Spelbolag med svensk licens omsättning fortsätter att öka och under 2022 omsatte spelbolagen 27,4 miljarder kronor, en ökning på 5,1%. Nya siffror visar också att svenska online casinon och bettingsidor ser en fortsatt ökning i omsättningen.

2022 var också det första normala året för Casino Cosmopol och verksamheter som får erbjuda landbaserat kommersiella spel sedan nedstängningen under covid-19, vilket också har bidragit till bättre siffror för den svenska spelmarknadens totala omsättning.

Artikeln i ett axplock:

Svenska Spelbolagen Ökar Omsättningen Fjärde året i rad 2019-2022

Nettoomsättning för spelmarknaden, MSEK fördelad på licenstyp 2019 2020 2021 2022
Kommersiellt onlinespel (t ex nätkasino & betting) 14,023 15,157 16,111 17,146
Statligt lotteri och värdeautomatspel 5,913 5,481 5,831 5,808
Statligt kasinospel (Casino Cosmopol) 975 196 277 536
Spel för allmännyttiga ändamål, rikslotterier 3,413 3,551 3,493 3,465
Spel för allmännyttiga ändamål, hallbingo 234 182 178 182
Landbaserat kommersiellt spel (t ex restaurangkasino) 232 167 125 215
Totalt för alla aktörer med svensk licens 24,789 24,733 26,015 27,353

I tabellen ovan kan vi tydligt se att spelmarknaden stadigt växer, men specifika delar av marknaden ser mer tillväxt än andra. Kommersiellt onlinespel växer stadigt med över 6% per år. Onlinespel innebär både online casinon och bettingsajter med svensk licens. Kommersiellt onlinespel står för drygt 62% av omsättningen på spelmarknaden. Vid starten av 2023 fanns det 60 licenser för kommersiellt onlinespel och 48 för vadhållning.

Statligt kasinospel, som syftar på Casino Cosmopol, har sett en uppgång under 2022. Cosmopol påverkades av pandemin och var stängt stora delar av både 2020 och 2021. Under 2022 har man fått öppna upp men med pandemin i bakgrunden så nådde omsättningen endast 536 miljoner kronor. Under 2020 stängde man också ned Casino Cosmopol i Sundsvall på grund av dålig lönsamhet.

Licenskategorin statligt lotteri och värdeautomatspel såg däremot ingen större förändring under 2022 jämfört med året innan. Under 2020 såg man en minskning på 7,3% jämfört med 2019, men har sedan dess återhämtat sig redan under 2021.

Spel för allmännyttiga ändamål har inte sett några dramatiska förändringar. Rikslotterier, där du bland annat hittar Bingolotto och Postkodlotteriet, har sett en minskning på cirka 0,8% och inget tyder på några större skillnader under 2023.

Bingo för allmännyttiga ändamål har inte gått upp avsevärt sedan pandemin och hade under 2022 en omsättning på 182 miljoner kronor, jämfört med 178 miljoner under 2021. Jämför man 2022 och 2019 har det däremot skett en minskning på 22%. Bingo för allmännyttiga ändamål inkluderar inte bingo på nätet, den sortens bingo ingår i kommersiellt onlinespel.

Spelbolagens Omsättning per Kvartal Mellan 2019 – 2022

MSEK, nettoomsättning (spelarnas insatser minus vinster), fördelad på licenstyp 2019

jan-mars

2019

apr-juni

googletag.cmd.push(function() { googletag.display("div-gpt-ad-1693462331442-0"); });
2019

juli-sep

2019

okt-dec

Helåret 2019 2020

jan-mars

2020

apr-juni

2020

juli-sep

googletag.cmd.push(function() { googletag.display("div-gpt-ad-1693462544387-0"); });
2020

okt-dec

Helåret 2020 2021

jan-mars

2021

apr-juni

2021

juli-sep

2021

okt-dec

Helåret 2021 2022

jan-mars

2022

apr-juni

2022

juli-sep

2022

okt-dec

Helåret

2022

Kommersiellt onlinespel (t ex nätkasino) och vadhållning 3,402 3,483 3,487 3,650 14,023 3,649 3,609 3,709 4,190 15,157 3,920 4,102 3,901 4,188 16,111 4,220 4,232 4,311 4,383 17,146
Statligt lotteri och värdeautomatspel 1,420 1,413 1,368 1,713 5,913 1,111 1,296 1,472 1,602 5,481 1,352 1,404 1,386 1,689 5,831 1,293 1,419 1,402 1,694 5,808
Statligt kasinospel (Casino Cosmopol) 234 245 245 251 975 196 0 0 0 196 0 0 132 144 277 103 145 149 139 536
Spel för allmännyttiga ändamål, rikslotterier 838 925 740 910 3,413 861 937 771 982 3,551 860 941 803 889 3,493 864 870 804 927 3,465
Spel för allmännyttiga ändamål, hallbingo 58 58 59 58 234 52 38 47 44 182 44 46 46 43 178 38 48 49 46 182
Landbaserat kommersiellt spel (t ex restaurangkasino) 47 54 62 69 232 52 34 49 33 167 5 8 48 63 125 42 58 62 53 215
Summa aktörer med svensk licens 5,999 6,177 5,961 6,652 24,789 5,922 5,914 6,048 6,850 24,733 6,182 6,500 6,317 7,016 26,015 6,560 6,773 6,777 7,243 27,353

När man tittar på kvartalen under de senaste åren ser vi mer dramatiska skillnader mellan olika delar av spelmarknaden. Vi kan till exempel se att det spenderas mer pengar än någonsin på svenska online casinon. Tittar vi på det första kvartalet 2022 ser vi en omsättning på 4,2 miljarder, jämfört med 3,4 miljarder under samma period 2019 eller 3,6 under 2020.

Statliga lotterier och värdeautomatspel har en ganska jämn fördelning där inget kvartal sticker ut. Intresset är med andra ord fortsatt starkt och påverkades inte heller under pandemin.

Även lotterier för allmännyttiga ändamål är relativt oförändrade. Under pandemin hade men perioder där omsättningen var högre än innan och efteråt. Det sista kvartalet 2020, då exempelvis Cosmopol och restaurangkasinon var stängda, så var omsättningen för allmännyttiga lotterier 982 miljoner kronor. Samma period 2019 var omsättningen 910 miljoner och 2022 var den 927 miljoner kronor. Anledningen kan vara att det spelades mer då mer tid spenderades inomhus framför TV eller Internet.

Casino Cosmopols omsättning i det fjärde kvartalet 2022 minskade med 45% jämfört med föregående år

Annorlunda blir det när man tittar på kategorin statligt casinospel där vi har Casino Cosmopol. Med alla tre casino nedstängda så blev omsättningen 0 kr under de tre sista kvartalen 2020 och första halvan av 2021. Det är möjligt att spelarna istället sökt sig till online casinon, vilket skulle förklara deras ökning under samma perioder. 2022 har man öppnat upp men har låga siffror jämfört med 2019. Sista kvartalet 2022 var omsättningen 139 miljoner kronor, samma period 2019 var den 251 miljoner.

Bingo för allmännyttiga ändamål har också sett en del förändringar jämfört med 2019 men de senaste tre åren har omsättningen varit ganska oförändrad.

Landbaserat kommersiellt spel påverkades kraftigt under pandemin och som lägst var omsättningen nere på 5 miljoner kronor under det första kvartalet 2021. Samma period 2019 var omsättningen 47 miljoner. 2022 har man återhämtat sig och omsatte 42 miljoner under det första kvartalet.

Under 2022 återhämtade sig också det landbaserade kommersiella spelandet och nådde en omsättning på 215 miljoner kronor, en ökning på 72% från föregående året. Fler har haft möjlighet att besöka restauranger och andra verksamheter som erbjuder kommersiella spel.

Oavsett vilket år man jämför med ser vi spelmarknaden fortsätter att växa och från 2019 till 2022 ser vi en ökad omsättning på 10,3%.

50% av Omsättningen från 4% av Spelarna

Med den höga omsättningen på onlinespel är det lätt att tro att allt fler spelar, men det behöver inte stämma. Siffror från Swelogs 2021 visar att 50% av omsättningen kommer från bara 4% av spelarna. Det är 20% av spelarna som står för cirka 80% av omsättningen.

Det är med andra ord inte garanterat att antalet spelare har ökat, en ökad omsättning innebär endast att mer pengar har spenderats på spelmarknaden.

Mer reglering kan påverka spelmarknadens framtid

Den svenska spellagen är fortfarande väldigt ny och vi kan se i omsättningen mellan 2019–2022 att det inte har skadat den i stort, trots begränsningar under 2020 och 2021 på grund av pandemin. Bortsett från det statliga kasinot som var helt stängt så har exempelvis online casinon och bettingsajter istället sett en ökad omsättning. Lotterier har legat ganska förändrade men även landbaserat kommersiellt spelande hade en låg omsättning, men har återhämtat sig under 2022.

Under kommande åren kan vi komma att se fler förändringar. Vid halvårsskiftet 2023 träder nya lagar i kraft som bland annat ska göra det möjligt att hindra pengaflöden via betaltjänster till och från casinon utan svensk licens.

Relaterade Artiklar: