Google Office

Det snakkes stadig mer om presidentvalget i 2024, og i et nytt initiativ har Google kunngjort en rekke AI-drevne sikringstiltak designet for å sikre integriteten til det kommende valget. Denne strategiske avgjørelsen fra Google understreker kunstig intelligens sin økende rolle som kilde til informasjon og behovet for strenge tiltak for å motvirke potensiell feilinformasjon og digitale trusler.

Mange sikkerhetseksperter har allerede ropt varsko for hvilken risiko AI kan spille, samt hvordan de ulike robotene kan påvirke informasjonsflyten. Sikkerhetstiltak rundt dette had blitt forespurt flere ganger, og Google er nå først ute med sine egne retningslinjer. Disse gjelder ikke bare Baard, men også alle andre Google produkter. Google har tatt eb ledende rolle i reguleringen av AI, og særlig etter lanseringen av Baard har dette tiltatt.

Google staker ut veien videre for AI sikkerhet

En viktig del av Google sin løsning er å bruke avansert kunstig intelligens for å styrke sikkerheten på sine plattformer og for å levere presis og pålitelig informasjon. Google anerkjenner betydningen av å beskytte det demokratiske systemet, spesielt i lys av den økende bruken av digitale plattformer i valgkampanjer og informasjonsformidling.

Et av de primære fokusområdene for Google har vært forbedringen av plattformsikkerhet. Selskapet har intensivert bruken av AI for å identifisere og eliminere skadelig innhold, noe som er kritisk for å opprettholde et trygt og pålitelig digitalt miljø under valgperioder. Denne innsatsen gjenspeiler Googles forpliktelse til å ruste opp sine plattformer for å håndtere økende trusler og sikkerhetsutfordringer knyttet til valg.

Et annet viktig aspekt av Googles tilnærming er deres AI-transparensinitiativer. For å fremme åpenhet rundt bruken av AI, har Google introdusert flere tiltak. Dette inkluderer krav om annonseavsløringer, hvor valgannonser må avsløre enhver bruk av AI-teknologi. YouTube, en del av Googles økosystem, vil innføre obligatoriske merker for innhold som er generert eller modifisert av AI. Dette setter press på OpenAI og andre AI selskaper om å gjøre tilsvarende tiltak. Særlig ChatGPT med sin enkle tilgjengelighet har fått mye kritikk for dette.

Googles kampanje for informasjon

En kritisk del av Googles strategi innebærer å spre pålitelig velgerinformasjon gjennom ulike kanaler. Feilinformasjon og fake news var begreper vi ble kjent med under det forrige valget, og dette ønsker Google å gjøre noe med før det neste valget.

  • Søkemotorsamarbeid: Google samarbeider med organisasjoner som Democracy Works og The Associated Press for å gi velgere troverdig informasjon om stemmelogistikk og valgresultater.
  • Forbedret nyhetstilgang: Funksjoner på News- og YouTube-plattformene utvikles for å koble brukere med autoritative valgnyheter.
  • Integrering av kart og annonser: Google Maps vil vise plasseringen av valglokaler, og valgannonser vil bære klare avsløringer om enhetene som finansierer dem.

Særlig Youtube har vært mye plaget med deep fake annonser det siste året, og en som ofte misbrukes i slike annonser er Elon Musk. Fiktive annonser knyttet til Tesla aksjer og Tesla Coin har begge florert på plattformen med Deep Fake videoer av Musk som holder foredrag. Nå frykter man altså at tilsvarende videoer kan skapes, men med et politisk motiv for å skade valgkampen i USA.

Meta følger etter Google med lignende tiltak fra 2024

Økt fokus på AI generert innhold og feilinformasjon brukt til politiske formål har gjort at også Meta Platforms, morselskapet til Facebook og Instagram, har valgt å ta avgjørende skritt for å få bukt med AI-generert feilinformasjon i politiske annonser. Deres nye policy, effektiv fra 2024, har som mål å eliminere medier fra politisk reklame og håndheve strenge sjekker på AI-generert innhold.

Plattformene deres har tidligere mottatt kraftig kritikk for å akseptere reklame og annonsør innhold som i stor grad inneholder deep fakes. Det vil derfor bli spennende å se hvor strengt de kommer til å følge opp denne nye policyen fra starten av 2024.

Vil OpenAI og Microsoft følge etter?

Google og Meta er to av de største aktørene innen kunstig intelligens, men det er Microsoft gjennom deres investering i OpenAI som er ledende på området. Mange fikk nok med seg at det var en del turbulens internt i OpenAI etter at Sam Altman ble kastet som daglig leder – før styret tok en helomvending der han kom tilbake, og styret ble byttet ut. Flere amerikanske medier har forsøkt å komme i kontakt med OpenAI for svar på hvorvidt de vil følge etter Google og Meta, men foreløpig er det ikke kommet noe fra selskapet.

Det har vært mye fokus knyttet til regulatoriske myndigheter i USA den siste. tiden, og de siste rundene rundt kunstig intelligens kommer samtidig som at kryptovaluta markedet står på hodet. Flere av de beste kryptobørsene står under kraftig regulatorisk press, og det har blitt lansert flere profilerte søksmål. Søksmål mot Sam Bankman-Fried og avgangen til Binance sjefen Changpeng Zhao vitner om at det igjen nærmer seg valg, og myndighetene er på tå-hev.

Mange forventer derfor en strammere tilnærming både for kryptovaluta og kunstig intelligens de neste årene. Dette er bransjer som i stor grad har fått vokse fritt, men nå ser det ut til å ha fanget oppmerksomheten til myndigheter over hele verden. Mange vil nok se det som positivt at bransjen selv iverksetter tiltak som de vi har sett fra Google, men det spørs om myndighetene ser seg fornøyd med dette.