Vad är B2B SaaS?

B2B SaaS har blivit en central del av dagens företagsverksamhet. I takt med att alltmer avancerade digitala verktyg växer fram, vänder sig företag i ökande grad till mjukvara för att effektivisera sina processer.

Programvarulösningar ger företag de verktyg de behöver för att vara effektiva, konkurrenskraftiga och svara på kundens behov. I denna artikel ger vi insikt i hur företag utnyttjar dessa verktyg för att uppnå sina affärsmål samt det värde B2B SaaS tillför i den moderna affärsarenan.

Vad är B2B SaaS?

B2B SaaS står för företag-till-företag mjukvara som en tjänst. För att bryta ner det, det handlar om en modell där mjukvaruleverantörer erbjuder tjänster till andra företag (specifikt de som säljer produkter till andra företag) över Internet. Till skillnad från traditionell mjukvara som kräver installation på enskilda datorer eller servrar, är SaaS-applikationer hostade på molnet och företag kan få tillgång till dem via en webbläsare.

Detta molnbaserade system möjliggör delning av data i realtid, sömlösa uppdateringar och flexibilitet.

B2B SaaS riktar sig mot företagens mångfacetterade behov och erbjuder lösningar inom områden som bokföring, kundrelationshantering, resursplanering för företag och mer därtill.

Det skiljer sig från B2C (Företag-till-Konsument) SaaS, där mjukvarutjänster är anpassade för enskilda användare, såsom e-post eller personliga finansapplikationer.

Varför är B2B SaaS Så Viktigt?

B2B SaaS har snabbt blivit ett avgörande verktyg för många företag. Här är varför:

 • Kostnadseffektivt: Företag kan minska tunga första investeringar i IT-infrastruktur. Med SaaS betalar de prenumerationsbaserade priser, vilket ofta resulterar i kostnadsbesparingar.
 • Skalbarhet: När ett företag växer är det lätt att skala upp eller ner med SaaS-lösningar. Denna anpassningsförmåga innebär att företag kan anpassa sig till marknadsförändringar utan att drabbas av stora extra kostnader.
 • Automatiska Uppdateringar: En av de största fördelarna med SaaS-lösningar är automatiska uppdateringar. Företag behöver inte oroa sig för manuella installationer eller uppdateringar, vilket säkerställer att de alltid har tillgång till de senaste funktionerna och säkerhetskorrigeringarna.
 • Distansåtkomst: Med tanke på vår alltmer mobila värld är möjligheten att få tillgång till kritiska affärsapplikationer från var som helst ovärderlig. Med B2B SaaS kan team samarbeta från olika platser och få tillgång till mjukvaran från valfri enhet med en internetanslutning.
 • Data Säkerhet och Överensstämmelse: Ansedda B2B SaaS-leverantörer investerar kraftigt i säkerhetsprotokoll. Detta garanterar att företagsdata förblir säker, och många leverantörer hjälper också företag att förbli överensstämmande med branschregler.

Nuvarande Status för B2B SaaS-industrin

B2B SaaS-industrin genomgår en enorm uppsving, vilket återspeglar en omvandlande förändring i hur företag fungerar. Enligt Statista, är SaaS-marknaden värd en imponerande 197,26 miljarder USD 2023, och prognoser antyder en ökning till 232 miljarder USD 2024, en ökning med 500% från bara 7 år sedan. Det beräknas att 85% av affärsapplikationerna kommer att vara baserade på SaaS år 2025.

b2b SaaS molnbaserade applikationer

Källa: Statista

Man kan inte ignorera de tydliga implikationerna: organisationer, särskilt större sådana, lutar sig kraftigt mot SaaS-applikationer. En nylig studie från BetterCloud belyser att företag med över 1 000 anställda i genomsnitt använder över 150 SaaS-applikationer, vilket utgör 70% av deras totala programvaruanvändning.

Detta är inte bara en tillfällig trend; det representerar en systematisk förändring i affärsverksamheten, förenklar processer och förbättrar samarbeten.

Ur ett bredare perspektiv förändrar denna övergång till molnbaserade tjänster affärslandskapet genom att:

 • Förbättra samarbete: Team kan arbeta tillsammans från olika platser i realtid.
 • Uppmuntrar till innovation: Med mindre fokus på IT-infrastruktur kan företag koncentrera sig på produktutveckling och förbättring av tjänster.
 • Förbättra beslutsfattande: Med molnbaserade analysverktyg kan företag fatta datadrivna beslut snabbt.
 • Öka produktiviteten: Med verktyg och applikationer lättillgängliga ser företag en ökning av den totala produktiviteten.

Framstående B2B SaaS-företag 2024

Flera aktörer har framstått som ledare inom B2B SaaS-sektorn, genom att markera sin närvaro via innovation, effektivitet och tillväxt.

Salesforce

Med en årlig omsättning som når $31.352 miljarder 2023, vilket återspeglar en ökning med 18,35% från föregående år, har Salesforce skapat en nisch som en eftertraktad CRM-lösning (customer relationship management). Genom att erbjuda en mängd verktyg som riktar sig till kundrelationer, försäljning och verksamhet i en molnbaserad miljö, ligger Salesforce’s dragningskraft i dess överkomlighet och användarvänlighet.

Deel

Värderad till $12 miljarder rapporterade Deel $295 miljoner i återkommande årlig omsättning i slutet av 2022. Som ett bevis på det gränslösa naturen av det moderna arbetet erbjuder Deel global efterlevnad och lönelösningar, som stöder företag som anställer över 150 länder. Med över 1 000 anställda spridda över 75 länder, har Deels framfart drivits av en förskjutning mot distribuerat arbete.

Shopify

Med en omsättning på $6,303 miljarder för året fram till 30 juni 2023, sticker Shopify ut som en kraftfull och effektiv e-handelslösning. Med ett användarvänligt gränssnitt, skalbarhet och ett omfattande ekosystem, ger Shopify företag, från nyblivna företagare till industriens jättar, möjligheten att skapa en framgångsrik online närvaro. Dess mångsidiga natur, kompletterad med en rik uppsättning appar, gör den till ett förstahandsval inom e-handelsområdet.

Läs också: Vad är en B2B-marknadsplats för E-handel?

HubSpot

Med en inkomst på $1,944 miljarder de tolv månaderna fram till 30 juni 2023, handlar HubSpot’s framgång inte bara om siffror. De har effektivt praktiserat det de predikar. Genom att vara pionjärer inom konceptet för inkommande marknadsföring och utnyttja sin egen plattform för tillväxt, har de skapat ett unikt utrymme på marknaden. HubSpot’s omsättning, som visar en ökning med 27,43% år över år, understryker den effektiva användningen av sina egna strategier.

B2B SaaS Trender 2024

B2B SaaS-sektorn kännetecknas av sitt framåtblickande tillvägagångssätt och förmågan att smidigt integreras med de senaste tekniska framstegen. Här är några av de mest framträdande trenderna för 2023.

AI-drivna SaaS-programvaror

Programvara som drivs av AI omvandlar nu SaaS, och erbjuder företag virtuella assistenter som automatiserar uppgifter, ger insikter i kundbeteende och personaliserar tjänster. Denna snabbt växande trend har stor potential att förändra hur företag fungerar, genom att göra tjänster mer effektiva och skräddarsydda för individuella kundbehov. Integrationen av AI i SaaS är ett viktigt steg mot smartare, mer responsiva företagslösningar.

AI och Maskininlärning för Avancerad BI och Analys

Dagens företag frodas på data. Realtidsanalys och verktyg för affärsintelligens (BI) är mycket efterfrågade när företag strävar efter att vara databaserade snarare än enbart datastyrda. Dessa verktyg möjliggör för företag att identifiera mönster och trender, förbättra effektiviteten och fördjupa förståelsen för kundbehov. Införandet av AI i analys stärker betydelsen av data i beslutsfattande och konkurrensfördel.

Plattformar med Lite Kodning eller Helt Utan Kodning

Plattformar med lite kodning eller helt utan kodning demokratiserar programvaruutveckling. Även utan tekniska färdigheter eller dedikerade IT-anställda kan företag nu enkelt skapa applikationer med hjälp av förbyggda mallar och dra-och-släpp-gränssnitt. Denna trend är särskilt tilltalande för mindre företag som behöver snabbt lansera programvarulösningar. Genom att ta bort hinder uppmuntrar dessa plattformar innovation och smidighet inom B2B SaaS-sektorn.

Prissättning Baserad på Användning

Medan prenumerationsbaserad prissättning länge varit standard inom SaaS, framträder nu prissättning baserad på användning som omformar hur kunder betalar. Denna modell debiterar kunder baserat på faktisk produktanvändning snarare än en fast prenumerationsavgift. Den erbjuder större flexibilitet och kan vara särskilt användbar för företag med varierande krav. Denna prissättningsmodell är i linje med en mer kundcentrerad strategi, vilket speglar en bredare förskjutning i företagstänkande.

Interoperabilitet och Öppna APIer

Integration och interoperabilitet blir alltmer mainstream inom B2B SaaS. Företag kopplar samman olika SaaS-produkter för att skapa omfattande, skräddarsydda ekosystem. Investeringar i öppna APIer förenklar integration, vilket leder till mer personanpassade arbetsflöden som inkluderar flera SaaS-lösningar. När denna trend fortsätter lovar den att driva större produktivitet och effektivitet, och göra SaaS inte bara till ett enskilt verktyg utan en del av ett sömlöst, sammankopplat system.

SaaS Sverige

Toppstrategier för B2B SaaS

B2B SaaS-företag använder en mängd olika strategier för att förbättra sina tjänster, tillfredsställa kunder och behålla en konkurrensfördel. Genom att undersöka dessa metoder kan man förstå varför vissa SaaS-företag blomstrar medan andra hamnar efter. Här är fem centrala strategier som B2B SaaS-företag tillämpar under 2023:

Målinriktad App-Portfölj

Enkelhet kan vara ett kraftfullt verktyg i näringslivet. Istället för att överväldiga potentiella kunder med otaliga alternativ kan det vara effektivt att erbjuda ett mindre, mer fokuserat urval av applikationer för att förenkla beslutsfattandet. Det är en trefaldig strategi:

 • Grundläggande: Börja med några kärntjänster som är nära relaterade till ditt företag, såsom säkerhetsapplikationer eller produktivitetsverktyg. Denna tydlighet gör det enkelt för intressenter att se värdet i ditt erbjudande.
 • Engagera: Efter försäljning, fokusera på kundintroduktion och engagemang. Uppdatera dem regelbundet genom handledningar, webbsändningar och ett resursrikt kunskapscenter.
 • Utöka: När kunderna är bekanta med dina första erbjudanden, introducera fler specialiserade eller relaterade appar. Allt handlar om att bygga förtroende, för att sedan utöka ditt sortiment för att tillgodose bredare behov.

Kultivering av Prospekt

Att bygga starka relationer med potentiella kunder, även om de inte är redo att åta sig än, är en hörnsten inom framgångsrik B2B-marknadsföring. Genom verktyg som e-postmarknadsföring, innehållsskapande och sociala medier kan företag nära en känsla av varumärkeslojalitet och förtroende med prospekt. Denna konsekventa kommunikation håller ditt varumärke i förgrunden av deras medvetande, så när de är redo att fatta ett beslut är det dig de vänder sig till först.

Värdeerbjudande

Värdet av ett B2B SaaS-erbjudande ligger inte enbart i dess funktioner, utan också i dess relevans för kunden. Företag måste kommunicera vad som gör deras tjänst unik och varför den är viktig för kunden. Detta innebär:

 • Att förstå kundens behov: Analys och kunddata kan ge en helhetsbild av din kundbas, vilket ger insikt i deras beteende och preferenser.
 • Personliga strategier: Genom att skräddarsy marknadsföringsstrategier för enskilda kunder eller sektorer kan du ta upp specifika problem och erbjuda direkta lösningar.
 • Att säkerställa sömlösa upplevelser: En osammanhängande kundresa kan vara avskräckande. Integration av alla kontaktpunkter garanterar en smidig, sammanhängande upplevelse.

Ta till exempel Swisscoms HomepageTool. De lyckades eftersom de presenterade ett klart värde – ett plånboksvänligt men ändå professionellt webbplatsverktyg. Dessutom var det exklusivt för Swisscom, vilket skiljde det från konkurrenterna.

Kontobaserad Marknadsföring

KBM, eller kontobaserad marknadsföring, fokuserar på specifika högvärdeskonton istället för en bredare, generell målgrupp. Genom att personanpassa marknadsföringstaktiker för enskilda företag kan B2B SaaS-företag direkt möta deras behov, vilket förbättrar ledgenerering och försäljningsavslut. Nyckeln till KBM:s framgång är en djup förståelse för målmarknaderna.

Kombinera Appar med Kärntjänster, Inte Andra Appar

Kunder älskar ett klipp. Dock kan kombinationen av flera appar i ett enda erbjudande i B2B SaaS förvilla det centrala budskapet. Istället har det visat sig mer effektivt att kombinera appar med huvudtjänster. Ett mobilt bredbandsabonnemang i kombination med en surfplatta och Microsoft Office 365 är ett sådant framgångsrikt paket. I kontrast kan ett paket fyllt med flera appar förvirra affärserbjudandet, vilket får kunderna att känna sig överväldigade.

Reflektion över B2B SaaS Potential och Framtid

Utan tvekan symboliserar den utbredda användningen av B2B SaaS-lösningar en era där företag kännetecknas av digital skicklighet och sofistikering. Omdefinierad av kostnadseffektivitet, skalbarhet, smidiga uppdateringar och datasäkerhet har företag anammat denna evolution och blir alltmer beroende av B2B SaaS-modellen.

Relevansen och tillväxten av B2B SaaS kommer inte att avta inom en snar framtid. Det förväntas att cirka 85% av företagsappar kommer att vara SaaS-baserade till 2025, tack vare dess bevisade effektivitet och smidiga integration i moderna affärspraxis.

När denna teknik fortsätter att mogna och integrera sig i varje aspekt av affärsverksamhet, blir förståelsen för dess komplexitet och utnyttjande av dess fördelar en förutsättning för varje modernt företag.

I grund och botten handlar B2B SaaS inte bara om programvaruleverans via molnet; det är en omvandlande affärsstrategi som formar framtiden för hur företag fungerar och planerar sin tillväxt. När vi går framåt utlovar den konstanta evolutionen av B2B SaaS, den pågående inkorporeringen av AI och andra framväxande avancerade teknologier, och den enorma potentialen hos sådana lösningar att styra företagsekosystemet att bli en avgörande faktor i affärsverksamhetens och vår ekonomis framtid.