Spelinspektionen har på uppdrag av den svenska regeringen ålagts att undersöka de huvudsakliga skälen till att en betydande andel inrikes födda väljer att nyttja möjligheten till självavstängning via Spelpaus.

Man vill även undersöka huruvida spelarna i samband med en aktiv avstängning via självavstängningsregistret väljer istället att söka sig vidare till att prova lyckan via casino utan svensk licens.

Den svenska licensen revolutionerande spelbranschen för alltid

Den 1 januari 2019 kommer alltid att vara ett datum som framkallar blandade känslor. Medan politikerna menade på att reformen av den svenska licensen skulle stärka säkerheten för alla de spelare vilka återfanns inom riket menade kritikerna att det hela istället skulle hämma den övergripande spelupplevelsen.

En av de största förändringarna som den svenska licensen medförde härleds till det centrala självavstängningsregistret, mer känd som Spelpaus. Innan införandet av Spelpaus kunde spelarna i fråga endast stänga av sig från ett specifik nätcasinon åt gången.

Via den nuvarande självavstängningsregistret kan spelaren inom bråkdelen av en sekund stänga av sig från alla de online baserade casino vilka finns anslutna till tjänsten. Det ska även nämnas att Spelpaus måste finnas integrerat hos alla de nätcasinon vilka lyder under den svenska licensen.

I samband med aktivering kommer spelaren i fråga att utesluta sig från spel om pengar hos alla de nätcasinon vilka lyder under tillsyn av Spelinspektionen. Det hela slutar dock inte där utan avstängningen omfattar även spel hos lokala ombud, trav, m.fl.

Spelpaus projicerar en falsk trygghet

Införandet av självavstängningsregistret ämnade stävja den alarmerande utvecklingen av spelare vilka löpte risk att utveckla en skadlig form av spelmissbruk – något som framförallt föranleddes hos unga individer.

Det man dock saknar kunskap om härleds till andelen spelare vilka vid aktiveringen av Spelpaus istället väljer att söka sig till de nätcasinon vilka för närvarande bedriver sin verksamhet utan tillsyn av Spelinspektionen.

Niklas Wykman, som för närvarande tjänstgör som finansmarknadsminister menar på att det krävs betydligt mer insatser för att ta reda på hur stor andel spelare som faktiskt väljer att registrera sig hos casino utan konto i samband med en aktiv avstängning via Spelpaus.

Vidare menar Wykman på att man även behöver utreda huruvida självavstängningsregistret erbjuder möjligheten till en utökad användning. Framförallt trycker han på vikten av att utöka andelen alternativ gällande självavstängning.

Ett förslag som lagts fram återspeglas av möjligheten att välja ut de spelformer för vilka man önskar stänga av sig från. Mer konkret skulle det hela innebära att man exempelvis kan välja att stänga av sig från att spela via nätbaserade spelbolag, samtidigt som man förbehåller sig rätten att kunna spela via de fysiska casinona.

Den svenska licensen är ett tveeggat svärd

Den svenska licensen ämnar värna om spelarnas säkerhet och integritet, något som med facit i hand istället kommit att hämma den övergripande spelupplevelsen. Ett konkret exempel på det hela härleds till Spelpaus, som vid aktivering kan ej hävas i efterhand.

Samtidigt gäller avstängningen i fråga endast för de spelbolag vilka lyder under tillsyn av Spelinspektionen. Det hela medför att alla de spelare vilka inte kan motstå spelsuget väljer istället att söka sig till utländska casinon utan licens med Trustly – något som i sin tur riskerar att försätta vederbörande i en prekär situation.

Vi vill dock understryka det faktum att de flesta reglerade spelbolag vilka ej lyder under den svenska licensen bedriver en seriös verksamhet. Det hela innebär b.la att spelarnas säkerhet och integritet ligger högt på agendan.

Dock måste man komma ihåg att i samband vid valet av spel hos utländska nätcasinon utan svensk licens kommer man att få det betydligt svårare att driva igenom sin sak i samband med tvister.

Just därför menar vi på att den svenska licensen är i själva verket ett tveeggat svärd. Det hela baserar vi på det faktum att även om licensen främjar en god sak tvingar den samtidigt bort spelarna från den svenska marknaden.

Slutord

Vid det här laget är man som läsare införstådd med att den svenska licensen inte är lösningen på grundproblemet – även om politikerna vill få en att tro något annat! Det faktum att licensen bidrar till att driva bort spelarna från den svenska marknaden bör tolkas som ytterst allvarligt, något som även politikerna blivit varse om.

För att den svenska licensen ska återspeglas av en högre acceptans behöver man även lyssna på spelarnas åsikter eftersom det är just spelarna som den svenska licensen i slutändan ämnar främja!

Relaterade artiklar: