engagerande frågor att fråga personalen

Människor undrar ofta över vilka engagerade frågor man kan ställa sin personal. Innan du gör en undersökning eller enkät är det viktigt att förstå att en ärlig tvåvägskommunikation är avgörande för att personalen ska känna sig sedda och mer engagerade. Enkelt förklarat kan man säga att de anställda inte kommer att engagera sig om du distanserar dig från dem. Du måste ständigt prata med dina anställda, be om feedback och höra hur de mår.

Det hjälper om du ställer de rätta frågorna. Det är också det vi kommer att ta upp i denna artikel. Vilka engagera frågor ska du fråga din personal för att maximera deras engagemang?

Dessa frågor kan också vara användbara i en rad olika sammanhang, oavsett om det gäller ett större företag eller i en situation på tu man hand.

Det här är inte de enda frågorna som du kan fråga dina anställda. Du kan istället se dessa som en mall och något som du kan fortsätta utveckla.

11 viktiga engagerande frågor att fråga personalen

Här kommer några frågor som du kan fråga din personal för att få de att känna sig mer delaktiga.

Trivs du med ditt jobb?

Detta är en bra första fråga att ställa till alla sina anställda. Det är värt att notera att bara för att en anställd trivs på jobbet är det inte säkert att de engagerar sig. Det kan vara två väldigt skilda saker. I allmänhet kan du dock anta att en anställd som inte trivs på jobbet, inte heller kommer att engagera sig. Det är en bra och respektfull fråga att börja med. Ta reda på om dina anställda ser fram emot att komma till jobbet varje dag. Vad är det som är viktigast för varje person?

Får dina anställda verkligen det som är viktigt för dem? Kan de sätta upp meningsfulla målsättningar? Tror de att de kan nå sina mål i företaget? Du kommer aldrig få reda på detta om du inte frågar vad som är meningsfullt för dina anställda. Denna information kan vara ovärderlig när du försöker hitta sätt att motivera dina anställda.

Vad kan vi göra bättre/Vad kan jag göra bättre?

Detta kan vara svårt att fråga och för vissa anställda är det svårt att svara på. Ingen vill ju såra chefens känslor! Gör det tydligt att du värdesätter ärlig feedback och att du är redo att lyssna utan att döma.

Vilka hinder eller motstånd stöter du på varje dag?

Finns det hinder som hindrar de anställda från att göra sitt jobb effektivt? Eller är det svårt för dem att göra arbetsuppgifter som de älskar? Om det finns hinder, fundera på sätt som man kan komma runt dem eller i alla fall minimera arbetsbördan.

Är det detta du vill göra?

Kanske har du en anställd som drömmer om att få en helt annan roll? Det kan vara bra för dig att veta och tala om för din medarbetare hur de kan förbereda sig för framtiden.

Hur skulle du vilja bidra?

De flesta anställda vill bidra till företaget och till teamet. Vissa kanske till och med har specifika idéer om vad som kan göras bättre. De väntar bara på att någon ska fråga dem.

Vad kan jag göra för att ditt jobb ska bli enklare?

Detta är ganska likt frågan ovan men det kan ändå vara värt att fråga. Dina anställda kanske har specifika önskemål om vad du kan göra för att det ska bli lättare för dem att sköta sina arbetsuppgifter. Om inte, kommer de i alla fall vara tacksamma att du frågade.

Hur vill du jobba?

Olika medarbetare motiveras av olika saker. Vissa kanske vill ha möjligheten att arbeta efter ett flexibelt schema, andra vill kunna jobba på distans då och då. Det brukar vara värdefullt att ta upp dessa frågor och prata igenom det tillsammans, speciellt om det är något som är viktigt för den anställde.

Känner du att ditt jobb har en mening?

Känner du dig delaktig i företagets målsättningar? En av nyckelaspekterna för engagerade anställda är att de känner att deras jobb har en mening och att de har en viktig roll i företaget. Dubbelkolla att de verkligen känner så.

Hur skulle du beskriva vår företagskultur?

Chefer bör alltid ha företagskulturen i åtanke och en del av det är hur andra anställda uppfattar företaget. Säg till dina anställda att det inte finns något rätt eller fel svar, du är bara intresserad av deras synvinkel.

Vilka är dina långsiktiga mål?

Den typiska “Vart ser du dig själv om 10 år?” är lite av en klyscha men den finns av en anledning. Det är oerhört värdefullt att höra vad dina anställda vill uppnå och hur du kan hjälpa dem att nå dit.

Dessa frågor är inte avsedda att vara uttömmande utan att inbjuda till diskussion mellan dig och dina anställda.