Teknologisektoren er kjent for sin utvikling av innovasjon. Selskaper i denne sektoren kommer ofte med ny teknologi som endrer måten vi lever, jobber og kommuniserer på

Innovasjonen skapes ofte gjennom selskapenes investeringer i forskning og utvikling. Gjennom disse investeringene oppdager man ny teknologi som kan implementeres i samfunnet. De siste årene har de kommet med mange løsninger innenfor nyvinninger som kunstig intelligens, bioteknologi og maskinlæring. 

Likevel har ny innovasjon bidratt til å revolusjonere flere industrier, som helse-, finans- og kommunikasjonssektoren. Les mer om hva innovasjon er og hvordan innovasjonene påvirker den teknologiske utviklingen. 

Hva er innovasjon?

Hva er innovasjon?

Ordet innovasjon stammer fra det latinske ordet «innovare», som betyr å fornye eller skape noe nytt. Innovasjon handler om mer enn bare det å oppfinne nye produkter eller tenke ut en ny idé eller et nytt konsept. For å klassifiseres som en ny innovasjon må man gjennomføre noe nytt som også gir økonomisk verdiskaping. 

Man trenger derimot ikke å finne opp hjulet på nytt for å skape en ny innovativ løsning. Et godt eksempel er Vipps, som ble lansert i 2015. De brukte eksisterende ressurser som teknologi, bank og internett for å utvikle en tjeneste som gjør det enklere for privatpersoner å overføre penger til hverandre via sine smarttelefoner. Deres innovative løsninger resulterte i at selskapet stakk av med Innovasjonsprisen for universell utforming i 2020. 

Typer teknologisk innovasjon

Man deler ofte innovasjon inn i tre ulike kategorier:

 • Radikal innovasjon: Dette er helt originale og nye innovasjoner som kan snu opp ned på hele bransjer. Slike innovasjoner nevnes ofte som disruptive innovasjoner. Et godt eksempel er når Apple lanserte sin første mobiltelefon, eller når OpenAI lanserte sin chat-tjeneste ChatGPT. 
 • Trinnvis innovasjon: Det er innovasjon som utvikles gjennom fornyelser og forbedringer av eksisterende produkter og tjenester. Dette kan for eksempel være lanseringen av nettbanken eller nye bilmodeller.  
 • Verdiinnovasjon: Dette er ulike former for innovasjoner som bryter opp eksisterende verdikjeder. Gode eksempler er DrDropin i helsesektoren eller RyanAir i flysektoren, som tilbyr lavere priser som følge av effektivisering. 
 • Sosial innovasjon: Innebærer innovative løsninger som løser et sosialt problem og etablerer nye sosiale relasjoner og synergier. Sosial innovasjon kan takle miljømessige, økonomiske, etiske eller kulturelle problemer. 
ChatGPT innovasjon løsninger
Bill Gates har omtalt ChatGPT som den viktigste innovasjonen for øyeblikket.

Innovasjon skaper økonomisk vekst

Teknologiske innovasjoner, som bilen, smarttelefonen og elektrisitet, har frigjort ressurser og skapt økonomisk vekst. I dagens samfunn skapes nye innovasjoner i et svært høyt tempo, som endrer måten vi lever på. Vi får pakker levert på døren, har mat fra andre siden av jorden tilgjengelig i nærmeste matbutikk og kan samhandle med venner inne i et digitalt univers – alt på grunn av nye innovative løsninger. 

Økt populasjon krever innovative krefter

Det er estimert at verdens befolkning vil øke til opp mot 10 milliarder i 2025. En større populasjon fører til økt forbruk av naturressurser, som blant annet har en negativ effekt på klimaendringene og bidrar til større naturkatastrofer. Å forhindre veksten er vanskelig, men ny teknologi kan redusere klimaavtrykket og optimalisere arbeidet. 

Innovasjon innen landbruk

Med økt populasjon kreves det en sterk økning i matproduksjon. Og selv om landbruket har utviklet seg mye de siste tiårene, er vi fortsatt nødt til å utvikle biomarin innovasjon og teknologiske løsninger til å produsere mer mat ved behov for mindre ressurser og renere energi. 

Innovasjon innen landbruk

Det forskes mye på landbruk for å skape gode økonomiske løsninger som samtidig bruker mest mulig ren energi. I fjor investerte blant annet Regjeringen gjennom Forskningsrådet 116 millioner kroner til diverse landbruksprosjekter. I tillegg har NMBU et bærekraftsprosjekt som innebærer smart landbruk og bærekraftig innovasjon. Dette innebærer:

 • Utviklingen og bruken av digitale verktøy for nødvendige planleggingssystemer i landbruket
 • Bruk av teknologi for å tilpasse behandlingen av jord og vekster etter behov. 
 • Automasjon og innovasjon innen landbruk ved bruk av roboter, sensorer og droner. 

Jordbruket står for rundt 9 % av Norges klimagassutslipp. Biomarin innovasjon og teknologiske løsninger vil kunne bidra til å redusere utslippene og effektivisere arbeidet.  

Innovasjon i offentlig sektor

For å utvikle nye løsninger er det viktig med et godt samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Ifølge SINTEF spiller den offentlige sektoren en avgjørende rolle i dagens samfunnsproblemer. 

I møte med en strammere økonomi og samfunnsendringer som klimautviklingen og eldrebølgen, må den offentlige sektoren levere bedre tjenester på nye, smartere og billigere måter. Selv om innovasjon i offentlig sektor er vanskelig å måle, er det skapt flere ordninger som skal bidra til å finne løsninger:

 • Stimulab: En stimuleringsordning som støtter statlige og kommunale virksomheter som tenker nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre sine tjenester til brukerne. 
 • StartOff: En ordning som kobler oppstartsselskaper med oppdragsgivere for å utvikle morgendagens løsninger.
 • Innovasjonsnettverk: En arena der offentlige virksomheter deler og utvikler ny kunnskap, drøfter problemstillinger og finner nye muligheter gjennom samarbeid. 

Innovasjon Norge – Hjelper gründere og vekstbedrifter

Innovasjon Norge er et særlovselskap som mottar årlige bevilgninger over statsbudsjettet for å bidra til mer innovasjon og verdiskaping i norsk næringsliv. Et av selskapets hovedmål er å hjelpe gründere, vekstbedrifter og næringsmiljøer til å lykkes med fremtidsrettet næringsvirksomhet. 

I 2021 delte Innovasjon Norge ut 10,2 milliarder kroner, som inkluderer alt innenfor lån, tilskudd, rådgiving, profilering og nettverk gjennom ulike tjenester. Innovasjon Norge har et spesielt stort fokus på bærekraftig innovasjon, og bidrar med kapital og kompetanse til norske bedrifter som jobber mot det grønne skiftet. 

Raskest voksende teknologiselskaper i Norge

Deloitte kårer hvert år Norges 50 raskest voksende teknologiselskaper. Alle selskapene som kvalifiserer seg til nominasjon har en egenutviklet innovativ teknologi, eller har funnet en innovative måte å bruke eksisterende løsninger på. 

Følgende tre selskaper toppen listen fra fjorårets kåring:

 • Finter: Utvikler innovative teknologiløsninger innen mobilitet, bomveier og parkering.
 • Tibber: Lagd en app som gjør det enklere å redusere strømforbruket. 
 • Bember: Bidrar i det grønne skiftet med å utvide digital infrastruktur i eiendommer og oppdage skjulte inntektsmuligheter og besparelser. 

Teknologisektoren er dominerende

I dagens globale økonomi, er det de mest verdifulle selskapene i verden som har størst påvirkning på vår hverdag og økonomi. Disse selskapene har også større ressurser som kan rettes mot forskning og utvikling, som er en viktig del av å oppdage ny teknologi. 

Innovasjon teknologi teknologisektor

Teknologi og innovasjon går ofte hånd i hånd. Derfor er det nok ikke så merkelig at verdens største selskaper også befinner seg innenfor teknologisektoren. Foruten Saudi Aramco, som er et oljeselskap, troner Apple, Microsoft, Alphabet (Google) og Amazon listen over verdens 5. største selskaper. Dette er alle teknologiselskaper som flittig kommer ut med nye innovative løsninger og produkter. 

Oppsummering

Innovasjon går ut på å fornye eller skape noe nytt og innovative løsninger er nødvendig både for økonomisk vekst og for å bekjempe klimakrisen. 

I takt med den teknologiske veksten har hastigheten av innovative løsninger akselerert. Selv om selskaper i teknologisektoren ofte står bak fremgangen innenfor nyvinninger som kunstig intelligens, bioteknologi og maskinlæring, vil innovasjonen kunne bli implementert i flere industrier. 

I Norge har vi flere programmer som støtter utviklingen av innovasjon, som inkluderer innovasjon innen landbruk, i offentlig sektor og Innovasjon Norge som støtter gründere og vekstbedrifter. 

Ofte stilte spørsmål

Hva betyr innovasjon?

Hva er viktig med innovasjon?

Hvilke typer innovasjon har vi?

Hvilke selskaper er mest innovative?

Hva bidrar til innovative løsninger?