Aktieutdelning är en term som många investerare möter när de strävar efter att bygga en portfölj som inte bara uppskattar i värde över tid, men som också ger en regelbunden inkomst. Men vad är egentligen en aktieutdelning, och hur fungerar det? 

Denna artikel syftar till att ge en grundlig förståelse av konceptet aktieutdelning, förklara hur och när storleken på utdelningen bestäms, och utforska varför utdelningsaktier är så populära. Vi kommer även att ta en närmare titt på de bästa utdelningsaktierna 2023 och gå igenom en fallstudie om Investor.

Genom att förstå utdelningens påverkan på aktiekursen, ex-dividend datum, utdelningsavkastning, och olika typer av utdelningspolicys, kommer läsarna att få en klarare bild av fördelarna och riskerna med att investera i utdelningsaktier.

Vad är en Aktieutdelning?

Aktieutdelning

En aktieutdelning, ofta enbart kallad utdelning, är den andel av vinsten som ett företag delar ut till sina aktieägare. Detta är en form av belöning till investerarna för deras förtroende och investering i företaget.

Utdelningen kan vara i form av kontanter, ytterligare aktier, eller andra tillgångar. Det är viktigt att notera att inte alla företag betalar utdelning; många väljer istället att återinvestera alla vinster tillbaka i verksamheten för att främja fortsatt tillväxt och utveckling.

Hur och när bestäms storleken på en utdelning? Denna process är ofta en kombination av företagets vinst, dess framtidsutsikter, och den utdelningspolitik som företaget följer. Styrelsen i företaget föreslår en utdelning som sedan måste godkännas av aktieägarna på bolagsstämman.

Bästa Utdelningsaktier 2023

Att investera i företag som traditionellt sett har god utdelning kan vara en klok strategi, men det är viktigt att notera att en hög utdelning också kan signalera att företaget inte ser många möjligheter till återinvestering för ytterligare tillväxt.

Här är 20 svenska väletablerade företag som under 2023 har noterats för sina utdelningar:

Placering Företag Aktieutdelning Beskrivning
1 JM 9,9 % Stark position inom fastighetsutveckling och har levererat kvalitativa bostäder i decennier, vilket gör dem till en stabil aktör på marknaden.
2 Peab 9,2 % Som ett av Nordens ledande byggföretag har Peab ett omfattande projektutbud, från bostäder till infrastruktur, vilket ger dem en diversifierad inkomstström.
3 Telia 9,2 % En stabil telekomaktör med en omfattande kundbas i både Sverige och utomlands, vilket gör dem till en potentiell kassako, även om investeringar i ny innovation ser ut att vara begränsad.
4 Nilörngruppen 8,8 % Specialiserad på varumärkesprodukter, har en stark marknadsposition och ett brett sortiment, vilket ger dem en stabil inkomst.
5 Bilia 8,3 % En av de största bilhandlarna i Sverige, med ett omfattande servicenätverk och närmar sig ett sekel i branschen.
6 Tele2 8,25 % Känd för sin innovation inom telekombranschen och erbjuder ett brett spektrum av tjänster, vilket ger dem en diversifierad inkomstkälla.
7 Öresund 7,1 % Investeringsbolag med en diversifierad portfölj med investeringar i flera starka företag, vilket minskar riskexponeringen.
8 Kopparbergs 6,1 % Internationellt erkända bryggeriet är känt för sina innovativa ciderprodukter och har etablerat sig starkt på marknaden.
9 Handelsbanken 5,6 % En av Sveriges största banker med en bred tjänsteportfölj, känd för sin kundcentrerade service och stabilitet.
10 Cloetta 5,6 % Med en stark närvaro i detaljhandeln och ett brett sortiment av konfektyrprodukter, står Cloetta som en stabil investering.
11 NCC 5,25 % Omfattande engagemang i diverse byggprojekt, både i Sverige och internationellt, ger dem en diversifierad och stabil inkomst.
12 Ericsson 5,05 % Global ledare inom kommunikationsteknik med en stark position och stora investeringar i forskning och utveckling.
13 Boliden 5,0 % Fokuserar på metallproduktion, känd för sin effektiva resursanvändning och har flera framgångsrika gruvprojekt.
14 Swedbank 4,8 % Stor aktör på den svenska bankmarknaden, erbjuder en bred portfölj av tjänster till både privatpersoner och företag.
15 Stora Enso 4,7 % Leder inom förnybara material och har investerat i teknologier för att minska sitt ekologiska fotavtryck.
16 Synsam 4,5 % Känd för sitt breda sortiment av ögonvårdsprodukter, är en stabil aktör inom optikbranschen.
17 Loomis 4,3 % Erbjuder globala kontanthanteringslösningar, en pålitlig aktör för företag som söker säkra hanteringstjänster.
18 Skanska 4,25 % Hållbara byggprojekt världen över, varit verksamma i över 135 år i Norden.
19 Securitas 4,1 % Internationell säkerhetstjänstleverantör med en bred kundbas och erbjuder en rad skyddslösningar.
20 Hennes & Mauritz 4,05 % Global närvaro och ledande position inom snabbmode, fortsätter att vara en stark spelare på modemarknaden.

Läs också: Guide för att investera i aktier

Vad är Utdelningsaktier?

Utdelningsaktier representerar andelar i företag som regelbundet distribuerar en del av sina vinster till aktieägarna. Denna distribution, känd som aktieutdelning, sker vanligtvis i form av kontanter, men ibland kan det också vara fler aktier.

Utdelningar är en direkt återgivning av företagets lönsamhet och ekonomiska hälsa, och de ger aktieägarna en möjlighet att erhålla en avkastning på sin investering, utöver eventuell värdeökning av själva aktien.

Varför är Utdelningsaktier Så Populära?

Utdelningsaktier håller en speciell dragningskraft för investerare av flera anledningar. Dels erbjuder de möjligheten till avkastning genom både aktieprisets uppåtgående rörelse och genom de regelbundna utdelningarna. Denna kombination kan ge en stabil och pålitlig inkomstkälla, vilket gör utdelningsaktier särskilt attraktiva under osäkra marknadsförhållanden där prisvolatiliteten kan vara hög.

Vidare kan utdelningar återinvesteras för att köpa fler aktier, vilket skapar en kompounderingseffekt och potentiellt ökar den långsiktiga avkastningen.

Läs också: Hur man daytradar aktier

Hur Fungerar det med Aktieutdelning i Praktiken?

Processen för aktieutdelning kan brytas ned i följande steg:

 1. Beslut om Utdelning: Processen inleds med att företagets styrelse fattar ett beslut om utdelningens storlek, frekvens, och betalningsdatum.
 2. Godkännande vid Årsstämma: Efter styrelsens beslut måste utdelningen godkännas av aktieägarna vid en årsstämma.
 3. Avstämningsdagen: När utdelningen är godkänd, tilldelas den till de personer som är registrerade som aktieägare på avstämningsdagen. Detta är det datum då ägandeförhållandena fastställs.

När Får man Aktieutdelning?

Tiden mellan avstämningsdagen och utdelningsdagen, då utdelningen faktiskt betalas ut, kan variera. Detta beror på företagets specifika villkor och praxis. Vanligtvis mottar aktieägarna sina utdelningar några dagar eller veckor efter avstämningsdagen.

Hur Många Aktieutdelningar per År?

Företag kan välja att distribuera utdelningar på olika sätt. Medan vissa företag väljer att dela ut kvartalsvis, halvårsvis, eller årligen, är det i Sverige mest vanligt att företag delar ut en gång per år, oftast under utdelningssäsongen som sträcker sig från mars till maj.

Vilka är Kraven för att Få Aktieutdelning?

Att förstå processen och tidslinjen för aktieutdelning är avgörande för investerare som vill maximera sina avkastningar, men som långsiktig investerare är det inte mycket man behöver bekymra sig över:

 • Köp av Aktien: För att ha rätt till utdelning måste investeringen ske senast dagen före ex-dividend-datumet.
 • Ex-Dividend-Datumet: Detta är dagen då aktien börjar handlas utan rätt till utdelning. Om aktien köps på denna dag eller senare, har investeraren inte rätt till den aktuella utdelningen.
 • Värdeminskning: På ex-dividend-datumet sjunker vanligtvis aktiens värde med ungefär samma belopp som utdelningen.
 • Värdeåterhämtning: Ofta kan aktien gradvis återhämta detta värde under de kommande veckorna, då den kan uppfattas som attraktivt prissatt av andra investerare.

Fallstudie: Investor AB – Ett Mönsterexempel på Framgångsrikt Utdelningsbolag

Investor logo Investor AB, grundat 1916 av familjen Wallenberg, har genom decennierna etablerat sig som Sveriges största och mest framstående industiella holdingbolag. Det har varit en central aktör i utvecklingen av många svenska och internationella företag, med ett fokus på långsiktiga investeringar inom hälsovård, industri och teknik.

År 2023 fortsätter Investor AB sin tradition av stabil utdelningshistorik. Årsstämman har beslutat om en utdelning på 4,40 kronor per aktie, fördelat på två tillfällen. Detta understryker företagets konstanta engagemang för att generera värde för sina aktieägare, vilket inte kommer som en överraskning för dem som är bekanta med bolaget.

Investor AB har utmärkt sig som en stabil och “tråkig” utdelningsaktie men är ändå en favorit bland många investerare. Det har en imponerande historik av utdelningshöjningar och har ökat utdelningen oavbrutet de senaste 10 åren. Denna konsekvens återspeglar bolagets fasta engagemang för aktieägarna och dess utdelningspolicy som siktar på att generera en stadigt stigande utdelning.

Investors portfölj är både bred och diversifierad, inkluderande betydande innehav i börsnoterade företag såsom SEB, Atlas Copco och ABB, samt onoterade företag genom Patricia Industries. Denna diversifiering ger en exceptionell riskspridning, vilket gör Investor till en attraktiv investering, särskilt för nybörjare.

Topp 10 Innehav:

Företag Andel
Atlas Copco B 16,00%
ABB Ltd 14,00%
AstraZeneca 10,00%
Mölnlycke 10,00%
SEB A 7,00%
EQT 5,00%
Epiroc B 5,00%
NASDAQ OMX Group, Inc. 4,00%
Fondinvesteringar (EQT) 4,00%
Swedish Orphan Biovitrum 3,00%

Trots denna imponerande portfölj ligger Investors direktavkastning i förhållande till aktiekursen för närvarande på enbart 2,1%, vilket är lägre jämfört med många andra bolag på marknaden.

Detta ger ändå en stabil och säker avkastning, och med sin starka marknadsposition och diversifierade portfölj, är Investor AB väl rustat för att fortsätta sin framgångsrika utdelningshistorik.

Varför Ger Företag Utdelning?

Företag delar ut pengar till sina aktieägare av flera anledningar. En primär motivator är att attrahera och behålla investerare genom att erbjuda dem en avkastning på deras investering, utöver eventuell kapitaltillväxt.

Det signalerar också företagets finansiella hälsa och stabilitet, vilket kan öka förtroendet bland nuvarande och potentiella investerare.

Återinvestering vs. Utdelning – Fördelar och Nackdelar

Återinvestering och utdelning är två huvudsakliga metoder som företag använder för att allokera sina vinster. Beroende på företagets mål, strategi och marknadssituation, kan det ena alternativet vara mer fördelaktigt än det andra.

Här nedan följer fördelar och nackdelar med båda strategierna:

Återinvestering:

Fördelar:

 • Tillväxt och Utveckling: Företaget kan finansiera expansion, forskning och utveckling, vilket kan leda till ökad marknadsandel och starkare konkurrenskraft.
 • Finansiell Flexibilitet: Återinvestering av vinst kan stärka företagets finansiella ställning och minska beroendet av extern finansiering.
 • Ökat Aktievärde: Investering i verksamheten kan öka företagets värde och därmed aktiekursen på lång sikt.

Nackdelar:

 • Begränsad Likvid Avkastning: Aktieägare får ingen direktavkastning i form av utdelning, vilket kan vara mindre attraktivt för vissa investerare.
 • Risk för Slöseri: Överflöd av intern kapital kan leda till slöseri och suboptimala investeringar.

Utdelning:

Fördelar:

 • Attraktiv för Investerare: Regelbundna utdelningar kan göra aktien attraktiv och öka efterfrågan, vilket kan stödja aktiekursen.
 • Inkomst för Aktieägare: Utdelningar ger direktavkastning och kan vara särskilt viktigt för investerare som söker regelbunden inkomst, exempelvis pensionärer.

Nackdelar:

 • Begränsad Tillväxt: Pengar som delas ut kan inte återinvesteras i verksamheten, vilket potentiellt kan begränsa företagets tillväxt.
 • Skatteeffekter: Utdelningar kan vara mindre skatteeffektiva jämfört med kapitalvinst för vissa investerare, beroende på den individuella skattesituationen.

Företagets Finansiella Hälsa och Beslutet att Dela ut Pengar

Företagets Finansiella Hälsa och Beslutet att Dela ut Pengar

Beslutet att dela ut pengar är ofta en indikator på ett företags finansiella hälsa. Företag som regelbundet delar ut har ofta stabil och förutsägbar inkomst, vilket gör det möjligt för dem att återvända kapital till aktieägarna samtidigt som de investerar i framtida tillväxt.

Det är viktigt för investerare att granska företagets utdelningshistorik, payout ratio (andel av vinsten som delas ut som utdelning) och framtida tillväxtprospekt. En alltför hög payout ratio kan indikera att företaget inte återinvesterar tillräckligt i sin verksamhet, vilket kan påverka dess långsiktiga tillväxt.

Investor AB exemplifierar hur man kan balansera behovet av att belöna aktieägare genom utdelningar med behovet av att återinvestera i verksamheten och diversifiera sin portfölj. Detta har bidragit till företagets långsiktiga framgång och stabilitet på marknaden.

Det är därför viktigt för investerare att förstå varför och hur företag väljer att dela ut pengar och att bedöma hur det passar in i sina egna investeringsstrategier och mål.

Utdelningsavkastning i ett Nötskal

Utdelningsavkastning i ett Nötskal

Utdelningsavkastning eller direktavkastning som det ofta kallas, är ett finansiellt nyckeltal som visar den årliga utdelningen från ett företag i förhållande till dess aktiekurs. Detta nyckeltal används ofta för att mäta lönsamheten av en investering i en aktie, särskilt för de investerare som är ute efter regelbunden inkomst.

Beräkning av Utdelningsavkastning

För att räkna ut utdelningsavkastningen, dividera den årliga utdelningen per aktie med aktiens nuvarande marknadspris och multiplicera resultatet med 100 för att få en procentandel:

Utdelningsavkastning = 

(Årlig Utdelning per aktie 

dividerat (/) med Aktiens Marknadspris) x 100

Varför är Utdelningsavkastning ett så Populärt Mått?

För vissa investerare är utdelningsavkastning ett kritiskt nyckeltal eftersom det ger insikt i den inkomst en investering genererar, relativt till dess pris. Det hjälper investerare att jämföra lönsamheten av olika investeringar och kan vara särskilt viktigt för de som söker en stabil och pålitlig inkomstkälla, som pensionärer.

Olika Utdelningspolicys och Dess Betydelse

Företag kan anta olika typer av utdelningspolicys, såsom:

 1. Stabil: Företaget siktar på en stabil och konsekvent utdelning varje år.
 2. Progressiv: Utdelningen siktar på att öka över tiden, i takt med företagets vinsttillväxt.
 3. Variabel: Utdelningen varierar beroende på företagets lönsamhet under det specifika året.

Faktorer som Påverkar Utdelningspolicy

Ett företags beslut angående utdelningspolicy påverkas av en mängd faktorer som speglar dess finansiella hälsa, framtidsutsikter och aktieägarnas önskemål. Denna policy är avgörande då den bestämmer hur företagets inkomster ska allokeras mellan återinvesteringar och utdelningar till aktieägare. Följande tabell belyser några av de primära faktorerna:

Faktor Beskrivning
Vinstnivåer Företag med högre vinst har större flexibilitet att dela ut utdelningar. Om ett företag inte genererar tillräcklig vinst, kan det vara svårt att upprätthålla utdelningar.
Investeringsmöjligheter Företag med fler investeringsmöjligheter kan välja att återinvestera vinsten snarare än att dela ut den, med förhoppning om att skapa mer värde på lång sikt.
Finansiell Stabilitet Ett företags finansiella stabilitet och kassaflöde påverkar dess förmåga att dela ut pengar. Ett finansiellt stabilt företag kan ha en mer generös utdelningspolicy.
Aktieägarnas Preferenser Aktieägarnas förväntningar och preferenser påverkar företagets utdelningspolicy. Vissa aktieägare föredrar regelbundna utdelningar, medan andra värdesätter kapitaltillväxt.

Dessa faktorer, tillsammans med företagets strategiska mål och marknadsförhållanden, hjälper till att forma utdelningspolicyn och bestämma hur mycket av vinsten som bör delas ut till aktieägarna och hur mycket som bör återinvesteras i verksamheten.

Fördelar och Nackdelar med Att Investera i Utdelningsaktier

Fördelar utdelningsaktier

Innan man bestämmer sig för att investera i utdelningsaktier, är det viktigt att väga fördelarna mot nackdelarna för att bättre förstå hur dessa investeringar kan passa in i den övergripande portföljstrategin:

Fördelar:

 • Regelbunden Inkomst: Utdelningsaktier ger investerare en regelbunden och förutsägbar inkomstkälla.
 • Återinvestering: Utdelningar kan återinvesteras för att köpa fler aktier, vilket kan leda till ränta-på-ränta-effekten och ökad avkastning över tid.

Nackdelar:

 • Skattekonsekvenser: Utdelning kan vara mindre skatteeffektiv jämfört med kapitaltillväxt för vissa investerare, beroende på deras individuella skattesituation.
 • Begränsad Kapitaltillväxt: Företag som delar ut en stor del av vinsten kan ha begränsad kapitaltillväxt eftersom mindre vinster återinvesteras i verksamheten.

Att investera i utdelningsaktier innebär en balansgång mellan att söka regelbunden inkomst och att sträva efter kapitaltillväxt. Det är avgörande för investerare att överväga både fördelarna och nackdelarna, samt att undersöka företagets utdelningshistorik och -policy för att göra välgrundade investeringsbeslut.

Slutsats

Investering i utdelningsaktier, representerat av exempel som Investor AB, erbjuder möjligheten till regelbunden inkomst och långsiktig avkastning. Dock är det essentiellt för investerare att noggrant granska företagets finansiella hälsa, utdelningshistorik och tillväxtpotential. Kunskap om nyckeltal som utdelningsavkastning och förståelse för olika utdelningspolicys är avgörande för informerade investeringsbeslut. 

Medan utdelningsaktier har sina fördelar, kommer de också med risker som skattekonsekvenser och möjlig begränsad kapitaltillväxt. Investering bör därför alltid baseras på individuella finansiella mål, risktolerans och en välgrundad bedömning av marknaden. Oavsett erfarenhetsnivå, fortsatt utbildning och marknadsforskning är nyckeln till en framgångsrik investeringsstrategi.

Läs också: 

Vanliga Frågor om Aktieutdelning

Vad är aktieutdelning?

Hur räknar man ut utdelningsavkastning?

Varför är utdelningsavkastning viktigt?

Vad påverkar ett företags utdelningspolicy?

Vilka är fördelarna och nackdelarna med att investera i utdelningsaktier?

Hur kan man veta om ett företags utdelning är hållbar?