Ofte hører vi om at det skjer mange teknologiske kvantesprang i samfunnet, men hva er teknologi og hvordan blir ny teknologi til?

Begrepet teknologi startet trolig mot slutten av 18. århundre. Likevel startet den teknologiske utviklingen lenge før dette tidspunktet. Faktisk har mennesker tatt i bruk teknologi som verktøy siden vår eksistens.

Teknologi har vært viktig for menneskehetens utvikling

I læreplanen for kunnskapsløftet blir teknologi definert som “fremgangsmåter mennesker har utviklet for å nå sine mål, for å arbeide lettere og sammarbeide bedre. Teknologi gir hjelpemiddel for å lage og gjøre ting – dyrke jord, veve klær, bygge hus, lege sykdom eller reise til lands, sjøs eller i lufta.”

Menneskers evne til å utvikle teknologi som et hjelpemiddel er en av de viktigste skillene fra andre dyr. I begynnelsen ble teknologi skapt i kampen for overlevelse. De første huleboerne lagde redskap som spyd for jakt og forsvar, lagde bål for å varme seg og flere påstår at de utviklet sitt eget språk for å kommunisere med hverandre. 

Hva er teknologi?

Dette er alle eksempler på teknologi som har bidratt til at menneskeheten har overlevd. Felles for definisjoner på teknologi handler om den menneskeskapte verden, og ikke den naturskapte. Over tid har vi brukt allerede eksisterende teknologi og videreutviklet dem. Teknologien var sentral i overgangen fra jegersamfunn til jordbrukssamfunn, fra jordbrukssamfunn til industrisamfunn og fra industrisamfunn til kunnskapssamfunn, som vi befinner oss i dag. 

Hva er ny teknologi?

Vi mennesker er sosiale vesener og har behov for å være en del av et fellesskap. Faktisk er vår evne til å samarbeide nøkkelen til vår suksess som art. Historien viser også at den teknologiske utviklingen er sterkt linket med den sosiale medvirkningen:

  1. Utviklingen av nye verktøy eller ny teknologi stammer fra et sosialt behov for å løse et problem. 
  2. For å utvikle en idé til en ny anvendelig teknologi er vi avhengig av ressurser som kapital, materialer og personer med rett kunnskap og ferdigheter.
  3. For å videreutvikle ideen må de dominerende sosiale gruppene i samfunnet forstå ideen og stille med nødvendige ressurser for å bringe den til live. 

Ny teknologi fra den fysiske til den digitale verden

Det er likevel viktig å skille mellom hvordan nye teknologier skapes, og selve begrepet “ny teknologi”. Sistnevnte blir nemlig beskrevet som de nye formene for digitale verktøy i vårt kunnskapssamfunn. 

Ny teknologi, AI teknologi

Selv om ny teknologi blir utviklet i den digitale verden, får den også økende effekter i vår fysiske verden. Det er spesielt tre ledende teknologi som blir nevnt i nåtidens digitale sfære: 

Kunstig intelligens (AI)

Dette refererer til data teknologi (hardware og software) som brukes for å gi datamaskiner og dataprogrammer evnen til å imitere intelligent (menneskelig) oppførsel. AI teknologi har de siste årene dukket opp overalt. 

Jacob Rubæk Holm, forsker innen innovasjonsøkonomi ved Aalborg universitet, mener AI teknologi skiller seg ut fra andre teknologier og at den ikke kun vil automatisere prosesser, men også bli et verktøy som kan støtte oss mennesker:

– Kunstig intelligens vil sannsynligvis påvirke alle som jobber med det ene eller det andre, siden det kan brukes på så mange ulike måter, uttalte Holm til Forskning.no.

Maskinlæring

Dette er en annen ledende teknologi innenfor den digitale verden, og er faktisk en underkategori av kunstig intelligens. Maskinlæring beskrives som et sett teknikker og verktøy som lar maskiner “lære” ny informasjon og lage matematiske algoritmer basert på store mengder data. 

Fremveksten av maskinlæring har vist seg å gi revolusjonerende effekter, både i hverdagslivet og i industrien. Teknologien står blant annet bak Teslas selvkjørende biler, anbefalingene du får fra Amazon og Netflix og de relevante søkeresultatene du får når du søker etter noe på Google. 

Selv om maskinlæring ikke er et nytt fenomen, er det forventet at teknologien vil skape en verden av muligheter når den kombineres med gjenstander og enheter tilkoblet internett, samt med AI teknologien. 

Dyplæring

Dyplæring er en data teknologi som hjelper selvlærte algoritmer med å utføre oppgaver. Ifølge Norges institusjon for menneskerettigheter er dyplæring en underkategori av maskinlæring. Så både kunstig intelligens, maskinlæring og dyplæring vil spille på hverandre og skape nye teknologier som vil påvirke samfunnet fremover. 

Utviklere bruker dyplæring for å fullføre kompliserte og ikke-lineære oppgaver, samt å svare på tekst, stemmer og bilder raskere og mer nøyaktig enn hva vi mennesker kan. Dette er en viktig teknologi for mange moderne innovasjoner. 

Hva er grønn teknologi?

Vi snakker som regel om ny teknologi som noe positivt, men det er ikke all teknologi som har vært bra for jorden. Faktisk er teknologien en av hovedårsakene til klimakrisen. For eksempel er det teknologien som har gjort det mulig å pumpe olje fra havbunnen eller å fly mellom landegrenser. 

Likevel er også teknologien en del av løsningen på klimakrisen. Så, hva er egentlig grønn teknologi?

Grønn teknologi, også kalt bærekraftig teknologi, er et bredt begrep som dekker teknologier som tar sikte på å redusere våre miljøpåvirkninger. Dette omfatter alt fra fornybar energi, som solcellepaneler og vindmøller, til elektriske kjøretøy til gjenbruk av materialer. 

grønn energi, bærekraftig energi

Bærekraftig teknologi er nødvendig

Bærekraftig teknologi står i spissen i kampen om det grønne skiftet. For Norge sin del tilsvarer det å bli et lavutslippsland innen 2050. For at dette skal nås, må det skje en overgang til produkter og tjenester som er vesentlig mer skånsomt for klima og miljø. Dette gjøres ved hjelp av ny grønn teknologi. 

Dette er de tre mest populære grønne teknologiene, som alle vil være en viktig pågangsdriver for et mer bærekraftig samfunn:

  • Fornybare energikilder: Dette er energi som blir skapt naturlig, i motsetning til å bruke jordens ressurser. De mest populære formene for fornybare energikilder er sol, vind og vannkraft. Det er håp om at disse energikildene kan bli benyttet i stedet for energi fra olje- og gass. 
  • Energieffektivitet: En annen form for grønn teknologi, som reduserer mengden energi som kreves for å nå et mål. Dette kan være å bytte ut tradisjonelle glødepærer med LED-lyspærer, som er langt mer energieffektive. 
  • Elektriske kjøretøy: Dette er kjøretøy som drives av elektrisitet, i stedet for fossilt brensel. I Norge kan man tydelig se at flere har byttet om bensilbiler til elbiler. Forhåpentligvis kan grønn teknologi også bidra til at fly og båter går på elektrisitet fremfor bensin eller annen energi som medfører utslipp av karbondioksid.

Flere studier kombinerer teknologi og bærekraft

Som du har lest, er teknologi hjelpemidler for å lage og gjøre ting. I og med at bærekraftig teknologi er viktig for å løse dagens klimaproblemer, er det ikke så rart at det har vært en økende interesse for å lære mer om samhandlingen mellom teknologi og bærekraft. 

Hva samfunnet trenger, og interessen til oss mennesker, kan bli vist gjennom hva som er populært å studere. I løpet av de siste årene er det stadig flere studier innenfor temaene teknologi og bærekraft. Blant annet tilbyr Høyskolen Kristiania bachelorprogrammet “økonomi, teknologi og innovasjon”, mens NTNU tilbyr master i “matvitenskap, teknologi og bærekraft”. 

– Må finne grønnere alternativer

Synne Linn (22) studerer materialteknologi ved NTNU og er en av mange som ønsker å kombinere grønn teknologi og moderne teknologi i kampen mot energikrisen. 

– Vi lever i en verden hvor alle skal få bedre levestandard og tilgang på moderne teknologi og infrastruktur. Samtidig må vi finne grønnere alternativer enn hva vi har i dag. Dette må vi løse på et vis, uttalte Linn til Aftenposten. 

En annen populær linje er ledelse av teknologi, som blir tilbudt av NTNU. Med en master i “Ledelse av Teknologi” vil du kunne få lederoppgaver i ulike typer teknologibaserte bedrifter. Dette er en populær studie for dem med interesse for teknologi. Her kan man også spesialiserer seg innenfor ulike emner, som f.eks. bærekraft. 

Les også:

Ulike AI Chatbots Sammenlignet

Teknologiske Innovasjoner 

Oppsummering

Teknologi har vært til stede gjennom hele menneskehetens utvikling, fra vi bodde i huler til dagens digitale samfunn. Selv om teknologien har bidratt til mye positivt og ført oss nærmere hverandre, har den også vært en faktor for menneskeskapte klimautslipp. 

Teknologien utvikler seg ekstremt raskt, noe AI-teknologien er et godt bevis på. Samfunnet blir sterkt påvirket av teknologien vi utvikler. Hvis vi bruker teknologien til å skape positive ting, vil dette gi en positiv effekt på våre liv og jorden vi lever i. 

Ofte stilte spørsmål

Hva er teknologi?

Hva gjør teknologi?

Kan man studere ledelse av teknologi?

Hva er ny teknologi?

Hvorfor er grønn teknologi viktig?