hur starta företag

Om du har hamnat här har du förmodligen bestämt dig för att starta ett företag. Först och främst vill vi säga grattis och bra jobbat. Alla är inte modiga nog att fundera på att starta eget. Trots att det är spännande att starta och utveckla sitt eget företag kräver det mycket planering, uthållighet och flexibilitet. Det finns en mängd saker att veta och göra innan du officiellt öppnar dörrarna. Därför har vi sammanställt en omfattande guide för att hjälpa dig att komma igång. Fortsätt att läsa för att lära dig hur du startar och utvecklar ditt eget företag.

Fundera på Din Idé

Att starta ett företag är inte lätt. 20% av alla startups överlever inte sitt första verksamhetsår och nästan 50% tar sig aldrig förbi sitt femte år. Detta enligt data från Statistiska centralbyrån i Sverige. För att öka dina chanser till framgång finns det mycket att överväga och en av dessa saker är ditt “varför”.

Bästa digitala signaturprogramvaran

Ditt “varför” hjälper dig att klargöra om du startar ett företag enbart av personliga skäl eller om du har identifierat ett lönsamt problem eller en lucka på marknaden. Att svara på ditt “varför” bör ge dig en bra uppfattning om den huvudsakliga anledningen till att du ger dig in i företagsvärlden.

Det är värt att notera att det i Sverige finns många resurser och stödorgan som kan hjälpa dig på vägen. Bland annat Almi och Verksamt.se. Var inte rädd att söka deras vägledning och ta till vara på de möjligheter som finns i det svenska företagsklimatet.

När du har fastställt ditt “varför” är nästa steg att identifiera dina målkunder och förstå marknaden. Och det är här marknadsundersökningar kommer in i bilden.

Utför Marknadsundersökningar

41% av nya företag misslyckas på grund av bristande överensstämmelse mellan produkt och marknad. År 2022 genomfördes en undersökning bland över 500 företagsägare och när de tillfrågades om vad de skulle ha gjort annorlunda önskade mer än 50% att de hade genomfört bättre marknadsundersökningar. Marknadsundersökningar handlar om att samla information om en marknad för att informera beslut om en produkt, tjänst eller verksamhet. 

Genom att utföra noggranna marknadsundersökningar kan du:

 • Bedöma genomförbarheten av din affärsidé.
 • Identifiera möjligheter.
 • Förstå konsumentbehov och beteende.
 • Förstå din konkurrens och den allmänna konkurrenssituationen.

Det finns en mängd metoder som kan användas för marknadsundersökningar. Den bästa metoden för dig beror på dina specifika mål och budget. Generellt sett bör en kombination av primär och sekundär forskning ge dig konkreta insikter. Primär forskning innebär att intervjua potentiella kunder för att samla in din egen information. Sekundär forskning involverar att konsultera myndighetsrapporter, branschpublikationer och andra trovärdiga källor för befintlig information.

Förstå Din Målmarknad

För att fastställa vilka dina målkunder är behöver du beskriva dem med avseende på kön, ålder, yrke, inkomst, livsstil och andra relevanta kännetecken. När du har skapat en grundläggande profil av din idealiska kund måste du gräva djupare för att förstå deras köpvanor.

 • Fördjupa dig i din nisch, gå på branschevenemang och nätverka. Ju mer du lär dig om din bransch, desto lättare blir det att förstå din målmarknads behov och komma med innovativa lösningar.
 • Håll dig uppdaterad med de senaste trenderna. Att känna till de nyaste trenderna och utvecklingen inom din industri hjälper dig att ligga i framkant.
 • Engagera dig i gemenskapen. Delta i nätforum och diskussionsgrupper för att få en djupare inblick i din målgrupp.

Genomför en SWOT-analys

En SWOT-analys är ett verktyg för strategisk planering som används för att identifiera potentiella styrkor (strength), svagheter (weakness), möjligheter (opportunities) och hot (threats). Med dessa insikter kommer du kunna fatta klokare beslut om ditt företag och dess framtid.

swot-analys

 • Börja med att analysera dina styrkor och svagheter. Vad är du särskilt bra på? Vad skiljer dig från konkurrensen? Inom vilka områden behöver du bli bättre?
 • Identifiera möjligheter och hot inom din bransch. Vilka trender påverkar din sektor?
 • Prioritera dina fynd. Vilka av dina styrkor och svagheter är de mest betydelsefulla? Vilka möjligheter och hot är mest betydande?
 • Ta fram en handlingsplan. Hur kan du dra nytta av dina styrkor och möjligheter? Vad kan du göra för att lindra dina svagheter och hot?

Marknaderna förändras ständigt, så kom ihåg att regelbundet se över din SWOT-analys och göra nödvändiga justeringar.

Att driva företag i Sverige innebär många spännande möjligheter, men det kräver också god planering och insikt i branschen. Med rätt verktyg och strategier, inklusive SWOT-analys och ett aktivt engagemang i din bransch, kan du bygga en framgångsrik verksamhet som är redo att möta framtiden.

Skriv Din Affärsplan

Affärsplaner är som en sammanfattning av hela ditt företag. Du skriver dem för investerare, banker och givetvis för dig själv. Dessa är ett utmärkt sätt att få klarhet i din verksamhetsplan. Enligt Harvard Business Review ökar en affärsplan dina chanser till framgång med upp till 7%. Givet chansen att gå tillbaka i tiden skulle nästan 60% av företagsägarna skapa en starkare affärsplan innan de startade sin verksamhet.

Delar av en Affärsplan

En affärsplan beskriver ditt företag, dina mål och hur du planerar att uppnå dem. Se det som en vägkarta för ditt företag. Något som kan hjälpa dig att skaffa kapital, locka kunder och fatta informerade beslut.

En affärsplan inkluderar vanligtvis:

– En verkställande sammanfattning: Detta är en kort introduktion till ditt företag, din tjänst eller produkt. Samt målmarknaden och hur du avser att finansiera företaget.

– Ditt företag och affärsmodell: Detta täcker vilken typ av företag du ska driva. Är det en enskild firma, aktiebolag eller ett handelsbolag/kommanditbolag.

– Marknadsundersökning: Detta är en djupgående analys av din föreslagna marknad som beskriver målkunder och marknadsanalyser av konkurrenter.

– Dina produkter och tjänster: En introduktion till produkten eller tjänsten du säljer.

– Din verksamhet och ledningsroller: Detta beskriver din verksamhets vardag och de olika rollerna som finns. Det beskriver också kortfattat annan ledningspersonal i teamet.

– Din marknadsförings- och försäljningsstrategi: Här detaljeras din marknadsföringsplan och försäljningsstrategi. Hur vill du marknadsföra ditt varumärke? Hur mycket planerar du att spendera på marknadsföringsaktiviteter?

– Din finansplan: Detta beskriver hur du avser att finansieras samt en uppdelning av förväntade intäkter och kostnader.

Sätt Realistiska Mål

En affärsplan bör alltid börja med en tydlig vision och ett uppdragsuttalande. Vad är ditt företags syfte? Vad vill du uppnå? När du har klart för dig vad dina mål är, kan du fastställa milstolpar för att övervaka dina framsteg. Kom ihåg att vara realistisk i din planering eftersom orimliga mål kan leda till misslyckande.

Uppdatera Din Affärsplan Regelbundet

Som tidigare nämnts är affärsplanens syfte att skapa klarhet. Fortsätt att justera den tills du känner dig bekväm med vad du har skrivit ned. Idealt sett bör din affärsplan vara ett dynamiskt dokument som du uppdaterar i takt med att ditt företag växer och förändras.

Formulera en Avvecklingsplan

En annan sak att överväga är att skapa en avvecklingsplan. Om affärsverksamheten inte fungerar, hur planerar du att lämna marknaden? En avvecklingsstrategi beskriver dina planer för att avsluta din verksamhet. Det kan exempelvis ske genom att sälja den, gå till börsen eller fusionera med ett annat företag. Det tar mellan tre och fem år att förbereda ett företag för en framgångsrik avveckling. Därför är det bättre att utforma en avvecklingsplan så snart som möjligt.

Se över Dina Finanser

När du har en grov skiss av ditt företag är det dags att titta på dina finanser. Enligt forskning misslyckades 44% av företagen på grund av likviditetsproblem under 2022. Det visar att en solid finansplan är en kritisk framgångsfaktor för alla nya företag.

Finansiell planering

Beräkna Startkostnader

När det gäller finanser måste du fastställa dina startkostnader. Att arbeta ut exakta startkostnader är avgörande eftersom den som inte gör det kan få som konsekvens att kapitalet tar slut.

Den genomsnittliga investeringen som behövs för att få ett företag på fötterna i Sverige kan variera betydligt. Typiska kostnader att beakta inkluderar:

– Registreringsavgifter

– Utrustning

– Kontorsplats/domän eller webbplatskostnader

– Marknadsföring

– Försäkring

– Löner

– Konsultarvoden

Prissätt Dina Produkter Effektivt

Prissättning och kostnadsfrågor är bland de främsta anledningarna till att uppstartsföretag misslyckas. Det är viktigt att säkerställa att du genererar tillräckliga intäkter för att täcka kostnaderna för att hålla ditt företag igång samtidigt som du förblir konkurrenskraftig. Ett sätt att göra detta är att prissätta dina produkter effektivt. Rätt prissättningsstrategi bör beakta dina kostnader och en lämplig vinstmarginal. Det är också bra att genomföra marknadsundersökningar för att förstå de vanliga prissättningsstrategierna inom din bransch.

Genomför en Nollpunktsanalys

Du bör beräkna din nollpunkt med hjälp av en nollpunktsanalys. Nollpunktsanalys hjälper dig att bestämma den punkt då ditt företag slutar göra en förlust och börjar göra vinst. Dessutom gör en nollpunktsanalys följande:

 • Säkerställer att du fattar bättre prissättningsbeslut. Genom att förstå din nollpunkt kan du prissätta dina produkter eller tjänster för att maximera vinsterna.
 • Hjälper dig att minska risken och planera för utmaningar. Din nollpunkt gör att du bättre förstår hur förändringar i kostnader eller försäljning påverkar din lönsamhet.
 • Hjälper dig att skapa informerade mål för ditt företag. Att känna till din nollpunkt gör att du kan sätta realistiska försäljningsmål och följa dina framsteg.
 • Hjälper dig att hantera kostnader. Att veta din nollpunkt hjälper dig att identifiera områden där du kan minska kostnader utan att offra lönsamhet.

Säkra Finansiering

Nästa steg är att överväga dina finansieringsalternativ. De flesta nya företag finansieras antingen genom intern finansiering (familj, vänner eller personliga besparingar) eller extern finansiering (bidrag, banklån eller investerare). Låt oss gå igenom de vanligaste finansieringsmetoderna nedan:

 • Företagslån: Enligt statistik från SCB (Statistiska centralbyrån) är småföretag i Sverige ofta beroende av mindre banker för kredit. Större banker kan vara tveksamma att ge lån till nya småföretag. Överväg att samarbeta med mindre banker eller söka statliga stimulanslån.
 • Företagsbidrag: Bidrag är speciella lån som du ansöker om men inte betalar tillbaka. Bidragen är specifika med sina villkor. Därför är det bäst att leta efter ett bidrag som passar ditt företags behov.
 • Investerare: Investerare är personer som investerar pengar i ditt företag. Din uppgift är att övertyga dem om att ditt företag är värt att investera i.
 • Crowdfunding: Crowdfunding har blivit ganska populärt på senare år och innebär att finansiera ditt företag genom många små investerare. Folk köper in sig i din idé och bestämmer sig för att investera en liten summa pengar.
 • Egen finansiering: Egen finansiering innebär att starta ett företag med lite eller inga pengar och investera vinsten tillbaka i företaget när det växer. Trots att denna metod kan resultera i långsammare tillväxt minskar den risken och skuld.

Hantera Kassaflöde och Utgifter

Som ett nytt företag är det viktigt att hantera dina kostnader effektivt. Med andra ord bör du inte spendera pengar på saker som inte är nödvändiga för att ditt företag fungerar. Till exempel är det inte rimligt att köpa en skrivare för tjugo anställda när du för närvarande bara har tre på kontoret eller att hyra utrymme för femtio när du för närvarande bara har sju anställda. Var noga med dina investeringar och fokusera på vad som verkligen är nödvändigt för att driva din verksamhet framåt.

Kassaflöde och expansion

Vi är inte emot expansion men planerar inte för framtida tillväxt under uppstartsskedet. Expandera när det behövs och inte från början. Se till att du håller dina finansiella register uppdaterade för planering och skatteändamål. Att hantera och hålla koll på dina finanser behöver inte vara dyrt. Några av de bästa gratis bokföringsprogrammen kan hjälpa dig att:

 • Skapa anpassade fakturor
 • Följa inkomster och utgifter
 • Hantera betalningar

Registrera Ditt Företag

De flesta föredrar att göra detta senare men du kan spara dig själv en del stress genom att registrera ditt företag tidigt. För de flesta småföretag i Sverige innebär registreringen att du helt enkelt registrerar ditt företagsnamn hos Skatteverket och Bolagsverket. 

Det är viktigt att förstå de svenska lagarna och reglerna kring företagsregistrering. Om du är osäker bör du överväga att ta hjälp av en jurist eller revisor som är specialiserad på företagslagstiftning i Sverige. Detta kan spara dig tid och undvika onödiga fel och problem längre fram. En ordentlig registrering ger också ett seriöst intryck och kan underlätta affärsrelationer och partnerskap i framtiden.

Om du till exempel bedriver verksamhet som privatperson (enskild firma) med ditt juridiska namn behöver du inte registrera detta. Men kom ihåg att om du inte registrerar ditt företag kan du gå miste om skydd mot personligt ansvar, rättsliga fördelar och skattefördelar. Det finns mycket att överväga, men vi bryter ner det i steg.

Steg 1: Bestäm ditt företags plats

Ska du starta ett nytt företag är det enklaste att registrera det i Sverige. Det finns alternativ att registrera det utomlands också men så länge du bor i Sverige, och bedriver verksamheten från Sverige, är det bäst att registrera ett svenskt företag.

Steg 2: Bestäm ditt företagsnamn

Därefter ska du bestämma ditt företagsnamn. Detta kan verka ganska enkelt men det finns många saker att tänka på. Ditt företagsnamn bör balansera mellan att vara strategisk, kreativ och teknisk.

Brainstorma Namn

Börja med en informell beskrivning av vad du vill ha i ett företagsnamn. Du kan skissa på några namn själv eller använda webbplatser som hjälper dig att automatiskt generera företagsnamn. Ditt företagsnamn bör vara beskrivande, unikt och inte alltför begränsande. Var inte rädd för att vara kreativ.

Varumärke och design

Ur ett rättsligt perspektiv bör ditt namn vara originellt och inte registrerat av någon annan. Se till att kolla upphovsrättsregister och varumärkesregister online för att undvika rättsliga problem. Detta gör du hos Bolagsverket där du kontrollerar om det namn du tänkt är ledigt eller om det finns registreringar som kan komma att bedömas som hinder mot ditt förslag. Priset för detta är 1400 kr (momsfritt) per namnförslag.

Andra nyckelfaktorer att överväga i ett namn inkluderar:

 • Förmedlar det rätt budskap?
 • Kan det anpassas till förändringar i ditt företag eller varumärke?
 • Är det lätt att stava och uttala?
 • Är det fångande eller kreativt?

I Sverige finns det specifika regler för företagsnamn så det är viktigt att kolla med Bolagsverket innan du bestämmer dig. Du kan också registrera ditt företag under ett officiellt namn och driva det under ett annat. Detta kallas för verksamhetsnamn. Det är viktigt att komma ihåg att ditt valda namn inte får förväxlas med något annat redan existerande företagsnamn.

Se till att en Matchande Domännamn är Tillgänglig

Att komma på det perfekta företagsnamnet är bara det första steget. Innan du helt kan förbinda dig till det bör du se till att ett matchande domännamn är tillgängligt. Om det är det rekommenderar vi att köpa domänen omedelbart. Ett domännamn som matchar ditt varumärke kan vara en verklig tillgång, framförallt när det kommer till sökmotoroptimering (SEO).

Steg 3: Bestäm din Företagsstruktur

Din företagsstruktur bestäms av vilken typ av verksamhet du vill starta och dina planer för expansion. Här är en översikt över de mest vanliga företagsstrukturerna i Sverige:

 • Enskild Firma: Detta är den enklaste formen och passar ofta småföretagare. Du och företaget räknas som en juridisk person och du betalar skatt på vinsten genom din privata inkomstdeklaration.
 • Handelsbolag och Kommanditbolag: Dessa former innebär att två eller fler personer driver företaget tillsammans. I ett handelsbolag är alla delägare solidariskt ansvariga för bolagets skulder. I ett kommanditbolag finns både en eller flera komplementärer (som är personligt ansvariga) och kommanditdelägare (som bara riskerar insatt kapital).
 • Aktiebolag: Aktiebolag kräver en startkapital på minst 25 000 kronor. Det är en juridisk person och delägarna riskerar normalt inte mer än sitt insatta kapital. Detta är vanligt för medelstora och stora företag.

Låt oss utforska dessa företagstyper mer i detalj nedan:

Enskild Firma

En enskild firma är den vanligaste typen av företagsstruktur för småföretagare i Sverige. Det är enkelt att starta och har minst reglering. Det finns ingen separation mellan dig och ditt företag och dina privata tillgångar kan användas för att täcka företagsskulder och andra kostnader.

Handelsbolag och Kommanditbolag

Ett handelsbolag hänvisar till ett företag som ägs och drivs av två eller fler personer. Liksom en enskild firma skulle du och dina partner vara ansvariga för företagets skulder, skatter och förpliktelser som uppstår från rättsliga beslut. I ett kommanditbolag är ansvarsfördelningen olika beroende på roll.

Aktiebolag

Aktiebolag har delägare som inte personligen är ansvariga för företagets skulder och förluster. Det innebär en större trygghet men kommer också med strängare regler och krav.

Välj rätt företagsform för dig

Att välja rätt företagsform är en viktig del i att starta ett företag i Sverige. Det påverkar inte bara hur du betalar skatt och din personliga risk utan också hur ditt företag kan växa och utvecklas. Det kan vara klokt att konsultera en jurist eller revisor som är bekant med svenska affärsstrukturer för att säkerställa att du gör det bästa valet för din verksamhet.

Kommanditaktiebolag (KAB)

I ett kommanditaktiebolag (KAB) är alla komplementärer gemensamma ägare av bolaget medan kommanditdelägare har en begränsad roll. Dock är komplementärens ansvar proportionellt och begränsat till deras ursprungliga investering medan kommanditdelägare bara kan förlora så mycket som de har investerat.

Aktiebolag (AB)

Med ett aktiebolag finns företaget som en egen juridisk enhet. Tillsammans med de skattefördelar det ger gör det till ett utmärkt alternativ för småföretagare. Eftersom företagsaffärerna är juridiskt separerade kan ägarnas personliga tillgångar inte användas för att täcka skulder, skatter och andra ansvar. Det är också mycket enklare att registrera än vissa andra former av bolag.

Företag (AB) och dess olika former

Många experter rekommenderar att man registrerar sig som ett aktiebolag. Aktiebolag kan delas upp i olika typer men deras huvudsakliga fördel är att de fungerar som separata juridiska enheter. Som diskuterades tidigare finns det högre risker med de andra alternativen. Om du stäms som ett handelsbolag eller en enskild firma riskerar du dina personliga tillgångar. Men om du stäms som ett aktiebolag är det företagets tillgångar och inte dina egna som står på spel.

Aktiebolag kan också vara privat eller börsnoterat. Ett privat aktiebolag (AB) har en begränsning på antalet aktieägare och dess aktier kan inte handlas offentligt. Ett börsnoterat aktiebolag har inte dessa begränsningar och kan handla sina aktier på börsen.

Att förstå skillnaderna mellan företagsstrukturer och välja rätt form för ditt företag är avgörande för framgången i Sverige. Varje struktur kommer med egna juridiska och skattemässiga överväganden så det kan vara värdefullt att konsultera en svensk jurist eller revisor som kan vägleda dig genom processen och se till att du uppfyller alla krav enligt svensk lag.

Aktiebolag i stor skala (börsnoterade AB)

Aktiebolag i stor skala kallas börsnoterade aktiebolag och har flera investerare och aktieägare. Börsnoterade AB beskattas separat från sina ägare vilket innebär att företaget betalar skatt på sina vinster och ägarna betalar skatt på sina utdelningar.

Steg 4: Ansök om ett Organisationsnummer

Ett organisationsnummer är hur svenska myndigheter identifierar ditt företag och ser till att ditt företag är registrerat för att betala skatt, dra nytta av eventuella avdrag, anställa personal och mer. Du kommer också att behöva det för att bilda ditt företag. För att få ett organisationsnummer besöker du Skatteverkets webbplats. Du behöver också ansöka om en F-skattsedel för att kunna bedriva företagsverksamhet. 

Steg 5: Registrera eller bilda ditt företag

Oavsett om ditt företag är ett aktiebolag (AB), handelsbolag, kommanditbolag eller ideell förening måste du registrera dig hos Bolagsverket i Sverige. Processen kan variera och ditt företag måste uppfylla kraven där du planerar att verka.

Universella krav för registrering inkluderar:

 • Ditt organisationsnummer.
 • Ett officiellt företagsnamn.
 • En officiell företagsadress.
 • Ägar-, ledningsstruktur eller styrelsemedlemmar.
 • En registreringsavgift (avgifterna varierar beroende på din affärsstruktur).
 • Informationen om firmatecknare (för att ta emot officiella papper och juridiska dokument på företagets vägnar).
 • Antal och värde av aktier (om du är ett aktiebolag).

Som visas i tabellen nedan kan ytterligare dokument krävas beroende på din affärsstruktur och region.

Att navigera i dessa steg kan vara komplicerat och det är viktigt att få allting rätt för att följa svenska lagar och regler. Att ta hjälp av en jurist eller revisor som är bekant med de svenska förhållandena kan vara en god investering för att se till att ditt företag har en stabil grund att växa på.

Affärsstruktur Dokument Beskrivning
Handelsbolag (HB) Bolagsavtal  Beskriver bolagets grundläggande uppgifter som företagsnamn, adress, delägarens namn och firmatecknare.
Kommanditbolag (KB)  Bolagsavtal för KB  Beskriver bolagets struktur, inklusive företagsnamn, adress och partnerinformation, samt definierar hur affärsbeslut fattas och varje delägares skyldigheter och befogenheter.
Aktiebolag (AB) Bolagsordning Innehåller grundläggande information som företagsnamn, affärsändamål, antal aktier som erbjuds, värde av aktier, direktörer och tjänstemän.
Börsnoterat Aktiebolag Stadgar eller resolutioner  Interna styrningsdokument som definierar hur viktiga affärsbeslut fattas, samt officerare och aktieägares skyldigheter, befogenheter och ansvar.

Steg 6: Ansök om Eventuella Särskilda Tillstånd och Licenser

De licenser och tillstånd du behöver beror generellt på:

 • Ditt företags natur.
 • Den bransch ditt företag verkar inom.
 • Nationella och internationella lagar.

Det är viktigt att förstå de lagar och förordningar som styr ditt företag och din bransch. Om du inte skaffar rätt tillstånd och licenser kan det hindra din verksamhet, leda till ekonomiska förluster och i värsta fall resultera i straffrättsliga åtgärder. Vid tveksamhet bör du konsultera en affärsjurist eller bolagsjurist för att säkerställa att allt är i ordning.

Steg 7: Öppna ett Företagsbankkonto

När du har ett organisationsnummer kan du öppna ett företagsbankkonto. Att välja en bank som förstår dina unika behov som ett småföretag är avgörande.

Ekonomisk förvaltning

Handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag måste öppna ett företagsbankkonto medan enskilda firmor inte behöver göra det. Det är dock fortfarande klokt att ha ett separat bankkonto för ditt företag. Detta hjälper till att hålla ditt företags ekonomi separat från din personliga ekonomi. Dessutom underlättar ett separat bankkonto processen om du någonsin beslutar dig för att bilda ett bolag.

Efter att du har upprättat ditt bankkonto behöver du sätta upp ett smärtfritt och pålitligt betalningssystem. Några av de vanligaste betalningssystemen för företag i Sverige inkluderar Swish, iZettle, Trustly och Klarna.

Här är vad du bör leta efter i ett betalningssystem:

 • Tillförlitlighet
 • Engagerad kundsupport
 • Transparenta avgifter
 • Enkelhet i användning
 • Stöd för olika betalningstyper
 • Integrationsalternativ
 • Säkerhet
 • Skalbarhet
 • Positiva användarrecensioner

Steg 8: Skydda Din Immateriella Egendom

Om du har värdefull immateriell egendom som du vill skydda är det viktigt att starta processen tidigt. För att varumärka ditt företag, märke eller produktnamn ansöker du hos Patent- och registreringsverket i Sverige. Ett varumärke är ett speciellt namn, fras, symbol eller tecken som särskiljer din produkt eller tjänst från andra liknande. Registrering tar vanligtvis mellan fyra till sex månader.

När ditt varumärke är registrerat är det skyddat i hela Sverige och du kan vidta rättsliga åtgärder mot den som använder det utan ditt tillstånd.

Om du har uppfunnit en ny produkt bör du patentera den. Ett patent hindrar någon annan från att tillverka, sälja eller importera din produkt under en viss tidsperiod. Processen kan ta upp till fem år,så det är bäst att ansöka så snart som möjligt.

Välj Ditt Team

Att bygga ett lönsamt och motståndskraftigt företag kräver att du omger dig med ett team av begåvade och hängivna individer som delar din vision. Tyvärr är det inte en enkel uppgift att hitta rätt personer att arbeta med. Under 2022 rapporterade över 40% av småföretagen i Sverige betydande utmaningar i att anställa medarbetare.

Förstå Dina Viktiga Krav

Först måste du vara specifik med dina krav. Vilka roller vill du fylla? Vilka egenskaper letar du efter? Behöver du heltids-, deltids- eller frilansare? Att förstå dina viktiga krav hjälper dig att anställa rätt personer.

Genomför Forskning

Utför forskning om vem som anställer inom din bransch och hur det ekonomiska landskapet ser ut. Att granska andra jobbannonser ger dig en uppfattning om saker som lön innan du utformar dina egna platsannonser.

Att starta och driva ett företag i Sverige innebär att navigera genom en mängd olika steg och krav. Med noggrann planering, förståelse för de juridiska kraven och en solid affärsstrategi kan du skapa en framgångsrik verksamhet som växer och blomstrar över tid.

Samla Nödvändig Dokumentation

För en problemfri rekryteringsprocess bör du samla all nödvändig dokumentation innan du börjar anställa. Typiska blanketter och dokument att förbereda för varje ny anställd inkluderar:

 • Skatteunderlag: Hjälper dig att beräkna de skatter som ska dras från varje lönecheck.
 • Anställningsbevis: Verifierar den nya anställdas anställningsbehörighet.
 • Bankinformation: Ger en anställds bankinformation för smidig betalning.
 • Konkurrensklausul: Specificerar den tid som anställd är begränsad från att arbeta eller konsultera för konkurrenter.
 • Personalhandbok: Visar företagets uppdrag, vision, policyer, klädkod, uppförandekod och så vidare.
 • Erkännandeformulär: Låter en anställd bekräfta att de har läst och förstått alla villkor, dokument, etc.

Skapa Detaljerade Arbetsbeskrivningar

Arbetsbeskrivningar beskriver de uppgifter, ansvarsområden och kvalifikationer som behövs för de befattningar du vill fylla. Det är därför viktigt att de är så detaljerade som möjligt för att locka rätt kandidater.

Bredda Din Sökning

För att hitta kvalificerade kandidater rekommenderar vi att du publicerar jobbannonser på ansedda karriärsidor som Arbetsförmedlingen och LinkedIn. Överväg att använda ditt professionella och personliga nätverk för att hitta likasinnade kandidater. Om du har resurserna kan du överväga att outsourca anställningen till erfarna rekryterare.

Investera i Dina Anställda

Ett utmärkt sätt att öka ditt teams prestanda är genom programvara för projektledning. Rätt system hjälper dig att hålla ordning, följa framsteg och kommunicera effektivt. Det kan i slutändan leda till ökad produktivitet, bättre beslutsfattande och lägre stressnivåer för alla i teamet.

Sätt upp ett System för Anställningshantering

Ditt team är din största tillgång. Se därför till att du ger dem rätt förutsättningar och resurser för att driva ditt företag framåt. Ett sätt att göra detta är att använda de bästa förutsättningarna för HR- och löneutbetalning. Det underlättar att hålla dina anställda nöjda.

Rätt programvara för HR- och löneutbildningar kan hjälpa dig att:

 • Automatisera tidskrävande uppgifter som lönebearbetning och förmånsadministration.
 • Spåra anställdas prestanda och närvaro.
 • Följa anställningslagar.
 • Fatta bättre beslut om anställning, ersättning och utbildning.

Skaffa Försäkring

Att skaffa försäkring kan verka som en pengaslukare men det är ett smart drag för alla spirande företag. Dina försäkringsbehov varierar beroende på bransch och typ av verksamhet du driver. Generellt ansvarsförsäkring täcker dock grunderna för alla företag inklusive skador på egendom och anställda eller tredje parts skador.

Att starta ett företag är inte en enkel uppgift men med rätt planering och uppmärksamhet på detaljer kan du göra processen mycket smidigare. Genom att investera tid och resurser i rekrytering och att skydda ditt företag skapar du en stark grund för framtida framgång.

Här är nyckelfaktorer att överväga när du väljer rätt försäkring:

 • Avgör vilka typer av försäkringar som juridiskt krävs för din verksamhet.
 • Prioritera verksamhetsspecifika risker men planera också för naturkatastrofer, olyckor eller rättsliga processer.
 • Överväg att arbeta med en licensierad agent som förstår din branschs detaljer.
 • Jämför offerter från flera olika försäkringsbolag för att hitta den bästa täckningen för din budget.
 • Läs det finstilta för att förstå vad som omfattas av varje policy.
 • Var beredd att uppdatera din försäkring när ditt företag växer.
 • Ställ frågor och sök klarhet i eventuella delar av din försäkringspolicy som du inte förstår.

Marknadsför Ditt Företag

Den bästa marknadsföringsstrategin varierar beroende på din specifika verksamhet och målgrupp men det finns viktiga åtgärder du kan vidta för att ge ditt företag den reklamboost det behöver för att växa. Låt oss utforska dessa mer detaljerat:

Investera i Varumärkesbyggande

Enligt statistik förstärker starkt varumärkesbyggande affärsprestanda, främst genom dess inflytande på kunder, anställda och investerare. Faktum är att enligt en global undersökning från 2022 är 50% av konsumenterna villiga att spendera mer på ett varumärke som tilltalar dem.

För att sticka ut från konkurrensen bör du investera i ditt varumärke eller de färger, symboler, logotyper och slagord som din målgrupp kommer att associera med ditt företag. Se till att dina varumärkesvärden, bilder och budskap är konsekventa över alla plan. Överväg att anlita några av de bästa varumärkesbyråerna för att ta ditt varumärke och företag till nästa nivå.

Etablera en Stark Online- och Social Närvaro

När du har ett framstående varumärke behöver du ta ditt rykte online genom en hemsida och närvaro i sociala medier. En webbplats är ett utmärkt sätt att marknadsföra ditt företag, sälja dina produkter och interagera med kunder. Dessutom är sociala medier nu den fjärde största källan till varumärkesupptäckt och står för 26,8% av leads i 2023.

Kom ihåg att de bästa plattformarna för sociala medier för ditt företag beror på din målgrupp. Om du behöver hjälp med sociala medier överväg att arbeta med ledande marknadsföringsbyråer inom sociala medier.

Använd E post-marknadsföring

En väl utformad e-post marknadsföringskampanj kan göra underverk för att generera leads och kommunicera med befintliga kunder. För att få ditt företag att växa rekommenderar vi att du strategiskt bygger din e-postlista. För att behålla kunder på din e-postlista behöver du skicka dem intressanta och informativa kampanjer och meddelanden. Du kan också erbjuda rabatter, kuponger eller andra exklusiva erbjudanden för att öka dina försäljningar. Det är värt att investera i rätt programvara för att spåra och hantera dina e-postkampanjer.

Anta ett Kundcentrerat Förhållningssätt

Det räcker inte med att enbart locka nya kunder. För att säkerställa ditt företags långsiktiga överlevnad behöver du bygga en lojal kundbas. Nöjda kunder är mer benägna att göra återkommande köp och rekommendera till sina vänner och familj. Att fokusera på kundbevarande är dessutom mer kostnadseffektivt än att ständigt förvärva nya kunder.

Om du inte redan gjort det bör du därför anta ett kundcentrerat förhållningssätt. Det innebär att konsekvent leverera utmärkt kundservice och få dina kunder att känna sig värdefulla. Men det slutar inte där. Du behöver rätt CRM-programvara för att bygga och hantera långvariga relationer med dina kunder.

Var Flexibel

Avslutningsvis rekommenderar vi att du håller dig uppdaterad om de senaste branschtrenderna och anpassar dina mål och processer därefter. Lär dig att analysera marknadsförändringar och vara tillräckligt flexibel för att dra nytta av möjligheter. Kom ihåg att tillväxt kommer naturligt när grunderna tillämpas och upprepas.

FAQ

Vad är de fem stadierna av företagstillväxt?

Hur startar man ett företag och får det att växa?

Hur kan jag få mitt företag att växa på tre månader?