zebranie firmowe

Niektórzy właściciele firm i kadra kierownicza uważają, że konsultacje HR to strata pieniędzy. Taka usługa może jednak całkowicie zrewolucjonizować praktyki i usługi HR w firmie, poprawić jakość życia pracowników, a także usprawnić operacje biznesowe.

Wraz z rozwojem organizacji, wyzwania związane z zarządzaniem talentami, zatrudnianiem większej liczby osób, opracowywaniem planów wynagrodzeń zgodnych z wizją i celami również rosną.

Wiele działów zasobów ludzkich jest przytłoczonych codziennymi zadaniami i może nie być w stanie nadążyć za rosnącymi potrzebami dynamicznie rozwijającej się firmy. W takim scenariuszu zatrudnienie konsultanta HR może być najlepszym rozwiązaniem.

Firmy przekazują prawie każdy problem związany z zasobami ludzkimi, w tym całą reorganizację praktyk HR, grupie konsultantów.

W tym artykule sprawdzimy kim są konsultanci HR, czym się zajmują, kiedy firma może ich potrzebować, w jaki sposób właściciele firm mogą ich zatrudnić i czego powinni oczekiwać.

Czym są konsultacje HR?

Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich (HR) obejmuje dostarczanie profesjonalnych wskazówek i rozwiązań organizacjom w celu optymalizacji ich siły roboczej. Konsultanci HR to specjaliści, którzy oceniają obecną politykę i praktyki firmy w zakresie zasobów ludzkich i oferują porady dotyczące ich ulepszania.

Główną rolą konsultanta HR jest analiza potrzeb organizacji w zakresie zasobów ludzkich, identyfikacja luk lub problemów oraz opracowanie strategii ich rozwiązania. Prowadzą oni badania, gromadzą dane i przedstawiają zalecenia dotyczące poprawy różnych aspektów, takich jak rekrutacja, wynagrodzenia, szkolenia, utrzymanie pracowników i zgodność z przepisami.

Niektóre kluczowe obowiązki konsultanta HR obejmują:

 • Spotkania z klientami w celu zrozumienia ich konkretnych potrzeb i wyzwań HR. Obejmuje to dyskusje z zespołem kierowniczym, menedżerami i pracownikami.
 • Przegląd aktualnych polityk, procesów i programów HR w celu zidentyfikowania możliwości poprawy. Niektóre z najczęściej ocenianych obszarów obejmują zatrudnianie, wdrażanie, szkolenia, zarządzanie wydajnością, wynagrodzenia i świadczenia.
 • Przeprowadzanie badań i analiz porównawczych w celu porównania praktyk HR klienta z konkurencją lub standardami branżowymi. W tym celu wykorzystywane są ankiety, wywiady i analiza danych.
 • Świadczenie usług doradczych, aby pomóc organizacjom ulepszyć ich strategię i operacje HR. Konsultanci dzielą się najlepszymi praktykami i przedstawiają rekomendacje ekspertów dostosowane do celów biznesowych, kultury i budżetu klienta.
 • Ułatwianie zarządzania zmianą, gdy wdrażane są nowe inicjatywy HR w celu zwiększenia akceptacji pracowników. Obejmuje to komunikację, szkolenia i pomiar postępów.

Zapewnienie zgodności z prawem poprzez regularne audytowanie polityk i dokumentowanie procesów. Konsultanci weryfikują przestrzeganie przepisów, takich jak równe szanse, bezpieczeństwo i prywatność.
Projektowanie i wdrażanie nowych programów HR w celu rozwiązania problemów takich jak wysoka rotacja, niskie zaangażowanie, brak różnorodności i słabe pozyskiwanie talentów.

Firmy korzystają z usług konsultantów HR, gdy brakuje im wewnętrznej wiedzy specjalistycznej lub po prostu potrzebują niezależnej oceny. Konsultanci zapewniają wsparcie strategiczne i operacyjne, aby pomóc organizacjom jak najlepiej wykorzystać ich funkcje HR.

Korzyści z doradztwa HR

Konsultant HR może stać się cennym zasobem dla firmy z wielu powodów, w tym ze względu na swoją wiedzę specjalistyczną, bezstronną opinię, dostosowanie do celów firmy i zaangażowanie we wdrażanie najlepszych praktyk.

Oto kilka innych kluczowych korzyści wynikających z zatrudnienia konsultanta HR:

 • Wskazówki ekspertów: Konsultanci to eksperci HR, którzy zapewniają strategiczne doradztwo w oparciu o wieloletnie doświadczenie w różnych branżach i firmach oraz udokumentowane osiągnięcia. Wdrażają zewnętrzną perspektywę, aby zidentyfikować problemy i zaproponować rozwiązania.
 • Opłacalność: Zatrudnianie konsultantów w zależności od potrzeb kosztuje mniej niż posiadanie pełnoetatowego dyrektora HR. Zapewniają oni wsparcie HR bez nadmiernego zwiększania kosztów ogólnych.
 • Elastyczność: Konsultanci pracują nad tym, nad czym chcesz, aby pracowali, umożliwiając firmom uzupełnienie istniejącego personelu HR.
 • Specjalistyczne umiejętności: Konsultanci posiadają niszową wiedzę specjalistyczną w takich obszarach jak wynagrodzenia, rekrutacja, szkolenia itp. Firmy mogą korzystać z ich usług, aby uzyskać pomoc w określonych obszarach.
 • Neutralność: Jako zewnętrzni agenci, konsultanci mogą oceniać kwestie bardziej obiektywnie, bez wewnętrznych uprzedzeń.
 • Najlepsze praktyki: Konsultanci są na bieżąco z najnowszymi trendami HR, innowacjami technologicznymi i przepisami. Pomagają wdrażać sprawdzone rozwiązania dostosowane do potrzeb organizacji.
 • Zarządzanie zmianą: Konsultanci mają doświadczenie w płynnym wdrażaniu zmian w organizacjach. Ułatwiają wprowadzanie nowych inicjatyw.
 • Zgodność z przepisami: Konsultanci zapewniają zgodność polityk i procesów z prawem, minimalizując ryzyko prawne dla firmy.
 • Skalowalność: Usługi konsultingowe mogą być skalowane w górę lub w dół w zależności od zmieniających się potrzeb biznesowych. Firmy nie mają stałych kosztów HR.

Zewnętrzna ekspertyza i perspektywa, jaką zapewniają konsultanci, dają firmom skuteczny sposób na wzmocnienie możliwości HR i osiągnięcie celów organizacyjnych.

Jak zdecydować, czy twoja firma potrzebuje konsultacji HR?

Zatrudnienie konsultanta HR pozwala firmom wypełnić luki w zdolnościach i usprawnić funkcje wewnętrznego działu HR. Dzięki temu mogą przygotować firmę do odniesienia sukcesu na każdym z różnych etapów jej rozwoju.

Kto korzysta z usług konsultantów HR? Duże firmy, małe przedsiębiorstwa a nawet startupy.

W tej sekcji przedstawimy listę 13 powodów i możliwych sygnałów, na które właściciele firm mogą zwrócić uwagę, aby określić, czy jest to dobry moment na zatrudnienie konsultanta HR.

 1. Szybki rozwój firmy: Gdy firma szybko się rozwija, jej potrzeby kadrowe stają się ważniejsze i bardziej złożone. Obecny personel HR może być przytłoczony obsługą rekrutacji, wdrażania, szkoleń i zgodności dla większej siły roboczej, zwłaszcza jeśli wielu nowych pracowników jest zatrudnianych jednocześnie. Konsultanci HR mogą zapewnić niezbędne wsparcie i wiedzę.
 2. Wysoka rotacja pracowników: Stale wysoki wskaźnik rotacji wskazuje na problemy z kulturą firmy, wynagrodzeniem, zarządzaniem itp. Konsultanci HR mogą obiektywnie przeanalizować przyczyny rotacji i zaproponować ulepszenia.
 3. Zmiany na stanowiskach kierowniczych: Gdy dochodzi do zmiany na najwyższych stanowiskach kierowniczych, polityka HR także może wymagać pewnych zmian. Konsultanci HR mogą zapewnić płynne zmiany i dostosowanie praktyk HR.
 4. Fuzje i przejęcia: Poważna restrukturyzacja biznesowa wymaga zaktualizowanych/ujednoliconych polityk i procesów HR. Konsultanci HR mogą ułatwić zarządzanie zmianami w połączonych podmiotach.
 5. Sprawy sądowe lub kwestie zgodności: Wszelkie procesy sądowe lub kwestie zgodności związane z HR sugerują, że istnieją problemy z polityką lub procedurami firmy. Konsultanci HR mogą dokonać przeglądu systemów w celu zapewnienia zgodności z prawem i przepisami.
 6. Brak zaangażowania pracowników: Niski poziom zaangażowania sygnalizuje nieskuteczne praktyki HR związane ze środowiskiem pracy, nagrodami, rozwojem itp. Konsultanci mogą zdiagnozować problemy za pomocą ankiet i poprawić zaangażowanie.
 7. Brak zarządzania wydajnością: Brak ram oceny wyników prowadzi do braku jasności roli, identyfikacji potrzeb szkoleniowych i sprawiedliwego wynagrodzenia. Konsultanci mogą wdrożyć procesy pomiaru wyników.
 8. Słabe pozyskiwanie talentów: Jeśli kanały rekrutacyjne nie są zoptymalizowane pod kątem pozyskiwania odpowiednich kandydatów, często cierpi na tym biznes. Konsultanci mogą dokonać przeglądu i wzmocnić metodologię zatrudniania i kanały rekrutacyjne organizacji.
 9. Nieodpowiednie programy szkoleniowe: Niewystarczający nacisk na szkolenia i rozwój pracowników prowadzi do stagnacji produktywności. Konsultanci mogą opracować plany szkoleniowe dostosowane do celów biznesowych.
 10. Brak planowania sukcesji: Gdy na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla brakuje planu sukcesji, ciągłość biznesowa jest zagrożona. Konsultanci mogą pomóc zbudować listę liderów.
 11. Brak technologii HR: Przestarzałe systemy informatyczne HR lub ich brak zmniejszają wydajność operacyjną. Konsultanci zazwyczaj rekomendują i wdrażają odpowiednie rozwiązania HRMS.
 12. Nieprzejrzyste zasady: Niejednoznaczne polityki firmy prowadzą do sporów pracowniczych i potencjalnych procesów sądowych. Konsultant HR może sformułować jasne, zgodne z przepisami zasady.
 13. Brak działu HR: Firmy bez pracowników działu HR są narażone na poważne ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów i relacjami z pracownikami. Konsultanci HR na żądanie mogą zaoferować swoje wsparcie, aby uniknąć tych problemów.

Czego szukać u najlepszych konsultantów HR?

Istnieje wiele cennych umiejętności, które konsultant HR może wnieść do firmy.

Najlepszym konsultantem HR dla konkretnej firmy będzie ten, który potrafi zdiagnozować obecną sytuację i zaoferować swoją wiedzę w tym zakresie, zoptymalizować wewnętrzne procesy firmy, pomóc w skalowaniu działalności i poprawić zgodność z przepisami.

Poniżej znajdziesz sześć kwalifikacji, których właściciele firm powinni szukać u konsultanta HR.

#1 – Bogate doświadczenie w obszarze HR

Bogate doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w obszarze HR w różnych firmach i branżach jest niezbędne. Poszukiwane jest co najmniej 10 lat praktycznego doświadczenia w zarządzaniu pełnym spektrum funkcji HR. Pokazuje to zdolność do wdrażania najlepszych praktyk i wywierania wpływu.

Wieloletnie doświadczenie w różnych kontekstach biznesowych zapewnia ekspozycję na różnorodne wyzwania i scenariusze. Daje to możliwość adaptacji i kreatywnego rozwiązywania problemów. Bogate doświadczenie jest kluczem do zapewnienia rzetelnego osądu i wiedzy specjalistycznej.

#2 – Wiedza merytoryczna

Dogłębna wiedza i umiejętności w konkretnej dyscyplinie HR potrzebnej firmie mają kluczowe znaczenie, niezależnie od tego, czy chodzi o projektowanie wynagrodzeń, stosunki pracy czy rozwój organizacyjny. Skoncentrowanie się na wąskiej branży lub funkcji umożliwia konsultantom oferowanie ukierunkowanych spostrzeżeń i rozwiązań.

#3 – Znajomość przepisów

Bycie na bieżąco z najnowszymi zmianami w przepisach prawa pracy, a także przepisach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie. Minimalizuje to ryzyko prawne i zapewnia zgodność praktyk HR z nowymi przepisami.

HR jest dziedziną podatną na częste zmiany przepisów, więc konsultanci muszą wykazać się znajomością niuansów prawnych w branżach, w których działają ich klienci.

#4 – Metodyczna analiza danych

Wykorzystanie wskaźników HR, ankiet, audytów i danych jakościowych poprzez metodyczną analizę zapewnia strategiczny wgląd i pomaga dokładnie zidentyfikować problemy. Silne umiejętności analityczne są niezbędne dla konsultantów. Powinni oni przyjąć podejście oparte na danych w celu zdiagnozowania problemów przed zaproponowaniem rozwiązań.

#5 – Doświadczenie w zarządzaniu zmianą

Prowadzenie organizacji przez duże zmiany, takie jak fuzje, ekspansja lub kurczenie się siły roboczej, wdrażanie nowych technologii i inne podobne wydarzenia, jest nieocenione dla firm doświadczających tego rodzaju zmian. Pozwala to na płynne wdrażanie nowych programów przy minimalnych zakłóceniach.

#6 – Indywidualne rozwiązania

Ocena unikalnych potrzeb i wyzwań każdego klienta jest niezbędna do zapewnienia dostosowanych rozwiązań zamiast uniwersalnego podejścia. Konsultanci muszą skupić się na rozwiązywaniu konkretnych celów biznesowych, zamiast stosować ogólne, podręcznikowe metody. Dostosowywanie propozycji w oparciu o strategię, kulturę, budżet i inne podobne czynniki zapewnia trafność i praktyczność.

Jak zatrudnić firmę doradztwa personalnego dla swojej firmy?

Jeśli stwierdzisz, że nadszedł dobry czas na zatrudnienie firmy doradztwa personalnego lub samodzielnego konsultanta HR, ważne, abyś postępował zgodnie z systematyczną procedurą.

W tej sekcji poznasz 9 kroków, które możesz wykonać, aby zatrudnić konsultanta HR.

#1 – Określenie potrzeb organizacji

Pierwszym krokiem jest jasne określenie konkretnych potrzeb i luk HR w organizacji. Przeanalizuj obszary, w których wewnętrzne zespoły HR mogą zmagać się z trudnościami lub brakiem wiedzy specjalistycznej.

Najczęstsze problemy mogą dotyczyć między innymi rekrutacji, wynagrodzeń, szkoleń, zgodności z przepisami i relacji z pracownikami. Zdefiniuj cele, które chcesz osiągnąć dzięki proponowanym rozwiązaniom HR. Szczegółowo nakreśl zakres wymaganych prac. Ta ocena pomaga określić, czy wymagany jest zewnętrzny konsultant i jakie cechy powinien posiadać.

#2 – Badanie firm doradztwa personalnego

Po zdefiniowaniu potrzeb organizacyjnych, rozpocznij badanie potencjalnych firm konsultingowych HR. Przeszukaj katalogi online, poproś sieci biznesowe o polecenia lub znajdź firmy specjalizujące się w twojej branży. Sporządź listę odpowiednich konsultantów HR lub firm konsultingowych w oparciu o ofertę usług odpowiadającą twoim wymaganiom. Przeanalizuj ich pod kątem doświadczenia, klientów, możliwości i opłat, aby zawęzić opcje.

#3 – Oceń kwalifikacje konsultantów

Dokładnie zweryfikuj wybranych konsultantów HR w oparciu o odpowiednie kwalifikacje. Oceń ich wiedzę i osiągnięcia w dostarczaniu rozwiązań podobnych do tych, których potrzebuje twoja firma. Zwróć uwagę na konkretną wiedzę merytoryczną, rozległe doświadczenie w branży, referencje szkoleniowe, stosowane metodologie i referencje klientów.

#4 – Określenie zakresu projektu

Po wybraniu konsultanta HR, jasno zdefiniuj oczekiwania i cele poprzez dokument dotyczący zakresu projektu. Określ konkretne problemy, które należy zdiagnozować, rozwiązania, które należy wdrożyć, wskaźniki sukcesu, koszty, harmonogramy i zaangażowany zespół.

#5 – Zatrudnienie i wdrożenie konsultanta

Aby skutecznie wdrożyć konsultanta, należy zapewnić mu pełny dostęp do dokumentów, danych, procesów i narzędzi wymaganych do przeprowadzenia analizy. Prawdopodobnie będą oni potrzebować mnóstwa danych, aby wykonać swoją pracę. Zaplanuj spotkania z ekspertami merytorycznymi z działów HR i zespołów biznesowych. Podziel się kontekstem organizacyjnym i historią.

#6 – Przeprowadzenie oceny

W fazie oceny konsultant zbada politykę, przeprowadzi audyty HR, przeanalizuje wskaźniki, przeprowadzi ankiety wśród pracowników i zbierze dane dotyczące zidentyfikowanych problemów. Konsultanci HR ocenią skuteczność obecnych programów HR w odniesieniu do benchmarków branżowych. Na tym etapie zidentyfikują podstawowe przyczyny problemów i wskażą luki w procesach poprzez dokładną diagnostykę.

#7 – Rekomendowanie rozwiązań

Po zakończeniu kompleksowej oceny, konsultant przedstawi strategiczne rekomendacje i rozwiązania dostosowane do potrzeb organizacji. Na przykład, może zasugerować zmiany w strukturze wynagrodzeń, programach szkoleniowych, metodologii rekrutacji, narzędziach technologicznych lub przepływach pracy w oparciu o zebrane spostrzeżenia.

#8 – Wdrożenie zmian

Ściśle współpracując z wewnętrznymi zespołami HR, konsultant wdroży teraz zalecane rozwiązania. Może to obejmować zmianę zasad, wdrożenie nowych platform technologicznych, szkolenie pracowników w zakresie nowych procesów lub zapewnienie wsparcia doradczego podczas zmian. Konsultant zapewni płynną realizację przy minimalnych zakłóceniach biznesowych.

#9 – Śledzenie wyników

W ostatnim kroku wpływ pracy konsultanta HR powinien być mierzalny za pomocą odpowiednich wskaźników. Porównaj dane sprzed i po projekcie konsultingowym dotyczące rotacji, efektywności zatrudniania, satysfakcji z pracy, produktywności i innych kluczowych wskaźników wydajności, aby określić poprawę.

Czy twoja firma naprawdę potrzebuje konsultacji HR?

Wiele firm posiada wewnętrzne zespoły HR. Istnieje jednak kilka scenariuszy, w których zatrudnienie zewnętrznego konsultanta HR ma sens. W miarę rozwoju organizacji, firmy mogą stanąć w obliczu dużej rotacji, potrzeby reorganizacji polityk i procesów lub przejść przez poważne zmiany, takie jak fuzje i przejęcia. W takich scenariuszach konsultant HR zapewnia nieocenioną wiedzę.

Konsultant HR zdiagnozuje problemy, zidentyfikuje ryzyko niezgodności i wdroży najlepsze praktyki dostosowane do potrzeb organizacji. Skuteczni konsultanci działają jako strategiczni partnerzy.

Zatrudniając konsultanta HR, zwróć uwagę na dogłębną wiedzę merytoryczną, rozległe doświadczenie w zakresie HR w różnych branżach, umiejętności zarządzania zmianą i referencje.

Najlepsi konsultanci łączą empatię z metodyczną analizą w celu opracowania rozwiązań opartych na danych. Choć nie jest to całoroczna konieczność dla wszystkich firm, współpraca z konsultantami HR w czasach transformacji zapewnia dostęp do specjalistycznych umiejętności i umożliwia organizacjom maksymalne wykorzystanie potencjału ich pracowników.