W drugiej połowie 2022 obserwujemy kontynuację wyraźnego trendu spadkowego, który rozpoczął się pod koniec ubiegłego roku.

Wielu inwestorów zastanawia się, jak długo potrwa dekoniunktura i kiedy znajdziemy się w tak zwanym “dołku”.

Panika na rynku spowodowała znaczny odpływ kapitału i spadek zaufania do cyfrowych aktywów.

Wskaźnik Fear&Greed Index od długiego czasu wskazuje na ekstremalny strach. Może się wydawać, że to zły moment na zakup krypto. Czy na pewno?

W tekście podejmujemy próbę określenia możliwych scenariuszy do końca bieżącego roku. Przedstawiamy trzy prognozy, wraz z procentowym prawdopodobieństwem ich wystąpienia.

Czego możemy się spodziewać po sektorze krypto? Czy jest szansa na odbicie w nadchodzących miesiącach?

Fundamentalne prawo rynku mówi: kupuj tanio, sprzedawaj drogo. Okazje zakupowe łatwo jest przeoczyć, zwłaszcza, jeżeli sugerujesz się zachowaniem tłumu.

Chcesz podjąć świadomą decyzję i wykorzystać sytuację na swoją korzyść? Zapraszamy do lektury artykułu, z którego dowiesz się, jak poprawnie zinterpretować aktualną kondycję rynku kryptowalut.

Przewidywania dla rynku kryptowalut: jakie są główne scenariusze?

KryptowalutyJeśli chodzi o prognozy dla rynku kryptowalut na 2022 rok, trudno jest mówić o jednej ścieżce rozwoju wypadków.

Jest wiele czynników, które wpływają na kształtowanie się cen kryptoaktywów.

Nakreśliliśmy główne możliwe scenariusze i przypisaliśmy im prawdopodobieństwo wystąpienia. O ile to drugie może się zmienić z czasem, scenariusze pozostaną takie same.

Poniżej przedstawiamy warianty: pesymistyczny, realistyczny i optymistyczny. Biorąc za punkt odniesienia nastroje inwestorów i analizy ekspertów, określiliśmy jakie naszym zdaniem są szanse na zaistnienie każdego ze scenariuszy.

Przeczytaj też: kryptowaluty – prognozy!

Scenariusz pesymistyczny: 20% prawdopodobieństwa

Pesymistyczny scenariusz to taki, który przewiduje spadek całkowitej kapitalizacji rynku kryptowalut do poziomu z 2018 roku.

Byłoby to konsekwencją niekontrolowanej recesji, połączonej z niepowodzeniami poszczególnych projektów kryptowalutowych.

Dalszy wzrost inflacji w Stanach Zjednoczonych z dużym prawdopodobieństwem pociągnie za sobą kolejne podwyżki stóp procentowych, powodując przecenę kryptowalut podobną do tej z maja 2021 r.

Niestety nie wykluczamy również działań inwestorów spekulacyjnych, którzy pokazali, że są w stanie zatopić tak duży projekt jak Terra Luna.

Scenariusz realistyczny: 70% prawdopodobieństwa

Nawet przy obserwowanych do tej pory spadkach, siedmiu na dziesięciu analityków spodziewa się silnego odbicia w drugiej połowie roku.

Wieloryby, inwestorzy instytucjonalni i kryptowalutowe fundusze giełdowe wykorzystają okazję do zakupu dużych partii tokenów.

Spowodują, że większość kryptowalut gwałtowanie wzrośnie (BTC, ETH, ADA) i zmobilizują do działania inwestorów detalicznych.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę nowe aplikacje technologii kryptowalutowych, wydaje się, że odbicie po okresie spadków może być znaczące.

W ramach poszczególnych technologii blockchain obserwujemy przełomowe wydarzenia, takie jak chociażby aktualizacja sieci Ethereum.

Inwestycje kryptowalutowe zaczynają być atrakcyjne dla coraz szerszych społeczności, co w średniej i długiej perspektywie z pewnością przełoży się na wzrost ogólnej kapitalizacji sektora.

Scenariusz optymistyczny: 10% prawdopodobieństwa

Jeśli ten scenariusz się spełni, będziemy obserwować wzrost kursu BTC powyżej 60 000€ i rekordową wysokość wolumenu na rynku kryptowalut.

Opisana sytuacja może mieć miejsce w przypadku udanego roll-outu Ethereum 2.0, postępów w regulacjach dotyczących kryptowalut oraz poprawiających się perspektyw gospodarczych.

Spółki kryptowalutowe podzielają obawy firm z innych segmentów odnośnie m.in. inflacji i spadku mocy nabywczej walut fiducjarnych.

Jednak jak wspomnieliśmy wcześniej, spadek zaufania do fiat, może spowodować masowy przepływ wartości w kierunku rynku kryptowalut.

Pamiętajmy, że pierwotnym celem twórcy bitcoina była między innymi ochrona przed inflacją. Być może zbliżamy się do momentu, kiedy zostanie on zrealizowany?

Inwestorzy z uwagą śledzą zmianę ogólnych nastrojów makroekonomicznych. W odniesieniu do alternatywnych aktywów, zainteresowanie konsumentów rośnie, a obecny odpływ kapitału należy tłumaczyć ogólną paniką na rynkach.

Kiedy miniemy „dołek” a nastroje się uspokoją, odbicie może być znacznie silniejsze, niż wynikałoby to z danych historycznych.

Poziomy cen w każdym scenariuszu

Zgodnie z powyższym, poziomy cen w każdym ze scenariuszy wyglądałyby następująco:

 • Scenariusz pesymistyczny: BTC zamyka rok tuż pod wsparciem 20 tysięcy euro; ETH przebija barierę 900 euro, BNB jest notowany na poziomie 150 euro, a cały rynek osiąga kapitalizację ok. 0,8 biliona euro.
 • Scenariusz realistyczny: BTC zakończy rok przekroczywszy poziom 43 000 €, podczas gdy ETH osiągnie poziom 2800 €, a BNB – 300 €. Cały rynek osiągnie kapitalizację 1,7 biliona EUR.
 • Scenariusz optymistyczny: BTC przełamuje barierę 60 000€, ETH zanotuje wartość blisko all-time highs, a BNB wzrasta powyżej 630€. Cały rynek osiąga kapitalizację na poziomie 2,4 biliona euro.

Co wpłynie na ewolucję rynku kryptowalut?

tendencjePróbujemy określić, co wyznaczy trendy rozwoju sektora do końca 2022 roku. W swoich prognozach dotyczących kryptowalut bierzemy pod uwagę tylko te aspekty, które są nam znane.

Rynek krypto w szczególności odczuje konsekwencję inflacji, która jest (a przynajmniej powinna być) kontrolowana przez banki centralne.

Restrykcyjna polityka FED, EBC i ich odpowiedników, może wpędzić gospodarki w recesję, aby złagodzić ceny.

Zwłaszcza Rezerwa Federalna przyjęła sztywny kurs na obniżenie inflacji do celu na poziomie 2%. W momencie pisania tekstu USA mierzy się z inflacją przekraczającą 8%.

Przewiduje się, że Chiny już wchodzą w recesję, Europa zacznie ją odczuwać do końca 2022 roku, a USA 2023 roku.

Zgodnie z ekonomiczną teorią, gospodarka wpada w techniczną recesję, gdy doświadcza dwóch kolejnych kwartałów ujemnego wzrostu.

Kolejnym ważnym aspektem będą ustalenia w ramach europejskiego rozporządzenia MiCA, które zostanie wdrożone w 2024 roku.

Wprowadzi regulacje na rynku kryptowalut. Jego konsekwencje odczują przede wszystkim inwestorzy ze Starego Kontynentu.

Przewidywania dotyczące kryptowalut: jaka była dotychczasowa trajektoria rynku?

bitcoin-wzrostOprócz przewidywania, dokąd zmierza rynek, ważne jest również spojrzenie na to, jak kształtował się do tej pory. Dokonajmy analizy jego dotychczasowej trajektorii.

W 2022 roku obserwujemy trend spadkowy, którym zakończył się rok 2021. BTC spadł o -30% od maksimów z 8 listopada, a w ujęciu YTD roku 2022 jego wartość zmniejszyła się o -45,15%.

Nie należy jednak traktować powyższych ruchów jako sygnału długotrwałego załamania. Biorąc pod uwagę sposób działania rynku kryptowalut i zmienność, której podlega, dynamika wydaje się być naturalna.

Pamiętajmy, że BTC spadł od 15 grudnia 2017 do 15 grudnia 2018 (w ciągu dokładnie 365 dni) o -83,16%.

Już rok później obserwowaliśmy wzrosty o +125,89%, a w ujęciu dwuletnim (2018-2020) o +591,93%. Bądźmy więc wyważeni przy ocenie zmienności, zanim zainwestujemy w ryzykowne aktywa.

Obecnie poziom kapitalizacji rynkowej kryptowalut jako całości znajduje się na poziomie z lutego 2021 roku.

Jakie czynniki pozytywnie wpływają na cenę kryptowalut?

wzrostPrzejdziemy teraz do omówienia najważniejszych czynników, które pozytywnie wpływają na cenę kryptowalut. Wybraliśmy te, które w przeszłości przyczyniły się do wzrostu wartości rynku

Otwieranie nowych rynków

Kluczowa dla każdego produktu jest dostępność na rynku. W przeciwnym razie, jeśli popyt zostanie ograniczony, ceny będą miały tendencję spadkową.

Każda wiadomość o otwarciu nowego rynku w kraju, gdzie dotąd kryptoaktywa były niedostępne, pozytywnie wpłynie na ceny wirtualnych walut.

Zmiany legislacyjne

Jednym z najważniejszych pytań dotyczących kryptowalut zawsze był ich status prawny. W niektórych jurysdykcjach są one rozwinięte i uregulowane, jednak w większości ich status jest nadal nieokreślony.

Radykalne stanowiska władz, takie jak np. chińskich, nie pomagają w rozszerzaniu dostępności kryptowalut. Na szczęście podobne podejście jest coraz rzadziej spotykane.

Ogólnie rzecz biorąc, państwa dążą do uregulowania cyfrowych walut, natomiast nie zakazują obrotu nimi.

Słabość walut fiat

Waluty fiat, czyli „prawdziwe” pieniądze, które emitują rządy i których używamy na co dzień, mają odwrotny korelację z wartością kryptowalut.

Im silniejsze są waluty fiducjarne, tym niżej wyceniane są kryptowaluty. Obserwowana na całym świecie wysoka inflacja paradoksalnie może sprawić, że rynek kryptowalut będzie się powiększał.

Zwłaszcza młodsze pokolenia są zainteresowane alternatywnymi metodami płatności i oszczędzania, wobec drastycznego spadku mocy nabywczej walut fiat.

Inwestycje i adopcja ze strony dużych przedsiębiorstw i instytucji

Coraz więcej firm, rządów i instytucji publicznych próbuje powiązać blockchain i waluty cyfrowe ze swoimi interesami.

Kiedy duże kraje lub znane firmy wspierają kryptowaluty (na przykład umożliwiając płatności w BTC, ETH lub USDT) ma to pozytywny wpływ na wartość rynku.

Ogólne wyniki gospodarcze

Oczywiście kryptowaluty są również pod wpływem sentymentu rynkowego i mają bezpośrednią korelację z rynkami akcji.

Tym samym rynek niedźwiedzia na giełdzie zazwyczaj przekłada się na spadki na kryptowalutach, natomiast rynek byka powoduje wzrosty.

Według badania Arcane Research, korelacja pomiędzy Bitcoinem, a S&P 500 wynosi 0,59, natomiast w przypadku Nasdaq 100 liczba ta wzrasta do 0,82. Innymi słowy, Bitcoin aż w 59% odzwierciedla ruchy indeksu S&P 500.

Jakie czynniki negatywnie wpływają na ceny kryptowalut?

spadekTak jak pewne wydarzenia pchają rynek kryptowalut w górę, tak też istnieją czynniki, które negatywnie wpływają na ceny kryptoaktywów. Poniżej omawiamy najważniejsze z nich.

Kradzieże i włamania na dużą skalę

Chociaż technologia blockchain ma zaawansowany system bezpieczeństwa, czasami oszuści są o krok przed nią.

Pojawiały się doniesienia o okradaniu portfeli i platform na kwotę nawet kilkudziesięciu milionów dolarów.

Nie jest to częste, ale kiedy dochodzi do podobnych sytuacji, zaufanie inwestorów spada. Przekłada się to na okresowy odpływ kapitału.

Rug Pulls i podobne przestępstwa

Wybierając zupełnie nieznane kryptowaluty, gdy zespół projektu jest anonimowy, możemy narazić się na rug pull. To sytuacja, w której projekt okazuje się oszustwem, a twórcy uciekają z pieniędzmi zebranymi w ICO.

Wystarczy mądrze inwestować, by uniknąć oszustwa. Jeżeli się zdarzają, wpływają na cały sektor.

Zakazy i ograniczenia operacyjne

Mowa o jurysdykcjach, w których władze decydują się na całkowity zakaz handlu i wymiany kryptowalut. Jak wspomnieliśmy wyżej, najwięcej mówiono o decyzji władz Chin z kwietnia 2021 roku.

„Przepowiednie” celebrytów na temat kryptowalut

Elon_MuskPrzepowiednie celebrytów dotyczące kryptowalut mają duże zasięgi i odbijają się szerokim echem. Jednym z przypadków, o którym często się wspomina, jest Elon Musk.

To prawdopodobnie najbardziej wpływowa postać. Za każdym razem, gdy pisze tweeta na temat krypto, wywiera istotny wpływ na cenę aktywa, o którym wspomina.

Dowodem na to jest chociażby niedawny wpis. Musk stwierdził, że posiada kryptowaluty i nie ma zamiaru ich sprzedawać:

„As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high. I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw.”

David-Gokhshtein Kolejnym zagorzałym zwolennikiem kryptowalut jest przedsiębiorca i analityk David Gokhshtein, który zaledwie kilka godzin temu potwierdził, że cyfrowe waluty są atrakcyjne dla szerokiej społeczności

„I don’t believe for a second that people will stop buying into #crypto or #NFTs.”

Nie możemy nie wspomnieć o Marku Cubanie, miliarderze związanym z sektorem technologicznym, jednym z pierwszych ludzi sukcesu w internecie i właścicielu drużyny futbolu amerykańskiego.

Mark CubanCuban jest nie tylko zaangażowany w świat kryptowalut, ale także wierzy, że obecny rynek niedźwiedzia przyczyni się do oczyszczenia całego sektora:

„Crypto isn’t monolithic. DeFi, ReFi, Smart Contracts , decentralization create new business and consumer applications. The challenge is that we are in the gold rush stage where every one is selling technology and/or Hype over applications. Bear markets clean that up”.

Które kryptowaluty mają najkorzystniejsze prognozy?

Przyjrzyjmy się kryptowalutom z najbardziej korzystnymi prognozami. Warto być świadomym ich istnienia, aby zainwestować, gdy uznamy to za stosowne.

 • Tamadoge (TAMA): : Tama to deflacyjny token o maksymalnej podaży 2 miliardów jednostek. Projekt przewiduje okresowe spalanie tokenów i nagradzanie inwestorów, którzy je posiadają. W ramach ekosystemu zaobserwujemy rozwój gier P2E, ewolucję w kierunku wymiany NFT i platform rozszerzonej rzeczywistości.
 • Battle Infinity (IBAT): IBAT to coin, który umożliwia korzystanie z metawerse Battle Arena. Jest to token BEP-20 używany do dystrybucji nagród, transakcji i hazardu. Ma również służyć do kupowania powierzchni reklamowej w wirtualnych światach. Battle Infinity rozwija kompleksowy ekosystem, który w długim terminie ma szansę stać się liderem rynku nie tylko w zakresie metaverse, ale także gamingu P2E.
 • Lucky Block (LBLOCK): pierwsza krypto-gamingowa waluta na rynku aktywów opartych o blockchain. Została zaprojektowana tak, aby wszyscy użytkownicy mogli wygrywać niezależnie od tego, czy są uczestnikami loterii, deweloperami czy po prostu posiadaczami tokenów. Miała jedną z najgłośniejszych premier w sektorze, a jej wzrost ma być wykładniczy.
 • DeFi Coin (DEFC): DeFi Coin jest monetą stworzoną z myślą o połączeniu wszystkich zalet platform DeFi w jednym miejscu. Posiada innowacyjny protokół wynagradzania, który sprawia, że wielu inwestorów (instytucjonalnych również) rozważa zakup DEFC dla samego dochodu pasywnego.
 • Solana (SOL): Uważana za bezpośredniego rywala Ethereum. Solana spadła gwałtownie od swoich rekordów wszech czasów. Inwestorzy nastawiają się na silny wzrost w drugiej połowie 2022 roku.
 • Bitcoin (BTC): Kryptowaluta par excellence, BTC ma największą popularność i akceptację spośród wszystkich kryptoaktywów. Dlatego też będzie jedną z pierwszych monet, które wrócą na ścieżkę wzrostową po tąpnięciu z pierwszej połowy 2022 roku.
 • Ethereum (ETH): Oczekiwana aktualizacja Ethereum zapowiada się na jedno z wydarzeń dekady, na rynku kryptowalut. Nie obyło się bez komplikacji, ale rynek oczekuje, że wzrost będzie znaczący w miarę procesu wdrażania.

Chcesz dowiedzieć się, w jakie kryptowaluty inwestować? Przeczytaj:

Jak zainwestować w Tamadoge krok po kroku?

Przedstawiamy krótki tutorial, jak (krok po kroku) inwestować w obiecujące kryptowaluty. Jako przykładu użyjemy Tamadoge, tokenu, który według nas ma duże predyspozycje do wzrostu.

Dowiedz się więcej o TAMA!

Krok 1: skonfiguruj portfel kryptograficzny

Aby kupić Tamadoge, będziesz potrzebował portfela kryptograficznego. Aby go założyć, wejdź na stronę giełdy OKx i zarejestruj się.

rejestracja na OKx

Zostaniesz poproszony o podanie adresu email, numeru telefonu i hasła. Po uzupełnieniu danych i wysłaniu formularza, pozostanie ci tylko potwierdzenie rejestracji za pomocą linku aktywacyjnego. Zostanie on wysłany na twój adres email lub numer telefonu.

Krok 2: kup kryptowalutę USDT

Aby uzyskać dostęp do tokenów TAMA, potrzebujesz kryptowaluty USDT. Możesz ją kupić za pośrednictwem giełdy OKx.

Krok 3: utwórz zlecenie kupna na OKx

Wejdź do zakładki „Handel”, a potem przekonwertuj kryptowaluty, korzystając z opcji „Spot Trade”.

wymiana USDT na TAMA

Tutaj możesz wymienić USDT na TAMA.

Gdzie kupić kryptowaluty?

Aby kupić Tamadoge potrzebujesz USDT. Podpowiadamy, gdzie najlepiej kupować i sprzedawać kryptowaluty. Poniżej znajdziesz informacje o najlepszych giełdach i brokerach.

Exmo

logo exmoExmo to giełda kryptowalut, która działa na rynku od 2014 roku. Jest największą tego typu firmą w regionie Europy wschodniej.

Akceptuje wiele walut regionalnych. Dzienne obroty sięgają ponad 200 mln €, a z usług giełdy korzysta każdego dnia kilkadziesiąt tysięcy traderów.

Exmo chce sprawić, aby inwestowanie w kryptowaluty było łatwe. Za rozwojem giełdy stoi zespół, który w branży kryptowalut jest od samego jej początku.

Twórcy dobrze zidentyfikowali potrzeby inwestorów. Interfejs platformy transakcyjnej jest prosty i intuicyjny, co jest istotne szczególnie dla początkujących użytkowników.

Zaletą giełdy jest duża liczba akceptowanych walut fiat. Oprócz euro, dolara i funta, za kryptowaluty zapłacisz też złotówką, rublem, hrywną i lirą. Exmo akceptuje kilka metod płatności, (w przypadku złotówki dostępna jest tylko opcja karty debetowej/kredytowej).

Warto wspomnieć, że w 2019 roku na wiodących giełdach pojawił natywny token Exmo – EXM. Zdobądź go, aby korzystać z atrakcyjnych warunków.

Poznaj opinie o Exmo!

Zalety:

 • Wiele akceptowanych walut fiat, w tym PLN;
 • Szeroki wybór kryptowalut i par krypto-fiat;
 • Przyjazny początkującym użytkownikom;
 • Wykresy i narzędzia analityczne dostarczane przez Tradingview.com;
 • Polska wersja językowa;
 • Natywny token Exmo Coin (EXM);
 • Sprawnie działający support;
 • Intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs.

Wady:

 • Brak konta demo;
 • Wysokie opłaty za wypłatę środków.

eToro

Logo eToroeToro to popularny broker finansowy, który od 2010 roku promuje social trading.

Misją firmy jest maksymalne uproszczenie wejścia do świata inwestycji oraz budowanie społeczności.

eToro zachęca doświadczonych traderów i inwestorów długoterminowych (przeczytaj: długoterminowa inwestycja w kryptowaluty) do dzielenia się swoimi strategiami i pomysłami.

Publikują je na platformie eToro News Feed, a początkujący mogą kopiować ich ruchy i zarabiać.

eToro ma intuicyjny i prosty w obsłudze interfejs, więc szybko nauczysz się z niego korzystać. Usługi brokera są dostępne za pośrednictwem platformy przeglądarkowej oraz wygodniej aplikacji mobilnej.

W ofercie brokera znajdziesz kryptowaluty, waluty, akcje, indeksy, towary, ETFy i surowce. Zarabiaj za pomocą kontraktów CFD, aby potęgować zarobki (kosztem wyższego ryzyka).

eToro udostępnia materiały edukacyjne wysokiej jakości. Korzystaj z najświeższych wiadomości, sygnałów handlowych, kalendarza ekonomicznego i wielu innych.

Skorzystaj z darmowego konta demo z fikcyjnym saldem 100 000 € i sprawdź, jak prosty i przyjemny jest handel na eToro. A kiedy poczujesz się na siłach, by inwestować w realnym świecie – kup bitcoin na eToro!

Zalety:

 • 25 milionowa, zaangażowana społeczność;
 • Szeroki wybór aktywów;
 • Wiele kryptowalut;
 • Social i copy trading;
 • Przyjazny początkującym użytkownikom interfejs;
 • Bezpieczny i regulowany broker.

Wady:

 • Brak obsługi klienta na żywo.

Alvexo

Alvexo logoAlvexo to popularny broker, oferujący kontrakty CFD nie tylko na kryptowaluty, ale również szereg innych aktywów.

Zainwestujesz z nim w waluty, indeksy, towary i akcje. Skorzystaj z dźwigni finansowej, aby maksymalizować swoje zyski.

Pamiętaj, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Kupując je, nie stajesz się właścicielem aktywa, ale zakładasz się z brokerem o zmianę ceny w czasie.

Zanim zaczniesz korzystać z kontraktów na różnicę kursową, upewnij się, że rozumiesz jak działają.

Alvexo zapewnia bezpieczeństwo, utrzymując wysokie standardy zabezpieczeń. Ponadto, działalność pośrednika jest regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Chcesz zarabiać handlując kontraktami CFD? Alvexo to dobry i sprawdzony wybór.

Przeczytaj też: Alvexo – opinie!

Zalety:

 • Brak prowizji;
 • Ponad 450 aktywów w formie CFD;
 • 4 poziomy konta handlowego: Classic, Gold, Prime, Elite;
 • 2 platformy transakcyjne: Meta Trader 4 i Alvexo Web Trader;
 • Aplikacja mobilna.

Wady:

 • Wysoki minimalny depozyt – 500€;
 • Brak CFD na akcje na podstawowym koncie.

Capital.com

Logo Capital.comCapital.com jest klasycznym brokerem CFD. Na platformie nie kupisz kryptowalut, a jedynie obstawisz zmianę ich cen za pośrednictwem instrumentów pochodnych.

Broker oferuje kontrakty CFD na główne kryptowaluty i szereg innych, wiodących aktywów. Capital.com podlega regulacjom FCA, CySEC, ASIC i Banku Narodowego na Białorusi.

Broker oferuje klientom szereg korzyści, w tym bardzo niskie spready, konkurencyjne w porównaniu do podobnych stron internetowych.

Ponadto nie pobiera żadnych opłat ani prowizji. Pozwala spekulować na ponad 6 000 rynkach, na takich aktywach jak akcje, kryptowaluty, indeksy czy forex.

Capital.com jest dostępny dla użytkowników w 27 różnych językach, a obsługa klienta prowadzona w 13.

Zaletą i jednocześnie wadą brokera jest specjalizacja w CFD i akcjach rzeczywistych. Oferta handlowa jest skierowana głównie do doświadczonych traderów.

Zalety:

 • Brak opłat za wpłaty i wypłaty;
 • Nowoczesna strona internetowa;
 • Wiele języków do wyboru;
 • Wsparcie dostępne za pośrednictwem 20 numerów lokalnych;
 • Licencjonowany i regulowany broker;
 • Dostępny MetaTrader4 i aplikacje;
 • Minimalny depozyt tylko 20 euro z kartą kredytową.

Wady:

 • Prawdziwe akcje tylko dla mieszkańców Wielkiej Brytanii i niektórych krajów UE;
 • Brak możliwości zakupu monet;
 • Brak funkcji multi-charting.

Libertex

Logo LibertexLibertex to jeden z największych brokerów online. Ma swoją siedzibę na Cyprze i jest regulowany przez tamtejszą instytucję nadzoru finansowego – CySEC.

W ofercie Libertex znajduje się ponad 250 aktywów zbywalnych, w tym około 40 CFD na kryptowaluty. Wykorzystaj dźwignię finansową, aby potęgować zyski. Pamiętaj jednak, że zwiększa ona również ryzyko.

Transakcje zawrzesz za pomocą platformy Meta Trader 4 lub 5. Z usług brokera skorzystasz za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Przetestuj interfejs oraz funkcje handlowe na darmowym koncie demo.

Zalety:

 • Bezpieczny i regulowany broker;
 • Wysoko oceniana aplikacja Libertex;
 • Zaawansowane platformy Meta Trader 4 i 5 (do wyboru);
 • Szeroka oferta instrumentów finansowych;
 • Wielokrotnie nagradzany broker.

Wady:

 • Ograniczony wybór CFD na wybrane akcje.

Crypto.com

Logo Crypto.comCrypto.com to internetowa giełda kryptowalut. Udostępnia portfel oraz platformę, tworzy więc cały ekosystem.

Działa na rynku od 2016 roku. Kupisz na niej wiele popularnych kryptowalut. Zapewnia dostęp do ponad 250 tokenów.

Giełda Crypto.com wyróżnia się pod wieloma względami. Obsługuje własną metodę płatności o nazwie Crypto.com Pay. Wydała również natywną walutę – CRONOS.

Umożliwia swoim klientom zaciąganie pożyczek, a nawet wyrobienie karty debetowej. Zapewnia też dostęp do rynku NFT i oferuje programy zarobkowe.

Crypto.com zrzesza 10 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie. Pozytywnie ocenia ją ponad 90% wszystkich platform ratingowych.

Pewnym uniedogodnieniem jest brak aplikacji na komputery stacjonarne i tablety.

Zalety:

 • Prosta obsługa interfejsu;
 • Dostępna aplikacja mobilna;
 • Duży wybór kryptowalut;
 • Wiele narzędzi inwestycyjnych;
 • Możliwość kupna NFT;
 • Pozytywne opinie użytkowników;
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa;
 • Dostęp do zdecentralizowanych usług finansowych.

Wady:

 • Waluta wspierająca giełdę (cronos) podlega silnym wahaniom;
 • Brak aplikacji na komputery.

Przewidywania dotyczące kryptowalut: czy to okazja inwestycyjna?

inwestycjaWielu inwestorów zastanawia się, czy w obecnych okolicznościach mamy do czynienia z okazją inwestycyjną, czy też nie.

Rozpatrując kwestię w obiektywnych kategoriach, stoimy przed szansą, która może być historyczna.

Znajdujemy się w środku cyklu spadkowego, więc logiczne jest, że na rynkach kryptowalutowych nastąpiła ogólna wyprzedaż monet.

Spadki dotknęły bez wyjątku wszystkich rynków, nie tylko wirtualnych (w tym walut, akcji, a nawet złota). Jedynie towary (energia i żywność) zdołały pozostać na plusie, co jest spowodowane czynnikami geopolitycznymi (kryzys wywołany wojną).

Nie mamy zatem do czynienia z kryzysem w sektorze kryptowalut per se, ale kumulacją okoliczności, które w równym stopniu dotyczą wszystkich aktywów finansowych.

To właśnie ta ogólna tendencja daje nadzieję na silne ożywienie w miarę odreagowywania na globalnych rynkach.

Jak uzyskać prawidłowe prognozy cen kryptowalut?

Zanim przejdziemy do podsumowania artykułu, kilka wskazówek, jak dobrze prognozować ceny kryptowalut. W Internecie znajdziemy mnóstwo opinii, często skrajnie różnych.

Są jednak pewne zasady, które pozostają uniwersalne bez względu na sytuację makroekonomiczną.

 1. Co do zasady, rynki kryptowalutowe nie zmieniają się z dnia na dzień, a tym bardziej radykalnie. Dlatego mówimy o trendach krótko-, średnio- i długoterminowych. Niektóre prognozy mają na celu kształtowanie opinii czytelnika, a nie informowanie. Unikaj tych, które na pierwszy rzut oka wydają się być skrajne w jedną, bądź drugą stronę.
 2. Internet pozwala nam „wyciągnąć z archiwum” i stosunkowo łatwo znaleźć historię przewidywań danego medium czy analityka. To najlepszy sposób na sprawdzenie, w jakim stopniu się mylą (lub mają rację) ze swoimi szacunkami.
 3. Przewidywania dotyczące kryptowalut powinny być uzasadnione, inaczej są tylko myśleniem życzeniowym. Zawsze szukaj analityka, który przy tworzeniu jakichkolwiek prognoz popiera je faktami i liczbami.
 4. Zawsze rozróżniaj prognozy ogólne i prognozy szczegółowe. Rynki kryptowalut mogą radzić sobie bardzo dobrze jako całość, ale waluta, w którą zainwestowaliśmy, niekoniecznie. Aby zmniejszać ryzyko, zdywersyfikuj portfel i inwestuj w aktywa różnych klas.

Jaką kryptowalutę kupić w 2022 – podsumowanie

Tamadoge TokenRynek kryptowalut daje możliwość stworzenia niezliczonych konfiguracji portfeli. Na koniec chcemy podpowiedzieć Ci, jaką walutę kupić w 2022 roku.

Konserwatyści zapewne zdecydują się na klasyki takie jak bitcoin (dowiedz się, jak kupić bitcoin) czy token ethereum. Być może poszerzą portfolio o Cardano czy Solana (cena bitcoina jest uważana za jedną z atrakcyjniejszych na rynku kryptowalut).

Jednak wśród najbardziej obiecujących projektów naszym zdaniem znajduje się Tamadoge – platforma, na której grasz, aby zarabiać.

Nie zapominaj też o Battle Infinity i Lucky Block jako atrakcyjnych inwestycjach.

Na przykład LBLOCK to nowość w świecie kryptowalut. Daje nam możliwość uczestniczenia w loteriach i grach, które oferuje. Zarobisz poprzez rywalizację lub po prostu trzymając tokeny w portfelu.

Czy Tamadoge osiągnie 100x? Dołącz do Initial Exchange Offering na Okx!

Nasza ocena

Logo Tamadoge
 • "Potencjał 10x Wzrostu" - Raport CNBC
 • Token Deflacyjny o Podaży Ograniczonej do 2 Miliardów Sztuk
 • Zaplanowane Move-To-Earn i Integracja z Metaverse
 • Wirtualne Zwierzaki w Formie Tokenów NFT Prawdopodobnie Zdobędą Dużą Popularność
 • Przedsprzedaż Zakończona - Nadchodzące ICO na LBank i Uniswap
Logo Tamadoge

Battle Infinity (IBAT) - Najnowsza Platforma Gamingowa Zintegrowana z Metaverse

Nasza ocena

Logo Battle Infinity
 • Token Dostępny na PancakeSwap i LBank - battleinfinity.io
 • Gry Sportowe o Tematyce Fantasy
 • Funkcjonalność Play-To-Earn - Token IBAT
 • Platforma Zasilana Przez Unreal Engine
 • Audyt Solid Proof i Weryfikacja CoinSniper
Logo Battle Infinity

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest ogólna perspektywa dla kryptowalut w 2022 roku?

Czy to dobry moment na inwestowanie w kryptowaluty?

Jakie są najważniejsze czynniki w prognozowaniu ceny kryptowalut?

Które kryptowaluty mogą najbardziej wzrosnąć w 2022 roku?

Po czym poznać podejrzane aplikacje kryptowalutowe?

Czym są waluty cyfrowe banków centralnych?

Zastrzeżenie

Zawsze inwestuj odpowiedzialnie, ze świadomością wszystkich zagrożeń. Rynki bywają bardzo zmienne, więc przeprowadź szeroko zakrojoną analizę przed inwestowaniem.Nasza strona zapewnia regularne aktualizacje. Sumiennie weryfikujemy wszystkie platformy, które polecamy. Powinieneś jednak wyrobić sobie własną opinię. Nie inwestuj pieniędzy, na których utratę nie możesz sobie pozwolić. Nigdy nie ma gwarancji, że otrzymasz zwrot z inwestycji.