Efter en granskning har granskningsnämnden valt att fälla tvåa av TV4:s populära program i form av Lotto och Keno. Det hela grundas i det faktum att programmen i fråga anses vara reklaminriktade, något som innebär att TV4 kan således komma att straffas med kännbara böter.

Hur det hela kommer att utvecklas återstår dock att se. Faktum kvarstår dock att man efter en prövning kommit fram att både Lotto- och Keno-dragningar anses projicera en form av reklam enligt det lag som stipulerar hur reklam får vara utformat.

Det hela återspeglas i ett pressmeddelande som granskningsnämnden valt att offentliggöra, där det för över konstateras att Svenska spel ansvarar för programmets utformning, samtidigt som TV4 erhållit adekvat ersättning från vederbörande.

Även om TV4 gjort valet till att benämna denna form av ersättning som sponsring, är granskningsnämnden av en annan åsikt.

Man anser att det hela rör sig om inget annat än en form av reklam, något som i sin tur medför att programmet i den nuvarande utformningen strider mot bestämmelser gällande annonssignatur.

Den sista ordet är inte sagt ännu

Även om granskningsnämnden fäller TV4 är det sista ordet ännu ej sagd. Faktum är att ärendena kommer att överklagas via förvaltningsrätten.

Det hela grunds i det faktum att i och med att granskningsnämnden kommit fram till att TV4 ska bötfällas för överträdelsen vill TV4 överklaga ärendet via förvaltningsrätten – något som man för övrigt har juridiskt stöd för.

Hur det hela kommer att utvecklas återstår att se. Dock får det hela anses vara av historisk betydelse eftersom man ej tidigare har några andra domar att luta sig emot.

Skulle dock förvaltningsrätten komma till samma beslut kommer det att bli ytterst intressant hur andra väljer att tolka lagen.

Det är således ingen vild gissning att en fällande dom kommer att tillämpas som ett prejudikat för att fälla andra liknande program vilka nödvändigtvis ej anses vara reklaminriktade i sin sanna utformning.

Andra marknader kan komma att stå på tur

Om Förvaltningsrätten kommer fram till samma bedömning som Granskningsnämnden kommer domen i fråga att utgöra ett prejudikat som säkerligen kommer att åberopas i samband med andra tvister.

Ett av dessa som kan tänkas på tur härleds till den svenska online baserade casinosfären. Även om de svenska spelbolagen kontrolleras redan av Spelinspektionen och de regleringar vilka projiceras i denna, kan domen i fråga komma att åberopas i samband med andra prövningar.

Dock kommer ej Granskningsnämnden att kunna fälla spelbolag utan licens i och med att dessa faller utanför den svenska jurisdiktionen.

Man måste dock understryka det faktum att casino utan licens får ej under några sammanhang marknadsföra sig via de svenska medierna – så länge som de ej lyder under Spelinspektionens tillsyn.

Relaterade Artiklar: