Właściciele małych firm, którzy chcą rozwijać swoją działalność, potrzebują kapitał (tj. pieniędzy), aby pokryć różne koszty. Na przykład kosztu towaru, marketingu, sprzętu oraz innych wydatków związanych z prowadzeniem firmy. Właściciele muszą również dysponować wystarczającym kapitałem na pokrycie kosztów operacyjnych, takich jak czynsz, media i robocizna. Nie zapominajmy też o pensji lub wynagrodzeniu dla pracowników i właściciela. W końcu większość małych przedsiębiorców utrzymuje się głównie z pieniędzy wypracowanych w ramach prowadzonej działalności.

Pojawia się więc pytanie, jak zdobyć kapitał potrzebny na rozwój firmy. Zasadniczo masz dwie możliwości finansowania działalności: kapitał pożyczony lub kapitał własny. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze różnice pomiędzy tymi dwoma możliwościami.

Kapitał własny

Kapitał własny to pieniądze, które pozostałyby Tobie i inwestorom, gdybyś zdecydował się zlikwidować swoją firmę i spłacił wszystkie jej długi. Innymi słowy, są to aktywa firmy pomniejszone o jej zobowiązania.

Wiele małych firm ma jednego właściciela, co oznacza, że 100% kapitału własnego należy do właściciela. W takim przypadku kapitał własny właściciela jest równy zyskom zatrzymanym firmy, czyli skumulowanym zyskom firmy po opłaceniu wszystkich rachunków i odjęciu dochodu właściciela.

Niektóre małe firmy mają jednak inwestorów. W takiej sytuacji właściciel emituje akcje i wypłaca inwestorom dywidendy w zamian za ich zaangażowanie kapitałowe w firmę. Wówczas całkowity kapitał własny firmy to pieniądze wniesione przez inwestorów (w tym ciebie) plus zatrzymane zyski.

W przeciwieństwie do kapitału pożyczonego, kapitał własny nie musi być spłacany. Inwestorzy kapitałowi są skłonni zaryzykować swoje pieniądze w zamian za zwrot z inwestycji. Kapitał własny możesz wykorzystać do sfinansowania rozwoju swojej firmy, ale musisz znać koszt takiego działania.

W takim przypadku koszt kapitału własnego jest równy zwrotowi, jakiego wymagają inwestorzy (także ty) za zainwestowanie pieniędzy w twoją firmę. Ponieważ inwestycje w małe firmy są dość ryzykowne, inwestorzy zazwyczaj wymagają wyższej stopy zwrotu niż pożyczkodawcy. Wynika to przede wszystkim z tego, że w przypadku bankructwa firmy, pożyczkodawcy mają pierwszeństwo w dochodzeniu swoich roszczeń. Możesz więc być w stanie uzyskać pożyczkę na rynku komercyjnym oprocentowaną np. na 10%, podczas gdy inwestorzy będą oczekiwać 15% zwrotu, aby zabezpieczyć swoje pieniądze.

Dywidendy i wypłaty dla właścicieli nie podlegają odliczeniu od podatku.

Jeśli chcesz rozwijać swoją firmę bez zaciągania pożyczek, to wówczas środki, które możesz przeznaczyć na swoją wypłatę i być może dywidendy dla inwestorów, jest pomniejszona o pieniądze, które przeznaczasz na rozwój.

Kapitał pożyczony

Kapitał pożyczony to nic innego jak dług, który musisz spłacić. Koszt związany z kapitałem pożyczonym to oprocentowanie pożyczki. Ale ponieważ odsetki można odliczyć, należy dostosować stopę procentową do swojego przedziału podatkowego.

Załóżmy na przykład, że zaciągasz pożyczkę komercyjną oprocentowaną na 10%, a stawka podatku, którą płacisz, wynosi 20%. W takim przypadku koszt zadłużenia po opodatkowaniu wynosi 0,10 x (1 -0,20), a więc 8%.

W przeciwieństwie do kapitału własnego, kapitał pożyczony trzeba spłacić. Jeśli zaciągasz pożyczkę w celu sfinansowania rozwoju firmy, liczysz, że zwiększone przychody pozwolą Ci spłacić zaciągniętą pożyczkę wraz z odsetkami.

Właściciele małych firm, którzy szukają możliwości finansowania działalności, często wolą pożyczyć kapitał niż korzystać z kapitału własnego. Dlaczego? Ponieważ nie chcą dopuszczać do swojej działalności dodatkowych partnerów. Pożyczkodawcy nie mają nic do powiedzenia na temat sposobu prowadzenia firmy. Natomiast inwestorzy mogą chcieć mieć wpływ na podejmowane w firmie decyzje.

Średni ważony koszt kapitału (WACC)

Jeśli do finansowania rozwoju firmy wykorzystywany jest zarówno kapitał własny, jak i pożyczony, WACC jest wartością procentową każdego z nich pomnożoną przez koszt każdego z nich. Na przykład, jeśli struktura kapitałowa składa się w 50% z kapitału własnego o koszcie 14% i w 50% z kapitału pożyczonego o koszcie 8%, wówczas WACC wynosi 11%.

Akcje uprzywilejowane

Czasami firmy decydują się na emisję akcji uprzywilejowanych dla inwestorów kapitałowych. Akcje uprzywilejowane są hybrydą kapitału własnego i pożyczonego. Wiążą się z wypłatą wysokiej dywidendy, która dodatkowo musi zostać wypłacona przed dywidendami z akcji zwykłych. Koszt akcji uprzywilejowanych jest zatem złożoną kalkulacją.

Podsumowanie

Z wielu powodów właściciele firm często sięgają po kapitał pożyczony, zamiast wykorzystywać własne pieniądze lub pieniądze inwestorów do finansowania rozwoju swojej firmy. W IOU Financial zapewniamy małym firmom przystępne pożyczki w wysokości do 500 000 USD z natychmiastową wstępną akceptacją i wypłatą w ciągu jednego lub dwóch dni. Zapraszamy do skontaktowania się z nami już dziś w celu zorganizowania finansowania, które pomoże Ci rozwinąć firmę i zwiększyć przychody.