Vi lever i en mildt sagt digitalisert verden. Akkurat derfor er digital strategi noe de færreste bedrifter klarer seg uten. Det er svært viktig om man ønsker å holde seg konkurransedyktig, og da spesielt om man vil oppnå noe på nett. Men hva er digital strategi? La oss ta en titt! 

Hva menes med Digital Strategi?

Kort forklart omhandler digital strategi å bruke digitale verktøy, plattformer og teknologi til å realisere bedriftens mål. Det inkluderer blant annet: 

 • Å sikre at alle markedsaktiviteter er i tråd med bedriftens digitale målsettinger 
 • Å organisere all markedsføring digitalt og fokusere det mot den ønskede målgruppen
 • Å definere de digitale aktivitetene som er nødvendige for å oppnå ønskede resultater

Det fine med en digital strategi, er at det er målbart. Man får oversikt over brukerdata og kan bruke dette som et verktøy til å videreutvikle strategien. Å utnytte seg av brukerdata kan ha en kolossal effekt for din bedrift. Da får du innsikt i hva som engasjerer dine kunder, som tillater deg å skreddersy innholdet mot din målgruppe.  

Hvordan lager du en Digital Strategi

Om du skal i gang med å utforme en digital strategi er det flere ting som bør overveies. Men aller først må du evaluere bedriftens nåværende ståsted for å deretter definere bedriftens mål. Hva er det bedriften egentlig ønsker å oppnå? 

Når dette er på plass kan du begynne å kartlegge hvilke ressurser som er tilgjengelige, budsjettere – ja, rett og slett begynne planleggingsfasen. Det er her du legger grunnlaget for hvordan bedriften skal nå sine mål. Eller med andre ord: det er her den digitale strategien begynner å ta form. 

Neste steg bør være å vurdere hvilke kanaler som skal brukes. Er det gjennom sosiale medier, e-post eller gjennom annet materiell? Vurder hvilke kanaler som gir best forutsetning for å nå ut til riktig kundegruppe. Deretter må du vurdere og prioritere hvilke handlinger som skal iverksettes. 

Helt til slutt må den digitale strategien integreres i bedriften, og hvordan klarer man dette? Det er selvsagt ingen entydig fasit på hvordan en digital strategi implementeres på best mulig måte, men du vil nok komme langt ved å blant annet være tydelig i ditt budskap. Du vil også øke forutsetningene for å lykkes har du riktig kompetanse og kjenner til din kundegruppe, men mer om dette litt senere.   

3 personer peker på laptop skjerm

Slik lager du en digital strategi med 4 enkle steg  

Raskt oppsummert utvikler du en effektiv, digital strategi med følgende fire steg: 

  1. Analyser bedriften: Analyser bedriftens nåværende posisjon, hvor bedriften ønsker å være, hvem som er målgruppen og også hvem som er konkurrentene. Hva er bedriftens styrke og svakheter? Har du innsikt i egen bedrift blir det enklere å planlegge veien videre.   
  2. Konkretiser bedriftens mål: Hva ønsker bedriften å oppnå? Å sette seg et hovedmål og flere delmål som skal lede mot hovedmålet, kan være en lur måte å øke motivasjon. Hovedmålet og delmålene er det som definerer den digitale strategien.   
  3. Planlegg hvilke kanaler som vil gi mest synlighet: Vurder bedriftens kundegruppe og finn ut hvilke kanaler som vil gi mest synlighet. Dette er avgjørende for å lykkes!
  4. Implementer strategien og juster underveis: Avklar hva som gir best resultater og optimaliser den digitale strategien etter det som skaper mest engasjement og trafikk. Gjør endringer om nødvendig, og få på plass riktige oppskrifter slik at du kan skape innhold som styrker bedriftens posisjon.   

 Hva slags kanaler kan du bruke

I videoen over kan du høre om alle mulige markedsføringskanaler du kan bruke for din strategi. Det er helt avgjørende å velge riktige kanal, skal man lykkes med sin digitale strategi.

Under har vi samlet de mest vanlige kanalene du kan bruke:

Hjemmeside/domene 

Hjemmesiden er selve merkevaren til en bedrift og gjerne det som definerer bedriften som helhet. Å lage en god hjemmeside bør således stå sentralt i utformingen av en digital strategi. Den spiller en viktig rolle i det å skape tillit hos kundene, og vil være med å påvirke kundenes inntrykk av bedriften. 

Trafikk og konverteringsgrad henger selvsagt tett sammen. Jo mer trafikk, desto større sjanse for å konvertere, men det er samtidig ekstremt viktig at innholdet innehar en viss kvalitet.  

Sosiale medier

Det finnes en fleng av sosiale medier man kan bruke i en digital strategi:

 • Facebook
 • Instagram
 • Tiktok
 • Twitter (Nå “X”)
 • Snapchat 

Når man bruker sosiale medier vil man hovedsakelig prøve å tiltrekke seg kunder gjennom linker til bedriftens hjemmeside. Formålet bør her være å synliggjøre bedriften, og da på en måte som skaper engasjement og som gjør at folk ønsker å besøke bedriftens hjemmeside. 

Det er mange tilnærminger man kan bruke for å fange publikums interesse. Treningskjeden Sats fikk blant annet stor gjennomslag ved å promotere at deres kunder “kunne dusje så mye de ville for 699 kroner i måneden”, da strømprisen var på sitt høyeste tilbake i 2022.   

Google 

Google er utvilsomt et kraftig verktøy, og for enkelte bedrifter er det den viktigste kanalen for å tiltrekke seg kunder. Vil du øke trafikk gjennom Google har du i utgangspunktet to valg:

 1. Søkeroptimalisering (SEO): Her bør målet være å publisere innhold som er relevant for kundenes søkerintensjon, og på den måten skåre høyt på Googles søkemotor.  
 2. Annonsering: Her kjøper man annonseplass knyttet til relevante søkeord. I så måte er hensikten å skape synlighet på samme måte som når man bruker sosiale medier. 

Epost

Også dette er en kanal som hyppig brukes av bedrifter. Dette av flere årsaker, men mest av alt fordi det er en særdeles kostnadseffektiv måte å øke salget, skape trafikk eller bygge merkevare på. 

Eksempler på epost som en digital strategi kan være nyhetsbrev, informere om tilbud og rabatter, promotering og også påminnelser. Epost som digital strategi er videre basert på tillit. Nettopp derfor er det viktig å bygge en langsiktig relasjon med kundene og samtidig gi dem noe av verdi.  

Ting å huske på i din digitale strategi

Nå som du vet hvordan du kan lage en digital strategi, er det på tide å faktisk iverksette den. Dog er det ikke gitt at strategien vil fungere i praksis, selv om det kanskje er feilfri på papiret. Så hva bør man gjøre for å lykkes? I punktene nedenfor finner du tips til hvordan du kan sikre en god og effektiv utvikling av digitale strategier: 

 • Vær tydelig: Enkle budskap er ofte det beste. Det gjelder både overfor de ansatte og målgruppen.
 • Kjenn din kundegruppe: Å vite hvem du skal rette deg mot er essensielt for å lykkes. Skal du klare å skape innhold som appellerer må du vite hva målgruppen faktisk liker.    
 • Ansett riktig kompetanse: Skal du nå målgruppen gjennom blogginnlegg, eller kanskje er brorparten av målgruppen mest aktiv på TikTok? Gjelder førstnevnte for din bedrift er det helt klart mest gunstig med skrivekyndige personer. Riktig kompetanse er avgjørende, skal du lykkes med strategien.
 • Kvalitet fremfor kvantitet: Det er lett å tenke at mest mulig innhold vil øke sannsynligheten for å nå ut til flest mulig, som igjen vil øke konverteringsgraden. Dette er i og for seg sant, men til syvende og sist hjelper det lite med mye innhold om det er av dårlig kvalitet. Da er det tvilsomt at målgruppen vil kjøpe produktet eller tjenesten du selger.  
 • Hold deg oppdatert på de digitale trendene: Den digitale konkurransen er beinhard, og er man ikke oppdatert vil man bli overkjørt av konkurrentene. 
 • Evaluere og justere underveis: Hva fungerer bra, hva kan bli bedre? Hvilke kanaler gir mest trafikk? Juster strategien alt etter det som gir bedriften de beste resultatene. 

en person som skriver på en laptop

Fordeler med en bra gjennomført strategi digitalt

Å utnytte seg av digitale verktøy kan som nevnt innledningsvis være uvurderlig for din bedrift. Det kan gi et enormt konkurransefortrinn og regelrett gjøre at man stikker seg ut fra konkurrentene. 

Fordelene med en digital strategi er mange, men kort og godt kan det være med på å øke bedriftens synlighet. Man kan enklere og raskere nå ut til en større kundegruppe, som igjen er både tids- og kostnadsbesparende. 

Er man synlig på sosiale medier, eller skårer høyt på Google, er det i grunn ingen grenser for hvor mange personer som kan stikke innom din nettside. Dermed kan digitale verktøy skape uante muligheter for enhver bedrift. 

Et annet sentralt nøkkelord er kundedata. Når man bruker digitale verktøy i sin strategi samler man data fra kundene. Klarer man å analysere og bruke dette på en strategisk lur måte kan det bidra til bedre produkter/tjenester. Da vil man i større grad klare å utvikle produkter/tjenester som faktisk faller i smak hos kundegruppen. Alt i alt kan en god digital strategi gjøre bedriften mer lønnsom.  

Ulemper med en dårlig gjennomført strategi digital

Det er altså mange fordeler med en god digital strategi, men hva er ulempene? Og da særlig om strategien er dårlig utført? Større synlighet, som ble nevnt som en fordel ovenfor, er ikke utelukkende positivt. Det kan for eksempel føre til: 

 • Enklere for folk å sammenligne tilbud: Prissammenligninger, anmeldelser, lister og lignende er noe som synliggjøres gjennom digitale verktøy. På grunn av dette kan kundegruppen enkelt sammenligne flere bedrifter, som gjør at man hele veien må oppdatere sine produkter/tjenester også etter konkurrentene. En reell fare er at man blir utkonkurrert.  
 • Dårlig omdømme: Negativt omtale kan raskt resultere i et dårlig omdømme. Så lite som én dårlig anmeldelse kan velte et stort lass. 
 • Feil budskap: Ting som står på nettet kan spres i et farlig raskt tempo, som i verste fall kan være farlig for din bedrift. Er man uheldig og kanskje krenker noen, kan også dette gi bedriften et dårlig omdømme. 

 Les også:

 Oppsummering

Viktigheten av å lage en god og gjennomtenkt digital strategi øker i takt med den teknologiske utviklingen. Det er derfor stadig flere bedrifter velger å gå i denne retningen. Bedriftene som er best på dette området, er også de som oftest lykkes med å nå sine mål. 

Selv om det ikke nødvendigvis er noe stort hokus pokus å lage en digital strategi, krever det likevel en del arbeid om kunnskap. Og vi håper du ved å lese denne artikkelen har klart å innhente nok kunnskap for å best tilrettelegge for din bedrifts digitale strategi.  

Kilder:

business.adobe.com