fördelar med 4 dagars arbetsvecka

När människor pratar om framtidens arbetsmarknad handlar det mycket om hur maskiner och robotar kommer ta över allt fler tjänster. Men det pågår ytterligare en holistisk konversation om hur vi kommer arbeta i framtiden. Arbete ska inte bara handla om vinster utan också en hälsosam miljö för arbetarna. 

Många företag håller på att utforska hur de kan skapa en bättre arbetsplats och allt fler meddelar att de vill testa en 4 dagars arbetsvecka. Det finns många undersökningar som påvisar flera fördelar med 4 dagars arbetsvecka, och fler anställda som vittnar om samma sak. De anställa säger att det är enklare att hitta en bra balans mellan jobb och fritid plus att de känner sig mer utvilade. 

Att gå ner till en 4 dagars arbetsvecka är bra för de anställda, för företagen, för balans mellan jobb och privatliv och för miljön. 

Idéen har funnits länge

Att gå ner till en 4 dagars arbetsvecka är ingen ny idé. Det var på tal redan på 70-talet och är nu på tapeten igen. Den senaste pandemin har redan ändrat hur vi ser på att arbeta på distans. Varför kan vi nu inte tänka om och förändra vår arbetsvecka på samma gång?

  1. En bättre balans mellan jobb och privatliv

  • Människor tenderar att prestera bäst när de är respekterade och utvilade med rätt stöttning. 
  • Ett företag i Nya Zealand kallat Perpetual Guardian upplevde att de anställda hittade en bättre balans mellan arbete och privatliv med 24 %. 

2. Ökad produktivitet

  • Microsoft i Japan rapporterade att de blev 40 % mer produktiva när de testade att gå ner till 4 dagars arbetsvecka. 
  • Att gå ner till en 4 dagars arbetsvecka minskar också risken för sjukdomar, skador och andra faktorer som kan påverka produktiviteten.

3. Lättare att nyanställda och behålla sina anställda

  • Shake Shack kortade ner sina chefers arbetsveckor på vissa platser i USA och upptäckte att rekryteringen var enklare än någonsin. 
  • Ett flexibelt arbetsschema underlättar för föräldrar, de med mental eller psykisk ohälsa, samt handikappade personer. Alla får en chans att uppnå sin fulla potential på arbetsplatsen. 

4. Bra för klimatet

  • Om hela Storbritannien skulle skifta till en 4 dagars arbetsvecka skulle deras klimatavtryck minska med 21,3 % per år. 
  • När människor inte jobbar kan de hålla på med aktiviteter som inte har så stor påverkan på klimatet. Det kan vara allt från läsning och träning till att utforska naturen. 

Även om en 4 dagars arbetsvecka fortfarande är ett relativt nytt koncept, har många företag redan rapporterat stora fördelar. Vissa företag tycker det är riskabelt att gå ner i arbetstid, men de företag som är beredda att testa kan dra stor nytta av det. När Bolt gick över till en 4 dagar arbetsvecka upptäckte de att deras chefer kunde minska sin mötestid med 90 %. Detta utan att det påverkade resultatet eller produktiviteten.

Det är stor chans att alla anställda kommer hitta sina egna sätt att bli mer produktiva, om företagen lägger ner tid på att ställa om till en 4 dagars arbetsvecka. 

När man pratar om framtidens arbetsmarknad får man inte vara rädd att tänka utanför boxen och testa nya saker. Alla vill inte ha samma typ av anställning och att skifta till en 4 dagars arbetsvecka är ett sätt att visa att man är beredd att vara en del av framtiden. 

Läs också: Framtidens fabriker

fördelar med 4 dagars arbetsvecka