Kako pokrenuti biznis je pitanje koje se nameće s obzirom na nedavni porast u broju novih preduzetničkih poduhvata. Ova tendencija delimično proističe iz pojednostavljene procedure osnivanja kompanija i dostupnosti globalne publike putem digitalne ere.

Istom brzinom kojom se osnivaju nove kompanije, mnoga se i zatvaraju, jer osnivači nemaju potrebnu stručnost da osiguraju uspeh svojih poduhvata. Prva faza često je jednostavna, ali pravi izazovi počinju kada kompanija zaživi. Vlasnici moraju razviti efikasnu strategiju, plasirati proizvode, privući kupce i suočiti se sa stvarnim problemima.

U ovom vodiču daćemo 12 dragocenih saveta kako pokrenuti sopstveni biznis kako bi obezbedili uspeh svog početnog poduhvata.

Savet 1: Odredite svoje ciljeve

Mnogi novi preduzetnici imaju uzbudljive ideje za proizvode ili usluge i odmah uskaču u pokretanje posla. Međutim, često zanemaruju da dublje razmisle o krajnjem cilju kada posao krene. Treba proceniti koliko će kompanija narasti. Da li će narasti do velikih razmera sa investitorima, stotinama zaposlenih i globalnim prisustvom? Ili je cilj vlasnika da postigne uspeh kroz stabilan rad male prodavnice sa ograničenim brojem zaposlenih i održivim prihoda.

kako pokrenuti biznis

Izuzetno je važno dobro razmisliti o dugoročnim poslovnim ciljevima kada donosite odluku o tome kako pokrenuti svoj biznis. Dugoročni poslovni ciljevi će igrati ključnu ulogu u svakoj poslovnoj odluci. Na primer, vlasnik koji je zadovoljan malom radnjom može odlučiti da samostalno finansira svoj posao i otvori samo lokalnu prodavnicu. S druge strane, vlasnik koji želi da ostvari značajan rast već bi mogao privući investitore i proširiti se na različite lokacije.

Prilikom planiranja, preduzetnici treba da uzmu u obzir sopstvenu toleranciju na poslovne i finansijske rizike. Neka preduzeća inherentno nose više rizika od drugih. Na primer, verovatnoća propasti hedž fonda je znatno veća u poređenju sa lokalnim obrtom.

Za one preduzetnike koji su spremni da preuzmu veći nivo rizika, ključno je da ulože vreme u učenje kako da prepoznaju te rizike i kako da ih ublaže.

Savet 2: Napravite biznis plan

Izrada biznis plana je ključni korak u ranim fazama pokretanja biznisa i jedan je od najvažnijih dokumenata koje osnivač može da pripremi. Ovaj plan deluje kao nacrt za kompaniju, jasno definišući ciljeve, predviđene kupce i opseg proizvoda ili usluga koje će kompanija da ponudi. Od trenutka kada preduzetnik počne da radi na svom projektu do trenutka otvaranja, biznis plan treba da služi kao pouzdan vodič.

kako pokrenuti biznis napravite biznis plan

Iako ne postoje čvrsta i brza pravila o tome šta bi poslovni plan trebalo da sadrži, trebalo bi da razmislite o uključivanju sledećih odeljaka:

 • Opis biznisa
 • Menadžment i organizacija
 • Asortiman proizvoda i usluga
 • Analiza ciljne publike
 • Analiza konkurencije
 • Marketing i prodajne strategije
 • Finansijski aspekti.

Iznad svega, poslovni plan treba da istakne ono što novu kompaniju čini jedinstvenom od postojeće konkurencije i zašto će privući kupce. Drugim rečima, plan treba jasno da predstavi zašto će posao biti uspešan i kako će ga ostvariti. Važno je shvatiti da poslovni plan nije statičan dokument i ne mora biti savršen od samog početka. Često će osnivači prilagođavati svoje planove kako se posao razvija. Takav pristup je sasvim prihvatljiv. Važno je imati dobar plan i krenuti ka implementaciji, umesto da čekate da plan bude besprekoran pre nego što preduzmete bilo kakav korak.

Savet 3: Fokusirajte se na prilagođavanje proizvoda tržištu

Da bi posao bio uspešan, ključno je da kupci žele ono što se prodaje. Iako ovo može zvučati očigledno, mnoga nova preduzeća često greše u tom pogledu. Često osnivači kreiraju proizvode ili nude usluge koje niko zapravo ne želi ili koje ne zadovoljavaju stvarne potrebe ciljne publike. Zbog toga je izuzetno važno da vlasnici preduzeća usmere fokus na prilagođavanje svojih proizvoda ili usluga tržištu.

Bez obzira na vrstu robe ili usluge koje kompanija nudi, ona treba da rešava stvarne probleme ili potrebe svojih kupaca. Na primer, osnivači kompanije mogu prepoznati prazninu na tržištu. Možda ćete primetiti nedostatak prodavnica obuće u lokalnom području, iako među stanovnicima postoji potražnja za takvom robom. Osnivanjem prodavnice obuće, vlasnik preduzeća ne samo da ispunjava tu lokalnu potrebu, već i privlači ciljnu publiku.

Većina vlasnika preduzeća započinje svoje poslovne poduhvate identifikovanjem sličnih praznina na tržištu. Međutim, ključno je da imaju dublje razumevanje šta tačno njihova ciljna publika želi pre nego što počnu da to primenjuju. Rešenje leži u sprovođenju dubokog istraživanja ciljne publike. To podrazumeva aktivnu komunikaciju sa potencijalnim kupcima, postavljanje pitanja o njihovom viđenju poslovnih koncepata i da li bi bili zainteresovani za takve proizvode ili usluge.

Pored toga, preduzetnici mogu da koriste ankete da prikupe dodatne podatke, suze svoj fokus i preciziraju koje proizvode ili usluge treba da ponude. Na kraju krajeva, razumevanje stvarnih potreba i želja vaše ciljne publike je ključ uspeha svakog poslovnog poduhvata. Ako se kompanija uskladi sa ovim potrebama i obezbedi vrednost, veća je verovatnoća da će privući zadovoljne kupce i postići dugoročni uspeh na tržištu.

Savet 4: Testirajte da biste smanjili rizik

Pokretanje novog biznisa uvek nosi određeni stepen rizika. To zahteva značajno ulaganje vremena, finansija i emocionalne energije. Vlasnici preduzeća ne bi trebali da skaču bezglavo u ovu avanturu pre nego što se uvere u uspeh svog poduhvata. Mudro je da istražite poslovnu ideju sa minimalnim rizikom.

Za većinu preduzetnika, inicijalno pokretanje biznisa kao sporedni posao ima smisla. Umesto da napuste sadašnji posao i odustanu od stabilnog prihoda, mogli bi da vode novi posao posle radnog vremena i vikendom. Tek kada posao postane dovoljno uspešan, oni bi mogli da razmisle o odlasku na puno radno vreme kako bi ubrzali rast.

Druga strategija za smanjenje rizika je da se počne sa ograničenim spektrom proizvoda ili usluga. Na primer, ako kompanija nudi kačkete po meri, može početi sa nekoliko osnovnih dizajna dok se posao ne uspostavi. Tek nakon toga, mogla je dodati još boja, dezena ili čak proširiti asortiman na druge proizvode.

Razumevanje ograničenja je neophodno jer nisu uvek dostupni svi resursi za testiranje. Na primer, otvaranje fizičke prodavnice zahteva značajna finansijska ulaganja. U takvim situacijama je izuzetno važno da vlasnici temeljno istraže svoju ciljnu publiku i konkurenciju kako bi povećali svoje šanse za uspeh.

Savet 5: Učite iz svojih grešaka

Svaki novi vlasnik preduzeća će pogrešiti. To je deo procesa. Ono što razlikuje najuspešnije vlasnike preduzeća od onih koji to ne čine je način na koji reaguju na greške. Veoma uspešni pojedinci pristupaju greškama kao prilikama za učenje, a ne kao potpuno negativnim iskustvima zbog kojih zauvek žale.

Neki od najuspešnijih ljudi na svetu su pravili greške i onda se vraćaju bolji nego ikad. Na primer, Stiv Džobs je otpušten iz Apple-a pre nego što se vratio da vodi kompaniju. Arijana Hafington je pokrenula nekoliko neuspešnih poduhvata pre nego što je osnovala Hafington post. Uspešni preduzetnici se ne opterećuju svojim neuspesima niti krive druge. Umesto toga, oni prevazilaze prepreke upornošću i doslednošću. Ključno je pristupiti greškama kao mogućnostima i rasti iz njih.

Savet 6: Izgradite mrežu kontakata

Jedan od najvrednijih resursa koji su dostupni vlasnicima preduzeća su kolege vlasnici preduzeća koji su prošli kroz sličan put. Oni razumeju sve neophodne korake za pokretanje i vođenje biznisa, specifične izazove koji se javljaju i osećaj neizvesnosti kada se stvari ne razvijaju kako je planirano.

kako pokrenuti biznis izgradite mrežu kontakata

Izgradnja mreže drugih preduzetnika u okviru iste industrije je ključna za obezbeđivanje podrške tokom celog procesa. Prvi kontakti na kraju mogu prerasti u značajne mentorske odnose, gde iskusne kolege nude vredne savete o ključnim odlukama koje oblikuju tok poslovanja.

Raznovrsna mreža je neophodna da biste dobili različite perspektive o novom poduhvatu. Kada se udubimo u stvaranje nečeg novog, lako je izgubiti iz vida veliku sliku i zaglibiti u detaljima. Redovni razgovori sa drugim vlasnicima preduzeća iz različitih uglova omogućavaju preduzetnicima da preispitaju svoje ideje i uoče detalje koje su možda prevideli.

Umrežavanje zahteva doslednost i posvećenost. Vlasnici preduzeća mogu da se povežu sa kolegama putem interneta, telefonskih poziva ili sastanaka licem u lice na konferencijama. Neophodno je pristupiti ovim kontaktima sa prijateljskim duhom, spremnošću da se pomogne i otvorenošću za kontinuirano učenje. U skoro svakoj industriji postoje iskusni profesionalci spremni da pomognu novopridošlicama, pod uslovom da pristupe sa pravim stavom i željom da uspeju.

Savet 7: Dajte prioritet učenju

Do usporavanja rasta nove kompanije može doći ako osnivač nema potpuno razumevanje industrije u kojoj posluje. Iako je moguće pokrenuti tržište sa izvanrednim proizvodom, dalji razvoj kroz dodatne proizvode i usluge zahteva dublje razumevanje potreba kupaca i postojećih opcija na tržištu.

Postoji nekoliko efikasnih načina na koje preduzetnici mogu proširiti svoje znanje o svojoj industriji. Jedna od najvrednijih metoda je postavljanje pitanja poslovnim liderima unutar mreže, što je samo jedna od mnogih prednosti izgradnje jakih poslovnih veza.

Još jedan koristan metod je učešće na konferencijama. Konferencije pružaju priliku osnivačima da nauče o novim idejama i trendovima u industriji i da ostvare kontakte sa prodavcima, kupcima i konkurentima.

Isto tako, publikacije specifične za industriju su izuzetno korisne. Često izveštavaju o vestima u vezi sa relevantnim kompanijama i mogu da istaknu greške ili prilike na koje osnivači treba da obrate pažnju. Šire poslovne publikacije takođe mogu pružiti dodatne informacije o aspektima kao što su poslovno upravljanje, finansijsko upravljanje i procesi zapošljavanja, koji su relevantni bez obzira na konkretnu industriju.

Savet 8: Izgradite tim i budite efikasan lider

Odgovornost osnivača obuhvata planiranje, strategiju i razvoj poslovanja. Iako su bitni operativni detalji, često je najmudrije iskoristiti svoje vreme na fokusiranje na širu sliku.

To znači da vlasnici preduzeća moraju izgraditi tim i osnažiti druge da upravljaju svakodnevnim aktivnostima. Mnogi vlasnici preduzeća suočavaju se sa izazovom u tom pogledu. Radije se bacaju na svaki zadatak i teško se odriču potpune kontrole.

Međutim, razumevanje kako efikasno upravljati timom može značajno ubrzati rast kompanije. Zaposleni mogu povećati produktivnost, doneti nove ideje i rešiti probleme sa kojima osnivači ne mogu sami da se izbore.

Posedovanje efikasnog tima može biti ključno za uspeh ili neuspeh start-up-a. Ključ za uspešno stvaranje idealnog tima za mala preduzeća leži u sposobnosti da budete lider. Osnivači mogu dati primer ponašajući se onako kako očekuju da se ponašaju njihovi zaposleni. Na primer, ako osnivač redovno radi prekovremeno i zrači pozitivnošću, verovatno će inspirisati svoje zaposlene da budu posvećeni i optimistični.

Vlasnici preduzeća takođe moraju verovati svojim zaposlenima i omogućiti im da rade samostalno. Iako su nadzor i usmeravanje tima od suštinskog značaja, niko ne želi da bude previše nadgledan.

Na kraju krajeva, preduzetnici mogu biti efikasni lideri podržavajući profesionalni razvoj svojih zaposlenih. Trebalo bi da uspostave sistem praćenja učinka, podstaknu kontinuirano učenje zaposlenih i pruže mogućnosti za rast unutar kompanije.

Savet 9: Koristite digitalne marketinške kanale

Jedna od prednosti pokretanja biznisa u digitalnom dobu je to što je lakše nego ikada doći do kupaca. Platforme društvenih medija, pretraživači i drugi alati daju vlasnicima preduzeća način da precizno ciljaju ljude za koje se nadaju da će koristiti njihov posao.

koristite digitalne marketinške kanale

Sa oglasima na pretraživačima, na primer, nova prodavnica bicikala može da se pojavi na vrhu rezultata pretrage za potencijalne kupce koji traže bicikl u određenom gradu. Oglasi na društvenim mrežama omogućavaju novoj prodavnici odeće da prikazuje oglase potencijalnim kupcima koji su određenog uzrasta i koji su nedavno kupili odeću na mreži. Ova specifičnost menja igru za preduzeća.

Čitave industrije su se razvile oko mogućnosti uskog ciljanja kupaca na osnovu njihovih preferencija. Mala preduzeća su posebno imala koristi jer sada mogu da se takmiče sa maloprodajnim gigantima koji imaju mnogo veće budžete za oglašavanje i prepoznatljivost brenda.

Još jedna prednost digitalnih oglasa je da su prilično jeftini. Cena digitalnih oglasa varira, ali uglavnom iznosi oko 10% cene tradicionalnih TV oglasa. Dakle, startupi mogu da se bave oglašavanjem i počnu da rastu svoju bazu klijenata bez ogromnog budžeta za marketing. Za više detalja pogledajte naš kompletan vodič za kreiranje strategije digitalnog marketinga za mala preduzeća.

Savet 10: Držite troškove što je moguće niže

Prekomerni troškovi su doveli do propasti mnogih malih preduzeća. Često se dešava da se mnogo malih iznosa potroše nenamerno, da bi se kasnije shvatilo kako se ti troškovi akumuliraju u značajnu sumu. Ovaj problem postaje još ozbiljniji u uslovima inflacije, jer smanjuje profitabilnost preduzeća.

Iako početni troškovi pokretanja biznisa mogu biti visoki, vlasnici malih preduzeća moraju biti izuzetno pažljivi sa svojim finansijama. Treba iskoristiti svaku priliku za štednju.

Neki praktični predlozi za smanjenje troškova uključuju sledeće:

 • Korišćenje besplatnog softvera otvorenog koda umesto plaćenih verzija.
 • Ulaganje u alate za automatizaciju za efikasnije poslovanje.
 • Razmislite o kupovini polovne opreme da biste smanjili početne troškove.
 • Aktivna reciklaža materijala u cilju smanjenja troškova za kupovinu novih.
 • Poređenje cena različitih dobavljača i pregovaranje o boljim ugovornim uslovima.

Jedan od najvećih troškova sa kojima se nova preduzeća suočavaju su troškovi rada. Iako su zaposleni ključni za uspešno poslovanje, njihova plata često predstavlja značajan teret.

Postoje strategije za smanjenje troškova zarada, kao što je ograničavanje prekovremenog rada. Ovo može uključivati smanjenje radnog vremena na 40 sati nedeljno ili zapošljavanje više zaposlenih sa skraćenim radnim vremenom umesto jednog zaposlenog sa punim radnim vremenom.

Drugi pristup je da se svakom zaposlenom dodeli više odgovornosti kako bi se osiguralo da uvek ima aktivnosti. Na ovaj način se izbegava plaćanje neaktivnog vremena.

Savet 11: Fokusirajte se na korisničku podršku

Prema istraživanju Zendesk-a, čak 81% potrošača ističe da je pozitivno iskustvo korisničke usluge od ključnog značaja prilikom donošenja odluke o ponovnoj kupovini od određene kompanije. Ovaj impresivan procenat naglašava da uspeh malih preduzeća gotovo neizbežno zavisi od kvaliteta korisničkog iskustva. Zadovoljan kupac će ponovo poslovati sa kompanijom te rado podeliti svoje zadovoljstvo sa prijateljima i porodicom.

S druge strane, loša usluga za korisnike može imati ozbiljan negativan uticaj na poslovanje. Isto istraživanje ukazuje da će čak 61% potrošača preći na konkurenta nakon samo jednog lošeg iskustva sa kompanijom. Jasno je da svaka interakcija koju korisnici imaju sa vašim poslovanjem mora biti pozitivna. Zbog toga je neophodno da vlasnici preduzeća i njihovi zaposleni budu nasmejani, uslužni, gostoljubivi i strpljivi. Jednostavni gestovi kao što je srdačno pozdravljanje kupca kada uđu ili korišćenje imena klijenta mogu napraviti veliku razliku.

Pored toga, mala preduzeća moraju da obezbede više opcija za komunikaciju sa kupcima. Ovo uključuje dostupnost broja telefona, e-pošte ili čak opcije za ćaskanje uživo na veb lokaciji kompanije. Važno je da tim za korisničku podršku brzo reaguje na upite i aktivno traži povratne informacije od kupaca kako bi kontinuirano poboljšavao svoju uslugu.

Savet 12: Ostanite fokusirani na uspeh

Ciljevi koje su osnivači postavili u ranim fazama osnivanja preduzeća trebalo bi da ostanu osnova za upravljanje i nakon što kompanija nađe svoje stabilno mesto na tržištu. Odlični preduzetnici nisu zadovoljni kada posao stagnira, već stalno traže inovacije i poboljšanja.

kako pokrenuti biznis ostanite fokusirani na uspeh

Ovo može uključivati širenje na nove tržišne segmente radi diverzifikacije ponude, uvođenje novih proizvoda koji su u skladu sa preferencijama kupaca ili intenzivno fokusiranje na povećanje postojeće baze kupaca kako bi se obezbedio veći udeo u njihovom poslovanju.

Iako osnivači mogu biti u iskušenju da započnu više poslovnih poduhvata odjednom, postizanje izvanrednog uspeha zahteva posvećenost. Bolje je sve resurse usmeriti na jedan projekat i postići vrhunske rezultate, nego deliti energiju i pažnju između nekoliko inicijativa.

Takođe je važno prepoznati da se tržište stalno menja, a kompanije moraju biti prilagodljive. Sa pojavom novih trendova, možda će biti potrebno razviti nove proizvode ili prilagoditi postojeće. Tehnološki napredak takođe može učiniti neke usluge ili proizvode zastarelim, tako da je ključno da preduzeća ostanu relevantna prilagođavajući se.

Aktivno slušanje kupaca i uključivanje njihovih povratnih informacija ključno je da ostanete ispred konkurencije. Dinamika tržišta zahteva kontinuirano prilagođavanje, a uspešni preduzetnici su uvek spremni da uče i inoviraju kako bi ostali u vrhu.

Često postavljana pitanja

Kako mogu započeti posao bez novca?

Kako pokrenuti svoj biznis?

Koje poslove je najlakše pokrenuti?