Hur understöda HBTQ

Att stötta hbtq-personer i samhället och företagssektorn innebär att förespråka acceptans, rättvisa och respekt. Men vad bfetyder det egentligen att vara hbtq-vänlig?

Vägen till inkludering kantas av både ytliga och genuina handlingar. Företagsvärlden har ofta värderat vinster framför opinionsbildning, och därför är det viktigt att kunna särskilja en tom symbolhandling från verkliga handlingar.

I denna artikel kommer vi prata mer om vilka utmaningar HBTQ+ står för. Vi undersöker företagens intentioner och ger dem en steg-för-steg guide.

Viktiga takeaways

 • Utmaningar för HBTQ+: 492 anti-HBTQ lagförslag infördes 2023 och visar på tufft motstånd.
 • Företagsmotiv: 80 % av Fortune 500-varumärken använder mångfald som en stöttepelare men mindre än 5 % förespråkar det av etiska eller rättvisa skäl.
 • Effekter av inklusivitet: Verklig inkludering främjar bättre välbefinnande i samhället och främjar även innovation.
 • Företag som stödjer HBTQ: Det amerikanska företaget Bud Light mötte hårt motstånd efter flera HBTQ-kontroverser. Modelo Especial såg dock tillväxt efter att ha visat stöd till HBTQ.
 • Företagsrekommendationer: Förespråka verklig inkludering, utbildning och efterlevnad av policy. Ta hjälp från expertorganisationer.

HBTQ-stöd i samhället och företagsvärlden

HBTQ-gemenskapen står inför flera stora utmaningar. Främst samhällets fördomar och företag som försöker vinna billiga poäng. Bara i år har man vid den artikels publicering, i USA noterat 494 lagförslag som strider mot HTBQ-rättigheter. Även om alla inte kommer att införas är det bra att påminnas om hur samhället ser på HBTQ.

Företag som stöttar HBTQ – Är de genuina?

I dagens samhälle är företagens sociala ansvar ett riktigt modeord och många företag säger också att de står för mångfald. Om man tittar lite mer kritiskt ser man snabbt att alla kanske inte är så genuina. En studie på Fortune 500 visar att:

 • 80 % använder mångfald som en värdegrund.
 • Mindre än 5 % säger att rättvisa är viktigt för dem
 • Resten gav ingen anledning till varför mångfald är viktigt.

Stora effekter av inkludering

Det är inte bara i företag som inkludering är viktigt utan i hela samhället. Det leder nämligen till följande:

 • Lyckligare människor och mindre stress.
 • Täta grupper där människor står nära varandra.
 • Nya idéer från människor med olika bakgrunder.
 • En större marknad och bredare kompetens.

Trots detta upplever många HBTQ-människor att många företag inte har en tillräckligt genomtänkt strategi för att inkludera denna grupp. Forskning från Rattan och Georgeac visar:

 • 11 % kände sig åsidosatta
 • 16 % oroade sig mer för stereotyper
 • 10 % kände sig mer utbytbara

Hur understöda HTBQ – En uppmaning till företag

För att göra verklig skillnad bör många företag omvärdera sin hållning. Att prata om mångfald och rättvisa kan vara en bra början.

Ett annat tips är att sticka ut i en bransch där många värdegrunder känns cliche. Ett företag kanske värdesätter mångfald utan att behöva motivera det. Företagen måste inte motivera varför de ser sig om innovativa, detsamma borde gälla för mångfald.

Ölindustrin upplever flera kontroverser med HBTQ

Flera företag har visat att det stödjer HBTQ. Ett väldigt känt exempel är Bud Light. De såg sina marknadsdelar minska från 10,0 % till 7,3 % i juni 2023. Detta efter en väldigt kontroversiell reklamfilm.

Vad hände? Många ifrågasatte deras partnerskap med den transsexuella skådespelerskan Dylan Mulvaney. Det ledde också till en bojkott av olika HBTQ-grupper. När Bud Light drog tillbaka kampanjen började även barer bojkotta deras produkter.

Det ledde till att Modelo Especial kunde bli USAs populäraste öl. Deras aktier steg från 7,7% till 8,4 % i juni. Deras varumärke har många gånger pratat om sitt stöd för HBTQ och samarbetar med flera föreningar.

Viktiga steg för företag som vill stödja HBTQ:

 1. Utbilda de anställda
 2. Inför policys för inkluderande
 3. Skapa en inkluderande företagskultur
 4. Ta hjälp från experter

Sammanfattning

Det blir allt fler som strider för HTBQ-rättigheter i samhället. Det är uppenbart att det fortfarande finns många fördomar och motstånd mot HBTQ.

Samhället och företagen har en avgörande roll för att främja mångfald och försvara HTBQ-rättigheter. När de gör detta kommer de dra nytta av de många fördelar som inkludering ger.

Alla individer spelar en viktig roll i detta och samhället bör utvecklas i denna riktning. Det bör snarare vara en norm istället för ett undantag.

Läs också: Hur du bygger och mäter varumärkesmedvetenhet