Anul 2024 vine cu noutăți pozitive pentru mai multe categorii de angajați din sectorul bugetar. Merge vorba despre legea salarizării înaintată de către Coaliția de Guvernare, care a intrat în vigoare din 01 ianuarie 2024.

În jur de 5 milioane de bugetari vor fi afectați în total de noile prevederi legislative. Legea salarizării prevede majorarea salariului cu 5% pentru aproximativ 1,3 milioane de angajați bugetari, iar OUG publicată de Guvern în decembrie 2023 prevede creșteri și mai considerabile, de până la 20% pentru angajații din domeniul învățământului.

Pentru prima jumătate a anului 2024 salariul brut pe economie rămâne intact, de 3200 lei, suma stabilită în urma ultimei majorări care a avut loc în octombrie 2023. Dar, se prevede o majorare cu circa 12,12%, adică pâna la valoarea de 3700 lei, începând cu luna iunie a anului curent.

Legea salarizării 2024: Aprobată

Prim-ministrului Marcel Ciolacu a comentat, în decembrie 2023, că decizia de a nu majora salariul minim la început de an a fost luată pentru a garanta cel puțin „șase luni de predictibilitate mediului de afaceri”.

Salariul net urmează să fie majorat cu 7,7% sau 160 lei – de la 2079 lei curent până la 2239 lei. În schimb, încă merg dezbateri cu privire la păstrarea sau excluderea scutirii de taxe de 200 de lei din salariu pentru anul 2024. Eliminarea acesteia ar însemna micșorarea salariului minim cu 83 de lei.

În articolul nostru, urmează să descifrăm cuvânt cu cuvânt cine va beneficia de majorări salariale, care va fi cuantumul de care vor beneficia angajații bugetari și ce alte reforme au fost puse în aplicare de către Coaliția de Guvernare pentru anul care urmează.

Angajații vizați de legea salarizării

Care sunt angajații vizați de noile modificări legislative?

În cadrul unui interviu, ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a încercat să verse mai multă lumină asupra regulamentărilor vizate, declarând că ”Este foarte important ca toate categoriile din sectorul bugetar să știe că ne ținem de cuvânt. Toate angajamentele pe care le-am luat au fost realizate. Încercăm să găsim soluții, astfel încât să existe armonie între ceea ce permite bugetul României și nevoia de echitate în sistemul de salarizare.”

Noua lege a salarizării 2024 prevede, în primul rând, majorarea cu 5% față de nivelul prestabilit din decembrie 2023, a salariilor pentru persoanele cu funcție de demnitate publică (primari, viceprimari, etc.).

Tot cu 5% față de plafonul stabilit în decembrie 2023, urmează a fi majorate încasările(soldul de funcție, cuantumul brut al salariului de bază, indemnizațiile de încadrare lunară) pentru personalul achitat din fonduri publice.

De cele mai considerabile creșteri beneficiază bugetarii din cadrul sistemului de învățământ. O majorare de 20%, achitată în 2 tranșe, odată la 6 luni, va fi acordată pentru cadrele didactice. Prima tranșă, de 13%, urmează a fi pusă în aplicare din ianuarie 2024, iar tranșa a 2-a, de 7% va fi acordată în iunie 2024, după spusele ministrului educației.

Tot de la 1 ianuarie 2024, crește și pensia minimă cu 156 lei, ajungând la 1281 lei. Până în ianuarie, suma indemnizației minime pentru pensionari constituia 1125 lei. Punctul de pensie minimă urmează a fi majorat și el cu 13,8%, de la 1785 lei până la 2032 lei.

Ce categorii de salariați sunt private de creșterea de 5% prevăzută de legea salarizării

Nu toți angajații bugetari se vor bucura de majorări în anul care vine. Conform OUG nr. 128/2023, excepție constituie angajații segmentul bugetar care activează în cadrul:

 • Ministerului Finanțelor;
 • ANAF;
 • Autorității Vamale Române;
 • Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și caselor teritoriale de sănătate;
 • Sistemului de justiție (acest punct se referă la personalul din sistemul de justiție care a beneficiat de majorări ale salariului de bază și indemnizațiilor de încadrare în 2023).

Guvernul, în frunte cu Marcel Ciolacu, a argumentat aceste excepții prin faptul că acești angajați au beneficiat deja de majorări nu demult. Astfel, cu banii pe care îi economisește, Coaliția de Guvernare, planifică să crească pe viitor salariile pentru angajații de la direcțiile de sănătate publică, bibliotecari și personalul APIA.

Armonizarea salariilor pentru personalul din administrația publică

Sub pretextul armonizării salariilor pentru cei angajați în domeniul administrației publice, Guvernul, a emis Ordonanța de Urgență nr.128, din 15 decembrie 2023.

OUG 128/2023 include cateva aspecte care presupun egalizarea salariilor funcționarilor publici și personalului contractual din diverse servicii publice deconcentrate ( instituții publice, ministere), cu cele ale angajaților din administrația publică centrală.

Printre instituțiile vizate de ordonanță se numără CNPP, ANOFM, cât și sectoare din domeniile culturii, agriculturii și sănătății. Ordonanța prevede că salariile funcționarilor publici și ale personalului contractual din cadrul instituțiilor prefectului vor fi echivalate nivelului celor aferente Secretariatului General al Guvernului.

Diferențele salariale în rezultatul acestor echivalări se vor aplica la salariul de bază aferent luni decembrie 2023, în 2 rate egale (dar nu mai mult de valoarea salariilor aflate în plată la structurile superioare), începând cu 01 ianuarie 2024 și 01 iunie 2024.

Legea salarizarii - cresterea salariilor

OUG 128, introduce, de asemenea, în Proiect Legea Salarizării bugetare, un șir de prevederi noi ce țin de personalul corpului controlului controlorilor delegați ai Ministerului Finanțelor. În exercitarea atribuțiilor sale de control financiar stipulate în fișa de post, aceștia, se vor alege cu o majorare a salariului cu până la 25%, achitată în dependență de timpul pe care îl vor aloca activităților sale.

Ministerul Finanțelor urmează să emită un ordin prin care se vor stabili criteriile necesare pentru a beneficia de această majorare.

Nota de fundamentare a proiectului menționează că aceste majorări salariale ar urma să fie finanțate în urma unor reorganizări instituționale, creșterii ocupării forței de muncă, eficientizării procedurii de colectare a impozitelor și contribuțiilor și minimizarea cheltuielilor cu bunuri și servicii.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, este de părere că prin implementarea acestor inițiative se va respecta principiul egalității în fața legii (asigurarea nivelului salarial egal pentru personalul care activează în condiții similare, necătând la instituția unde activează) și se va minimiza decalajul între salariile administrației publice centrale și administrației publice teritoriale.

Primele și sporurile pentru bugetari rămân neschimbate

Modificările legislative nu prevăd însă și majorarea primelor și sporurilor salariale.

Proiectul de OUG înaintat de Guvern, spune că „Începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2023, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”.

Astfel, sporurile, primele, compensațiile și indemnizațiile, precum și alte beneficii ale pachetului salarial, care sunt componente ale salariului brut lunar sau a soldelor lunare pentru personalul achitat din fonduri publice, conform legii, vor rămâne egale nivelului stabilit în decembrie 2023.

Ore suplimentare neachitate și tichete de vacanță neacordate

Ceea ce ține de orele lucrate suplimentar (în zilele de odihnă, peste programul obișnuit, în zilele de sărbători legale sau alte zile nelucrătoare conform prevederilor legii), legea salarizării stipulează că acestea vor fi rambursate doar cu timp liber corespunzător. Această prevedere este aplicabilă atât pentru personalul executiv cât și pentru cel de conducere din cadrul sectorului bugetar.

Se va face excepție pentru polițiști, militari, angajați ai penitenciarelor și angajați civili din instituțiile publice de apărare și securitate națională.

„Prin excepţie de la prevederile alin. (1) în anul 2024, pentru activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţişti, poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislaţia aferentă lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază cuvenită/cuvenit.”

Mai mult, începând cu anul 2024, mai puțini angajați bugetari vor putea beneficia de tichete de vacanță, cu excepția tichetelor de creșă care rămân în vigoare. De acum înainte, doar angajații care au salariul egal sau sub plafonul de 8000 de lei prestabilit, vor putea primi vouchere de vacanță.

Codul Fiscal prevede impozitarea tichetelor cu 10%, iar din 2024, se introduce CASS (impunerea suplimentară cu contribuția la sănătate) de 10%, deci, beneficiarii de tichete vor primi cu 10% mai puțin.

 

Cu cât se va majora salariul angajaților din domeniul învățământului?

Pe seama promisiunilor de către Guvern privind majorarea salariilor profesorilor, făcute în primăvara anului trecut, stipulate în Ordonanța de Urgență nr.57 din 12 iunie 2023, începând cu 1 ianuarie 2024, au fost luate noi măsuri ce țin de remunerarea angajaților din domeniul învățământului cât și a celorlalți angajați din sectorul bugetar.

Potrivit Ordonanței, personalul didactic urma să beneficieze de o mărire în valoare de 50% din divergența între salariul de bază stabilit în grila de salarizare începând cu 1 ianuarie 2024 și salariul de bază aflat în plată.

„Ca premier, voi livra la milimetru ce am promis. Acest guvern va face dreptate dascălilor”, afirmă Marcel Ciolacu în urma calmării protestelor din 2023, când încă avea funcția de președinte PSD.

Conform OUG nr.128/2023 însă, Coaliția de la Guvern a luat decizia de a anula decizia anterioară și de majora salariile angajaților din sectorul învățământului cu până la 20%. Ordonanța respectivă vine cu mențiunea că creșterea salarială respectivă, de 20%, ar urma să fie alocată în două etape în anul 2024:

 • Prima majorare a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2024;
 • A 2-a majorare urmează să fie atribuită din data de 1 iunie 2024;

Potrivit notei de fundamentare care însoțește proiectul de OUG, bugetul estimativ alocat pentru finanțarea majorărilor este de circa 6 miliarde de dolari. Peste 350.000 de angajați ai sistemului național de învățământ urmează să beneficieze de aceste creșteri.

 

Actualizarea grilelor de salarii pentru profesori

De la 1 ianuarie 2024 au intrat în vigoare noile grile salariale 2024 pentru profesori și angajați auxiliari din instituții de învățământ. Conform grilelor, angajații din domeniul învățământului, urmează să primească, din luna februarie, cu 900 de lei mai mult. Conform legii, a fost stabilită data de 14 a fiecărei luni, începând cu februarie, ca zi de achitare a salariului.

Nu toți angajații au beneficiat de creșteri egale, conform actului normativ, creșterile sunt diferențiate conform gradatiei – cei cu posturi mai înalte au de câștigat mai mult, potrivit ordonanței.

Au fost efectuate următoarele măriri de salarii pentru angajații instituțiilor de învățământ, portivit grilelor salariale:

 • Cadrele didactice din instituțiile preuniversitare au alocate creșteri între 19.4% și 20.5%. În mediu, creșterea salarială brută totală fiind de aproximativ 20%, din care o creștere de 13% a fost alocată la început de ianuarie;
 • Directorii și directorii adjuncți beneficiază de o creștere brută medie totală de 30% față de salariul brut din decembrie 2023. Creșterea alocată în ianuarie a fost de 30% pentru aceștia.
 • Cadrele didactice din instituțiile de învățământ superior, au parte de creșteri între 15% și 21%. Lectorii universitari și asistenții universitari au cele mai mari majorări, de 21% și, respectiv, 20%.
 • Personalul didactic auxiliar are parte de o creștere salarială brută medie totală de 15.5% în 2024.
 • Personalul nedidactic (administrativ) beneficiază de o creștere salarială bută medie totală de 15% în 2024.

După ce majorările au intrat în vigoare, Ministra Educației, Lidia, Deca, a venit cu o explicație la motivul din care măririle de salarii nu au fost făcute conform nivelului promis în urma protestelor.

„Grilele includ un nivel absolut decent pentru debutanți. Sigur că ne dorim să ajungem la promisiunea pe care ați amintit-o și includ, de asemenea, repararea inechităților pentru categoriile care aveau un dezechilibru salarial față de alți colegi, cum ar fi funcțiile de conducere, directorii” a precizat Lidia Geca.

Modificări salariale pentru personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic/administrativ

OUG 128 vizează și anumite creșteri salariale pentru personalul didactic auxiliar și pentru personalul administrativ. Conform anexei la Legea nr.153/2017, introdusă de noua ordonanță, sunt prevăzute referiri speciale la personalul nedidactic/administrativ și personalul didactic auxiliar din instituțiile care activează în subordinea Ministerului Educației:

 • salariile de bază pentru personalul administrativ/nedidactic, se majorează cu 250 de lei față de nivelul salariilor de bază la gradația 0 de vechime în muncă, începând cu data de 1 ianuarie 2024, deci se majorează cu 450 de lei începând cu salariile aferente lunii iunie 2024 față de nivelul salariilor de bază la gradația 0.
 • salariile de bază pentru personalul didactic auxiliar din cadrul bibliotecilor centrale universitare, personalul Bibliotecii Naționale a României și Bibliotecii Academiei Române e majorează cu 8% față de nivelul salariilor de bază aflate în plată în decembrie 2023, deci se majorează cu 12% începând cu salariile aferente lunii iunie 2024 față de nivelul salariilor de bază aflate în plată în decembrie 2023.
 • salariile de bază ale personalului din instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației, se majorează cu 8% față de nivelul salariilor de bază din luna decembrie 2023, deci se majorează cu 12% începând cu salariile aferente lunii iunie 2024 față de nivelul salariilor de bază din luna decembrie 2023.

Modificări importante pentru debutanți

Pentru debutanți au fost de asemenea implementate modificări legislative majore. Conform ordonanței, debutanții vor primi 50% din diferența salariului din decembrie 2023 și a salariului mediu pe economie.

Menționăm că Ordonanța nr.57/2023 stipula că profesorii debutanți urmau să primească un salariu egal cu salariul mediu pe economie începând cu data de 1 ianuarie 2024. Salariul brut al unui profesor debutant cu studii superioare de lungă durată urma să fie echivalent cu salariul mediu brut pe economie folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale 2023, promiteau cei de la guvernare.

La scurt timp după aprobarea noii legi a salarizării 2024, liderul de sindicat venit cu o explicație a motivului din care profesorii debutanti nu puteau să se aștepte ca, din ianuarie, să primească un salariu egal cu cel mediu pe economie.

„Dacă ar fi să privim pe medie, pe cifre, suntem acolo unde s-a promis. Dacă nu ar fi fost greva si aceste negocieri ale sindicatelor, uneori blamate, am fi obtinut doar 5% creștere salarială, asa dum primesc ceilalti bugetari. Dacă acest lucru nu este de apreciat, atunci ce să mai spunem?i”, a comentat Sorin Tiplea.

Din ce motiv se ”îngheață” examenele/concursurile pentru posturile vacante

Pentru durata anului 2024, Guvernul a anunțat că se va suspenda temporar ocuparea posturilor de muncă prin organizarea de examen sau concurs, excepție fiind posturile unice și specifice în incinta instituțiilor publice.

Această decizie se poate modifica, printr-un memorandum aprobat în cadrul ședinței de Guvern, care ar urma să autorizeze organizarea de examene și concursuri pentru unele pozițiii vacante sau temporar vacante.

Angajații din sectorul medical nemulțumiți de modificările legii

Sindicaliștii din sănătate au amenințat cu proteste în 2024 dacă situația în care veniturile medicilor de familie urmează a fi reduse semnificativ. Potrivit CNAS, urmează să între în vigoare Ordinul ce presupune modificarea punctului per capita de la 12 lei la 7.7 lei, a punctului pentru servicii acordate pacienților de la 8 lei la 6.2 lei și a unei consultații de la 4.5lei/punct la 3.3 lei/punct.

Aceste modificări urmează să intre în vigoare începând cu data de 1 februarie 2024. Noile valori sunt cu mult mai mici decât cele stabilite anterior, în baza contractului încheiat între medici de familie și CNAS pentru perioada iunie – decembrie 2023.

Drept răspuns la aceste ajustări, medicii de familie au anunțat proteste în stradă începând cu data 15 ianuarie. Potrivit medicilor, aceste măsuri urmează să reducă salariile angajaților medicali cu până la 30%, ceea ce poate avea drept urmare colapsul cabinetelor de asistență medicală primară și ambulatorie de specialitate.

Medicii susțin că, aceste modificări se vor solda cu închiderea mai multor cabinete medicale, iar cele rămase vor fi nevoite să își reducă drastic activitatea pentru a face față provocărilor financiare.

Situația și așa precară, este agravată și de negocierile soldate cu eșec, care au avut loc în decembrie 2023, între sindicate și Guvern, cu scopul de a obține majorări de salarii.

Oportunități de a investi în anul 2024 în România

După cum am menționat mai sus, salariul minim brut pe economie pentru anul 2024 a rămas a fi egal celui introdus prin HG 900/2023 din luna octombrie. Salariul dat servește drept referință pentru stabilirea plafoanelor de plată a contribuțiilor veniturilor obținute în 2024, din: activități independente, PFA, chirie, investiții sau chiar tranzacții crypto.

Astfel, ca alternativă a unei surse de venit suplimentare, experții noștri recomandă să atrageți atenția la investițiile în criptomonede, precum Meme Kombat sau Bitcoin Minetrix.

Meme Kombat (MK) este un proiect creativ care se concentrează pe bătălii între monede meme. De la începutul pre-vânzării, acesta a reușit să adune deja peste 7.2 miliarde de dolari. Tokenul său nativ, MK, de tip ERC-20, poate fi utilizat în cadrul proiectului pentru a miza pe personajul meme preferat sau pentru a participa în bătălii. Prețul pentru un token MK pe timp de presale este de 0.279 dolari.

Bitcoin Minetrix prevânzare

Bitcoin Minetrix, un alt proiect din domeniul criptomonedelor, se axează pe revoluționarea modului în care este minat în cloud Bitcoin. Platforma vine cu un mode crypto de tip “stake-to-mine” care democratizează minarea de criptomonede în cloud, reducând dificultățile legate de mineritul tradițional și promovând sustenabilitatea și protecția mediului.

Criptomonedele sunt un produs de investiții nereglementat foarte volatil.

Prețul pentru un token, pe timp de pre-vânzare, este în creștere progresivă și urmează să ajungă la 0.0119 dolari. La doar 10 zile de la lansare, Bitcoin Minetrix a beneficiat de susținere puternică din partea comunității, adunând peste 500.000 de dolari.

Așa dar, nu ratați oportunitatea de a invest în una dintre cele mai populare criptomonede din România, cât încă aveți șansa să profitați de prețuri reduse.

Întrebări frecvente:

Va crește salariul brut pe economie în 2024?

În ce măsură au fost majorate salariile pentru profesori potrivit OUG 128/2023?

Au fost aplicate majorări salariale identice pentru toți bugetarii din domeniul învățământului?

Cine nu va beneficia de creșteri ale salariilor în anul 2024?

Care sunt oportunitățile de a investi în crypto în România în 2024?

Referințe: