Är du en helt grön handlare så har du säkert ett oändligt antal frågor vilka härleds till handelns med kryptovalutor. Enligt vår erfarenhet så tenderar några av de vanligaste frågeställningarna att återges i form av följande:

 • Ska jag välja att investera i kryptovalutor överhuvudtaget?
 • Hur vet jag vilken typ av kryptovaluta lämpar sig just för min del?
 • När ska jag egentligen välja att investera i kryptovalutor?
 • Vilka är de vanligaste riskerna som förknippas med kryptovalutor?
 • Hur begränsar jag risken för att gå miste om mina investeringar?

Ovanstående frågeställningar utgör en fraktion av de funderingar som en ny handlare kan tänkas behöva ta ställning till och reflektera över innan man bestämmer sig för att komma igång med det hela på allvar.

Som ett led i att hjälpa dig på traven men även kunna erbjuda möjligheten att komma igång med handeln snabbare så kommer vi i denna guide att förse dig med allt som du behöver veta och lite därtill när det kommer till investeringar i kryptovalutor.

Efter att du tagit del av den information som återges i guiden kommer du att få bekanta dig med de olika delar av kryptohandeln där vi även visar dig steg för steg hur du faktiskt kommer igång med handeln på allvar.

Vad är egentligen kryptovalutor för något?

Kryptovalutor är i grund och botten en form av digital valuta – token – vilka bygger på en blockkedja som i sin tur innehåller en mängd block där var och en av dessa innehåller en förutbestämd datamängd.

Det hela kan även benämns som en form av decentraliserad tillgång som i sin tur nyttjar direkta överföringar via så kallade ”nod-till-nod”- nätverk (eng. peer-to-peer) utan inblandning av centralbankerna, därav begreppet decentraliserad.

Ett konkret exempel återges i form av världens största kryptovaluta – Bitcoin (BTC) – där varje block innehar en storlek på ungefär 1 mb – något som även definierar den maximala mängden data som kan lagras för varje block.

Det man dock måste understryka inom sammanhanget är att för varje tio minuter som passerar så utökas den blockkedja som tillämpas – då i form av ett helt nytt block – något som i sin tur innebär att antalet block aldrig kan bestämmas på förhand.

Vidare så är de transaktioner vilka återges för varje överföring transparenta och öppna för alla intressenter vilka för närvarande återfinns på nätverket. Den teknologi som blockkedjan bygger på erbjuder även möjligheten att genomföra överföringarna helt anonymt.

Det ska dock tilläggas att ovanstående omfattar endast de fall då man överför kryptovalutor via en decentraliserad plattform som för närvarande ej lyder under några tillsynsmyndigheter – alternativ behöver rätta sig efter andra specifika regleringar gällande användarens identitet.

Vilka är de bästa handelsplattformarna för närvarande?

När det kommer till de bästa handelsplattformarna på marknaden för närvarande så är det hela ytterst subjektivt där man sannerligen kan räknas med varierande utlåtanden – beroende på vem som tillfrågas.

Som ett led i att gardera oss mot subjektiva bedömningar så har vi valt att ta det hela ett steg längre där vi investerat betydande resurser på att objektivt och rationellt utvärdera handelsplattformarna som tillhandahålls på marknaden och kommit fram till följande lista:

 • Capital: En AI-baserade handelsplattform med fokus handel med CFD:er med hävstång.
 • eToro:
 • Binance:
 • Skilling: Tillhandahåller låga spreadar i kombination med skräddarsydda CFD:er.
 • Alvexo: Är en renodlad- forex- kryptovaluta och CFD-baserad plattform.

Härnäst så ämnar vi att på en övergripande nivå belysa var och en av de handelsplattformar vilka benämns ovan som ett led i att bredda din förståelse för det hela – samtidigt som vi ämnar göra det enklare för dig att fatta ett rättmätigt beslut när det kommer till just ditt val av handelsplattform!

Alvexo

Alvexo är en handelsplattform som initialt grundades under 2014 och ägs för närvarande av VPR Safe Financial Group Ltd. Man har sitt huvudkontor på Cypern, Limassol men har även valt att öppna upp ett fysiskt kontor i Paris, Frankrike.

Vi rekommenderar Alvexo som den handelsplattform vilka vi anser att du ska börja handla med initialt – där vi även går igenom själva processen – från att du registrera dig till att du köper din första tillgång (senare i guiden).

Plattformen erbjuder för närvarande mer än 450 omsättningsbara underliggande instrument, samtidigt som man verkar på en global basis – från Europa vidare till Asien och slutligen Mellanöstern.

Alvexo regleras idag av CySEC (Cypern) och Financial FSA (Seychellerna) vilka profilerat sig som två av de mest auktoritära myndighetsorganen på marknaden när det kommer till handelsplattformar.

Skilling

Skilling är en reglerad handelsplattform som fokuserar på att erbjuda möjligheten till handel med CFD:er och valutapar. Man har som mål att förenkla handeln och på det sättet göra det hela mer tillgängligt – oavsett om det handlar om nybörjare eller betydligt mer erfarna investerare.

Man har även en stor valfrihet i form av en rad kontotyper i kombination med prisbelönta plattformar – där en av de mest auktoritära återges i form av Metatrader 4. Detta är dock inte allt utan man erbjuder även möjligheten att sköta sina affärer under tiden som man befinner sig på språng.

Det sistnämnda möjliggörs av deras användarvänliga och intuitiva app och återges med alla de funktioner vilka återfinns hos den webbaserade versionen av plattformen. Man får även ta del av förhållandevis låga handelsavgifter, ett gediget utbildningsmaterial men även support på svenska!

Capital

En annan prisbelönt handelsplattformen med fokus på handeln med CFD:er. Man slog upp portarna för sin verksamhet under 2016 och har under förhållandevis kort period kommit att profilera sig som en av de främsta mäklarna på marknaden.

Det som skiljer Capital från andra plattformar är det faktum att man tillämpar artificiell intelligens – något som i sin tur återges i form av en rad avancerade handelsverktyg. AI analyser även dina handelsmönster där man varnas om AI bedömer de affärer man ämnar genomföra som en hög risk.

Du kan även prova på handeln med kryptovalutor i form av ett demokonto. På detta sätt så kan du i lugn och ro bekanta dig med vad handelsplattformen erbjuder utan att riskera att gå miste om dina egna pengar. 

Förutom kryptovalutor så erbjuder Capital även möjligheten att bedriva handel med aktier, index och valutor. Sammantaget så kan du ta del av mer än 6 500 underliggande tillgångar – utan courtage – i kombination med låga sparades.

Så här går du tillväga för att köpa kryptovalutor

För att du enklare ska kunna komma igång med din kryptohandel så kommer vi härnäst att presentera ett steg för steg guide där vi går igenom på en detaljerad plan hur du faktiskt går tillväga för att köpa din första kryptovaluta.

Steg 1: Välj en adekvat handelsplattform

Innan man kommer igång med köp av kryptovalutor så behöver man först och främst bestämma sig för den handelsplattform som man ska välja eftersom det hela utgör fundamentet för resten av processen.

Som ett led i att hjälpa dig på traven så kommer vi härnäst att redogöra för några av de steg gällande de punkter vilka vi anser att du behöver ha i åtanke när det kommer till valet av just din handelsplattform: 

 • Säkerhet: Det är en outtalad regel att en handelsplattform står och faller med sin säkerhet. Det spelar ingen roll vilka underliggande tillgångar som man erbjuder, hur låga avgifterna är eller vilka andra former av incitament som ämnar locka spelare till det hela om den grundläggande säkerheten bedöms vara som ytterst bristfällig. Som ett led i att gardera sig mot det hela så bör man i form av handlare endast välja plattformar vilka beviljats en licens från ett auktoritärt myndighetsorgan i kombination med att plattformen i fråga följer MiFID II-direktivet.
 • Handelsinstrument: De kategorier vilka återges bör gå i linje med de krav och preferenser som du har för närvarande när det kommer till handeln med kryptovalutor. Du bör således fundera mer ingående på de underliggande tillgångarna som du önskar handla med – inkluderat de verktyg som du anser dig behöva ha till hands för att kunna genomföra handeln på det sättet som du önskar.
 • Kundtjänst: En annan aspekt som behöver säkerställas är kvaliteten hos den kundtjänst som tillhandahålls. Det man måste komma ihåg är att de flesta handelsplattformar använder sig av engelskan som sitt primära språk. Faktum är att det är mer regel än undantag att man erbjuder kommunikation endast via engelskan – där man kan (i vissa fall) även tillhandahålla möjligheten att interagera på den svenska språket.
 • Avgifter: Ju högre avgifter som tillämpas vid handeln hos den utvalda handelsplattformen – desto lägre avkastning kan man räkna med att kunna ta ut när man väl bestämmer sig för att initiera det hela. Just därför så behöver man alltid göra sig införstådd med vad som gäller innan man väljer att gå vidare med den valda handelsplattformen.

Ovanstående utgör de primära element vilka återges i samband med valet av handelsplattform. Det kan självfallet finnas flera andra element vilka just du anser dig vara viktiga inom sammanhanget – men ovanstående bör vara mer än tillräckligt för att hjälpa dig komma underfund med vad som lämpar sig just för dina behov.

Steg 2 – Registrera ett konto hos plattformen i fråga.

Härnäst så kommer vi att belysa hur du går tillväga för att registrera dig för ett handelskonto via Alvexo. Vi har valt att använda oss av e-post men det hela kan även åstadkommas genom att välja antingen Facebook, Google eller Apple som din förvalda registreringsmetod.

 1. Börja med att knappa in ditt fullständiga namn, e-postadress och lösenord.
 2. Läs igenom och acceptera de villkor som återges genom att markera den ruta som återges till vänster om texten.
 3. Klicka sedan på den blåa knappen i form av ”CONTINUE”.
 4. Härnäst så behöver du knappa in ditt telefonnummer – där du även behöver välja din typ av konto i form av ”Demo” alternativt ”Real”.

Vänligen notera att du alltid kan välja att byta mellan ”Demo” och ”Real” vid ett senare skede. Vi rekommenderar dock att man alltid börjar med ”Demo”-kontot som ett led i att bekanta dig med handelsplattformen – utan att för den delen behöva riskera dina egna pengar.

Steg 3 – Gå igenom KYC-processen

För att du ska kunna sätta in pengar att handla med men även få möjligheten att ta ut potentiella avkastningar så måste du ta dig igenom den så kallade KYC-processen. Det hela står i grund och botten för ”Know Your Customer” och är något som alla reglerad handelsplattformar måste tillämpa när det kommer till handel med genuina medel.

Själva processen i fråga består av en rad frågor där man även behöver ladda upp ett myndighetsutfärdat dokument i form av ID-/pass m.fl. Du kan dock bli föremål för kompletteringar om Alvexo bedömer det hela vara nödvändigt vill säga.

När du slutfört KYC-processen så är du äntligen redo att komma igång med handeln på allvar – något som vi redogör för härnäst där vi går igenom hur du går tillväga för att köpa din första kryptovaluta via handelsplattformen Alvexo.

Steg 4 – Köp din första kryptovaluta med Alvexo

Den sista steget i processen innebär att man förvärvar en kryptovaluta genom att spekulera i det hela i form av ”valuta kontra krypto”. I det här fallet så har vi valt att välja Bitcoin (BTC) kontra EURO – dock så är det upp till dig själv att välja vilken underliggande tillgång som du önskar tillämpa inom sammanhanget.

Det man måste komma ihåg är att själva tillvägagångssättet är likadana – oberoende av vilken typ av underliggande tillgång som man väljer att investera i. Härnäst så återger vi i punktform hur du går tillväga för att slutföra själva affären.

 1. Börja med att bestämma dig för hur mycket du önskar handla Bitcoin för genom att trycka på -/+ knapparna.
 2. Välj huruvida du ska nyttja ”Take profit”, ”Stop loss” eller ”Buy only at price”.
 3. Du behöver sedan klicka på den blåa knappen i form av ”Buy” för att slutföra processen i fråga.
 4. Om det hela slutförts så som förväntas så ska det hela återfinnas synligt i sektionen i form av titeln ”Open Positions”

När du ska slutföra ett köp så måste du även ta ställning till de alternativ som återges nedan. Vänligen notera att om du inte är bekant med dessa mer ingående så behöver du läsa på mer om vad det innebär rent konkret innan du väljer att använda dig av det hela.

 • Take profit: Priset till vilket din handel automatiskt stängs för att säkra dina vinster när försäljningspriset når en viss punkt.
 • Stop loss: Det pris till vilket din handel automatiskt stängs för att begränsa din förlust.
 • Buy: Konfigurera in en väntande köporder som ska utföras när tillgången når det pris du har ställt in uppnås.

Vilken kryptovaluta ska man investera i egentligen?

Ovanstående frågeställning har lika många frågor som svar. På en generell nivå så tenderar det hela att härledas till den budget som man förfogar över, antalet kryptovalutor man ämnar förvärva – inklusive den förhållningssätt som man har till själva investeringen.

Innan man väljer att investera sina pengar i ett specifikt krypto så måste man dock läsa på gällande potentialen hos den underliggande tillgången, nuvarande kursvärde samt hur den kommit att utvecklas över tid.

Som ett led i att bredda din förståelse för ämnet i fråga så kommer vi härnäst att kortfattat belysa de kryptovalutor vilka för närvarande har den högsta marknadsvärdet på marknaden och vilka vi anser du bör överväga att investera i!

 • Bitcoin (BTC): Den kryptovaluta som banade vägen för alla andra – även inofficiellt refererad till som den sanna fadern till alla de andra kryptovalutor vilka kom att släppas efter BTC. Vem som egentligen står bakom Bitcoin har aldrig uppdagats men en individ/grupp vid namn Satoshi Nakamoto anses vara som ansvarig för det hela som under 2008 presenterade Bitcoin för den breda allmänheten. Målet med BTC var att skapa en digital valuta som verkade bortom bankernas kontroll – utan mellanhänder. Även om Bitcoin varit föremål för en del värdeminskningar så har den gång på gång mäktat med att stiga i värde i takt med att marknaden återhämtat sig. Det ska även understrykas att värdet på övriga kryptovalutor vanligtvis reflekterar det värde som återspeglas för Bitcoin.
 • Ethereum (ETH): I och med att BTC innehar tronen som kungen av kryptovalutor så refereras ETT inofficiellt som den sanna drottningen inom kryptosfären. Ethereum bygger även på den blockkedja som används av Bitcoin – något som i sin tur kan tolkas som att Ethereum utgör en delmängd av just BTC. Det primära syftet med Ethereum är att erbjuda möjligheten för utvecklare att skapa så kallade Apps (decentraliserad appar) – vilka i sin tur kan nyttjas till en rad olika ändamål. Sedan kryptovalutan släpptes så har den varit föremål för en accelererad värdeökning. Dock så har den i och med att Bitcoin tappat en del av sitt värde kommit att hamna på efterkälken markant. I skrivande stund så har Ethereum tappat en större del av sitt värde i jämförelse med den högsta toppnotering – som för övrigt inträffade under 2021.
 • Polkadot (DOT): Gavin Wood – som för övrigt innehade rollen som CFO hos Ethereum valde att skapa kryptovalutan som ett alternativ till just Ethereum. Det hela är en förbättrad version av den så kallade blockkedjetekniken som både Bitcoin och Ethereum bygger på. Den största skillnaden återspeglas i form av att flera olika blockkedjor kan tillämpas parallellt med varandra – en process som inom sammanhanget benämns för som ”para chains” – något som i sin tur löser de problem som världens största kryptovaluta (BTC) tenderar att ha problem med. Den breda tillgången av smarta kontrakt i kombination med en hög skalbarhet och säkerhet har bidragit till att Polkadot förhållandevis snabbt seglat upp som en av de mest populäraste och eftertraktade kryptovalutorna på marknaden.
 • Ripple (XRP): En annan populär kryptovaluta som på förhållandevis kort tid kommit att bli en av marknadens mest eftertraktade inom sfären gällande investeringar i kryptovalutor. XRP erbjuder en stor fördel gentemot centraliserade fait-valutor i form av snabbare transaktioner, högre nivåer av kontroller i kombination med förmågan att förhandla med de centrala bankerna. Dock så har Ripple ofta varit föremål för diskussion kring huruvida det hela ska faktiskt klassas som en form av kryptovaluta. Det som dock får anses vara säkert är att XRP har en stor potential att stiga ännu högre i graderna i och med att ett stort antal finansiella institutioner använder det hela som en alternativ till SWIFT – något som i sin tur är ett kvitto på dess auktoritet.
 • Cardano (ADA): En annan förhållandevis ”ny” kryptovaluta som lanserades under 2017 och kommit att snabbt stiga i graderna. Cardano tillämpar smarta konkret vilka i sin tur möjliggör övervakning av transaktionerna – i likhet med de som tillämpas av Bitcoin – samtidigt som man saknar den effektivitet som återfinns hos de transaktioner vilka erbjuds av Ethereum. Det ska även tilläggas att Cardano nådde en handelsnivå på 10 miljarder USD under endast 3 år från att den lanserades. Det hela kan jämföras med kungen av kryptovalutorna – Bitcoin – som i sin tur behövde 3 gånger längre tid på att uppnå likvärdiga nivåer.
 • Chainlink (LINK): När det kommer till Chainlink så skapades den under 2017 av Sergey Nazarov och Steve Ellis. Den bygger föga förvånande på samma blockkedja som Ethereum använder sig och garanterar en hög nivå av tillförlitlighet. Styrkan hos kryptovalutan i fråga ligger i att den erbjuder kompabilitet med en rad olika blockkedjor såsom ETH och BTC – något som möjliggörs via Oracle i form av genuina applikationer, databaser samt en rad olika API:er vilka härleds till betydligt äldre system. När det kommer till investeringar så växer LINK så det knakar där den nuvarande totalvärdet för kryptovalutan återges i form av 16 miljarder USD.
 • Litecon (LTC): En kryptovaluta som lanserade under 2011 med målet att förenkla den bakomliggande tekniken som tillämpas för andra krypton som i sin tur härledas till alla de så kallade BTC-kloner. Själva kryptovalutan utvecklades av Chalrie Lee som vid tidpunkten arbetade på Google. Den bygger på den ursprungliga blockkedja som återfinns hos Bitcoin och har modifierats som ett led i att öka hastighet vid skapandet av block. Som en jämförelse så tar en Bitcoin transaktion i genomsnitt 10 minuter att genomföra varav en Litecoin transaktion genomförs under mindre än 3 minuter. Det ska även tilläggas att i och med den kompakta storleken så bedöms sårbarheten ligga på 51% i jämförelse med andra former av kloner vilka bygger på just Bitcoin.

Vi har valt att avgränsa oss till ovanstående fem alternativ eftersom vi anser att de för närvarande utgör de mest eftertraktade på kryptovalutorna på marknaden – samtidigt som de innehar den högst värdet – sett till varje enskild token.

Huruvida du ska välja att investera i ovanstående alternativ eller välja att gå vidare med andra alternativ är dock något som endast du själv kan svara på eftersom vi inte har kännedom om varken din bakgrund, kunskap eller den investeringsbudget som du för närvarande förfogar över.

Vanliga för- och nackdelar vid investeringar med kryptovalutor

Även om fördelarna väger över betydligt i jämförelse med de nackdelar som återges när det kommer till investeringar i kryptovalutor så existerar det en rad fallgropar vilka du behöver vara medveten om. Som ett led i att bredda din förståelse för ämnet i fråga så kommer vi härnäst att belysa det hela i form av följande tabell:

Fördelar

 • Man kan alltid välja att handla med kryptovalutor – oavsett tidpunkten på dygnet.
 • De investeringar som man väljer att initiera är helt transparenta och spårbara på alla nivåer.
 • Handel med kryptovalutor är till skillnad från handeln med fiat-valutor ytterst mer användarvänlig.
 • Man behöver ej investera i en hel token utan kan välja att investera en bråkdel av det hela.
 • Kryptovalutor har en hög likviditet och kan således snabbt konverteras till fiat-valutor.
 • Utvecklingspotentialen är enorm där det egentligen inte finns några gränser för vad som är möjligt.
 • Vid investeringar i kryptovalutor så skyddar man sig mot inflation i betydligt högre grad i jämförelse med fiat-valutor.

Nackdelar

 • Kryptovalutor är ofta föremål för kritik på grund av deras fluktuerande marknadsvärde.
 • Du kommer att handla med hög volatilitet i kombination med snabba och oförutsägbara prisförändringar.
 • Du handlar med oreglerade tillgångar – något som rent konkret innebär att inga centrala myndigheter har insyn i det hela.
 • Du ägnar dig åt en ytterst spekulativ handel där utkomsten av en viss affär aldrig kan förutspås på förhand.
 • Du genomför irreversibla transaktioner – något som rent konkret innebär att en felaktig överföring inte kan återkallas eller återbetalas. 

Nybörjartips gällande handeln med kryptovalutor

När du bestämmer dig för att komma igång med handeln så finns det en rad aspekter vilka du behöver ha i åtanke innan du väljer att klicka på Köp-knappen och således slutför själva affären.

Härnäst så kommer vi att redogöra för några av de elementära aspekter vilka vi anser väga tyngst inom sammanhanget – framförallt om du är helt grön inom det hela och har aldrig befattat dig med handeln tidigare:

 • Plattform: Man ska alltid börja med att undersöka det som för närvarande erbjuds på marknaden innan man kommer igång med handeln. Framförallt så är det ytterst viktigt att välja en handelsplattform som inofficiellt återges som en av de bästa på marknaden. Det hela kan tämligen enkelt verifieras genom att ta del av vad andra handlare tycker och tänker via de oberoende forum vilka det finns gott om på nätet. Vi har dock gjort valet enkelt för dig genom att rekommendera Alvexo som den primära plattformen som vi för övrigt anser vara en av de bästa för närvarande.
 • Reglering: En handelsplattform måste vara reglerad för att kunna erbjuda en hög nivå av säkerhet. Man måste således göra allt i sin makt för att undvika oreglerade handelsplattformar eftersom dessa utvecklats i form av en tvivelaktig säkerhet – men tenderar även i överlag att vara ytterst diffusa – något som i slutändan innebär att man behöver förhålla sig till (förhållandevis) tvivelaktiga handelsmetoder.
 • Handelsmetod: En utarbetad handelsmetod innefattar betydligt mer än möjligheten att med en enda knapptryckning replikera en form av handelsstrategi – så kallad CopyTrading. Det hela måste istället anpassas för att lämpa sig med ens egna handelsprofil – något som inkluderar element i form av risker, mål, budget m.fl. Fördelarna med en handelsmetod är oändliga – där man b.la handlar med mindre stress, bedömer utkomsten av sina affärer bättre och har en högre målmedvetenhet kring det hela.
 • Riskhantering: När man kommer igång med handeln så är det av stor vikt att förhålla sig till de risker som de affärer man ämnar genomföra tenderar att förknippas med – något som kan stävjas i form av riskhanteringsplan. Det hela bygger på förhållandevis enkla metoder där man inleder processen genom att först definiera gränser gällande den budget som man faktiskt har råd att bli av med. Ett annat viktigt element inom det hela är att förhålla sig till sina investeringar långsiktigt – istället för att jaga snabba vinster.
 • Ansvar: En av de egenskaper vilka särskiljer nybörjare från betydligt mer erfarna handlare är förmågan att förhålla sig till det hela på ett rationellt och objektivt sätt – utan att låta känslorna ta över. Nybörjare löper således betydligt högre risk att ägna sig åt handel som i sin tur baseras på känslomässigt och irrationellt beteende – något som i sin tur kan alltid riskerar att leda till en ekonomisk härdsmälta! Några av de metoder vilka man kan tillämpa för att minimera risken för ovanstående är att definiera realistiska mål, aldrig använda pengar vilka öronmärks till andra utgifter men även vara införstådd med ens egna begränsningar.
 • Utbildning: Kryptomarknaden befinner sig i en ständig utveckling – något som i sin tur innebär att man kontinuerligt måste utbilda sig gällande det hela som ett led i att kunna förbli kvar på samma handelsnivå. En annan aspekt som utbildningen kommer bidra till är att vidga ens vyer och på det sättet medföra att man får upp ögonen för andra investeringsmöjligheter – i stället för att förhålla sig till det hela i form av tunnelseende. De handlare vilka befinner sig på toppen ägnar en betydande andel av sin dyrbara tid till att hålla sig a la jour med vad som sker på kryptomarknaden för närvarande.

Sammanfattning

När det kommer till handeln med kryptovalutor så behöver man (vanligtvis) i form av nybörjare ta ställning till förhållandevis en större mängd information innan man faktiskt kan komma igång med det hela på allvar.

Först och främst så måste man vara noga med att välja en reglerad handelsplattform för att överhuvudtaget kunna handla – utan att för den delen behöva oroa sig för att kryptoinnehavet ska äventyras eller stjälas av inkräktare.

Vidare så måste man även var införstådd med att kryptomarknaden är ytterst volatil – något som i sin tur innebär att man aldrig kan förutse vad som kommer ske härnäst – något som även innebär att de affärer man initierar löper en (förhållandevis) hög risk att mynna ut i en förlust.

En tumregel som man måste förhålla sig till när det kommer till handeln med kryptovalutor är att aldrig handla med pengar som man inte har råd att förlora. Man måste även utbilda sig kontinuerligt för att kunna behålla den fördel man har gentemot andra investerare.

Sist men inte minst så måste man förhålla sig till handeln på ett rationellt och objektiv sätt utan att blanda in sina känslor – något som för övrigt är vad som skiljer framgångsrika handlare från de betydligt mindre lyckade!

Vanliga frågor

Härnäst så kommer vi att fokusera på att redogöra för de vanligaste frågorna som våra läsare tenderar att ha när det kommer till investering i kryptovalutor. Om du inte hittar svaret på det hela så är du alltid välkommen att kontakt med oss via den kontaktform som återges på webbplatsen.

Hur går man tillväga för att köpa kryptovaluta?

Hur vet man vilken typ av kryptovaluta som man ska investera i?

Vilka risker finns det med att investera i kryptovalutor?

Måste man betala skatt för sina vinster med kryptovalutor?

Vad innebär det egentligen att handla med hävstång?

Varning

Det är ytterst viktigt att alltid ta sig tid att förstå all risker när man investerar. Marknader kan vara mycket instabila, så du ska alltid vidta en djup förundersökning innan du investerar. Vår webbsida erbjuder regelbundna uppdateringar och verifierar alla plattformar, som rekommenderas mycket noga, men du bör ändå göra dig din egen uppfattning och bara investera så mycket som du har råd att förlora. Det finns aldrig någon garanti att en investering kommer gå med vinst.