Vad är Etiska Investeringar?

Etiska investeringar har vuxit fram som en stark trend i dagens samhälle. Allt fler investerare vänder sig till tillgångar som stödjer positiva förändringar inom miljö, socialt ansvar eller företagsstyrning. Intresset för etiska investeringar kommer inte enbart från ett moraliskt perspektiv; denna typ av investering har ofta visat sig vara ekonomiskt lönsam på lång sikt.

I denna guide tar vi en närmare titt på vad etiska investeringar faktiskt innebär. Vi utforskar de olika etiska tillgångsklasserna och diskuterar fördelarna med att placera sina pengar i dem. Dessutom presenterar vi några av de mest populära handelsstrategierna inom området och ger tips om var man kan påbörja sina etiska investeringar idag – med investeringar från så lite som 100 kr.

Förklaring av Etiska Investeringar

Låt oss börja med grunden – vad är etiska investeringar? I stora drag syftar etiska investeringar till processen att filtrera potentiella tillgångar baserat på vissa moraliska principer. Dessa principer varierar från person till person, men handlar alltid om att ha en positiv inverkan på världen.

Det finns många olika sätt att avgöra vad som faktiskt räknas som etiska investeringar, något vi kommer att utforska senare i denna guide. Till exempel kan investerare välja att köpa aktier i företag som satsar på grön energi som ett sätt att bidra till att bromsa den globala uppvärmningen. Denna strategi har uppenbarligen ett miljömedvetet filter och skulle därför betraktas som en etisk aktieinvestering.

Enligt Dagens Industri innebär etiska investeringar att investerare söker värdepapper som bidrar till positiva sociala, miljömässiga eller styrningsmässiga förändringar, men de försöker fortfarande få avkastning på sitt kapital. Detta kan göra etiska investeringar något mer utmanande, eftersom användningen av dessa filter minskar antalet potentiella tillgångar som kan övervägas för investering.

Etiska Investeringar

De som investerar etiskt undviker också värdepapper som kan uppfattas som “skadliga” eller som har en moralisk kompass som inte stämmer överens med investerarens egna. Ett typiskt exempel är etiska investerare som väljer att undvika aktier inom tobak eller vapen, eftersom dessa företag genererar intäkter (och vinst) baserat på försäljning av produkter som många anser vara oetiska.

Oavsett om någon undrar hur man investerar 10 000 kr eller vilket belopp som helst, kan etiska investeringar vara ett utmärkt sätt att säkerställa att investeraren förblir socialt ansvarsfull och håller fast vid sina värderingar. Människor är individer, så en persons värderingar kan skilja sig från en annans. Därför finns det ingen “riktlinje” för vad en etisk investering är, eftersom den kan variera beroende på investeraren.

Hur Fungerar Etiska Investeringar?

Att investera etiskt fungerar på samma sätt som traditionell investering, men som investerare behöver man vara betydligt noggrannare när man väljer vilka tillgångar som ska läggas till i sin portfölj. Det vanligaste sättet att göra detta på är genom att skapa ett slags ‘filter’ baserat på investerarens principer och värden.

Till exempel kan någon önska att enbart investera i aktier från företag som är verksamma inom hälso- eller utbildningssektorn, eftersom dessa företag ofta strävar efter att göra positiva förändringar i världen. Andra etiska investeringar kan innefatta ESG/SRI-fonder, vilka vi kommer att utforska senare i artikeln.

Nyckeln till att investera i etiska fonder, aktier och andra tillgångsklasser är dock att investeraren genomför omfattande forskning i förväg. Det räcker inte att måltillgången beskriver sig själv som etisk – den måste VARA etisk.

Etiska Investeringar

Så hur kan investerare göra detta? Det beror på den valda tillgången, även om de flesta har stödjande dokumentation som kan hjälpa investerare att förstå om de är ‘etiska’ eller inte. Till exempel tenderar etiska investeringsfonder att ha en fil som beskriver kriterierna som fondförvaltaren använder när de väljer vilka tillgångar som ska ingå i fonden.

De som är intresserade av etiska aktieinvesteringar kan också titta på ett företags miljö-, sociala och företagsstyrningspoäng (ESG). Ett bra ställe att börja för svenska investerare är Avanza‘s sida om hållbara investeringar, där de erbjuder omfattande information och verktyg för att jämföra och utvärdera hållbara investeringsalternativ.

SRI, ESG & Impact inom Etiska Investeringar

Allt fler investerare som funderar över hur man investerar i fonder eller aktier väljer att investera etiskt. På grund av denna investeringsmetods ökade popularitet har olika taktiker och strategier dykt upp som gör det enklare för investerare att hitta etiska företag att investera i.

Samhällsansvarig investering (SRI), miljö-, social- och styrningsinvestering (ESG) samt impact-investering är tre av de huvudsakliga metoder som används av etiska marknadsaktörer. Låt oss ta en närmare titt på dessa metoder:

  • SRI – Som definierat av BNP Paribas integrerar samhällsansvarig investering (SRI) miljömässiga, sociala och styrningsmässiga faktorer i beslutsprocessen. Även om denna metod liknar ESG-investering, ligger fokus här på att undvika tillgångar kopplade till oetiska praxis (t.ex. djurförsök).
  • ESG – Miljö-, social- och styrningsinvestering (ESG) liknar mycket SRI-investering, men har en mer “mätbar” aspekt genom ett poängsystem. Tillgångar utvärderas utifrån hur de relaterar till de tre ESG-elementen, där mer ansvarsfulla investeringar får högre poäng.
  • Impact – Impact-investering beaktar enbart företag som aktivt bidrar till att adressera ett särskilt problem och därmed har en positiv inverkan på världen. Till exempel kan impact-investerare köpa aktier i ett företag som hjälper till att återuppbygga människors hem efter en översvämning.

Det viktiga att komma ihåg är att alla tre typer är inriktade på att göra en positiv inverkan, men de skiljer sig något i sitt tillvägagångssätt. Impact-investering är mer rakt på sak och söker företag som aktivt förbättrar världen. SRI- och ESG-investering kan vara subjektiva och baserade på individens unika värderingar och övertygelser.

Typer av Etiska Investeringar

De flesta av de bästa handelsplattformarna erbjuder nu ett brett utbud av etiska investeringsmöjligheter, vilket gör det enkelt att anta denna investeringsmetod. Men vilka är de olika typerna av etiska investeringar? Låt oss svara på denna fråga genom att ge några populära exempel:

Karbonkrediter

Även om många fokuserar på etiska investeringsföretag och fonder, är en av de mest samhällsansvariga investeringarna globalt karbonkrediter. Dessa krediter, ibland kallade koldioxidkompensationer, är en typ av ’tillstånd’ som tillåter en individ eller ett företag att släppa ut ett ton koldioxid (CO2) i atmosfären.

Det intressanta med karbonkrediter är att de kan handlas. Ett företag som släpper ut mer CO2 än förväntat kan köpa karbonkrediter från ett annat företag som släpper ut mindre. Båda företagen kan dra nytta av denna process, men de totala utsläppen förblir desamma.

Karbonkrediter

De som funderar över hur man investerar i karbonkrediter kan göra det antingen direkt eller indirekt. Investerare kan köpa aktier i företag som handlar med karbonkrediter eller investera i en ETF som spårar karbonutsläppsbehörigheter. Erfarna investerare kanske också vill investera i framtida koldioxidkompensationer, vilka ger exponering för priset på dessa tillgångar utan att behöva äga dem.

Aktier

Att investera i etiska företag är en av de mest populära metoderna för etiska investerare. Som vi nämnde tidigare avgör varje individ vilka företag som betraktas som ‘etiska’ baserat på sina egna värderingar eller övertygelser. Men de flesta etiska företag undviker omoraliska metoder och verkar aktivt för positiv förändring.

Till exempel bidrar de bästa bioteknik-aktierna till att skapa mer hållbara jordbruksmetoder som kräver färre bekämpningsmedel. I sin tur är dessa metoder bättre för miljön, vilket är anledningen till att många bioteknikaktier kan betraktas som etiska investeringar.

ESG/SRI Fonder

Fonder som fokuserar på etiskt investerande använder ofta ESG- eller SRI-baserade kriterier när de väljer vilka tillgångar de ska investera i. På grund av den ökande populariteten av etiskt investerande finns det nu fonder som uteslutande riktar sig till etiska investerare. Dessa fonder inkluderar endast tillgångar som många betraktar som miljömässigt, socialt och från ett styrningsperspektiv ansvarsfulla.

Om hållbara investeringar och EU:s regelverk

Nyligen har vi sett viktiga framsteg i hur hållbara investeringar rapporteras och regleras på europeisk nivå. Enligt en artikel från Swedbank Robur, har ett nytt EU-regelverk, känt som Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), trätt i kraft den 1 januari 2023. 

Detta regelverk syftar till att reglera rapporteringen av hållbarhet i fonder, vilket gör det lättare för investerare att göra mer informerade och hållbara val. Genom sådana initiativ förstärks vikten av transparens och etik inom investeringsvärlden.

Värt att notera är att ESG- och SRI-fonder kan ha en specifik inriktning mot en viss typ av tillgång. Till exempel kan en fond investera i företag som främjar etiska arbetsmetoder. Oavsett fokuserar dessa fonder fortfarande på att generera avkastning för investerare.

Färdiga Portföljer

Ett alternativ till att investera i en etisk investeringsfond är att överväga färdiga portföljer. Dessa liknar ömsesidiga fonder men sätts samman och erbjuds av de främsta CFD-mäklarna och onlinemäklarplattformarna.

Ett populärt exempel på en etisk färdig portfölj är ‘Framtidens Kraft’ Smarta Portfölj av eToro. Vi kommer att granska denna tillgång närmare i följande avsnitt, eftersom den erbjuder ett effektivt sätt för marknadsaktörer att investera etiskt.

‘Gröna’ ETF:er

Slutligen kan etiska investerare som fokuserar på miljöfaktorer välja att investera i ‘gröna’ ETF:er. För de som inte känner till det står ETF för ‘börshandlad fond’ och fungerar mycket som en ömsesidig fond. Den kritiska skillnaden är dock att ETF:er handlas offentligt, vilket innebär att investerare kan köpa och sälja deras andelar på börsen.

ETF-handel är en populär passiv investeringsmetod eftersom en fondförvaltare hanterar tillgångsval. I relation till etisk investering fokuserar ‘gröna’ ETF:er enbart på tillgångar som syftar till att positivt påverka miljön. Till exempel kan en grön ETF endast investera i aktier inom förnybar energi och undvika företag relaterade till fossila bränslen.

ETF:er brukar vara mer tillgängliga än investeringar i etiska fonder eftersom de finns tillgängliga genom ledande mäklare och handelsplattformar. Dessutom har ETF:er ofta lägre inträdesbarriärer – eftersom ömsesidiga fonder ofta har höga avgifter och en minsta investeringströskel.

Exempel på Etiska Investeringsobjekt

De som är intresserade av att investera i etiska företag eller placera sitt kapital i samhällsansvariga fonder måste genomföra omfattande forskning i förväg för att säkerställa att den avsedda tillgången är så moralisk som påstås. Nedan listas några framstående exempel på etiska investeringsobjekt som investerare kan söka inspiration från:

NextEra Energy

NextEra Energy Ett av de mest populära etiska företagen att investera i är NextEra Energy. NextEra Energy är ett amerikanskt renenergibolag som fokuserar på sol- och vindkraft. Företaget har också verksamhet relaterad till batterilagring, vilket gör det till en ledare i avkolningsinsatsen.

Många investerare anser att NextEra Energy är en av de mest undervärderade aktierna på marknaden eftersom företaget är väl positionerat för att dra nytta av den amerikanska regeringens satsning på förnybar energi. Dessutom har NextEra Energy också lovat att helt ta bort CO2-utsläpp från sin verksamhet senast 2045.

Därför är NextEra Energy ett populärt företag bland etiska investerare med en inriktning mot miljövänliga tillgångar. Företagets aktiekurs har ökat med 32% sedan maj 2022, vilket framhäver att det kan vara populärt även ur ett kapitalvinst-perspektiv.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF

iShares Global Clean Energy UCITS ETF är en börshandlad fond som investerar i företag som sysslar med ren energiproduktion. Dessa företag finns både i utvecklade och framväxande marknader, vilket ger en bred global exponering. Dessutom undviker iShares Global Clean Energy UCITS ETF aktivt att investera i företag som överstiger en viss koldioxidutsläppsgräns.

Några av de företag som denna fond investerar i inkluderar Enphase Energy, Solaredge Technologies och Plug Power. iShares Global Clean Energy UCITS ETF har en total annualiserad avkastning på 14,79% under de senaste tio åren, med en kostnadsandel på endast 0,65%.

‘Future of Power’ Smart Portfölj från eToro

De som letar efter ett alternativ till etiska investeringsfonder kan också överväga ‘Future of Power’ Smart Portfölj från eToro. Denna färdiga portfölj investerar i de bästa nya aktierna inom ren energisektorn och har en minsta investerings-tröskel på endast $500.

Över 10 000 eToro-klienter investerar i denna Smart Portfölj, vilket framhäver dess popularitet. Portföljens tre största innehav är Gevo Inc, Consolidated Edison Inc och Ballard Power Systems Inc – alla är involverade i förnyelsebar energisektor.

Förnyelsebar energisektor

Denna portfölj är relativt volatil när det gäller årliga avkastningar, med en avkastning på 71,09% för investerare 2020 innan den endast levererade 0,85% 2021. Vid skrivandets stund ligger ‘Future of Power’ Smart Portfölj minus 0,87% för året – även om den har avslutats på plus under var och en av de senaste tre månaderna.

Vanguard FTSE Social Index Fond

Vanguard FTSE Social Index Fond strävar efter att följa FTSE4Good US Select Index – ett index bestående av värdepapper som visar specifika miljömässiga, sociala och styrningsmässiga praxis. Dessa värdepapper har transparent hantering och är noggrant undersökta, vilket säkerställer att de kan betraktas som etiska.

Därför utesluter Vanguard FTSE Social Index Fond aktier relaterade till spel, alkohol, cannabis, eldvapen och kärnvapen. Dessutom lockar fonden SRI-inriktade investerare genom att undvika företag med dåliga arbetsförhållanden eller överträdelser av mänskliga rättigheter. Den undviker även företag som inte uppfyller specifika mångfaldskriterier.

Europeiska Unionens Tillstånds (EUA) Framtidskontrakt

Slutligen är Europeiska Unionens Tillstånds (EUA) Framtidskontrakt en typ av framtidskontrakt baserade på Europas utsläppsrätter. Ett EUA-kontrakt motsvarar en ton CO2 eller växthusgas ekvivalent. Företag köper och säljer ofta dessa framtidskontrakt för att säkra sitt prisrisk på längre sikt.

Många av de bästa framtidsmäklarna tillåter dock även enskilda individer att handla med EUA framtidskontrakt. Även om denna strategi är inriktad på kapitalvinst snarare än att faktiskt göra positiv förändring, erbjuder den ett gångbart alternativ för investerare som inte längre vill använda “oetiska” värdepapper.

Varför investera etiskt

Varför Gör Folk Etiska Investeringar?

Diskussioner om det bästa sättet att investera 1 miljon kronor (eller vilket belopp som helst) tenderar oftast att fokusera enbart på finansiell vinst. Men när man investerar i etiska tillgångar finns det andra fördelar att beakta. Låt oss titta närmare på fyra av de viktigaste:

Potential för Höga Avkastningar

En huvudanledning till att folk investerar i etiska investeringsfonder och aktier är att dessa värdepapper ofta erbjuder en möjlighet till höga avkastningar. Grunden för detta är att “etiska” industrier, som förnybar energi och bioteknik, ofta anses vara högtillväxtområden.

Dessutom betyder det brådskande behovet av alternativ till de “traditionella” sätten att göra saker på att etiska investeringar ofta är mycket efterfrågade. Detta hjälper till att driva upp deras pris och skapar positiva avkastningar för investerare.

Bidrar till en Positiv Påverkan

Etiska investerare väljer också dessa tillgångar eftersom det indirekt ger dem möjlighet att skapa en positiv påverkan. Om en etisk investerare till exempel köper aktier i ett företag som hjälper med humanitärt bistånd kan kapitalet som företaget genererar användas för goda ändamål.

Detsamma gäller för SRI/ESG-fonder och koldioxidrätter. Ju fler som investerar i dessa tillgångar, desto mer uppmärksamhet får de. Detta skapar en snöbollseffekt som leder till fler kapitalinflöden, vilket utökar deras positiva påverkan.

Stöder Högtillväxtindustrier

Som nämnts ovan betraktas många “etiska” industrier som högtillväxtområden. Till exempel påpekade en rapport från McKinsey & Company att den genomsnittliga aktiekursen för ett företag inom biotekniksektorn ökade med mer än dubbelt takten för S&P 500 mellan januari 2020 och januari 2021.

Denna tillväxt kan också ses inom förnybar energisektor, som har upplevt en ökad efterfrågan på grund av hotet från global uppvärmning. På en mer mikronivå fortsätter investerare att köpa Tesla-aktier på grund av den snabba tillväxten inom EV-industrin (elbilsmarknaden).

Gör “Oetiska” Tillgångar Mindre Populära

Slutligen har etiskt investerande den tillkommande sidoeffekten att göra “oetiska” tillgångar mindre populära. När fler människor rör sig mot samhällsansvariga investeringar blir de som är involverade i moraliskt tveksamma industrier, såsom tobaks- och vapenföretag, mindre eftertraktade.

När denna trend extraheras över en längre period kan det verkligen börja påverka dessa företags resultat – vilket tenderar att skada aktiekursen.

Hur Man Hittar Etiska Investeringstillgångar

Att hitta etiska tillgångar att investera i är enklare än någonsin, tack vare explosionen av information på internet under de senaste två decennierna. Nedan detaljeras dock några populära strategier som investerare kan använda för att upptäcka tillgångar med en hög moralisk standard:

Håll Koll på Aktuella Händelser

Levis Investerare kan identifiera etiska tillgångar genom att hålla sig uppdaterade med aktuella händelser. Genom att vara medveten om de hetaste ämnena globalt kan investerare upptäcka företag som aktivt försöker erbjuda lösningar för att främja en bättre värld.

Till exempel belyste ett uttalande från det ledande modevarumärket Levi Strauss i mars 2022 att företaget skulle donera mer än $300,000 i humanitärt bistånd till flyktingar i Östeuropa. På grund av detta meddelande kan etiska investerare anse företaget vara mer tilltalande.

Använd Sociala Medier Som Resurs

Investerare kan också följa trender på sociala medier för att upptäcka etiska tillgångar. Twitter, Reddit och YouTube har blivit utmärkta resurser för investerare, eftersom de erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att få insikt i olika investeringar.

Dessa plattformar är också utmärkta för att hålla koll på ett företags etiska agenda. Om det finns ett företag som en investerare är intresserad av kan de söka upp den officiella Twitter-sidan och granska tweets för att avslöja information som tyder på att den är moraliskt ansvarig.

Sök efter Teknologiska Innovationer

Teknologiska innovationer sker hela tiden inom etiska branscher. Elbilsektorn är bara ett exempel på innovationshastigheten, som har ökat exponentiellt sedan Tesla dök upp på scenen 2009.

Elbil

Ett nyligt exempel på teknologisk innovation finns inom bränslecellselbilar (FCEV), som drivs av vätgas. Många anser att denna teknologi är ännu mer miljövänlig än elbilar, vilket ger ytterligare ett alternativ för etiska investerare.

Var Medveten om ‘Gröntvättning’

Slutligen är det också viktigt att etiska investerare är medvetna om “gröntvättning”. Detta är den omoraliska praxisen att använda falska påståenden för att få ett företag att framstå som mer dygdigt än det faktiskt är.

Ett berömt exempel på detta är Volkswagen-skandalen som uppdagades 2015. Som rapporterats av BBC såg denna skandal Volkswagen fuska med utsläppstester för att få deras bilar att framstå som mer miljövänliga än de faktiskt var. Det finns många andra exempel på liknande försök till gröntvättning, så investerare måste genomföra noggranna efterforskningar innan de fattar ett investeringsbeslut.

Etiska Investeringsstrategier

Nu när vi har gått igenom vad etisk investering är och de olika typerna av etiska tillgångar, låt oss rikta vår uppmärksamhet mot några populära strategier som investerare kan använda. Nedan följer tre välutforskade metoder som kan hjälpa etiska investerare att få mest möjligt ut av sitt kapital:

Genomsnittskostnadskalkyl i Etiska Tillgångar

En populär metod för de som undrar hur man ska investera under inflation är att använda genomsnittskostnadskalkyl. Denna strategi innebär att man bygger upp en position över tid genom att investera lika stora belopp med regelbundna intervall – oavsett det underliggande priset.

I samband med etisk investering kan investerare sätta in 1000 kronor per månad i en etisk investeringsfond under en period av fem år. Detta hjälper till att ta bort emotionella beslut och i princip “automatiserar” processen, vilket innebär att investerare inte behöver oroa sig för att tajma marknaden.

Undvik Tillgångar i ‘Oetiska’ Industrier

Som nämnts tidigare är en central strategi att undvika tillgångar inom oetiska industrier. Detta kan vara lite mer utmanande för fond- och ETF-investerare, eftersom det innebär att de måste noggrant granska alla innehav för att säkerställa att varje tillgång uppfyller investerarens etiska kriterier.

Undvik tobaksinvesteringar

På en mer detaljerad nivå kan investerare också undvika varor och tjänster som erbjuds av oetiska företag. Till exempel kan en investerare med fokus på djurrättigheter undvika sminkmärken som testar på djur. Om detta tillämpas i stor skala kan undvikandet av företagets produkter ha en betydande inverkan på dess ekonomiska resultat.

Köp och Behåll en Etisk Aktie

En annan populär etisk investeringsstrategi är att helt enkelt köpa och behålla etiska aktier. Som namnet antyder innebär denna strategi att investerare behåller en värdepapper på lång sikt, oavsett prisfluktuationer eller förändringar i ledningen.

Denna strategi fungerar bäst med företag som verkar inom högtillväxtindustrier. Till exempel noterar en rapport från Fortune Business Insights att den globala marknaden för solenergi förväntas uppgå till över 293 miljarder dollar till 2028. Därför kan investerare som följer en köp-och-behåll strategi vilja kolla närmare på företag som verkar inom denna marknad.

Mäklare som Erbjuder Etiska Investeringar

eToro Logo För dem som är intresserade av att lägga till etiska investeringsföretag (eller andra värdepapper) i sin portfölj behöver skapa ett konto med en säker och respekterad handelsplattform. Det finns ett överflöd av plattformar att välja mellan, så investerare måste genomföra omfattande forskning för att hitta en som passar deras behov.

En plattform som investerare kanske vill överväga är eToro. eToro är en populär online-handelsplattform som betjänar mer än 28 miljoner kunder globalt. Plattformens tjänster regleras av ledande institutioner som FCA, ASIC, CySEC, FinCEN och FINRA, vilket garanterar hög trovärdighet och investerarskydd.

eToro Investerarskydd

eToro-kunder kan investera i olika tillgångsslag, inklusive aktier, index, ETF:er, valutor, råvaror och kryptovalutor. De flesta av eToros tillgångar finns i form av CFD:er, även om kunder kan köpa riktiga aktier, ETF:er och kryptos. När man handlar med CFD:er kan kunder använda hävstång på upp till 30:1 för specifika tillgångsslag.

För dem som letar efter de bästa investeringsapparna kan eToro vara lockande, eftersom kunder kan handla på den webbläsarbaserade plattformen eller mobilappen – den senare finns tillgänglig på iOS och Android. När det gäller avgifter använder eToro en avgiftsfri struktur, vilket innebär att kunder undviker transaktionsavgifter eftersom eToros andel är inbyggd i marknadsspreaden.

Lär dig investera med eToro

eToro låter kunder öppna positioner från $10, med fullt stöd för insättningar via kredit-/betalkort, banköverföring, PayPal, Skrill och Neteller. Slutligen kan kunder också använda eToros gratis demokonto för att få marknadserfarenhet eftersom detta konto erbjuder $100,000 i virtuella pengar och låter kunderna bekanta sig med eToros användargränssnitt.

Vad är Etiska Investeringar? – Slutsats

Etiska investeringar markerar en viktig skiftning i det globala finanslandskapet. Medan traditionella investeringsstrategier ofta har fokuserat på ren ekonomisk avkastning, lägger etiska investeringar till en ytterligare dimension – att överväga den bredare inverkan av ens investeringsbeslut på samhället och miljön. Med tanke på de utmaningar världen står inför, från klimatförändringar till sociala rättighetsfrågor, blir valet att investera etiskt inte bara en finansiell övervägande, utan också en moralisk.

För svenska investerare och globala aktörer är det nu mer avgörande än någonsin att förstå värdet av etiska investeringar. Att utrusta sig med rätt kunskap och verktyg för att fatta välgrundade beslut kan leda till att man inte bara ser en positiv avkastning på sin investering, utan också vet att man bidrar till en ljusare och mer hållbar framtid.

Genom att välja etiska investeringar kan individer och institutioner tillsammans forma en mer rättvis och hållbar värld, en investering i taget.