För investerare inom aktie- och fondhandel är courtage en viktig faktor för att maximera avkastningen. Med courtage menas den avgift som en nätmäklare likt Avanza, Nordnet eller en bank tar för att utföra handeln åt dig. Vi jämför courtage på aktiehandel så att du får en överblick över hur mycket nätmäklarna och bankerna tar i avgift för sina tjänster. I denna artikel går vi igenom allt om courtage, hur mycket pengar du kan spara, de olika courtageklasserna samt hur mycket de största aktörerna tar i arvode för respektive tjänster.  

Vad är courtage?

courtage på aktiehandel

Courtage hänvisar till den avgift eller provision som en nätmäklare tar för att utföra handel på klientens vägnar. Det kan handla om en fast avgift per transaktion eller vara baserat på en procentuell summa av transaktionsvärdet. Hur mycket courtage som betalas varierar beroende på nätmäklare, vilken typ av tjänst som tillhandahålls samt mängden handel.

Du som investerare bör vara medveten om courtageavgifter inom aktie-, fond- och pensionssparande då det påverkar din avkastning. Ju högre courtage desto mindre avkastning får du. 

Nätmäklarna idag har vanligtvis olika typer av courtagestrukturer för att passa alla investeringsskalor. Därmed kan såväl de som handlar frekvent som de som gör färre transaktioner och investeringar få en courtageklass som passar.

Spara genom att jämföra courtage avgift på aktiehandel

courtage aktier

Att jämföra courtage är en viktig faktor inom aktiehandel för att maximera avkastningen på dina investeringar. Vilken courtageavgift som en nätmäklare har kan variera kraftigt och därmed har en betydande inverkan på din totala vinst. Detta gäller i allra högsta grad om du är en frekvent handlare. 

Vilken typ av handelsvanor du har spelar också in. Planerar du att handla ofta kan en nätmäklare med låga transaktionsavgifter vara gynnsam. För den som handlar mer sällan kan en tjänst som har högre courtage men fler tjänster vara värd den extra kostnaden. 

Att jämföra courtageavgifter och relaterade kostnader kan göra att du sparar pengar och ökar din nettoavkastning. På sikt kan det göra din portfölj mer lönsam.

Olika typer av courtage

När du gör en jämförelse av olika courtage kommer du att ha tre olika typer att ta ställning till. Det handlar om rörligt courtage, fast courtage samt minimicourtage. Varje struktur har både fördelar och nackdelar.

Rörligt Courtage

Detta är den vanligaste formen av courtage, framförallt bland småsparare. Med rörligt courtage är avgiften baserad utifrån en procentuell avgift av värdet på den totala transaktionen. För större transaktioner kan det innebära en betydande avgift men samtidigt anses den vara rättvis eftersom den är proportionell mot transaktionens värde.

För investerare som gör mindre affärer kan rörligt courtage vara lönsamt eftersom avgiften är relativt låg. Dock kan rörliga courtageavgifter äta upp en betydande del av avkastningen på större affärer. 

Fast Courtage

Med fast courtage tar nätmäklaren ut en fast avgift som är samma oavsett storlek på transaktionen. För investerare som handlar med stora belopp kan fast courtage vara fördelaktigt eftersom avgiften inte ökar med värdet på transaktionen. Dessutom ger det en förutsägbarhet för att kunna beräkna totala handelskostnader på förhand. 

För investerare som gör mindre transaktioner kan fast courtage leda till hög avgift och därmed minskad avkastning.

Minimicourtage  

Minimicourtage är den lägsta avgift en nätmäklare tar för att utföra en handel. Om affären är så liten att ett rörligt eller fast courtage inte når upp till en nivå så att nätmäklarens kostnader täcks, kan minimicourtage användas istället. 

Av denna anledning är minimicourtage ofta negativt för den som handlar med små belopp. Detta eftersom arvodet då kan utgöra en betydande andel av transaktionsvärdet vilket kan påverka avkastningen.

Courtageklasser

Hos nätmäklare finns det vanligtvis olika courtageklasser beroende på hur ofta du gör affärer samt hur stora affärerna är. Tittar vi på Avanza har de fem olika courtageklasser medan Nordnet har fyra. Den egentliga skillnaden ligger i att Avanza har en Start-klass i tillägg där den som är ny kund slipper courtage på sina första investeringar upp till 50 000 kronor.

Nordnet kallar detta för sin “kom igång-rabatt” där de första 500 affärerna upp till 80 000 kronor första halvåret inte har courtage. Detta gäller endast på Stockholmsbörsen  

Hos Nordnet och Avanza hittar vi följande courtageklasser:

 • Start (endast Avanza)
 • Mini
 • Small/Liten
 • Medium/Medel
 • Fast pris:

Bankerna Handelsbanken och Nordea har rörligt courtage och minimicourtage medan Swedbank har fast courtage på tre olika nivåer. 

Så mycket pengar kan du spara på courtage

spara pengar på aktiehandel

Courtage har en direkt påverkan på din avkastning, framförallt om du är en aktiv handlare. Vilken nätmäklare och deras courtageavgift är därför avgörande och det kan vara stora skillnader mellan olika aktörer.

Vi säger att du tänker göra 50 affärer under ett år där varje transaktion är värd 10 000 kronor. Tar nätmäklaren fast courtage på 69 kronor kommer dina totala courtagekostnader att uppgå till 3450 kronor (50*69 kronor). 

Skulle du i ett sådant scenario istället välja ett rörligt courtage på 0,069% är din kostnad för varje transaktion 6,9 kronor. På ett år kommer din totala courtagekostnad istället vara 345 kronor (50*6,0 kr).

I denna jämförelse skulle du spara 3105 kronor per år genom att välja en aktör med rörligt courtage. Att jämföra och göra välgrundade val av courtagestruktur kan därmed vara en avgörande faktor för att maximera din nettovinst. 

Bästa och Lägsta courtage 2023

Nedan har vi samlat de bästa nätmäklarna och bankerna med det bästa och lägsta courtaget just nu. 

Avanza handelsplattform

Courtage Avanza

Nätbanken Avanza har fem olika courtageklasser. Den som signar upp som ny kund och börjar investera genom Avanza har courtagefritt på transaktioner på Stockholmsbörsen upp till 50 000 kronor. Därefter finns det ytterligare fyra olika courtageklasser som gäller på Stockholmsbörsen och First North.

Courtageklass Rörligt Courtage Minimicourtage Passar affärer
Start 0% 0%
Mini 0,25% 1 kr Under 15 600 kr
Small 0,15% 39 kr 15 600 – 46 000 kr
Medium 0,069% 69 kr 46 000 – 143 500 kr
Fast Pris 0% 99 kr 143 500 kr

Vad gäller transaktioner och handel utomlands ser det ut enligt följande:

USA

Courtageklass Rörligt Courtage Minimicourtage (USD) Telefonorder via Mäklare Minimicourtage (USD)
Start 0,25 % 1 29,95
Mini 0,25 % 1 29,95
Small 0,15 % 6 17,95
Medium 0,089 % 8 17,95
Fast Pris 0,079% 12 17,95

Kanada

Courtageklass Rörligt Courtage Minimicourtage (CAD) Telefonorder via Mäklare Minimicourtage (CAD)
Start 0,25 % 1 69
Mini 0,25 % 1 69
Small 0,15 % 7 49
Medium 0,089 % 10 49
Fast Pris 0,079% 15 49

Norden

Danmark

Courtageklass Rörligt Courtage (Aktier) Minimicourtage (DKK) Telefonorder via Mäklare Minimicourtage (DKK)
Start 0,25% 1 238
Mini 0,25% 1 238
Small 0,15% 39 198
Medium 0,069% 69 198
Fast Pris 0% 99 198

Finland

Courtageklass Rörligt Courtage (Aktier) Minimicourtage (DKK) Telefonorder via Mäklare Minimicourtage (DKK)
Start 0,25% 0,95 26,95
Mini 0,25% 0,95 26,95
Small 0,15% 4,95 21,95
Medium 0,069% 7,95 21,95
Fast Pris 0% 10,95 21,95

Norge

Courtageklass Rörligt Courtage (Aktier *) Minimicourtage (NOK) Telefonorder via Mäklare Minimicourtage (NOK)
Start 0,25% 1 238
Mini 0,25% 1 238
Small 0,15% 39 198
Medium 0,069% 69 198
Fast Pris 0% 99 198

Onoterade norska aktier: 0,30% / 395 NOK

Europa

Tyskland

Courtageklass Rörligt Courtage (Aktier och ETF:er) Minimicourtage (€) Telefonorder via Mäklare Minimicourtage (€)
Start 0,25% 1 21
Mini 0,25% 1 21
Small 0,15% 6 21
Medium 0,089% 8 15
Fast Pris 0,079% 12 15

Frankrike/Italien/Belgien/Portugal/Nederländerna

Courtageklass Rörligt Courtage (Aktier och ETF:er) Minimicourtage (€) Telefonorder via Mäklare Minimicourtage (€)
Start 0,25% 4 21
Mini 0,25% 4 21
Small 0,15% 6 21
Medium 0,089% 8 15
Fast Pris 0,079% 12 15

Storbritannien

Courtageklass Rörligt Courtage (Alla värdepapper) Minimicourtage (GBP) Telefonorder via Mäklare Minimicourtage (GBP)
Start 0,25% 19 19
Mini 0,25% 19 19
Small 0,25% 19 19
Medium 0,25% 19 19
Fast Pris 0,25% 19 19

Österrike

Courtageklass Rörligt Courtage (Alla värdepapper) Minimicourtage (€) Telefonorder via Mäklare Minimicourtage (€)
Start 0,30% 54 54
Mini 0,30% 54 54
Small 0,30% 54 40
Medium 0,30% 54 40
Fast Pris

Nordnet logo

Courtage Nordnet

Nordnet kallar sin Start-nivå för en Kom igång-rabatt där det erbjuds 0% på Stockholmsbörsen OMX. Det gäller i sex månader för den som:

 • Har Courtageklass Mini.
 • Gör maximalt 500 affärer.
 • Är medlem och delar en depå på Shareville.
 • Har eller har haft max 80 000 kronor hos Nordnet.
 • Handlar på Stockholmsbörsen, OMX.

Courtageklass Rörligt Courtage Minimicourtage Passar affärer
Mini 0,25% 1 kr Under 15 600 kr
Liten 0,15% 39 kr 15 600 – 46 000 kr
Mellan 0,069% 69 kr 46 000 – 143 478 kr
Fast 0% 99 kr 143 478 kr

Nordnet har också andra avgifter för den som bedriver handel utanför Norden. Det ser ut enligt följande: 

Courtageklass Rörligt Courtage Minimicourtage Passar affärer
Mini 0,25% 9 kr Under 15 600 kr
Liten 0,15% 49 kr 15 600 – 46 000 kr
Mellan 0,089% 69 kr 46 000 – 143 478 kr
Fast 0,079% 99 kr 143 478 kr

Utöver detta har Nordnet ytterligare courtageklasser i och utanför Norden på ETF:er, valutaväxling, fonder och mycket mer. 

Courtage Nordea

Nordea har valt att köra helt utan courtageklasser med argumentet att försöka göra det så enkelt som möjligt för sina kunder. Därmed finns det ingen courtageklass som är baserad på hur mycket du handlar för utan samma courtage gäller för alla. Den ligger på 0,09 procent av värdet på aktieordern. 

Därmed kommer du alltid att betala 0,09 procent av ordersumman i samband med att du köper eller säljer aktier. Men för varje order finns det också ett minimicourtage. 

Land Rörligt Courtage % Minimicourtage
Sverige och Norden (Nasdaq OMX Nordic, Oslo Börs och First North) 0,09% 1 kr (Max 199 kr)
Sverige och Norden (NGM, NGM MTF och Spotlight Stock Market) 0,09% 19 kr
Storbritannien, Frankrike, Portugal, Holland, Belgien, Tyskland, Spanien, Italien, Schweiz, USA och Kanada 0,09% 29 kr

Courtage Handelsbanken

Den svenska banken Handelsbanken har inget kom igång-erbjudande utan har rörligt courtage med minimicourtage på varje affär. Beroende på om handeln sker med svenska, amerikanska eller europeiska aktier varierar det rörliga courtaget och minimicourtaget. 

Priserna nedan gäller för handel online och via appen

Rörligt Courtage %  Minimicourtage per affär
Svenska och nordiska börser* 0,09% 9 kr
Spotlight 0,25% 9 kr
Amerikanska aktier 0,09% 29 kr
Europeiska aktier (Frankrike, Nederländerna och Tyskland) 0,09% 59 kr

* Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX Nordic, NGM, Oslo Börs, First North och Spotlight

Prislista aktier och värdepapper vid handel på bankkontor och via telefon

Svenska och nordiska värdepapper* Rörligt Courtage % Minimicourtage per affär 
Belopp under 1 miljon 0,50% 175 kr
Belopp över 1 miljon 0,30%
Onoterade aktier 0,50% 300 kr

Land Rörligt Courtage % Minimicourtage per affär
Europa och Nordamerika** 0,50% 500 kr
Övriga marknader*** 0,65% 1000 kr

** Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Österrike, USA och Kanada.

*** I vissa länder tillåts endast försäljning.

Courtage Swedbank

Den svenska banken Swedbank har ett kom igång-erbjudande där courtagefri aktiehandel erbjuds. Den som har ett sparande hos banken på under 100 000 kronor betalar 0 kronor i courtage vid handel via deras app och genom internetbanken. Detta för maximalt upp till 500 affärer per kalenderår och aktier. 

Därefter har de tre olika nivåer för värdepappershandel. Du behöver aldrig själv välja courtageklass utan istället är det storleken på affären som avgör vilken av de tre nivåerna som gäller. Priserna nedan gäller endast för aktiehandel i Sverige, Norden, Baltikum och USA med undantag för Spotlight.

Nivå Fast Courtage Gäller affärer mellan
Nivå 1 29 kr 1 kr – 25 000 kr
Nivå 2 59 kr 25 001 kr – 100 000 kr
Nivå 4 99 kr 100 000 kr eller mer

Fördelar med att jämföra courtage på Compricer

Compricer har sedan 2005 hjälpt miljontals svenskar med sin privatekonomi. De erbjuder en fantastisk tjänst där du kan jämföra courtage via deras webbplats. Att använda sig av deras jämförelsetjänst är oerhört enkelt. Du fyller i antal affärer per år, genomsnittlig storlek på affärerna och storleken på din depå.

Därefter klickar du på “Jämför nu” och kommer då att få en lista med de nätmäklare och banker som passar ditt behov bäst samt vilket courtage de har. 

Det finns flera fördelar med att jämföra courtage hos Compricer. De har flera bolag och banker och därmed massor av data för att kunna erbjuda dig det bästa alternativet utifrån dina behov. Dessutom är deras tjänst snabb, enkel och kostnadsfri för dig som besökare. 

Compricer utmärker sig inte bara genom sin användarvänlighet utan också genom integritet och pålitlighet. De är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi och står under Finansinspektionens tillsyn samtidigt som de är registrerade som försäkringsdistributör hos Bolagsverket. 

Idag ägs Compricer av Schibsted som är Skandinaviens största mediekoncern. Andra plattformar som ägs av koncernen är Blocket, Svenska Dagbladet och Aftonbladet.

Att välja bank, nätmäklare eller fondkommissionär

hur man väljer nätmäklare för aktier

Att välja rätt plattform för dina investeringar är kritiskt. Att välja nätmäklare, bank eller en fondkommissionär påverkar courtage, tjänster och vilka alternativ som är tillgängliga för dina investeringar. Därför är det viktigt att jämföra dessa alternativ utifrån dina personliga behov, investeringsmål och den nivå av stöd och rådgivning som du önskar för dina investeringar.  

Investeringssparkonto (ISK), kapitalförsäkring (KF) eller depå

Om du ska börja handla aktier eller fonder finns det olika alternativ. Det handlar om investeringssparkonto (ISK), en kapitalförsäkring (KF) eller en depå. Andra sätt hittas också men dessa är de tre vanligaste.

Vi rekommenderar att du läser på hur de fungerar, vilka skattesatser som krävs för respektive alternativ samt fördelar och nackdelarl. 

Investeringssparkonto (ISK)

Fördelar:

 • Flexibilitet: Du kan köpa och sälja värdepapper utan att realisera vinstskatt vid varje transaktion. Det gör det enklare att byta ut eller ändra dina investeringar efter behov. 
 • Enkelhet: En stor fördel med ISK är att det enkelt att hantera och förstå.
 • Skatteeffektivt: Skattesatsen är baserad på ett schablonbelopp istället för den faktiska avkastningen vilket i sin tur ofta leder till lägre skatt jämfört med en traditionell depå.

Nackdelar:

 • Schablonbeskattning: Vid låg eller ingen avkastning kan schablonbeskattning kännas orättvist med tanke på att man betalar skatt oavsett.
 • Begränsningar: Vissa begränsningar finns vad gäller vilken typ av värdepapper som kan hållas på ett investeringssparkonto.

Kapitalförsäkring (KF)

Fördelar:

 • Skatteplanering: Utdelning och kapitalvinster inom en KF beskattas inte löpande.
 • Flexibilitet: Du kan ändra på investeringar utan att utlösa kapitalvinstskatt.
 • Arv: Ur ett arvs- och gåvoperspektiv kan KF ha vissa fördelar.

Nackdelar:

 • Avgifter: Beroende på försäkringsgivare och villkor kan det finnas högre avgifter i samband med en KF.
 • Komplexitet: För vissa kan en KF kännas mer komplex och svårare att förstå.

Depå

Fördelar:

 • Flexibilitet: Med en depå får du stor frihet vad gäller investeringsprodukter och värdepapper. 
 • Transparens: Du betalar skatt på vinst och får avdrag vid förlust.

Nackdelar:

 • Skattehantering: Varje gång ett värdepapper säljs av dig med vinst behöver du betala kapitalvinstskatt. Det kan vara administrativt krävande.
 • Skatteeffektivitet: Det kan vara mindre effektivt ur ett skatteperspektiv jämfört med ISK och KF. Det beror på din investeringsstrategi och skattesituation.

Hitta bästa tjänsten för aktiehandel på nätet

Att hitta den optimala tjänsten för aktiehandel online kräver mer än att bara jämföra courtage. Givetvis är courtage en av de viktigaste faktorerna eftersom det påverkar din avkastning. Men det finns många andra parametrar att ha i åtanke.

Användarvänligheten är ett sådant exempel. Med en intuitiv och användarvänlig plattform blir handelsupplevelsen bättre, framförallt för nybörjare. Du vill navigera på ett smidigt sätt och snabbt kunna utföra transaktioner och ha tillgång till relevant information.

Kundtjänst och utbildningsresurser är andra aspekter att ha i åtanke. En bra nätmäklare erbjuder inte bara inlärningsmaterial utan också olika verktyg och stöd som kan hjälpa dig att bli en bättre investerare genom ökad kunskap.

Utbudet av produkter och tjänster är också avgörande. Du vill kunna ta del av en mångsidig portfölj med olika investeringsalternativ utifrån ditt behov.  

Så går det till med aktiehandel

Aldrig någonsin tidigare har aktiehandel varit så tillgängligt som det är idag. Med införandet av ISK år 2012 blev aktiehandel betydligt mer lättåtkomligt och sedan dess har allt fler svenskar skaffat ett investeringssparkonto där de kan köpa och sälja aktier.

För dig som vill börja med aktiehandel krävs det först att du väljer en kompetent och pålitlig nätmäklare. De fungerar som en portal till de olika marknaderna och tillhandahåller de verktyg och resurser som behövs för att kunna köpa och sälja aktier. Det första steget är därför att skapa ett konto och sätta in medel.

När du är redo för att handla aktier är nästa steg att placera en order. Du väljer antalet aktier som du vill köpa eller sälja och till vilket pris. Ordern bearbetas sedan elektroniskt och matchas med en lämplig motpart på den specifika börs där aktien är noterad. 

Aktiehandeln sker i realtid under börsens öppettider. Den svenska börsen håller öppet vardagar mellan 09:00 – 17:30. Dessa tider är standard i Europa med undantag för Norge som stänger 16:25. I USA och Kanada håller börsen öppet mellan 15:30 – 22:30 svensk tid. När det är röda dagar och helgdagar i Sverige håller den svenska börsen stängt. 

Sammanfattning

Courtage är den avgift som en nätmäklare eller bank tar ut för att utföra handel på dina vägnar. Man talar vanligtvis om tre olika typer av courtage i form av rörligt courtage, fast courtage och minimicourtage. Med rörligt courtage tas en procentuell avgift ut och därmed ökar avgiften desto större investering som görs.

Ett fast courtage däremot innebär alltid samma belopp oavsett transaktionens storlek. Vad gäller minimucourtage hänvisar det till den garanterade lägsta avgiften som nätmäklaren eller banken tar om det rörliga courtaget inte når upp till den angivna summan.

Att hålla koll på courtage är viktigt för en investerare eftersom det påverkar avkastningen. Därför är det smart att jämföra courtage mellan olika nätmäklare och banker för att få en nivå som passar dig och dina affärer. Tjänster som Compricer kan underlätta med den jämförelsen.

Vanliga frågor och svar om aktiehandel och courtage

Vad är courtage?

Vilken tjänst/nätmäklare har lägst courtage för aktiehandel?

Vad är skillnaden mellan rörligt och fast courtage?

Vad innebär det med minimicourtage?