W dzisiejszych czasach inwestowanie społecznie odpowiedzialne ma ogromne znaczenie. To nie tylko przejściowa moda. Wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z trwałym trendem.

Przy lokowaniu kapitału ludzie coraz częściej biorą pod uwagę aspekty społeczne i środowiskowe. Inwestują w firmy, które dbają o swoich pracowników i przestrzegają zasad narzuconych przez międzynarodowe instytucje.

Kupują aktywa w odniesieniu do swoich wartości. W ten sposób wspierają ważne dla nich cele.

Odpowiedzialne inwestowanie daje wiele możliwości. Coraz więcej firm dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Chcesz inwestować w sposób zrównoważony? Zastanawiasz się, które aktywa warto kupić? Przeczytaj nasz przewodnik. Dowiesz się z niego, na czym polega inwestowanie społecznie odpowiedzialne.

Poznasz przykłady ciekawych projektów i godnych uwagi aktywów z różnych branż.

Spis treści

Najlepsza inwestycja ESG w 2023 roku

Społecznie odpowiedzialne inwestowanieJednym z najciekawszych projektów na rynku społecznie odpowiedzialnego inwestowania jest platforma IMPT. Została zbudowana na blockchainie Polygon.

Umożliwia osobom prywatnym i firmom kupno, sprzedaż i handel kredytami węglowymi.

Wspomniane kredyty mają formę NFT. Dzięki temu, obrót nimi jest znacznie bardziej przejrzysty niż w przypadku tradycyjnych rynków.

Platforma IMPT znajduje się w fazie rozwoju. Niedawno została uruchomiona przedsprzedaż tokenów IMPT. Ich cena wynosi obecnie 0,018 USD. W obecnej puli znajduje się tylko 600 milionów monet. W drugiej fazie przedsprzedaży, cena tokena wzrośnie o 27%.

Czym jest społecznie odpowiedzialne inwestowanie?

Zrównoważone inwestowanieSpołecznie odpowiedzialne inwestowanie jest specyficzną formą zrównoważonego inwestowania. Polega na tym, że inwestorzy przedkładają swoje wartości moralne i etyczne nad wyniki finansowe.

Nie kupują aktywów wyłącznie ze względu na potencjalne zyski. Zamiast tego, wybierają przedsiębiorstwa lub instrumenty, które wspierają realizację konkretnych celów.

Wyniki finansowe nadal mają znaczenie. Nie są jednak najważniejszym czynnikiem. Inwestorzy SRI często akceptują mniejsze zyski, jeśli dana spółka zmniejsza swój ślad węglowy lub działa na rzecz ochrony praw człowieka.

Wartości odpowiedzialnych społecznie inwestorów są zróżnicowane i zależą od jednostki. Niektórzy dbają przede wszystkim o środowisko. Inwestują w spółki, które ograniczają emisję gazów cieplarnianych lub rozwijają zieloną technologię.

Na przykład, stawiają na firmy dążące do zerowej emisji CO2. Rezygnują przy tym z przedsiębiorstw o lepszych wynikach finansowych, ale bez celów środowiskowych.

Inni natomiast wspierają spółki, które budują zróżnicowaną siłę roboczą lub działają przeciwko łamaniu praw człowieka w łańcuchach dostaw w swojej branży.

Zwracają uwagę na przykład na to, czy w zarządzie firmy zasiadają kobiety i osoby o ciemniejszym kolorze skóry. Raczej nie zainwestują w spółkę zarządzaną wyłącznie przez białych mężczyzn.

Interesują cię zielone inwestycje? Chcesz ulokować swój kapitał w firmach i funduszach odpowiedzialnych społecznie? Skorzystaj z usług regulowanych brokerów, takich jak eToro.

Jak działa inwestowanie społecznie odpowiedzialne?

społecznie odpowiedzialne inwestowanieSpołecznie odpowiedzialne inwestowanie na podstawowym poziomie działa tak, jak większość innych strategii. Inwestorzy decydują, jakie rodzaje aktywów chcą kupić.

Opracowują plan i korzystają z usług biura maklerskiego. Różnica polega na tym, że zaczynają od rozważenia swoich wartości.

Inwestor SRI sporządza listę ważnych dla niego celów, np. ochrona środowiska, prawa człowieka. Następnie wybiera spółki lub aktywa, które w jakiś sposób wspierają te cele.

W dalszej kolejności, przechodzi przez normalny proces oceny ryzyka i wyników w oparciu o swoją listę. W ten sposób decyduje, gdzie ulokować swój kapitał w zgodzie z przyjętymi wartościami.

Znalezienie inwestycji odpowiedzialnych społecznie wymaga od inwestorów indywidualnych wielu badań.

Często zagłębiają się w raporty roczne spółek oraz raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju. Szukają w nich informacji, jakie inicjatywy społeczne i środowiskowe dana firma realizuje.

Sami oceniają, czy działalność spółki odpowiada ich wartościom. Społecznie odpowiedzialni inwestorzy są różni. Każdy kieruje się własnymi wartościami. Samodzielnie decyduje, jakie inwestycje zrównoważone mają sens dla jego portfela.

SRI, ESG i Impact w inwestowaniu społecznie odpowiedzialnym

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne obejmuje szeroki zakres strategii. Niektóre z najbardziej popularnych terminów w tej kategorii obejmują SIR, ESG i impact investing.

Chociaż często są używane zamiennie, istnieją między nimi pewne różnice. Omawiamy je poniżej.

Inwestowanie SRI

Inwestowanie SRISRI (socially responsible investing) oznacza inwestowanie społecznie odpowiedzialne. Jest formą praktyki zrównoważonego handlu. Podejście polega na wybieraniu inwestycji wyłącznie na podstawie określonych kryteriów etycznych.

Inwestorzy SRI stawiają swoje wartości na pierwszym miejscu, a wyniki finansowe na drugim. Często są skłonni poświęcić część zysków w zamian za wspieranie celów społecznych, na których im bardzo zależy.

Na przykład, inwestor unika danego ETF, ponieważ śledzi akcje spółek tytoniowych. Inwestycje SRI mają tendencję do podążania za klimatem społeczno-politycznym w danym czasie.

Inwestowanie ESG

Inwestowanie ESGInwestorzy ESG zwracają uwagę na czynniki związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ang. ESG – Environment, Social, Governance).

Wybierają spółki, które spełniają określone wymagania w tym zakresie. Istnieją również systemy klasyfikacji oparte na ESG. Pozwalają inwestorom wybrać aktywa z silną oceną.

System ESG jest elastyczny. Uwzględnia zarówno społecznie odpowiedzialne spółki, jak i te na początku drogi do zrównoważonego rozwoju. Na przykład, w ramach ESG, możesz zainwestować w spółkę naftową, np. Shell, która przestawia się na czystą energię.

Inwestorzy ESG uważają, że wyniki finansowe i dobro społeczne idą w parze. Nie rezygnują z potencjalnych zarobków w stosunku do inwestowania w tradycyjny portfel.

Ich zdaniem, zrównoważone firmy skupione na środowisku i sprawach społecznych będą osiągały coraz większe zyski.

Impact Investing

Impact InvestingGłównym celem inwestycji impact jest wywarcie pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo. Ewentualne korzyści finansowe znajdują się na dalszym planie.

Strategia skupia się na najbardziej palących globalnych wyzwaniach, takich jak zmiany klimatyczne, energia odnawialna, zrównoważone rolnictwo i inne.

Podejście zakłada wybór firm, które dążą do zapewnienia niedrogich i podstawowych usług w krajach słabo rozwiniętych.

Tego rodzaju inwestycje są realizowane w sektorach mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej i edukacji.

Pod wieloma względami, impact investing kojarzy się z podejściem SRI i ESG. Obie strategie skupiają się na decyzjach biznesowych, które wpływają na wartość aktywów. Na przykład, spółka z dobrym programem kompensacji emisji CO2 będzie miała przewagę konkurencyjną na rynku.

Z drugiej strony, w priorytetem w impact investing jest cel, a nie wzrost. Istotne znaczenie ma efektywność wspieranych projektów.

Przeczytaj też: inwestycja w odnawialne źródła energii!

Rodzaje społecznie odpowiedzialnych inwestycji

Istnieje kilka rodzajów inwestycji społecznie odpowiedzialnych. Poniżej omawiamy najpopularniejsze z nich.

Kredyty węglowe

Kredyty węgloweKredyty węglowe są rodzajem towaru. Handluje się nimi m.in. na rynku europejskim, w Stanach Zjednoczonych, w Chinach i Nowej Zelandii.

Obrót ma na celu ustalenie ceny na emisję dwutlenku węgla. Spółki otrzymują kredyty węglowe, kiedy redukują swoje emisje.

Kupują je natomiast, gdy emitują dużo CO2. Z kolei inwestorzy indywidualni mogą w nie inwestować poprzez kontrakty terminowe.

Zapewniają prawo do ich zakupu w przyszłości po z góry ustalonej cenie.

Jeżeli wystarczająca liczba inwestorów spekuluje, że wartość kredytów węglowych wzrośnie, prowadzi to do wzrostu cen. Korzystają na tym firmy, które zredukowały swoje emisje i mają do sprzedania kredyty węglowe. Zachęca to dużych emitentów CO2.

Potrzebują kredytów węglowych do pracy nad redukcją swoich emisji.

Akcje

AkcjeInnym popularnym podejściem jest społecznie odpowiedzialne inwestowanie w akcje. Inwestorzy kupują akcje poszczególnych spółek promujących wartości SRI.

Zaliczamy do nich m.in. dążenie do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, zatrudnianie członków różnych mniejszości, działania na rzecz praw człowieka, równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.

Jednym z największych wyzwań tego podejścia jest znalezienie spółek odpowiedzialnych społecznie, w które warto zainwestować. Wymaga to wielu własnych badań, w tym czytania raportów na temat realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Korzyścią z inwestowania w przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne jest możliwość zbudowania własnego portfela, opartego na wartościach. Akcjonariusze otrzymują również prawo głosu przy zakupie akcji wielu spółek.

Mogą wyrazić swoje zdanie podczas głosowania nad powołaniem członków zarządu lub innymi ważnymi inicjatywami.

Fundusze

ETFFundusze inwestycyjne społecznie odpowiedzialne inwestują w różne zrównoważone aktywa.

Oferują proste rozwiązanie dla inwestorów ceniących etyczne podejście do lokowania kapitału. Z drugiej strony, w przypadku funduszy masz mniejszą możliwość dostosowania aktywów niż przy budowaniu portfela z pojedynczych akcji.

Społecznie odpowiedzialne ETF-y wykorzystasz również do inwestowania w kredyty węglowe.

Istnieje kilka różnych rodzajów zrównoważonych funduszy. Niektóre inwestują szeroko w wielu różnych kategoriach SRI. Skupiają się na celach środowiskowych, społecznych i ładzie korporacyjnym. Inne inwestują konkretnie w oparciu o określone wartości.

Na przykład, niektóre fundusze ETF kupują akcje związane z energią odnawialną w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Kryptowaluty

KryptowalutyKryptowaluty to kolejna klasa aktywów, która zyskuje na popularności wśród zrównoważonych inwestorów. Istnieje kilka nowych, energooszczędnych projektów skupionych na zachowaniu integralności technologii blockchain.

Na przykład, sieci takie jak Cardano, Algorand i Stellar, wytwarzają mniejszy ślad węglowy w porównaniu do bitcoina. Są uważane za bardziej zrównoważone.

Dodatkowo, deweloperzy kryptowalut stawiają na tworzenie społecznie odpowiedzialnych projektów.

Klienci detaliczni mają możliwość inwestowania w programy kompensacji emisji dwutlenku węgla za pomocą kryptowalut, np. IMPT. Wywierają w ten sposób bezpośredni wpływ na ograniczenie emisji.

Przykłady zrównoważonych aktywów inwestycyjnych

Poniżej omawiamy najpopularniejsze inwestycje społecznie odpowiedzialne dostępne na rynku.

1. IMPT – Projekt kryptowalutowy, który wspiera handel kredytami węglowymi

Logo IMPTJedną z ciekawszych opcji w zakresie społecznie odpowiedzialnego inwestowania jest platforma IMPT. Projekt opiera się na technologii blockchain.

Oferuje inwestorom możliwość walki ze zmianami klimatu poprzez inwestowanie w aktywa cyfrowe.

Twórcy nawiązali współpracę z różnymi programami zrównoważenia emisji CO2, aby zdobyć kredyty węglowe i przekształcić je w NFT. W ten sposób przyczynili się do uproszczenia procedur.

Osoby prywatne i firmy kupują tokeny IMPT i używają ich do zakupu NFT kredytów węglowych. Przedsiębiorstwa wykorzystują je do zmniejszenia emisji.

Zgodnie z białą księgą IMPT, NFT mogą zostać spalone w celi kompensacji emisji. Inwestor może również je zatrzymać, z nadzieją na wzrost ich wartości w dłuższej perspektywie.

Rynek IMPT pozwoli użytkownikom na kupno i sprzedaż kredytów węglowych. Aby uzyskać ekspozycję na ten innowacyjny rynek, trzeba kupić tokeny IMPT (dowiedz się, jak kupić IMPT).

Strona główna IMPT

Obecnie są dostępne w przedsprzedaży za jedyne 0,018 USD za sztukę. Zapłacisz za nie za pomocą kart debetowych / kredytowych lub kryptowalut, takich jak bitcoin i ethereum.

IMPT jest idealnym przykładem społecznie odpowiedzialnego inwestowania. Więcej informacji na temat projektu uzyskasz na oficjalnym kanale IMPT na Telegramie.

2. iShares Global Clean Energy ETF – Fundusz oparty o indeks wiodących spółek energetycznych

Logo iSharesFundusz iShares Global Clean Energy ETF jest jednym z największych funduszy czystej energii na świecie.

Zarządza aktywami o łącznej wartości ponad 5,6 mld USD. Inwestuje w szeroką gamę spółek zaangażowanych w rozwój energii odnawialnej.

W momencie pisania tego tekstu, fundusz posiada udziały w 124 spółkach energetycznych, z czego około 50% to spółki o dużej kapitalizacji rynkowej.

Większość z nich ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Pozostałe działają na rynku europejskim i chińskim.

W skład funduszu wchodzą akcje firm takich jak Enphase Energy, First Solar, Plug Power i Vestas Wind Systems.

iShares Global Clean Energy ETF inwestuje również w przedsiębiorstwa biotechnologiczne oraz spółki użyteczności publicznej. Zajmują się produkcją biopaliw oraz promują odejście od paliw kopalnych na rzecz źródeł odnawialnych.

Fundusze iShares

Fundusz jest odpowiedni dla inwestorów poszukujących większej dywersyfikacji także na rynkach globalnych. Chociaż został uruchomiony w 2008 roku, zaczął zyskiwać na znaczeniu dopiero w 2020 roku.

Wtedy właśnie koncepcja zrównoważonego inwestowania stała się bardziej popularna. Od stycznia 2020 roku wartość ETF-u wzrosła o 110%.

3. Stem – Pierwsza publicznie notowana firma z branży inteligentnego magazynowania energii

Logo StemWiększość rynków społecznie odpowiedzialnego inwestowania skłania się ku spółkom z sektora zielonej energii lub związanym z nimi funduszom.

Stem jest jednak nieco inny. Zalicza się do grona najpopularniejszych spółek technologicznych w branży energii odnawialnej.

Athena, autorskie oprogramowanie Stem, wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do generowania prognoz pogody, cen energii, popytu i innych. Następnie, analizuje dane i formułuje strategię, aby zmaksymalizować swoją wartość.

Wdraża ją na różne sposoby. Na przykład, w godzinach szczytu uwalnia więcej energii, aby zaspokoić popyt i złagodzić wyższe koszty z tym związane.

Oprogramowanie decyduje także o tym, kiedy ładować i rozładowywać baterie. Automatyzuje wiele procesów poprzez monitorowanie wydajności systemu.

Strona główna Stem

Stem jest niekwestionowanym liderem rynku dostawców technologii magazynowania energii. Do klientów firmy należą popularne marki, takie jak Amazon, Walmart, Adobe, UPS i inne.

Eksperci spodziewają się dalszych wzrostów w obszarze zielonej energii. Warto rozważyć zakup akcji Stem w ramach zrównoważonego portfela. Pamiętaj jednak, że spółka nie posiada stabilności finansowej, co czyni ją dość ryzykownym wyborem.

Chociaż Stem został założony w 2009 roku, wszedł na giełdę dopiero w 2021 roku. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy handlu, akcje Stem spadły o około 30%.

4. KraneShares Global Carbon Strategy ETF – Fundusz z ekspozycją na kredyty węglowe

Logo KraneShares Global Carbon StrategyJak wspomnieliśmy powyżej, jednym ze sposobów na społecznie odpowiedzialne inwestowanie jest obrót kredytami węglowymi.

Ponieważ bezpośredni handel nimi bywa trudny, powstały fundusze ETF powiązane z firmami z tego sektora.

Do najpopularniejszych ETF-ów należy KraneShares Global Carbon Strategy. Umożliwia spekulowanie na cenie kredytów węglowych na rynku globalnym. Jest powiązany z IHS Markit Global Carbon Index.

Śledzi kontrakty terminowe na kredyty węglowe, które są przedmiotem obrotu na głównych giełdach w Europie i na świecie. Ze względu na swoją zdywersyfikowaną naturę, ETF minimalizuje ryzyko z nim związane.

Strona główna KraneShares Global Carbon Strategy

Fundusz został uruchomiony w lipcu 2020 roku po cenie nieco ponad 20 USD. Od tego czasu jego wartość wzrosła o blisko 100%. Najwyższą w historii cenę osiągnął w lutym 2022 roku. Wynosiła około 56 USD.

W chwili pisania tego tekstu, cena ETF oscyluje wokół około 40 USD. Fundusz został zaprojektowany dla inwestorów zaniepokojonych stale rosnącymi cenami emisji CO2.

Wykorzystasz go do zabezpieczenia portfela z akcjami spółek z dużym śladem węglowym. W ten sposób stanie się bardziej zrównoważony.

5. Weyerhaeuser – Zrównoważone akcje w przemyśle papierniczym i produktów leśnych

Logo WeyerhaeuserJako grupa firm z branży nieruchomości drewnianych, Weyerhaeuser na pierwszy rzut oka nie kojarzy się ze społecznie odpowiedzialnym inwestowaniem.

Jej podstawowa działalność polega na wycinaniu drzew na potrzeby produkcji tarcicy. Jednak, w ramach rekompensaty, Weyerhaeuser uruchomił program zrównoważonego rozwoju.

Firma opracowała strategię skupioną na trzech obszarach:

 • rozwiązanie problemu zmian klimatycznych,
 • budowanie zrównoważonych domów,
 • pomaganie społecznościom wiejskim.

W ciągu ostatniej dekady zasadziła ponad miliard drzew. Zobowiązała się również do korzystania z czystej energii. Spółka Weyerhaeuser jest chwalona za zarządzanie oraz różnorodność wśród pracowników.

Strona główna Weyerhaeuser

Weyerhaeuser oferuje dywidendy. W momencie pisania tego tekstu, wypłaca bieżącą stopę zwrotu w wysokości około 2,5%.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy firma stanęła przed wyzwaniami z powodu spadających cen tarcicy. W związku z tym, jej akcje spadły o prawie 20% od początku roku.

6. First Trust Water ETF – Wiodący fundusz zrównoważonej gospodarki wodnej

Logo First Trust Water ETFOprócz energii, woda jest kolejnym zasobem naturalnym, który nie jest dobrze zarządzany w wielu częściach świata.

Rosnący nacisk na zrównoważony rozwój w zakresie wody otworzył możliwości pomocy różnym społecznościom poprzez inwestowanie. First Trust Water ETF jest jednym z takich aktywów.

Fundusz śledzi ISE Clean Edge Water Index. Posiada udziały w 36 najlepszych spółkach działających w branży wody pitnej i ścieków.

Do trzech najważniejszych udziałów zaliczamy:

 • Xylem Inc – oferuje produkty z zakresu technologii wodnych,
 • IDEX Corporation – projektuje i buduje specjalistyczne produkty inżynieryjne związane z wodą,
 • Danaher Corporation – firma ze zdywersyfikowanym portfelem dóbr i usług konsumenckich.

Ponieważ świat zmaga się z rosnącą liczbą ludności, bezpieczna i czysta woda pitna staje się jednym z priorytetów. W tym względzie fundusz pomaga inwestorom uzyskać ekspozycję na rozwijający się sektor, na który jest duże zapotrzebowanie.

W chwili pisania tego tekstu, cena First Trust Water ETF wynosi około 30 USD. Ma pięcioletni zwrot w wysokości 8%.

Dlaczego ludzie dokonują społecznie odpowiedzialnych inwestycji?

Istnieje wiele powodów, dla których ludzie decydują się na inwestowanie społecznie odpowiedzialne. Dla każdego inwestora istotne znaczenie mają inne czynniki. Poniżej omawiamy najpopularniejsze z nich.

Wywieranie wpływu

Jedną z najważniejszych motywacji do społecznie odpowiedzialnego inwestowania jest możliwość wywierania wpływu. Poprzez lokowanie swojego kapitału w akcjach zrównoważonych spółek, wspierasz działania przyjazne środowisku.

Wielu ludzi wybiera firmy, które dążą do zmniejszenia śladu węglowego. Na przykład, zamiast inwestować w przedsiębiorstwo naftowe, kupują akcje firmy produkującej panele słoneczne. Dzięki temu mają pewność, że ich pieniądze są przeznaczane na rozwój zrównoważonych źródeł energii.

Potencjalne zyski

Monety w słupkuInnym powodem, dla którego niektórzy wybierają inwestowanie społecznie odpowiedzialne jest potencjalny zysk.

Chociaż zarobki nie są głównym celem inwestowania SRI, odpowiedzialność społeczna i wyniki finansowe często idą w parze.

W ciągu ostatniej dekady, zrównoważone aktywa i fundusze przyniosły zyski porównywalne z szerokim rynkiem.

Na przykład, fundusz iShares Global Energy ETF wygenerował zwrot w wysokości ponad 140% w ciągu ostatnich pięciu lat.

Przewyższył znany fundusz S&P 500, który w tym samym okresie przyniósł zwrot w wysokości około 55%. Spółki o wysokich ocenach ESG również osiągały dobre wyniki.

Oczywiście, poziom zysków różni się w zależności od aktywów. Widać jednak wyraźnie, że w ostatnim czasie zrównoważone spółki stały się bardziej atrakcyjne na rynku ogólnym. Ta tendencja jest korzystna dla spółek. Pomaga osiągnąć lepsze wyniki finansowe.

Różnorodność wyboru inwestycji

Wbrew pozorom, inwestowanie społecznie odpowiedzialne daje wiele możliwości. Coraz więcej firm angażuje się w zrównoważony rozwój. Spółki stosują etyczne podejście nie tylko w zakresie swojej działalności, ale także zarządzania. Nie ulega wątpliwości, że to trwała tendencja.

Chcesz wiedzieć w co inwestować pieniądze? Zrównoważony portfel zbudujesz z różnorodnych ETF-ów, akcji, funduszy inwestycyjnych, a nawet kryptowalut. W zależności od preferencji, możesz inwestować krótko lub długoterminowo. Pamiętaj jednak, że inwestowanie SRI dopiero się rozwija.

Zanim kupisz dane aktywa, przeanalizuj je pod kątem ryzyka i potencjalnych zysków.

Przeczytaj też: długoterminowa inwestycja w kryptowaluty oraz inwestowanie małych kwot w kryptowaluty!

Jak znaleźć inwestycje społecznie odpowiedzialne?

Znalezienie społecznie odpowiedzialnych inwestycji może stanowić wyzwanie. Wymaga trochę czasu i zaangażowania oraz własnych badań rynku. Poniżej podpowiadamy, jak wybrać aktywa SRI do swojego portfela.

Zdobądź wiedzę

WiedzaZacznij od nauki. Poznaj podstawy inwestowania SRI. Czytaj artykuły na renomowanych portalach finansowych. Wiele przydatnych informacji znajdziesz m.in. na stronach MorningStar, MSCI i Yahoo Finance.

Dowiedz się, jak działają ratingi ESG i jakie aktywa zaliczają się do zrównoważonych inwestycji.

Śledź wiadomości finansowe i platformy brokerskie

Społecznie odpowiedzialne firmy wydają komunikaty prasowe, gdy wchodzą na drogę zrównoważonego rozwoju. Wprowadzanie strategicznych zmian w znanych przedsiębiorstwach rzadko przechodzi bez echa.

Takie wydarzenia często trafiają na pierwsze strony gazet. Piszą o nich znane portale finansowe oraz brokerzy. Śledzenie tych źródeł pozwoli ci odkryć nowe możliwości zrównoważonego inwestowania.

Niektórzy brokerzy oferują zarządzane portfele, skoncentrowane na zrównoważonych inwestycjach i ESG. Przejrzyj ich skład i sprawdź, czy pasują do twojej strategii.

Sprawdź fora internetowe

Fora internetoweWiele przydatnych informacji znajdziesz także na forach internetowych. Firmy angażują się w kontakty z inwestorami i klientami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Warto śledzić ich konta.

Ponadto, przedstawiciele spółek często rozpoczynają rozmowy na forach internetowych, np. Reddit.

W ten sposób zdobywają rozgłos i budują zaangażowanie. Przeglądaj fora i śledź dyskusje na temat inwestowania SRI i ESG.

Brokerzy, którzy oferują inwestycje społecznie odpowiedzialne

Logo eToroJednym z najlepszych brokerów, którzy oferują inwestycje społecznie odpowiedzialne jest eToro.

Za jego pośrednictwem kupisz i sprzedasz akcje, ETF-y, towary i kryptowaluty, w tym aktywa opisane w niniejszym przewodniku.

Znajdziesz tu m.in. fundusze iShares Global Clean Energy ETF i KraneShares Global Carbon Strategy ETF. W eToro zainwestujesz także w kontrakty CFD na kredyty węglowe.

Broker oferuje szereg przydatnych narzędzi, w tym kompleksową platformę do tworzenia wykresów i analiz. Zapewnia dostęp do wskaźników i narzędzi technicznych. Umożliwia profesjonalną analizę fundamentalną dla wielu popularnych akcji.

Strona główna eToro

Platforma eToro jest znana z funkcji copy trading. Dzięki niej, skopiujesz portfel bardziej doświadczonych traderów. Transakcje odbywają się automatycznie, co pozwala na pasywne inwestowanie.

Minimalny depozyt w eToro wynosi 100 USD. Broker zapewnia darmowe konto demo i wsparcie klienta 24/5.

Podsumowanie

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne stało się w ostatnich latach bardzo popularne. Coraz więcej ludzi dostrzega wpływ globalnych korporacji na zmiany klimatu.

Wiele osób stawia na etyczne podejście do inwestowania. Świadomie wspiera firmy, które dążą do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i swojego wpływu na środowisko.

Wraz ze wzrostem znaczenia zrównoważonego rozwoju, na rynku pojawia się coraz więcej możliwości ulokowania kapitału w duchu SRI.

Spółki dostosowują swoje działania do zasad narzuconych przez międzynarodowe instytucje. Z kolei nowe przedsiębiorstwa od samego początku stawiają na realizację celów środowiskowych.

Społecznie odpowiedzialne projekty znajdziesz niemal w każdej branży. Również sektor kryptowalut powoli zmierza w stronę zrównoważonego rozwoju (poznaj ekologiczne kryptowaluty i zielone kryptowaluty).

Jedną z ciekawszych nowości na rynku cyfrowych monet jest platforma IMPT. Umożliwia firmom i osobom prywatnym handel kredytami węglowymi w formie NFT. Sprawia, że cały proces staje się szybszy i bardziej przejrzysty.

Chcesz zainwestować w IMPT? Teraz masz ku temu świetną okazję. Trwa przedsprzedaż tokenów IMPT. Wejdź na stronę internetową projektu i kup monety w promocyjnej cenie!

IMPT - Nowa Kryptowaluta Przyjazna Środowisku

Nasza ocena

IMPT logo
 • Kryptowaluta i Projekt NFT Ułatwiający Zredukowanie Śladu Węglowego
 • Użytkownicy Mają Realny Wpływ na Środowisko
 • Współpraca z Największymi Markami, Transparentny Zespół
 • Notowany na LBank, Uniswap
 • Podczas Przedsprzedaży Zebrano $20.5 Milionów
IMPT logo

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Czym jest inwestowanie społecznie odpowiedzialne?

Jakie są formy inwestycji społecznie odpowiedzialnych?

Jakie są przykłady inwestycji społecznie odpowiedzialnych?

Czy inwestycje społecznie odpowiedzialne są opłacalne?

Gdzie kupię aktywa społecznie odpowiedzialne?