Har du någon gång funderat över att ta ett bostadslån har du säkerligen hört talas amortering. Men vad är amortering egentligen? Det finns dessutom flera olika begrepp amorteringsunderlag, rak amortering och annuitetslån. I denna artikel kommer vi att reda ut alla begrepp som du kan komma i kontakt med när du ska teckna ett bolån.

Vad betyder amortering?

vad är amortering

Amortering är alltså det belopp som betalar av på ditt lån vid varje enskilt betalningstillfälle. De flesta väljer att betala in, alltså att amortera en gång i månaden. Vissa väljer även att betala kvartalsvis.

Du betalar inte bara amortering utan även räntan. Exakt hur mycket du ska betala beror på ditt låneavtal. Detta sätts upp i samråd med banken när ditt lån beviljas.

Långivaren (vanligtvis din bank) är skyldiga att ha en diskussion om amortering i samband med att du ska ansöka om bolån. De ska också ge dig ett förslag om en individuell amorteringsplan som är anpassad efter dina behov och din ekonomiska situation.

Amorteringskrav för bolån – vad gäller?

amorteringskrav för bolån vad gäller

Varje gång du amorterar på ditt bolån minskar din skuld vilket också gör att du får en lägre ränta. Därför kan det löna sig att amortera. Men vad säger lagen gällande hur mycket man måste amortera?

Regeringen skärpte nämligen kraven år 2018. Det berör dock bara lån som tecknas efter detta, inte låneavtal som var tecknade före 2018.

Om du tar ett nytt bolån och det överstiger 50 % av bostadens värde ska du amortera minst 1 % per år. Om lånet uppgår till 70 % eller mer av bostadens värde ska du amortera 2 % per år.

Dessutom måste du även amortera 1 % per år om du har ett stort bolån i förhållande till din inkomst. Så svaret på hur mycket du måste amortera är alltså mellan 1-3 % per år.

Amorteringskravet gäller för alla bostäder i Sverige. Man menar då enfamiljsbostäder, tvåfamiljsbostäder och bostadsrätter som används som boende.

Läs också: Spara pengar – Våra bästa tips!

Kommer regeringen skärpa kraven ytterligare för amortering?

Under en pågående inflation med flera räntehöjningar och växande skulder följer också en diskussion om man ska skärpa amorteringskraven ytterligare. Det genomsnittliga låneskulden i Sverige ligger på 469 000 kronor. Det är den tredje högsta skuldkvoten i EU.

Trots detta har vi fortfarande ett lågt amorteringskrav i jämförelse med andra länder. Regeringen har begärt en utredning om detta där man ska väga fördelarna mot nackdelarna. En sak är säker och det är att både Riksbanken och Finansinspektionen är negativa mot att helt slopa amorteringskraven.

Som låntagare måste du alltid se framåt och räkna med att räntan kan höjas och amorteringskraven kan skärpas i framtiden. Du måste alltså ta höjd när du ska ansöka om ett bolån.

Olika amorteringsmodeller för bolån

Olika amorteringsmodeller för bolån

Hur mycket du ska amortera per tillfälle beror även på vilken amorteringsmodell du väljer. Det finns väldigt många olika varianter att välja bland. Du kan se vilken amorteringsmöjlighet du har i ditt låneavtal. Några av de vanligaste modellerna är rak amortering och annuitet. Här förklarar vi några vanliga amorteringsmodeller och vad du förvänta dig.

Linjär amortering

Linjär amortering är detsamma som rak amortering. Det betyder att du betalar samma belopp vid samma återbetalningstillfälle. Linjär amortering betyder alltså ditt lån minskar linjärt. Det betyder också att räntan kommer att minska i takt med att du betalar av ditt lån. Om du väljer denna amorteringsmodell kommer du betala av ditt lån snabbt redan från början.

Annuitetslån

Vad är annuitetslån? Jo, annuitetslån betyder att du tar ett privatlån och lägger upp ett annuitetslån för att betala samma summa varje månad. Man lägger ihop räntan och amorteringarna och betalar en fast summa varje månad.

Exakt hur stor summan blir beror på hur många månader du väljer att betala av lånet på. Fördelen med detta är att du alltid vet vilken summa du ska betala vilket är en stor trygghet.

Rak amortering

Vad är rak amortering? Det är den vanligaste amorteringsmodellen för bostadslån. Som vi redan varit inne på betalar du samma belopp vid varje tillfälle + ränta. Det vanligaste är att du betalar en del av din skuld varje månad men du kan även betala en gång i kvartalet om du vill.

Balloon/amortering med slutförskott

Detta brukar normalt kallas för ballonglån. Det betyder att du i början gör månadsvisa betalningar, precis som ett långsiktigt lån. När det har gått en viss tidsperiod måste du dock betala av hela lånebeloppet som är kvar.

Det brukar vara en tidsperiod på fem eller sju år. Det kan vara ett bra alternativ för dig som vill bli skuldfri tidigare. Du måste dock ha kapaciteten att betala av en stor summa när tidsfristen är slut, vilket alla hushåll inte har. Det är en av anledningarna till att denna typ av lån inte är så vanlig.

Amorteringsfritt (endast ränta)

Under vissa omständigheter har du möjlighet att få ett amorteringsfritt bolån vilket betyder att du bara betalar in ränta varje månad. Det gäller den som har en belåningsgrad under 50 %. Normalt så kan du bara få amorteringsfritt inom en begränsad tid (vanligtvis upp till 5 år) innan du måste börja amortera.

Normalt kan du också ansöka om ett amoteringsfritt lån under en viss tid. Det kan till exempel ske när du blir arbetslös eller om du drabbas av en tillfällig sjukdom. Banken gör normalt en helhetsbedömning baserat på din situation.

Långivaren kan även begära undantag för amorteringsfritt när du köper en nyproducerad bostad. Det gäller dock bara den första köparen som köper bostaden och fem år framåt. Planen börjar gälla från det datum man får tillträde till bostaden. Kravet för amortering gäller inte heller om du köper en skogsfastighet eller en jordbruksfastighet.

Variabel amortering

Ibland kan man omförhandla sin amortering och då tar man hänsyn till flera olika variabler. Det är många faktorer som spelar roll för hur ett hushåll väljer att amortera och betala av bolån.

Om du vill veta vilken typ av ammotering som passar bäst för ditt hushåll är första steget att ta kontakt med sin bank. De kan ge dig råd och tips om vad som passar bäst i nuläget.

Kom ihåg att din livssituation alltid kan förändras och att det kan finnas tillfällen då det är bra att förhandla om amoteringsmodell. De flesta väljer att besöka banken personligen för att kunna diskutera de olika amorteringsmodellerna. Det går även att göra via e-post eller telefon om du föredrar det. Du bör engagera dig och vara påläst för att få ett så bra avtal som möjligt.

Läs också: Investera – vi har listat alla alternativ

Hur fungerar det om man vill amortera extra på ditt bolån?

betala extra bolån

Önskar du att göra en extraamotering för att snabbare bli av med ditt lån? Det brukar du kunna göra genom att logga in på din bank och titta på informationen under boende. Där brukar det finnas en flik där det står extra amortering eller någonting liknande. Sedan fyller du bara i den information som behövs och betalar in den specifika summan. Banken kommer att kontakta dig om de behöver mer information.

Det brukar inte vara möjligt att göra en extra amortering på din månadsavi utan du måste göra detta separat. Tänk även på att du kan behöva betala ränteskillnadsersättning om du ska extraamortera på ett lån med bunden ränta. Du kan använda dig av konsumenternas lånekalkyl om du vill få en idé om hur mycket du skulle få betala.

Vad är skillnaden mellan rak amortering och annuitet?

Rak amortering betyder att du betalar en fast summa varje månad. Du betalar alltså av på lånet med en fast månadssumma varje månad. Betalningarna kommer att vara högre i början av lånet eftersom räntan är högre ju högre skulden är. I takt med att du betalar av lånet kommer din ränta att gå ner.

Om du väljer annuitet betalar du samma belopp varje månad vilket inkluderar både amortering och ränta. Det betyder att det kommer att ta längre tid att betala av ditt lån än om du väljer rak amortering. Den totala kostnaden blir också högre om du väljer ett annuitetslån.

Redan när du börjar fundera på att köpa bostad bör du också börja räkna på hur mycket du skulle behöva amortera varje månad. Du bör även fundera på vilken typ av modell som kommer att passa dig bäst. Då har du också bättre koll när du ska bege dig in i förhandlingar med din bank. Det bör du göra oavsett om du planerar att köpa en bostadsrätt eller ett hus.

Vad händer om räntan ändras?

När räntan ändras på ett bolån kan det ha flera effekter på låntagaren och ekonomin i stort. Här är några av de viktigaste konsekvenserna:

 1. Månadskostnaden ändras: Om räntan ökar kommer din månadskostnad för lånet att stiga. Om räntan minskar kommer din månadskostnad att minska.
 2. Totala lånekostnaden påverkas: Högre ränta innebär att du över tid kommer att betala mer i ränta för ditt lån. Om räntan är lägre kommer den totala kostnaden för lånet att minska.
 3. Amorteringstakt: Om du har en fast månadsbetalning och räntan ökar, kan en större del av din betalning gå till ränta snarare än amortering. Detta kan förlänga den tid det tar att betala tillbaka lånet.
 4. Påverkan på hushållsbudgeten: För de som har stora bolån kan även små ränteändringar ha en stor inverkan på hushållsbudgeten.
 5. Fast eller rörlig ränta: Om du har en fast ränta på ditt bolån kommer inte din ränta att ändras förrän din bindningstid löper ut. Med rörlig ränta kan din ränta ändras med marknadsförändringar.
 6. Ekonomisk planering: Om räntan är oförutsägbar kan det vara svårare att planera ekonomiskt för framtiden.
 7. Påverkan på bostadsmarknaden: Generellt kan högre räntor sänka efterfrågan på bostäder eftersom det blir dyrare att låna, vilket kan påverka bostadspriserna.
 8. Ekonomisk tillväxt: Räntehöjningar kan bromsa ekonomisk tillväxt eftersom de ökar kostnaden för lån för både konsumenter och företag.

Räntan kan påverkas av många faktorer, inklusive centralbankens beslut, inflation, ekonomisk tillväxt och globala ekonomiska förhållanden.

Om du funderar på att ta ett bolån eller omstrukturera ditt nuvarande lån, kan det vara klokt att rådgöra med en ekonomisk rådgivare för att förstå alla potentiella konsekvenser.

Läs också: Allt om att investera i fastigheter

Vad är ett amorteringsunderlag?

Nu när du har koll på ränta och amortering kanske du undrar vad ett amorteringsunderlag är för något? Det är något som du behöver om du skulle vilja flytta ditt bolån från en bank till en annan bank. Du behöver då beställa ett amorteringsunderlag från din nuvarande bank.

Ett sådant underlag innehåller bland annat följande information:

 • Värderingen som ligger till grund för din amortering.
 • Vilken tid det amorteringsgrundande värdet fastställdes. Det är något som gäller i fem år.
 • Summan som du amorterar varje månad.
 • Den totala summan på din amorteringsskuld.

Exakt hur du beställer ditt amorteringsunderlag är svårt att svara på eftersom alla banker har olika rutiner. Det bästa är därför om du ringer deras kundtjänst och hör dig för. Du brukar sedan få hem underlaget via post.

Vanliga frågor om amortering

Vad betyder amortera?

Finns det några nackdelar med amortering?

Är amortering en kostnad?

Vad är konsumenternas lånekalkyl och hur kan jag använda det?

Vad är rak amortering?

Vad är annuitetslån?

Vilket är det snabbaste sättet att betala av ett bolån?

Hur skaffar jag ett amorteringunderag?