Svenska konsumenter har blivit allt mer intresserade av att investera och ett av de mest populära sätten att investera är att göraköpa aktier det i aktier. För många är det ett sätt att få sitt sparade kapital att växa över tid, eftersom inflationen annars äter upp en del av de sparade resurserna.

Något som är viktigt att vara medveten om när man investerar i aktier är att det alltid finns en risk för att gå med förlust. Det är därför väldigt viktigt att vara insatt i vad man gör och i vilka bolag man väljer att investera.

Allt sådant kommer vi dock att gå igenom. I vår utförliga guide finner du all information du kan tänkas behöva om du är nyfiken på att veta mer om hur det fungerar att investera i aktier. Vi går igenom allt från hur det fungerar att handla med aktier, till tips och olika fallgropar att akta sig för.

Vi vill återigen påpeka vikten av att vara väl påläst när man investerar i aktier eller andra tillgångar. Du kan med fördel därför ta del av både denna guide, såväl som recensioner av olika plattformar för aktiehandel innan du påbörjar dina investeringar.

Så köper du aktier

 1. Skapa ett konto på en plattform för aktiehandel
 2. Verifiera kontot och gör en insättning
 3. Läs på om de aktier du är intresserad av att investera i och genomför ditt köp

Var köper man aktier?

Det finns idag en rad olika plattformar som kan användas för att handla med aktier. Vissa av dessa är riktade direkt mot svenska konsumenter, med språk och support på svenska. Andra har en mer internationell inriktning och har hela sin plattform på engelska. En sak som är viktig att ha koll på är att det finns olika typer av handelsplattformar för aktiehandel. Till exempel finns det mäklare som tillhandahåller aktiehandel på sina plattformar, men det finns också plattformar där du kan köpa och sälja aktier utan mellanhänder.

Baserat på faktorer som pris, användarvänlighet och pålitlighet är våra favoriter bland plattformarna dessa:

1. Capital.com: Plattform med hög användarvänlighet, där även demo konto erbjuds
2. eToro: Handelsplattform med aktier från 17 olika börser och courtage från 0%
3. Libertex: Plattform med aktiehandel, men även stor fokus på CFD:er och hävstång
4. Avanza: Svensk aktiemäklare med brett utbud av handelsmöjligheter
5. Nordnet: Svensk mäklare med fokus på låga priser och hög användarvänlighet

Varför ska man köpa aktier?

Det finns flera anledningar till varför man väljer att investera i aktier. Grundläggande är att det är en investeringsform som ger möjlighet till god avkastning. Majoriteten av de traditionella bankerna har helt tagit bort alternativet att spara med ränta, alternativt så erbjuder man sparkonton med väldigt låg ränta. Samtidigt har vi ett mål här i Sverige om att hålla den årliga inflationen på ca två procent.

Om du sparar på ett konto helt utan ränta, samtidigt som vi uppnår inflationsmålet, innebär det att dina pengar förlorar två procent av sitt värde varje år. Sett över en kortare tid kanske det inte gör så mycket, men över en lång tidsperiod innebär det att dina pengars värde kan ha minskat stort, bara genom att du förvarat dem på ditt sparkonto.

Samtidigt har börsen ett genomsnittligt avkastningsvärde på strax under tio procent. Den som är duktig på investeringar kan med andra ord få sitt sparkapital att växa över tid, istället för att förlora i värde. En del investerare väljer också så kallade utdelningsaktier. Det är aktier som ger garanterade utdelningar en eller några gånger per år.

Obs. Att börsen historiskt sett gått plus är ingen garanti för att den kommer fortsätta ge avkastning även framåt i tid.

Utdelningsaktier: Aktier som kan ge dig passiva inkomster

Utdelningsaktier är en typ av aktier som framförallt är populärt bland de traders som gör större investeringar. Denna typ av aktier ger nämligen återkommande utdelningar en eller flera gånger per år. Hur utdelningarna ser ut baseras på den vinst man förväntar sig i bolaget
och det är därför stora företag som har goda marginaler som kan erbjuda utdelningar på sina aktier.

För svenska aktier är det vanligast med en årlig utdelning som sker i samband med bolagets årsstämma. Denna brukar genomföras runt april/maj någon gång. Här beslutas bland annat vad man ska göra med de eventuella vinster som bolaget har.

Det finns dock aktier med tätare utdelningar. Det kan vara till exempel varje kvartal eller varje månad. Ofta är utdelningen någon procent av aktiens totala värde, vilket innebär att du behöver göra en ganska stor investering för att generera några större utdelningar. Samtidigt
får du via utdelningsaktier passiva inkomster utan att du behöver göra någonting. Dessa inkomster kan du sedan återinvestera i ytterligare utdelningsaktier, vilket genererar ännu större utdelning nästa gång. Detta kallas för ränta-på-ränta effekten.

Investera i utdelningsaktier: Saker att tänka på

Alla utdelningsaktier är inte lika bra. En del bolag använder utdelningarna för att locka till sig nya investerare, även om bolaget inte har någon grundläggande soliditet. De fastställda utdelningarna behöver inte heller vara permanenta, eftersom de kan komma att både ökas
såväl som minskas beroende på hur det går för företaget.

Går det dåligt för det bolag du investerat i är risken stor att aktiernas värde sjunker. Då kanske du plötsligt står med ett stort antal aktier istället, vars värde sjunkit drastiskt sedan inköp. För att vara berättigad till utdelning måste du också ha köpt dina utdelningsaktier inom ett
visst datum. För att handla aktier med rätt till utdelning måste de köpas innan SINK-dagen.

Lär dig om aktier

Aktiehandel för nybörjare

Att kliva in på börsen som nybörjare kan kännas som rena grekiskan. Det finns mängder av aktier att välja bland, och man använder ofta begrepp som är branschspecifika. Samtidigt kan börsen svänga snabbt och man löper alltid en risk att förlora sina investeringar. Det är också därför det är så väldigt viktigt att läsa på ordentligt innan man börjar investera. Tacksamt nog har de flesta plattformar idag tänkt även på sina oerfarna investerare. Det är därför möjligt att ta del av informativa guider, artiklar och videos, för att på ett snabbt och enkelt vis få koll på läget.

En viktig sak att alltid ha med sig när man ska köpa aktier är att aldrig genomföra en handel enbart på inrådan av någon annan. Man kan absolut låta sig inspireras av andra, men i slutändan ska du alltid ta eget ansvar för dina investeringar genom att läsa på och ta väl avvägda beslut.

 • Läs på ordentligt
 • Se till att du vet vad du gör
 • Inspireras gärna av andra, men var medveten i de val du gör

Bra att tänka på när du köper aktier

Alla är vi barn i början och det är givetvis omöjligt att vara expert på något redan från start. Du kommer säkerligen gå på en och annan bom när du handlar med aktier, det händer alla, men det viktiga är att försöka minimera både bommarna och förlusterna. Vi har därför samlat
några användbara tips som du kan ha i bakhuvudet när du ger din in på börsen för att börja köpa aktier.

 1. Spendera inte hela budgeten på en gång
 2. Börja hellre med små investeringar än att gå in med stora summor direkt
 3. Se till att skapa en diversifierad portfölj redan från start. Det betyder att du sprider ut dina risker genom att köpa aktier från olika bolag, branscher, delar av världen och så vidare
 4. Ha koll på vilka avgifter som tas ut, till exempel för courtage eller växling av valuta
 5. Tänk på att det är en större risk för förluster och konkurs i små och nystartadeföretag, jämfört med stora etablerade bolag
 6. Satsa på att köpa aktier i lönsamma bolag
 7. Planera ditt investerande långsiktigt och investera ansvarsfullt
 8. Se till att vara påläst om de bolag du väljer att köpa aktier i
 9. Undvik känslobaserade beslut. Var medveten om att marknaden svänger och att du kommer se både röda och blå siffror för dina investeringar

Handel med CFD-kontrakt

I samband med att man handlar med aktier finns ofta också möjligheter att handla med CFD:er. När du köper en aktie köper du en andel i ett bolag. När du handlar med CFD- kontrakt äger du aldrig någon del av det bolag du investerar i. Istället ingår du ett “Contract for Difference” med din aktiemäklare. Enkelt förklarat innebär det att du spekulerar i om värdet på en tillgång kommer gå upp eller ner.

Medan aktier ofta lämpar sig för längre investeringar, är CFD-kontrakt istället främst lämpliga för kortsiktiga investeringar, exempelvis för daytraders och liknande. CFD:er kan handlas med hävstång. Det är ett sätt att öka utdelningarna, men det innebär också en större risk. Att
handla med hävstång rekommenderas därför endast till den som är väl insatt i hur det fungerar.

Blankning

Blankning är ett annat sätt att handla med aktier. Normalt investerar man ju i aktier som man tror kommer öka i värde, men de aktier man blankar tror man istället kommer förlora i värde. Grundupplägget går ut på att man lånar aktier från någon, vilka man säljer till någon annan
till aktuellt markadspris. Låntiden för de blankade aktierna är dock begränsad och innan den gått ut måste man lämna tillbaka de aktier man lånat. Man måste alltså köpa dem till marknadspris. Har aktierna sjunkit i värde sedan lånet kommer man gå plus på affären.
Problemet är att om aktien istället går med vinst, kommer du gå med förlust.

Olika typer av konton för aktiehandel

För att du ska kunna handla med aktier behöver du först och främst ha ett konto där du placerar dina investeringar. Det finns tre olika typer av konto du kan välja mellan och beroende på vilken typ av investeringar du tänkt göra, kan olika typer av konton vara lämpliga. De tre kontotyperna är:

 • Aktie- och fondkonto, AF
 • Investeringssparkonto, ISK
 • Kapitalförsäkring, KF

AF: Aktie- och Fondkonto

Denna typ av konto kallas ofta också för depåkonto. När du har dina investeringar på ett Aktie- och fondkonto behöver du betala 30% vinstskatt i samband med att du säljer dina tillgångar. Skatten ska betalas direkt efter en genomförd försäljning. Fördelen med denna typ
av konto är att du har möjlighet att kvitta vinster och förluster mot varandra i deklarationen. Det innebär att om du sålt tillgångar med förlust har du möjlighet att få tillbaka på den skatt du betalat in för dina vinstgivande försäljningar. Allt sådant deklarerar du på K4-blanketten. Bra att veta är att du endast kan blanka aktier med ett AF konto.

ISK: Investeringssparkonto

Ett ISK brukar vara det föredragna valet för de som är nybörjare när det kommer till investeringar. Med det sagt är det dock även många erfarna traders som föredrar denna kontotyp, eftersom det är så väldigt enkelt att ha och använda. Med ett ISK behöver du nämligen inte fundera själv på hur det fungerar med beskattningen av vinster och förluster. Istället genomför du dina köp och försäljningar precis som du vill. Därefter tas en årlig schablonskatt ut, vilken baseras på det totala värdet av ditt Investeringssparkonto. Skatten tas ut även om du gått med förlust under året.

KF: Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är lämplig främst för ett långsiktigt sparande och för denna kan du även välja en förmånstagare. Precis som det låter är detta en typ av försäkring. Det innebär att du själv inte äger de aktier som ingår i försäkringen, det gör istället försäkringsgivaren. I och
med detta har du heller inte rätt till något investerarskydd, vilket annars ger ersättning på upp till 250 000 kr om det finansiella institut som hanterar dina värdepapper skulle gå i konkurs.

Precis som för ett ISK betalar du en årlig skatt även för ett KF. Också denna skatt tas ut oavsett om du gått med vinst eller förlust under året.

Courtage och andra avgifter vid köp av aktier

När du handlar med tillgångar behöver du betala någon form av avgift. Det är så de olika plattformarna kan drivas runt. Beroende på vad och var du handlar, tas olika avgifter ut. Grundläggande avgifter för dig som handlar med aktier brukar vara courtage, spreads och valutaväxlingsavgifter.

Courtage: Ett courtage är en avgift som tas ut i samband med att du genomför ett köp av aktier. Den kan tas ut antingen som en procentuell andel av beloppet, eller som en fast avgift. Många plattformar använder bägge delar och det är vanligt att man tar ut ett lägsta courtage för varje köp. Beroende på hur stora köp du gör kan du hamna i olika courtageklasser. Det innebär att storleken på din courtage avgift kommer variera beroende på hur dina handelsvanor på börsen ser ut. Vissa mäklare erbjuder ibland också courtagefria köp på vissa börser.

Spread: En spreadavgift baseras på den aktuella prisskillnaden mellan de aktier som just nu ligger ute till försäljning. Om det är ett väldigt stort spann mellan det högsta priset och det lägsta priset kommer det också bli en högre spread avgift och vice versa.

Valutaväxlingsavgift: Om du handlar med svenska kronor och köper aktier på en annan börs, behövs det göras en valutaväxling. Eftersom du exponerar dig mot andra valutor, uppstår en så kallad valutarisk. Här är det därför alltid viktigt att ha koll på växlingskursen, samt vilken valutaväxlingsavgift som tas ut på plattformen.

Hur går det till att tjäna pengar på aktier?

Det finns olika sätt att tjäna pengar på aktier. Utdelningsaktier har vi redan varit inne på, dessa ger så kallade passiva inkomster. Du som är aktiv i din handel kan dock generera ytterligare inkomster genom att handla med aktier. Den grundläggande tanken är egentligen
väldigt enkelt – det handlar om att sälja dina aktier dyrare än vad du köpte dem. Att köpa aktier när börsen går neråt kan kännas riskfyllt och ganska omotiverat. Faktum är dock att det är då de flesta investerare passar på att göra påfyllningar i sin portfölj. Därefter
säljer man aktierna när de uppnått en värdeökning man känner sig tillfreds med.

Givetvis kommer långt ifrån alla aktier uppnå en sådan värdeökning. Vissa kanske går med lite vinst, någon aktie kanske sticker rejält, men du kommer också ha aktier som går minus. Ibland kan du behöva sälja även med förlust, för att investera i något annat. Det gäller med
andra ord att försöka maximera sina vinster, samtidigt som man försöker begränsa förlusterna.

Hur vet man när man ska sälja eller köpa aktier?

Den eviga frågan för den som handlar med tillgångar är alltid “När är det köpläge?”. Många kommer svara att det är köpläge när aktien dippar. Problemet är att det inte finns någon garanti för att värdet på en aktie kommer sjunka, precis på samma sätt som det inte finns någon garanti att den kommer öka i värde.

Eftersom aktier främst är tänkt för ett långsiktigt investerande, brukar därför den bästa tidpunkten att köpa aktier vara just här och nu. Börsen är förvisso volatil och värdet kommer säkert fluktuera en del, men i det långa loppet brukar det vara bättre att ha varit med från start, än att vänta och kanske missa chansen till inköp.

Steg för steg guide: Så handlar du med aktier

Att komma igång med att köpa aktier är faktiskt väldigt enkelt, även om man inte har någon kunskap på området sedan tidigare. Viktigt att komma ihåg är dock att alltid läsa på innan du börjar handla. Jämför olika plattformar innan du bestämmer dig och var alltid påläst om de
aktier du väljer att köpa.

Steg 1: Välj din plattform för aktiehande

Efter att ha jämfört de olika alternativ som finns tillgängliga, är det upp till dig att bestämma vilken plattform du vill använda för att köpa aktier. Saker som du kan kolla på när du väljer plattform är bland annat:

 • Vilka avgifter tar man ut?
 • Vilka funktioner finns att tillgå?
 • Hur ser utbudet av aktier ut?
 • Erbjuder de hävstång?
 • Går det att blanka aktier?
 • Finns det några gränser för lägsta insättning?
 • Hur är användarvänligheten på plattformen?

Steg 2: Skapa ett konto

Nu är det dags att skapa ett konto på din valda aktieplattform. Fyll i de personuppgifter som efterfrågas och godkänn skapandet av ditt konto. Beroende på vald plattform behöver du också verifiera din identitet på något vis. Det kan vara genom att exempelvis verifiera med
BankID eller skicka in dokument (bild på giltig ID-handling plus bild på exempelvis elräkning eller liknande som kan verifiera din adress).
När ditt konto har skapats behöver du göra en första insättning. Beroende på plattform kan det vara så att det finns en gräns för hur låg insättning du kan göra som minst, men detta varierar mellan olika aktörer.
1. Fyll i de uppgifter som efterfrågas
2. Verifiera din identitet
3. Gör en insättning

Steg 3: Köp aktier

Nu är det bara att bege sig ut på börsen och börja handla. Har du redan siktat in dig på några speciella aktier kan du använda sökfunktionen för att komma till dessa direkt. Kom ihåg att noggrant läsa på innan du gör några inköp.
1. Välj aktie att köpa och klicka på denna
2. Klicka på köp / buy
3. Fyll i antal aktier och önskat pris
4. Godkänn ordern
Om det finns någon säljorder som ligger ute till det pris du angett för de aktier du vill köpa, kommer ordern genomföras direkt. Om inte, ligger den kvar i väntan på att en säljorder som motsvarar din köporder läggs ut och avslutas när det sker.

köpa och sälja aktier

Steg 4: Sälj aktier

När du känner dig nöjd med värdeökningen på dina aktier, eller om du vill frigöra kapital för andra investeringar, är det dags att sälja dina aktier. Detta går till på i stort sett samma vis som när du gjorde ett köp, fast du säljer istället för att köpa.
1. Välj den aktie du ska sälja och klicka på den
2. Klicka på Sälj / Sell
3. Fyll i så många aktier du vill sälja och till vilket pris
4. Godkänn ordern

Precis som när du köper aktier kommer din order att genomföras först när det finns en motsvarande köporder på marknaden. Vill du ha ett omedelbart avslut bör du därmed lägga ditt pris på samma nivå som det just nu finns tillgängliga köpordrar på.

Tips för dig som vill lyckas på börsen

Det finns ingen vattentät plan för att gå med plus på börsen och det är det viktigt att vara medveten om. Däremot kan du förbättra dina chanser genom att ha en tydlig plan med det du gör.

 • Ha en tydlig strategi med dina investeringar
 • Se till att diversifiera din portfölj
 • Gör alltid en grundlig research inför dina köp
 • Låt din investeringsplan vara långsiktig
 • Var medveten om kostnader och skatteregler
 • Välj en bra mäklare eller plattform

Ha en strategi med dina inköp

Beroende på hur aktiv du tänker vara på börsen är det klokt att göra olika typer av investeringar. Har du tänkt köra ett daytrading-upplägg kan du investera i mer volatila aktier, medan det rekommenderas att välja mer stabila aktier som ökar långsamt över tid om du
inte vill lägga lika mycket tid på dina investeringar. Utdelningsaktier lämpar sig för dig som vill ha passiva inkomster.

Oavsett vilken strategi du väljer, är det viktigt att du justerar dina analyser utifrån denna. Se till att ha en diversifierad portfölj Det kan inte nog betonas hur viktigt det är att sprida ut sina risker på börsen. Vi vet aldrig vad som komma skall och att sprida sina aktier brett gör att dina investeringar är mindre utsatta om något bolag eller bransch kraschar.

Se därför till att inte lägga alla ägg i samma korg, även om det kan kännas frestande till exempel i en bransch som går en lovande framtid till mötes. Till exempel är det nog många svenskar som fortfarande minns floppen med Telia aktien år 2000. En miljon ägare köpte Telia aktier till ett introduktionspris om 85 kronor styck. Efter bara några dagar började priset dala och sedan dess har den ännu inte återhämtat sig i pris. Numer ligger den runt 30 kr i pris, men den har varit nere och nosat på bland annat 25 kr.

Använd en aktie app för att följa kurserna i realtid

Om du följer kursen i realtid är det enkelt för dig att göra ett kap när börsen dyker. Kanske är det någon aktie du länge funderat på att köpa, men som du tyckt varit lite för dyr. Får den en plötslig dipp kan du snabbt säkra dig en andel i bolaget om du följer kursen live. På samma sätt kan du också sälja aktier som plötsligt sticker, för att exempelvis säkra dig finansieringen av lite nya investeringar.

Ha gott om både tålamod och kunskap

Med god kunskap kommer du kunna investera i de aktier som passar din tänkta investeringsstrategi bäst. Med gott om tålamod kommer du också orka ta dig igenom längre röda perioder på börsen, även utan att paniksälja när den äntligen vänder över till blått igen. Däremot kan det vara så att vissa aktier behövs säljas av i tid och att hinna avgöra det innan bolaget rasat stort är något som du enklare gör med hjälp av en omfattande kunskap.

Vilka aktier ska man köpa?

Vilka aktier du bör köpa beror på vilken strategi du har med dina investeringar. Det är alltså en fråga som endast kan besvaras individuellt. För att enklare veta vilka aktier just du ska köpa, bör du också tänka igenom en rad frågeställningar.

 • Vad är målet med dina investeringar?
 • Ska du investera över lång eller kort tid?
 • Hur mycket pengar har du tänkt att investera?
 • På vilka marknader vill du göra dina inveseringar?

För den som är ny på aktiemarknaden kan det ibland vara enklast att köpa aktier i ett investmentbolag. Dessa kan liknas vid aktiemarknadens motsvarighet till fonder. Genom dessa får du en bred spridning via deras portföljer.

Olika typer av aktier

Som att det inte vore nog med att veta i vilket bolag man vill investera, finns det ofta också olika typer av aktier i samma bolag. Det kan vara till exempel stamaktier, som normalt delas upp i A-, B- och C-aktier. Enkelt förklarat ger dessa aktier olika typer av inflytande vid
bolagsstämman. Man kan också kategorisera aktierna utifrån bransch, länder och så vidare, exempelvis gamingaktier, svenska aktier, utländska aktier etc.

Preferensaktier

En preferensaktie ges ut av ett bolag, till exempel för att finansiera en investering. Preferensaktien tenderar att ha en väldigt låg prisutveckling, men i gengäld ger den ofta högre direktavkastning samt tätare utdelningar. Man brukar likna den vid ett lån som betalas tillbaka av bolaget i små portioner. Vid en eventuell konkurs ger preferensaktierna företräde. De kallas därför ibland också för företrädesaktier.

Stamaktier

Den klart vanligaste aktien på börsen är stamaktien. Denna delas upp i A-, B- och C-aktier. Även D-aktier förekommer ibland, men det är väldigt ovanligt. Med stamaktier är du delägare i bolaget och har också rösträtt vid bolagsstämman. Stamaktier har också en större volatilitet
än preferensaktier, vilket kan ge en mer generös prisutveckling (åt bägge håll, bör nämnas).

A Aktier

A-aktier är de dyraste stamaktierna. I gengäld ger de också en starkare rösträtt när du deltar i bolagsstämman. En A-aktie ger en röst.

B Aktier

B-aktier brukar vara billigare än A-aktier, främst baserat på en avsevärt svagare rösträtt. Det går tio B-aktier på en A-aktie. Har du inget intresse av att delta i någon bolagsstämma spelar det dock inte någon roll.

C Aktier

C-aktier (och ibland även D-aktier) är alltså även dessa stamaktier, vilka kommer med ett ännu sämre inflytande vid bolagsstämmorna. Det är dock långt ifrån alla bolag som tillhandahåller C-aktier, de flesta nöjer sig med A- och B-aktier.

Large Cap, Mid Cap och Small Cap Aktie

Large Cap, Mid Cap och Small Cap är de tre olika kategorier som finns på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX Stockholm. Vilken kategori de olika bolagen hamnar i, beror på vilken storlek det är på bolagets börsvärde. Detta är väldigt logiskt om man vet att ordet cap betyder just börsvärde på engelska.

Large Cap Aktier: För bolag med ett börsvärde om minst 1 miljard euro.

Mid Cap Aktier: För bolag med ett börsvärde över 150 miljoner euro

Small Cap Aktier: För bolag med ett börsvärde under 150 miljoner euro

Konsten att investera ansvarsfullt

Som vi redan nämnt flera gånger är det mycket viktigt att du investerar ansvarsfullt. Det är den gyllene regeln för all handel på börsen, oavsett vilken nivå dina investeringar befinner sig på. Att du investerar ansvarsfullt innebär bland annat att du förhåller dig till dessa
punkter:

 • Du tar ansvar för att läsa på och lära dig om investeringar direkt från start
 • Du lägger upp en strategi och en plan för dina investeringar
 • Du är medveten om de risker som finns med att handla på börsen
 • Du kan låta dig inspireras av andra, men tar i slutändan alltid själv ansvaret för att läsa på och kolla upp de bolag du väljer att investera i

Vilken skatt ska man betala på aktier?

Vilken skatt som tas ut beror dels på vilken typ av konto du valt, men också varifrån du handlat dina aktier.

Aktie- och fondkonto: Du betalar 30% kapitalvinstskatt som anges vid deklarationen

Investeringssparkonto: En årlig låg schablonskatt tas ut (ligger år 2022 på 0,375%)

Kapitalförsäkring: En årlig låg schablonskatt tas ut (ligger år 2022 på 0,375%)

Källskatt: Skatt du betalar vid utdelning på utländska aktier. Skattesatsen varierar och betalas till det land som aktierna handlats från

Köpa Aktier: Sammanfattning

Att handla med aktier kan vara ett bra sätt att få dina investeringar att öka i värde över tid. Det kan också vara ett sätt att undvika att dina investeringar minskar i värde i takt med inflationen.

Även om det kan vara väldigt lukrativt att handla med aktier, finns det också stora risker. Det är därför mycket viktigt att vara medveten om hur börsen fungerar. Se till att läsa på ordentligt innan du påbörjar ditt investerande och välj både typ av investeringskonto såväl
som aktier utifrån den plan du har för ditt sparande.

Om du känner att aktier fortfarande är din typ av investeringsform även efter att du har läst ordentligt och har koll på hur det fungerar, ja då är det bara att börja köpa aktier!

Relaterade artiklar: