

Räntefonder investerar i räntebärande värdepapper som statsobligationer, företagsobligationer, eller andra typer av skuldförbindelser. Dessa fonder är generellt sett mindre riskfyllda jämfört med aktiefonder och kan vara ett bra alternativ för en mer konservativ investerare.

Blandfonder

Blandfonder kombinerar investeringar i både aktier och räntebärande värdepapper, vilket gör att du får en balanserad fond med en diversifierad riskprofil. Fördelningen mellan aktier och räntor kan variera, vilket ger möjligheter att anpassa risknivån efter dina preferenser.

Pengar som växer på träd

Indexfonder

Indexfonder strävar efter att replikera utvecklingen av ett specifikt index, till exempel OMXS30. Dessa fonder har ofta lägre avgifter jämfört med aktivt förvaltade fonder, eftersom de förvaltas passivt och följer en fast strategi baserad på indexet de spårar.

Hedgefonder

Hedgefonder och alternativa fonder använder en rad olika strategier för att försöka uppnå positiv avkastning oavsett marknadsläge. De kan involvera komplexa investeringsstrategier och finansiella instrument, och är ofta öppna endast för mer erfarna investerare med en högre risktolerans.

Branschfonder

Branschfonder fokuserar på en specifik bransch eller sektor, såsom teknologi eller hälso- och sjukvård. Dessa fonder kan erbjuda hög avkastningspotential, men kommer också med en högre risk på grund av den koncentrerade inriktningen på en enda bransch.

Dessa olika fondtyper erbjuder en mängd olika möjligheter för dig som vill börja placera pengar i fonder, och tillåter dig att skräddarsy din portfölj utifrån din individuella risktolerans och dina investeringsmål.

Aktivt vs. Passivt Förvaltade Fonder

När man pratar om fonder stöter man ofta på termer som aktivt och passivt förvaltade fonder. Aktivt förvaltade fonder administreras av en eller flera fondförvaltare som aktivt väljer ut och övervakar fondens investeringar med målet att överträffa marknaden eller det valda jämförelseindexet. 

Förvaltarna baserar sina investeringsbeslut på omfattande analyser och olika strategier, vilket innebär en högre servicenivå och tillgång till expertis. Detta resulterar dock generellt sett i högre avgifter jämfört med passiv förvaltning. 

Dessutom syftar passivt förvaltade fonder, inklusive indexfonder, till att replikera prestandan av ett specifikt index snarare än att överträffa det. Här gör förvaltarna inte aktiva val utan följer strikt indexets sammansättning och viktningar, vilket skapar en transparent och förutsägbar investeringsstrategi och ofta resulterar i lägre avgifter jämfört med aktivt förvaltade fonder.

Placera pengar i fonder

Derivat

Derivat är finansiella instrument vars värde härstammar från underliggande tillgångar, som aktier, räntor, eller valutor. De används ofta för att hedga risk eller för spekulativa ändamål. Exempel på derivat inkluderar optioner, framåtavtal och swapavtal. I fondsammanhang kan derivat användas för att skydda portföljen mot oväntade marknadsrörelser eller för att uppnå ökad avkastning genom hävstång.

Det är dock viktigt att notera att användning av derivat kan medföra en högre risk, och det är därför rekommenderat att ha en god förståelse för dessa instrument innan man investerar i fonder som använder sig av derivatstrategier.

Fördelar och Nackdelar med Fonder Jämfört med Aktier?

Fonder

Fördelar:

 • Diversifiering: Fonder tillåter investerare att sprida sina investeringar över ett brett spektrum av tillgångar, vilket minskar risken jämfört med att investera i enskilda aktier.
 • Professionell förvaltning: Fonder förvaltas av professionella fondförvaltare som har erfarenhet och expertis inom investeringsområdet.
 • Låg ingångströskel: Det är ofta möjligt att börja investera i fonder med en relativt liten summa pengar.
 • Automatisk återinvestering: Fonder erbjuder möjligheten till automatisk återinvestering av utdelningar, vilket kan bidra till en kompounderingseffekt över tiden.

Nackdelar:

 • Avgifter: Fonder kan ha förvaltningsavgifter, vilket kan äta upp en del av avkastningen över tiden.
 • Mindre kontroll: Investerare har mindre kontroll över de individuella investeringarna i en fond jämfört med att köpa enskilda aktier.
 • Potentiellt lägre avkastning: Eftersom fonder är diversifierade kan de ibland erbjuda lägre avkastning jämfört med en välvald portfölj av enskilda aktier.

Aktier

Fördelar:

 • Potentiellt högre avkastning: Investerare har möjligheten att uppnå högre avkastning genom att välja rätt aktier.
 • Full kontroll: När du investerar i aktier har du full kontroll över vilka företag du investerar i.
 • Inga förvaltningsavgifter: Det finns inga löpande förvaltningsavgifter när du investerar i enskilda aktier, även om det kan finnas courtageavgifter vid köp och försäljning.

Nackdelar:

 • Högre risk: Investering i enskilda aktier medför en högre risk jämfört med diversifierade fonder.
 • Kräver mer kunskap och tid: För att framgångsrikt välja och övervaka enskilda aktier behöver du ha en god förståelse för marknaden och vara beredd att investera tid i forskning.
 • Ingen automatisk återinvestering: I de flesta fall erbjuds inte automatisk återinvestering av utdelningar när du investerar i enskilda aktier.

 

Varför Månadsspara i Fonder?

Varför månadsspara i fonder?

Månadssparande i fonder är en strategi där du regelbundet, oftast varje månad, sätter in en fast summa pengar i en eller flera fonder. Detta har flera fördelar:

 • Långsiktigt sparande: Det främjar en långsiktig sparstrategi och hjälper dig att bygga upp ett kapital över tid.
 • Genomsnittskostnad: Genom att köpa in dig regelbundet, oavsett marknadsläget, minskar du risken för att köpa allt vid en ogynnsam tidpunkt. Detta kallas för genomsnittskostnadsprincipen och kan skydda dig från volatiliteten på marknaden.
 • Automatisering: Månadssparande kan oftast ställas in som en automatisk överföring, vilket gör det enkelt och bekvämt, samt hjälper dig att undvika frestelsen att hoppa över en månads sparande.
 • Tillgängligt: Det är en tillgänglig sparform som inte kräver stora initiala investeringar, vilket gör det möjligt för fler att börja spara och investera.

Hur Köper och Säljer man Fonder?

Att köpa och sälja fonder är en relativt enkel process som går till som följer:

1. Välj en handelsplattform

Börja med att välja en plattform eller bank där du vill handla fonder.

2. Öppna ett konto

Skapa ett konto på plattformen, om du inte redan har ett.

3. Välj fonder

Utforska fondutbudet och välj de fonder du är intresserad av att investera i. Detta kan baseras på olika kriterier som risknivå, historisk avkastning, avgifter, m.m.

4. Köp och sälj

När du har valt en fond kan du köpa andelar i den, processen varierar lite beroende på plattform. För att sälja fonder går du igenom en liknande process där du säljer dina andelar istället för att köpa nya.

Vilka Avgifter Finns i Fonder?

När du investerar i fonder är det viktigt att vara medveten om de olika avgifter som kan tillkomma. Här är några vanliga typer:

 • Förvaltningsavgift: En årlig avgift som tas ut av fondförvaltaren för att täcka kostnaderna för att sköta fonden. Denna avgift dras automatiskt från fondens värde.
 • Köp- och säljavgifter (courtage): Vissa fonder tar ut en avgift vid köp och försäljning av fondandelar. Dock erbjuder många fonder idag courtagefria köp och försäljningar.
 • Prestationsbaserad avgift: En del fonder tar ut en extra avgift om fonden överträffar ett visst jämförelseindex eller uppnår en viss avkastning.
 • In- och utträdesavgifter: I vissa fall kan fonder ha avgifter som tas ut när du går in eller ut ur fonden.

Det är viktigt att noggrant undersöka alla avgifter som är förknippade med en fond innan du investerar, eftersom de kan ha en stor inverkan på din totala avkastning över tid.

Investeringssparkonto eller Kapitalförsäkring?

När du väljer var du ska förvara dina fonder är det två mycket populära alternativ: investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring (KF). Låt oss gå igenom fördelarna med vardera samt hur skatten räknas:

Investeringssparkonto (ISK)

 • Fördelar: Med ISK betalar du en schablonmässig skatt baserad på kontots värde, oberoende av realiserade vinster eller förluster. Det förenklar skattehanteringen avsevärt och kan vara fördelaktigt om du gör många affärer eller om du har lyckats få en hög avkastning.
 • Skatt 2023: För 2023 är skatten satt till 0,882%. Det räknas på kontots genomsnittliga värde under året. Om du t.ex. har ett genomsnittligt kontovärde på 100 000 SEK under 2023 skulle du betala 100 000 × 0,882% = 882 SEK i skatt.

Kapitalförsäkring (KF)

 • Fördelar: Liksom ISK är KF ett konto där du betalar en schablonmässig skatt baserad på kontots värde, vilket förenklar skattehanteringen. Dessutom kan en KF innehålla både försäkringsmoment och sparande, och det går att överföra kapitalförsäkringen till andra personer utan att utlösa kapitalvinstskatt.
 • Skatt: Skattesatsen i en KF är densamma som i ett ISK, 0,882% för 2023.

Jämförelse med Förväntad avkastning:

När du jämför med en traditionell värdepappersdepå där kapitalvinstskatten är 30% på realiserade vinster, blir det uppenbart att med en högre förväntad avkastning är du oftast bättre ställd med ett ISK eller en KF.

Om vi tittar på skattesatsen för ISK och KF 2023, som är 0,882%, så inser vi att om din förväntade årliga avkastning överstiger runt 3%, så tenderar det att vara mer fördelaktigt att använda ISK eller KF jämfört med att betala 30% skatt på vinsterna i en värdepappersdepå. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är en förenklad beräkning och att den faktiska brytpunkten där ISK eller KF blir mer fördelaktiga kan variera beroende på olika faktorer, inklusive möjligheten att dra av förluster i en värdepappersdepå.

Investera i fonder

Sammanfattning – Investera i fonder

Nu har vi gått igenom det mesta du behöver veta om att investera i fonder. Det står klart att fonder är ett bra val för nästan alla – både för den som är ny med sparande och för den som redan har erfarenhet.

Fonder ger dig chansen att sprida riskerna med hjälp av experter som vet hur man väljer de bästa investeringarna. Oavsett om du väljer en fond som aktivt försöker slå marknaden, eller en som lugnt och stadigt följer ett index, finns det alternativ som passar alla.

Det kan kännas som mycket att ta in, men kom ihåg att grunden är enkel: fonder ger dig en enklare väg till att vara med och investera på börsen. De kan vara en trygg startpunkt för den som är ny, och ett smart verktyg för den som vill bygga på sin förmögenhet.

Vi hoppas att du nu känner dig lite säkrare och redo att ta steget in i fondvärlden. Många tycker att det är det bästa sättet att börja sin sparresa, och vi håller med. Det är en smart start för de flesta av oss.

Tänk på att alltid fortsätta lära dig och att ha en plan för ditt sparande. Och kom ihåg, det är aldrig för tidigt eller för sent att börja spara.

Vanliga Frågor om att spara i fonder

Vad är en fond?

Vad innebär det att diversifiera sin portfölj?

Hur väljer man rätt fond?

Vad är skillnaden mellan aktivt och passivt förvaltade fonder?

Vad är en indexfond?

Hur påverkar avgifterna mina investeringar i fonder?

Vad innebär det att månadsspara i fonder?

Kan jag förlora pengar när jag investerar i fonder?